Ny tjenestepensjon - en jungel?

Artikel forfatter: Sissel Rødevand og Fredrik Haugen
Organization: Actecan
About:

Sissel Rødevand er aktuar og Fredrik Haugen er samfunnsøkonom. Begge arbeider i firmaet Actecan og har lang erfaring fra forsikringsbransjen.

 

 


Utgave:
4, 2012
Sprog: Norsk
Kategori:

 

I Norge er det kommet forslag til ny tjenestepensjon for bedrifter. Forslaget kan oppfattes som en jungel det er vanskelig å finne ut av hva innebærer.

 

Private tjenestepensjonsordninger som gir spesielle skattefordeler er i Norge regulert gjennom lov. I forbindelse med tilpasninger til pensjonsreformen i folketrygden er det kommet et forslag om et nytt tjenestepensjonsprodukt. I Nordisk försäkringstidsskrift nr 3/2012 var det en artikkel som beskrev hovedtrekk i det nye forslaget, som er gitt i en offentlig utredning: NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II.

 

Ny tjenestepensjon er i stor grad lagt opp som en innskuddsordning, men med tilførsel av såkalt dødelighetsarv, og den har (fortrinnsvis) livsvarig utbetaling. Det skal også garanteres 0 prosent avkastning med mindre ordningen har investeringsvalg for den enkelte. Det er to hovedmodeller som foreslås; en grunnmodell der bedriften bare er forpliktet til å betale inn en premie som en prosent av lønn, og en standardmodell der bedriften også må oppregulere pensjonsbeholdningen ut fra lønnsvekst.

 

Forslaget har vært på høring, og høringsfristen er nå ute. Det har kommet mange forskjellige kommentarer i høringsuttalelsene, noen til dels kritiske. Mangel på regneeksempler på hvordan den nye ordningen vil virke når det gjelder årlig pensjon og kostnader, gjør at det har vært vanskelig for mange å uttale seg.

 


Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf)