Larmtjänst hjälper till att utreda kniviga försäkringsfall

Artikel forfatter: Bosse Andersson
Position: Utredningsinspektör
E-mail: bo.andersson@larmtjanst.se
Organization: Larmtjänst
Utgave:
1, 2017
Sprog: Svensk
Kategori:

Många förknippar nog fortfarande Larmtjänst AB med bärgningsverksamhet, som förr i världen var en betydande del av det som bolaget sysslade med. Den avvecklades dock redan 1992 och numera har Larmtjänst sin verksamhet fokuserad till en utredningsenhet som arbetar för att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återta stulen försäkrad egendom. Bolaget ägs av ett antal större företag inom skadeförsäkring.

Vid en medlemsaktivitet arrangerat av Svenska Försäkringsföreningen, berättade Bosse Andersson om Larmtjänsts brand- och inbrottsundersökningar, men också om arbetet med att spåra stulna fordon. Han är tidigare polis och kriminaltekniker, numera utredningsinspektör på Larmtjänst.

– Vi tar vid där försäkringsbolagen misstänker att allt inte gått rätt till. Vi är sju stycken utredare som alla tidigare har varit poliser. Tre av oss är helt inriktade på bilstölder.

Utredning vid oklara försäkringsärenden

Ute på bolagen finns sammanlagt runt 130 utredare, som årligen hanterar cirka 7000 skadefall. När en skadeanmälan avvisas enligt försäkringsföretagets villkor, startas en utredning om det är fråga om ett oklart försäkringsärende. När det finns behov av experthjälp kontaktar bolaget Larmtjänsts utredningsenhet.

Utredningen ska ske skyndsamt, vilket innebär inom trettio dagar.

– Alla sådana här ärenden polisanmäls, men det är alltför många som inte leder till något åtal, konstaterar Bosse Andersson.

Försäkringsföretagen har upprättat ett gemensamt skadeanmälningsregister (GSR), där man kan se ifall en viss försäkringstagare gjort många skadeanmälningar. Det kan nämligen hända att en person anmäler samma stöldgods flera gånger – hela tiden till olika bolag. Tyvärr är det endast en bråkdel av bedrägerierna som klaras upp.

Bolagen har också tillgång till en gemensam sökmotor, med vars hjälp det går att leta efter stulet gods på t.ex. Blocket.

Minska kostnaderna

En del av verksamheten som även allmänheten kan ta hjälp av återfinns på Larmtjänsts hemsida, www.larmtjanst.se. Där finns uppgifter som stulna fordon – även båtar – som det går att söka på. En parkeringsvakt kan t.ex. direkt se om en bil med många böteslappar på vindrutan är stulen.

– Syftet med vår verksamhet är att minska sakförsäkringsbolagens kostnader, bl.a. att genom att vi bidrar till att fordon och fordonstillbehör kommer tillrätta, säger Bosse Andersson och fortsätter:

– Man kan säga att vi är en form av kriminalunderrättelsetjänst för bolagen. Vi tittar bl.a. på trender. Just nu är det många transportbilar som försvinner. Vi vet att de flesta av dessa bilar förs utomlands.

Använder sig av avancerad teknik

Bosse Andersson berättar att fordonsstölderna visserligen har gått ner kraftigt under den senaste tioårsperioden – från 30-35 tusen årligen till under 10 tusen per år – men att den andel som inte återfås tvärtemot har ökat. Nedgången i antalet stölder hänger samman med att moderna bilar har ett bättre stöldskydd.

Men man ska inte låta sig invaggas i trygghet, menar Bosse Andersson. De kriminella biltjuvarna använder idag avancerad teknisk utrustning vid bilstölder. Tekniken används genom att man inhämtar den digitala informationen från bilnyckeln trådlöst och ”tankar över” nyckelinformationen till en falsk nyckel som sedan kan användas att köra iväg med bilen.

Hur kan man då skydda sig?

– Tja, att förvara bilnyckeln långt in i lägenheten/huset är ett sätt. Att linda in bilnyckeln i metallfolie är ett annat sätt som kan förhindra den här trådlösa överföringen av nyckelinformation., konstaterar Bosse Andersson.

Han pekar också på att antalet bilkapningar ökat, vilket innebär mycket våld mot person.

Spårlösa inbrott stort problem

Det är inte bara fordonsstölder som Larmtjänst ägnar sig åt. De spårlösa inbrotten i fastigheter har blivit ett stort problem.

– Det är inte lätt att dyrka upp en dörr, utan här krävs långvarig träning. Samtidigt brukar bevisvärdet vara lågt, eftersom det är svårt att hitta spår efter inbrottet. Dessutom visar det sig i många fall vara ägaren som glömt att låsa!

Bosse Andersson pekar på att många har ett bra inbrottsskydd på framsidan av fastigheten, men att man ofta glömmer skyddet på baksidan. Huslarm förhindrar inte inbrott, men dekalen på husväggen har en avskräckande effekt.

Brandorsaksundersökningar är en annan del av Larmtjänsts verksamhet. Varje år anmäls över 20 tusen brandskador till försäkringsföretagen, varav 75 procent rör villor.

– Här handlar det om att avläsa spår från brandfarliga vätskor, som kan vara orsak branden. Till vår hjälp har vi brandhundar, som bl.a. just kan känna lukten av sådana vätskor, berättar Bosse Andersson till sist.