Håller hemlarm tjuven borta?

Artikel forfatter: Jenny Rudslätt
Position: Produktansvarig för boendeförsäkringar
Organization: If
Utgave:
1, 2019
Sprog: Svensk
Kategori:

 

Antalet installerade hemlarm har under senare år ökat kraftigt. Men är det ett effektivt medel för att förhindra tjuvar att tränga in i ditt hem? En del försäkringsbolag är tveksamma till effektiviteten och har därför reducerat eller helt tagit bort de rabatter i hemförsäkringen, som de tidigare gett till de kunder som låtit installera larm.

Ett av dessa försäkringsbolag är If, som helt tagit bort rabatten:

- För att vi ska kunna motivera en rabatt, måste vi se att våra skadekostnader minskar. Vi kan inte säga att ett hemlarm inte har några effekter, men vi kan inte heller säga att det har det, sett till vår skadestatistik. Jag är inte kritisk till hemlarm, men ibland har jag en känsla av att larmbolagen försöker skapa alltför stora förhoppningar hos kunderna när det gäller den förebyggande delen. Men det finns absolut ett värde av trygghetskänslan att kunna veta om någon varit inne i ditt hem. Detta med förväntningar gäller också att hemlarm skulle ge bra rabatter, säger Jenny Rudslätt, produktansvarig för boendeförsäkringar på If.

Men när man tittar på hur stora rabatterna i verkligheten har varit, visar det sig att det inte handlar om mer än ett par tior i månaden. För många kunder är det försumbart.

If har istället valt att titta på andra områden, där det skulle kunna vara rimligt att ge rabatter. Ett sådant är grannsamverkan, som man anser vara väldigt effektivt. Bolaget har också infört ett paket med självriskbefrielse i sin Stora Villaförsäkring och man arbetar hårt med skadeförebyggande åtgärder.

- Vi är medvetna om att inbrott är en av människors största farhågor när det gäller hemmet. Samtidigt är risken mindre och kostnaderna lägre i jämförelse med t.ex. vattenskador, konstaterar Jenny Rudslätt.

Inte bara inbrottslarm

Föga förvånande har larmbolaget en annan syn:

Ett hemlarm är idag inte bara ett inbrottslarm. De allra flesta kunder kompletterar med ett brandskydd, som blivit en allt viktigare komponent. En hel del väljer också vattendetektorer, vilket med tanke på att det sker ca 300 vattenskador per dag, har stor betydelse. På det sättet kan åtgärder snabbt sättas in och brand- och vattenskador begränsas med hjälp av ett hemlarm, poängterar Theres Lakso, kommunikationschef på larmbolaget Verisure.

Det finns andra funktioner, t.ex. en larmfunktion, som är bra för barnfamiljer. Om det händer föräldrarna något i hemmet, kan barnet trycka på larmknappen och så komma i direktkontakt med larmcentralen via den röstenhet som finns installerad. På det sättet kan larmcentralen på samma gång larma 112 och prata med barnet.

För gärna dialog med försäkringsbolagen

Det är därför beklagligt att en del försäkringsbolag tagit bort rabatten för hemlarm. Både vi och försäkringsbolagen gör naturligtvis sina analyser, men man måste vara ödmjuk inför att sådana här analyser är väldigt komplexa. Tar man t.ex. hänsyn till att de som drabbas av inbrott verkligen har haft ett hemlarm installerat och, i så fall, vilken typ av larm? Det är också viktigt att ta den geografiska aspekten i beaktning, då hushåll med larm inte har lika stor geografisk spridning som hushåll utan larm, säger Theres och fortsätter:

I vår analys kommer vi fram till att ett hemlarm minskar inbrotten med ca 70 procent. Vi för gärna en dialog med försäkringsbolagen om detta och jämför våra analyser.

Men är inte inbrottstjuvar väldigt snabba hinner ta vad de vill ha på några få minuter?

– Det sista en tjuv vill är att bli upptäckt och förevigad på bild eller med röst, vilket sker när vårt larm löser ut. Den vetskapen och vår förmåga att göra dem medvetna om att vi både ser och hör dem samt har tillkallat väktare och polis, begränsar tiden de törs befinna sig i bostaden. Dessutom förmedlar vi signalement till polis och väktare, vilket ger en ökad möjlighet att gripa dem även efter att de lämnat platsen – något som inte är helt ovanligt att så också sker.

Precis som Jenny på If, pekar Theres på att många människor känner otrygghet inför risken med inbrott. I en undersökning som Verisure lät göra 2018 bland drygt 6000 svenskar, säger nästan var tredje svensk att de oroar sig för att bli utsatta för inbrott. De åtgärder som skapar mest trygghet när det gäller inbrott är grannar, säkerhetsdörr och inbrottslarm. Och majoriteten av inbrottsdrabbade svenskar hade inget larm när incidenten skedde och färre än hälften vet hur man ska agera vid ett inbrott i hemmet.

Hur ser då framtiden ut för hemlarm?

Marknaden för hemlarm har utvecklats mycket snabbt de senaste tre åren och vi ser framför oss en fortsatt stark tillväxt. Vi har utvecklat en vibrationsdetektor, som gör att det går att upptäcka ett inbrott innan det hunnit genomföras. Röstfunktionen och kamerorna fortsätter att utvecklas, liksom skalskyddet. Vi har också tagit fram en app som känner av ifall mobilen finns kvar i huset, vilket kan vara av stor betydelse vid t.ex. brand i hemmet, säger Theres Lakso avslutningsvis.

(Bild på smart kamera: Verisure)