Marginell minskning av kundnöjdheten för försäkringsbranschen i stort

Artikel forfatter: Johan Parmler
Position: VD
E-mail: johan.parmler@kvalitetsindex.se
Organization: Svenskt Kvalitetsindex
About:

 

Tidigare arbetade Johan Parmler som chefsanalytiker för EPSI Rating och Svenskt Kvalitetsindex. Han ingår också i forskningsgruppen inom EPSI Research.

Johan har disputerat i Ekonomisk Statistik vid Handelshögskolan Stockholm.


Utgave:
4, 2011
Sprog: Svensk
Kategori:

Kundnöjdheten för försäkringsbranschen som helhet har minskat marginellt – med 0,5 enheter. Minskningen kan särskilt spåras till livförsäkring privatkunder samt försäkringsförmedlare, där nöjdheten minskar signifikant. Även sakförsäkring, både privat som företagskunder, backar något. Tjänstepension företag och bilförsäkring privat går mot strömmen och gör statistiskt säkerställda förbättringar.

 

Så här kan resultatet av årets NKI-undersökning (Nöjd-Kund-Index) sammanfattas. Undersökningen presenterades av Johan Parmler, VD för Svenskt Kvalitetsindex (SKI), vid ett seminarium som Svenska Försäkringsföreningen arrangerade i början av november.

 

En intervju med Johan Parmler, VD för Svenskt Kvalitetsindex återfinns nedan som pdf-fil