Förändringens vind över både motorfordonsförsäkring och Försäkringsföreningen

Artikel forfatter: Patricia Seidel Garpedal
Position: Chef Motor
E-mail: patricia.seidel-garpedal@lansforsakringar.se
Organization: Länsförsäkringar Sak
About:

Patricia Seidel Garpedal är jur kand och Chef Motor på Länsförsäkringar Sak. Hon har tidigare varit projektledare för Länsförsäkringars arbete med för­ändringarna i trafikförsäkringen


Utgave:
2, 2019
Sprog: Svensk
Kategori:

 

Svenska Försäkringsföreningen fick vid årsmötet i april en ny ordförande, Patricia Seidel Garpedal. Nordisk försäkringstidskrift har träffat henne på Länsförsäkringar AB där hon arbetar, för att prata både om motorfordonsförsäkringens och föreningens framtid. Men vi hinner också med att samtala om hennes stora engagemang för att minska risken för terrorbrott med motorfordon.
 
– Under de senaste åren har det skett stora förändringar inom motorförsäkringsområdet. Jag vågar påstå att förändringarna de senaste decennierna är de största vi någonsin sett på området. Trenden är att vi går från traditionell bilförsäkring mot paketerade lösningar, där försäkring är en liten beståndsdel i det totala erbjudandet, konstaterar Patricia. 
 
Hon pekar på utvecklingen att många idag inte äger sin bil, utan använder sig av nya former när man behöver nyttja bilen, tex privatleasing, bildelning och bilpooler. Det ställer nya krav på försäkringslösningar som löser behovet.  
 
På Länsförsäkringar ansvarar Patricia för Länsförsäkringar Saks motoraffär. Där bedrivs de affärer som av olika skäl inte kan vara lokala, tex stora rikstäckande avtal.
 

Teknisk utveckling ger nya möjligheter

Den snabba tekniska utvecklingen på motorområdet ställer också nya krav. Dagens moderna bilar är i större utsträckning utrustade med tekniska lösningar som på olika sätt stöttar föraren, t.ex. backsensorer och lane assist. Stödsystemen är bra, samtidigt som det är en balansgång så att de inte innebär distraktion för föraren. Tekniken för självkörande bilar finns redan och där är förarens ansvar en diskussionsfråga i försäkringsbranschen.
 
– Förarstöd är bra. Personligen har jag tex inte varit i närkontakt med stolparna i garaget här på jobbet under de senaste åren. Jag vill ju gärna tro att det beror på att jag blivit en så mycket bättre förare, men det lutar åt att det är backsensorernas förtjänst, säger Patricia och ler.
 
– Om vi sedan kommer in på en annan möjlighet – digitaliseringen - så arbetar vi hårt med att ta till oss de möjligheter som informations- och robotteknik skapar. Vi måste vara kostnadseffektiva och bra på att möta kundernas behov. Idag är det en självklarhet att som kund kunna sitta hemma och dygnet runt uträtta sina försäkringsärenden. Länsförsäkringar ligger långt framme digitalt, vilket ett antal utmärkelser som vi fått är ett kvitto på.
 
Det senaste året har ny lagstiftning i form av GDPR samt IDD och anpassningar till dessa varit resurskrävande. I arbetet gäller det att säkerställa kundnyttan och samtidigt göra det en effektiv implementering.
 

Motorfordon används vid terrorbrott

Den 7 april 2017 inträffade det som inte fick hända. En lastbil körde Drottninggatan fram och orsakade flera människors död och många allvarligt skadade. Patricia blev både yrkesmässigt och privat engagerad. Några minuter efter händelsen fick hon ett SMS från sin dotter, som satt fast i en stillastående tunnelbanevagn vid T-Centralen - mitt under Åhléns – samtidigt som lastbilen apterad med sprängämnen kört in i varuhuset.  
 
– Det var långa minuter innan Ebba kunde konstateras vara utom fara och händelsen fick mig att börja tänka över vad vi i försäkringsbranschen kan göra. Det inträffade ju under en tid så många terrorbrott som begicks med hjälp av motorfordon i bland annat Nice, Berlin, London, Stockholm och Barcelona och Cambrils. Vi är alla berörda på något sätt och jag tycker vi har ett ansvar att göra allt vi kan för att förhindra att det händer igen, säger Patricia och fortsätter: 
 
– Det ledde till att jag under en tid ägnade min fritid åt att kartlägga hur händelserna gått till och vad som hade kunnat göras för att förhindra eller försvåra terrorbrottet. Jag fick också hjälp av terrorforskaren Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan att kvalitetssäkra mina slutsatser. Ungefär samtidigt fick jag frågan om jag ville inleda en konferens i München för europeiska försäkringsspecialister och prata om terrorbrott, vilket jag accepterade eftersom det är en viktig fråga.
 
Hur kan man då minska risken för att terrorbrott sker med motorfordon? Patricia menar att det inte är så enkelt. Stänger man en möjlighet, öppnar sig en annan. Brott och brottsmetoder flyttar sig, lite som när bankerna ökar säkerheten rånas det värdetransporter istället. Men det finns sätt att försvåra brott generellt:
 
• S.k. geofencing, som enklast kan beskrivas som ett digitalt staket. Systemet begränsar så att ett fordon inte kan köra in i ett visst område eller endast köra med låg hastighet. Det hade försvårat att genomföra brottet på Drottninggatan.
• De flesta av brotten som skett i Europa har skett med hjälp av hyrbilar. Här skulle skärpta rutiner och strängare körkortskontroller kunna försvåra.
Försäkringsbranschen har både kunskaper och resurser att förebygga brott. 
 
– Vi måste göra allt vi kan för att förhindra terrorbrott. Dessutom är det en win-win. Vi hjälper våra kunder och sparar skadekostnader. Svensk trafikförsäkring är generös med internationella mått mätt och händelsen på Drottninggatan kan bli den dyraste trafikskadan i svensk historia.
 

Tiden går fort när man har roligt

Patricia har varit inom Länsförsäkringar i 31 år, på flera olika bolag och på många olika befattningar. På frågan om hur det kunnat bli så länge, svarar hon att det beror på att hon hela tiden fått nya utmaningar, fått göra väldigt spännande uppdrag och har haft chefer med stor tilltro till hennes kapacitet och som tänjt bekvämlighetszonerna, vilket har gjort att hon ständigt utvecklats.
 
– När jag arbetat på Länsförsäkringar i några år ställdes jag inför ett svårt val. Jag hade kommit in på juristlinjen. Men varför välja – jag fortsatte göra både och, även om jag gick ner till att arbeta deltid. Fyra år senare var jag nybakad jurist och gick vidare inom LF. Det är jag väldigt glad för idag.
 
Och nu är det alltså fråga om att få prova på ytterligare ett nytt uppdrag för Patricia. Fast den här gången handlar det inte om Länsförsäkringar, utan om rollen som ordförande för Svenska Försäkringsföreningen. 
 

Föreningen har gjort rejäla förflyttningar

– Jag har sedan tidigare varit engagerad i föreningen. Dels som styrelseledamot under ett år, men också i verksamheten i form av moderator, föredragshållare och deltagare på kurser och seminarier. Föreningen har under senare år genomfört stora förändringar. Det handlar om rejäla förflyttningar inom både området utbildningar och nätverkande samt inom kommunikationsområdet. Det senare har skett genom att stärka närvaron på sociala medier, t.ex. LinkedIn. Föreningen har också en podcast som kommer med avsnitt om aktuella ämnen.
 
Hon har sett att föreningen når nya målgrupper och att både antalet medlemmar och deltagarantalet på föreningens aktiviteter ökar. Vissa aktiviteter blir fulltecknade redan första dagen. 
 
– Omvärlden förändras och föreningens verksamhet expanderar snabbt vilket ställer nya krav på styrelsen, en styrelse som är mycket engagerad och som fungerar väl. Den tidigare ordföranden, Gunilla Svensson, har tillsammans med styrelsen och personalen på föreningen gjort ett fantastiskt jobb vilket bidragit till att föreningen står väl rustad för att anta nya utmaningar och möta framtidens frågor. Redan i slutet av augusti kommer styrelsen genomföra ett strategiseminarium där verksamhetens riktning för de närmaste åren ska utformas. Det är en spännande verksamhet och en spännande tid vi går till mötes, jag är verkligen hedrad, glad och entusiastisk över uppdraget som ny ordförande och ser fram mot att få vara med och utveckla verksamheten.   
 
Carl-Henrik Knutsson