En Inspiratör och två Talanger fick ta emot sina priser

Bild Patricia Seidel Garpedal, ordförande, och Stefan Pärsson, VD, Svenska Försäkringsföreningen och pristagarna
Interviewed: Annelie André, Christoffer Magnusson, Viktoria Elmlund
Name: Annelie André
Position: Verksamhetsutvecklare
E-mail: annelie.andre@skandia.se
Organization: Skandia
Name: Christoffer Magnusson
Position: Personskaderådgivare, Sjukdomar och olycksfallsskador
E-mail: christoffer.magnusson@if.se
Organization: If
Name: Viktoria Elmlund
Position: Underwriter & FI Practice Lead Nordics Financial Lines
E-mail: viktoria.elmlund@aig.com
Organization: AIG Europe S.A.
Utgave:
1, 2023
Sprog: Svensk
Kategori:

I samband med ett seminarium som Svenska Försäkringsföreningen anordnade i början av februari, fick tre pristagare ta emot sina utmärkelser. Det handlade dels om Årets Inspiratör 2022, dels om Nästa Generations Talang 2022.

Årets Inspiratör i försäkring tilldelas den person som med ett målinriktat arbete under längre tid gjort avtryck i sin organisation genom att bidra till kreativa förändringar och förbättringar av verksamheten.

Nästa Generations Talang syftar till att uppmärksamma personer som kommit in i försäkringsbranschen relativt nyligen och bidragit till förändringar eller förbättringar i sina organisationer, och som har potential att fortsätta utvecklas och vara goda förebilder.

Positiv och drivande

Årets Inspiratör blev Annelie André. Hon arbetar som verksamhetsutvecklare på Skandia. För hennes del innebär det att driva prioriterade analyser, uppdrag och initiativ inom försäljningsorganisationen. Det kan vara allt ifrån förändrade arbetsprocesser till nya verktyg som ska implementeras.

Annelie började sin karriär på Skandia hösten 2019 i traineeprogrammet Accelerate. Hon kom då direkt från Uppsala universitet, där hon tagit en masterexamen i ekonomi.

─ Traineeprogrammet gav mig en väldigt bra grund att stå på och jag fick möjlighet att riktigt lära känna Skandia som verksamhet, och parallellt med detta arbetade jag som verksamhetsutvecklare. 

För drygt ett år sedan tog hon stort ansvar i implementeringen av hållbart sparande på Skandia.

─ Jag arbetar med att utveckla våra rådgivningsverktyg och har dessutom ett brinnande intresse för hållbarhet, så när den nya lagstiftningen gällande att beakta kundens hållbarhetspreferenser i rådgivningsmötet trädde i kraft var jag drivande i den implementeringen för Skandia Försäljning. Det var en väldigt spännande och utmanande implementering men tillsammans med mina kloka kollegor hanterade vi den här första tolkningen bra. Det är så otroligt viktigt att såväl kunder som rådgivare förstår vad de faktiskt tar ställning till i sådana här frågeställningar och då måste man många gånger förtydliga och förenkla.

Hon känner sig glad och hedrad över priset. Själv tror Annelie att en bidragande orsak till att hon har fått priset är att hon upplevs som positiv, drivande och ansvarstagande.

─ Jag vill gärna se glaset som halvfullt, snarare än halvtomt. Jag är positiv till förändringar, men jag är samtidigt medveten om att man måste driva förändringsarbete på ett ödmjukt sätt.

Innan och parallellt med sina universitetsstudier har Annelie arbetat som kundtjänstmedarbetare samt som rådgivare på bank. Hon fick då smak för försäljning och hon vill gärna fortsätta att arbeta inom det området. Och hon är inte främmande för framtida ledaruppdrag.

─ Jag har varit verksam inom elitidrott så jag ser verkligen värdet av att ha ett sammansvetsat och inspirerande team och att nå gemensam framgång är något jag verkligen uppskattar och värdesätter. Framgent skulle jag därför gärna vilja få möjligheten att utveckla mina ledaregenskaper och sedermera prova på att leda ett team, säger Annelie till sist.

Gillar att arbeta med människor

Priset för Nästa Generations Talang delades i år av två personer. Den ene pristagaren var Christoffer Magnusson på If i Göteborg.

─ Jag jobbar inom personskador, där jag har ansvar för utveckling av verktyg som kommer både kunder och medarbetare till del. För kundernas del handlar det om att de ska behöva göra så lite administration som möjligt om man drabbas av sjukdom eller olycka. Då har man ofta fullt upp med annat än försäkringsfrågor. För medarbetarnas del syftar verktygen till att de ska få ökade möjligheter att skapa mervärde för kunderna. En produkt av pandemin är att kunderna fått en delvis ny syn på digitaliseringen och är beredda att i högre utsträckning utnyttja verktygen.

Christoffer har en masterexamen i ekonomi med finansiell inriktning från Göteborgs universitet. Redan under universitetstiden fanns en vinkling av studierna mot det tyskspråkiga området. Det resulterade i en halvårsvistelse på ett universitet i Wien.

Men han har rört sig ytterligare runt om i världen, bland annat i Argentina och Frankrike, där han kombinerade studier med att se länderna. Och i Frankrike träffade han sin nuvarande hustru.

─ Som person försöker jag hela tiden att vara öppen och ärlig. Jag vill också vara enkel och tydlig att ha att göra med. En av mina styrkor är att jag kan identifiera och bryta ner processer, för att sedan hitta nya vägar.

Varför blev det då försäkringsbranschen och If?

─ Kanske var det lite av slumpen, men jag ville prova på en bransch som jag inte hade erfarenhet ifrån tidigare. Att det sedan blev personskador berodde mycket på att jag gillar att jobba med människor. När de kommer till oss, har något hänt i deras liv som många gånger inte är positivt. Då är det viktigt att de slipper en massa administrativt arbete och istället kan ägna tid åt sig själva. Och för våra medarbetare handlar det om att kunna hjälpa kunderna att skapa mervärde.

Hur ser då framtiden ut?

─ Den närmaste tiden vill jag fortsätta som specialist, men på lite längre sikt får jag se vad som händer. Men jag gillar att leda projekt och att hitta nya lösningar, avslutar Christoffer.

Både specialist och ledare

Den andra mottagaren av priset för Nästa Generations Talang var Viktoria Elmlund, som är Financial Lines Underwriter och Nordic Practice Lead för Finansiella Institutioner på AIG. En lång titel, som vi ber Viktoria bena ut:

─ Som underwriter räknar jag på risk för att bland annat bedöma exponering och försäkringspremierna. Financial Lines innebär att mitt ansvar ligger inom en av AIGs specialiteter, nämligen försäkringar av typ VD- och styrelseansvarsförsäkringar, cyberförsäkringar, kriminalitets- och brottsansvarsförsäkringar, med flera. Och Nordic Practice Lead for Financial Institutions betyder att jag arbetar gentemot företag i Norden som står under tillsyn av respektive myndighet för övervakning av finansmarknaden, till exempel Finansinspektionen här i Sverige. De här företagen är bland annat banker och försäkringsbolag, som alla har en högre riskexponering än andra typer av företag.

Viktoria har varit på AIG i drygt 2½ år. Hon beskriver AIG den bästa ”försäkringsskolan” för att man får en stor exponering mot komplexa risker och mycket ansvar, för att sedan ge dem en fin introduktion till försäkringsbranschen.

Dessförinnan hade Viktoria liknande arbetsuppgifter på Allianz i Stockholm under 1½ år. Sin utbildning inom Business Management fick Viktoria på Regent’s University i London.

Så över till priset för Nästa Generations Talang.

─ Jag tror att jag fick det här priset med hjälp av den fina nomineringstexten, där jag beskrivs som glad och positiv. Själv får jag ofta höra att jag är hjälpsam och jag tycker själv att jag är lösningsorienterad, säger Viktoria.

Hon ser sig själv som både ledare och specialist.

─ I min nuvarande roll är det bra att vara både och. Man behöver specialistkunskaper, men också tycka det är roligt att få ihop ett team. Den nordiska delen av rollen är relativt ny och nu vill jag fortsätta vidareutveckla den, innan jag tar nästa steg. Det skulle vara roligt att, någon gång i framtiden, få en ledande roll inom försäkringsbranschen, säger Viktoria till sist.