Finansmarknadsutredningen och försäkringsmarknaden

Artikel forfatter: Olov Hertzman
E-mail: o.hertzman@telia.com
Utgave:
2, 2000
Sprog: International
Kategori:

G31G34G36 NFT 2/2000 Olov Hertzman av jur.kand. Olov Hertzman, f.d. VD i Sveriges Försäkringsförbund Finansmarknadsutredningen G49G20G6DG61G72G73G20G69G20GE5G72G20GF6G76G65G72G6CGE4G6DG6EG61G64G65G20G42G65G6EG67G74G20G44G65G6EG6EG69G73G20G62G65G74GE4G6EG2D G6BG61G6EG64G65G74G20G46G69G6EG61G6EG73G73G65G6BG74G6FG72G6EG73G20G66G72G61G6DG74G69G64G20G28G53G4FG55G20G32G30G30G30G3AG31G31G29 G74G69G6CG6CG20 G66G69G6EG61G6EG73G6DG69G6EG69G73G74G65G72G6EG2EG20 G44GE4G72G6DG65G64G20 G61G76G73G6CG75G74G61G64G65G73G20 G46G69G2D G6EG61G6EG73G6DG61G72G6BG6EG61G64G73G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20G76G69G6CG6BG65G6EG20G44G65G6EG6EG69G73G20G73G6FG6D G73GE4G72G73G6BG69G6CG64G20G75G74G72G65G64G61G72G65G20G68G61G64G65G20G6CG65G74G74G20G73G65G64G61G6EG20G64G65G6EG20G74G69G6CG6CG73G61G74G74G65G73 G31G39G39G37G2E G31 G55G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG73G20G75G70G70G64G72G61G67G20G76G61G72G20G61G74G74 G95 G73G61G6DG6CG61G20 G69G6EG20 G6FG63G68G20 G73G61G6DG6DG61G6EG73G74GE4G6CG6CG61G20 G75G70G70G67G69G66G74G65G72G20 G6FG6D G64G65G6EG20 G73G76G65G6EG73G6BG61G20 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG61G20 G74G6AGE4G6EG73G74G65G70G72G6FG64G75G6BG74G69G6FG2D G6EG65G6EG20 G73G61G6DG74G20 G61G74G74G20 G75G70G70G73G6BG61G74G74G61G20 G6FG63G68G20 G62G65G73G6BG72G69G76G61G20 G73G65G6BG2D G74G6FG72G6EG73G20 G64G69G72G65G6BG74G61G20 G6FG63G68G20 G69G6EG64G69G72G65G6BG74G61G20 G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G20 G66GF6G72 G73G61G6DG68GE4G6CG6CG73G65G6BG6FG6EG6FG6DG69G6EG2C G95 G69G64G65G6EG74G69G66G69G65G72G61G20G75G74G76G65G63G6BG6CG69G6EG67G73G74G65G6EG64G65G6EG73G65G72G20G6FG63G68G20G6BG72G69G74G69G73G2D G6BG61G20G66G61G6BG74G6FG72G65G72G20G61G76G20G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G20G66GF6G72G20G73G65G6BG74G6FG72G6EG73G20G66G72G61G6DG2D G74G69G64G2C G95 G61G6EG61G6CG79G73G65G72G61G20 G66G69G6EG61G6EG73G73G65G6BG74G6FG72G6EG73G20 G6BG6FG6DG70G61G72G61G74G69G76G61G20 G66GF6G72G2D G6FG63G68G20G6EG61G63G6BG64G65G6CG61G72G20G69G20G73G79G66G74G65G20G61G74G74G20G62G65G64GF6G6DG61G20G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG73 G66GF6G72G75G74G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G61G72G20G61G74G74G20G6BG6CG61G72G61G20G64G65G6EG20G69G6EG74G65G72G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG61 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G65G6EG2C G95 G66GF6G72G65G73G6CGE5G20 GE5G74G67GE4G72G64G65G72G20 G66GF6G72G20 G61G74G74G20 G66GF6G72G73G74GE4G72G6BG61G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G65G6EG20 G66GF6G72G20 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG20 G76G65G72G6BG73G61G6DG68G65G74G20 G69 G53G76G65G72G69G67G65G2E Finansmarknadsutredningen och försäkringsmarknaden G31 G20G48G75G76G75G64G73G65G6BG72G65G74G65G72G61G72G65G20G76G61G72G20G75G6EG64G65G72G20G68G65G6CG61G20G61G72G62G65G74G65G74G20G65G6BG6FG6EG2EG64G72G2EG20G4AG6FG6EG61G73 G4EG69G65G6DG65G79G65G72G2EG20 G53G61G6BG6BG75G6EG6EG69G67G61G20 G76G61G72G20 G62G6CGA0G61G20 G54G68G6FG6DG61G73G20 G46G72G61G6EG7AGE9G6EG20 G6FG63G68 G4BG61G72G6CG2DG4FG6CG6FG66G20 G48G61G6DG6DG61G72G6BG76G69G73G74G20 G6FG63G68G20 G96G20 G75G6EG64G65G72G20 G6FG6CG69G6BG61G20 G70G65G72G69G6FG64G65G72G20 G96 G53G74G65G66G61G6EG20G49G6EG67G76G65G73G2CG20G4CG61G72G73G20G4EG79G62G65G72G67G20G6FG63G68G20G4FG6CG6FG66G20G53G74G65G6EG68G61G6DG6DG61G72G2E Den nyligen avslutade Finansmarknadsutredningen hade som uppdrag att analysera konkurrensförutsättningarna för den svenska finansiella sektorn och föreslå åtgärder för att stärka sektorns konkurrenskraft. Utredningen lät ett antal experter göra specialstudier av skilda områden och frågor. Experterna var fristående från utredningen och avlämnade sina rapporter innan utredningen var klar. En studie om försäkringsmarknaden gjordes av Olov Hertzman, som här presenterar ett sammandrag. De åsikter och förslag som framförs är författarens egna och sammanfaller inte helt vare sig med utredning- ens eller med Försäkringsförbundets ståndpunkter. G31G34G37 G55G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG73G20 G6DG79G63G6BG65G74G20 G6FG6DG66G61G74G74G61G6EG64G65G20 G61G72G62G65G74G65 G72G65G64G6FG76G69G73G61G64G65G73G20G64G65G6CG73G20G69G20G64G65G74G20G6EG79G73G73G20G6EGE4G6DG6EG64G61G20G62G65G74GE4G6EG6BG61G6EG2D G64G65G74G2CG20 G64G65G6CG73G20 G67G65G6EG6FG6DG20 G32G37G20 G73G70G65G63G69G61G6CG73G74G75G64G69G65G72G20 G73G6FG6DG20 G70GE5 G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG73G20 G75G70G70G64G72G61G67G20 G75G74G61G72G62G65G74G61G74G73G20 G61G76G20 G65G74G74G20 G61G6EG74G61G6C G73G76G65G6EG73G6BG61G20 G6FG63G68G20 G75G74G6CGE4G6EG64G73G6BG61G20 G65G78G70G65G72G74G65G72G2EG20 G53G70G65G63G69G61G6CG73G74G75G2D G64G69G65G72G6EG61G20G66G69G6EG6EG73G20G73G61G6DG6CG61G64G65G20G69G20G66G79G72G61G20G73G65G70G61G72G61G74G61G20G76G6FG6CG79G6DG65G72G2E G32 G53G74G75G64G69G65G72G6EG61G20G73G70GE4G6EG6EG65G72G20GF6G76G65G72G20G65G74G74G20G62G72G65G74G74G20G66GE4G6CG74G20G66G72GE5G6EG20G6FG6CG69G6BG61 G66G72GE5G67G6FG72G20 G6FG6DG20 G66G69G6EG61G6EG73G73G65G6BG74G6FG72G6EG73G20 G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G20 G66GF6G72G20 G74G69G6CG6CG2D G76GE4G78G74G65G6EG20 G6FG63G68G20 G6FG6DG20 G73G65G6BG74G6FG72G6EG73G20 G6FG6CG69G6BG61G20 G66G75G6EG6BG74G69G6FG6EG65G72G20 G74G69G6CG6C G73GE4G72G73G6BG69G6CG64G61G20 G66G72GE5G67G6FG72G20 G6FG6DG20 G73G6BG61G74G74G65G72G2CG20 G61G72G62G65G74G73G6BG72G61G66G74G20 G6FG63G68 G72G65G67G6CG65G72G69G6EG67G61G72G20 G6DG6DG2EG20 G45G6EG20 G73G74G75G64G69G65G2CG20 G73G6FG6DG20 G6AG61G67G20 G6FG6DG62G61G64G73 G61G74G74G20 G67GF6G72G61G2CG20 G62G65G68G61G6EG64G6CG61G72G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG2E G33 G44G65G20 G66G6CG65G73G74G61G20 G73G74G75G64G69G65G72G6EG61G20 G64G69G73G6BG75G74G65G72G61G64G65G73G20 G76G69G64G20 G73G65G6DG69G6EG2D G61G72G69G65G72G20G6DG65G64G20G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG2EG20G44G65G74G20G73G6BG61G20G64G6FG63G6BG20G73GE4G67G61G73G20G61G74G74 G64G65G20G61G6EG61G6CG79G73G65G72G20G6FG63G68G20G73G6CG75G74G73G61G74G73G65G72G20G73G6FG6DG20G6CGE4G67G67G73G20G66G72G61G6DG20G61G76 G65G78G70G65G72G74G65G72G6EG61G20GE4G72G20G64G65G72G61G73G20G65G67G6EG61G20G6FG63G68G20G61G74G74G20G64G65G20G69G6EG74G65G20G6EGF6G64G2D G76GE4G6EG64G69G67G74G76G69G73G20 G73G61G6DG6DG61G6EG66G61G6CG6CG65G72G20 G6DG65G64G20 G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG73 G75G70G70G66G61G74G74G6EG69G6EG67G2E G55G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG73G20 G66GF6G72G73G6CG61G67G20 G66G69G63G6BG20 G73G74G6FG72G20 G75G70G70G6DGE4G72G6BG2D G73G61G6DG68G65G74G20 G6FG63G68G20 G76GE4G63G6BG74G65G20 G6FG63G6BG73GE5G20 G64G65G62G61G74G74G2EG20 G44G65G74G20 G67GE4G6CG6CG64G65 G69G6EG74G65G20 G6DG69G6EG73G74G20 G64G65G74G20 G73G6FG6DG20 G73G61G64G65G73G20 G6FG6DG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG3AG20 G42G65G73G6BG61G74G74G6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G70G61G2D G72G61G6EG64G65G74G2CG20 G52GE4G74G74G65G6EG20 G61G74G74G20 G66G6CG79G74G74G61G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G20 G6FG63G68 G45G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20 G74G69G6CG6CG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DGE4G6BG6CG61G72G65G2EG20 G4AG61G67G20 G73G6BG61 G69G6EG74G65G20 G69G20 G64G65G74G74G61G20 G73G61G6DG6DG61G6EG68G61G6EG67G20 G67GE5G20 G6EGE4G72G6DG61G72G65G20 G69G6EG20 G70GE5 G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG73G20G66GF6G72G73G6CG61G67G20G75G74G61G6EG20G68GE4G72G20G67G65G20G65G74G74G20G73G61G6DG6DG61G6EG2D G64G72G61G67G20G61G76G20G64G65G6EG20G73G74G75G64G69G65G20G6FG6DG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6E G73G6FG6DG20G6AG61G67G20G73G6AGE4G6CG76G20G75G74G61G72G62G65G74G61G74G2EG20G4DG69G6EG61G20G65G67G6EG61G20G72G65G66G6CG65G78G69G6FG6EG65G72 G74G69G6CG6CG20 G64G65G20 G66GF6G72G73G6CG61G67G20 G73G6FG6DG20 G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G73G65G6EG61G72G65G20 G6CG61G67G74 G66G72G61G6DG20G6FG63G68G20G74G69G6CG6CG20G64G65G20G73G79G6EG70G75G6EG6BG74G65G72G20G73G6FG6DG20G6BG6FG6DG6DG69G74G20G66G72G61G6D G69G20 G64G65G6EG20 G65G66G74G65G72G66GF6G6CG6AG61G6EG64G65G20 G64G65G62G61G74G74G65G6EG20 G66GE5G72G20 G74G69G6CG6CG73G20 G76G69G64G61G72G65 G61G6EG73G74GE5G2E G53G74G75G64G69G65G6EG20G6FG6DG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20GE4G72G20G67G6AG6FG72G64 G66GF6G72G20G61G74G74G20G70GE5G20G73G69G74G74G20G62G65G67G72GE4G6EG73G61G64G65G20G6FG6DG72GE5G64G65G20G62G65G73G76G61G72G61G20G64G65 G6EG79G73G73G20G6EGE4G6DG6EG64G61G20G68G75G76G75G64G66G72GE5G67G6FG72G6EG61G20G73G6FG6DG20G6CGE5G67G20G69G20G46G69G6EG61G6EG73G2D G6DG61G72G6BG6EG61G64G73G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG73G20G75G70G70G64G72G61G67G2EG20G53G79G66G74G65G74G20GE4G72G20G61G6CG6CG74G2D G73GE5G20 G61G74G74G20 G64G65G6EG20 G73G6BG61G20 G67G65G20 G65G6EG20 GF6G76G65G72G73G69G6BG74G6CG69G67G20 G62G69G6CG64G20 G61G76G20 G64G65G6E G73G76G65G6EG73G6BG61G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20 G6FG63G68G20 G64G65G6EG6EG61 G6DG61G72G6BG6EG61G64G73G20 G6BG6FG6DG70G61G72G61G74G69G76G61G20 G66GF6G72G2DG20 G6FG63G68G20 G6EG61G63G6BG64G65G6CG61G72G2E G53G74G75G64G69G65G6EG20 G73GF6G6BG65G72G20 G61G76G73G6CG75G74G6EG69G6EG67G73G76G69G73G20 G62G65G73G76G61G72G61G20 G66G72GE5G67G61G6E G76G61G64G20 G73G6FG6DG20 G62G65G68GF6G76G73G20 G66GF6G72G20 G61G74G74G20 G73G74GE4G72G6BG61G20 G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG73 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G2E G44G65G6EG20 G69G6EG6CG65G64G73G20 G6DG65G64G20 G65G74G74G20 G61G6EG74G61G6CG20 G68G75G76G75G64G73G61G6BG6CG69G67G65G6E G64G65G73G6BG72G69G70G74G69G76G61G20G61G76G73G6EG69G74G74G20G6FG6D G31G2E G44G65G6EG20G70G72G69G76G61G74G61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG73G20G73G61G6DG68GE4G6CG6CG73G65G6BG6FG6EG6FG2D G6DG69G73G6BG61G20 G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G2E G32G2E G52G65G67G65G6CG76G65G72G6BG65G74G20G66GF6G72G20G70G72G69G76G61G74G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2E G33G2E G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G67G72G65G6EG61G72G20G6FG63G68G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G70G72G6FG64G75G6BG2D G74G65G72G2E G34G2E G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG73G20 G6BG61G70G69G74G61G6CG70G6CG61G63G65G72G69G6EG67G61G72G2E G35G2E G4DG61G72G6BG6EG61G64G73G73G74G72G75G6BG74G75G72G2E G36G2E G53G79G73G73G65G6CG73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20 G69G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG2E G37G2E G53G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G79G73G74G65G6DG65G74G20 G96G20 G6EGE5G67G72G61G20 G68G75G76G75G64G2D G70G75G6EG6BG74G65G72G2E G53G74G75G64G69G65G6EG20G61G76G73G6CG75G74G61G73G20G6DG65G64G20G65G74G74G20G70G61G72G20G6DG65G72G20G72G65G73G6FG6EG65G72G61G6EG64G65 G61G76G73G6EG69G74G74 G38G2E G44G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG73G20G6BG6FG6DG2D G70G61G72G61G74G69G76G61G20G66GF6G72G2DG20G6FG63G68G20G6EG61G63G6BG64G65G6CG61G72G2E G39G2E G56G61G64G20G62G65G68GF6G76G73G20G66GF6G72G20G61G74G74G20G73G74GE4G72G6BG61G20G64G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG73G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G3F G53G74G75G64G69G65G6EG20GE4G72G20G70GE5G20G66G65G6DG74G69G6FG20G73G69G64G6FG72G20G6FG63G68G20G69G20G64G65G6EG20G66GF6G6CG6AG61G6EG64G65 G70G72G65G73G65G6EG74G61G74G69G6FG6EG65G6EG20 G62G65G68G61G6EG64G6CG61G73G20 G64G65G20 G73G65G78G20 G66GF6G72G73G74G61G20 G61G76G2D G73G6EG69G74G74G65G6EG20G6DG79G63G6BG65G74G20GF6G76G65G72G73G69G6BG74G6CG69G67G74G20G6DG65G64G61G6EG20G64G65G20G74G76GE5G20G61G76G2D G73G6CG75G74G61G6EG64G65G20 GE5G74G65G72G67G65G73G20 G6DG65G72G20 G75G74G66GF6G72G6CG69G67G74G2EG20 G53G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G61G72G6EG61G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G69G6EG20G6DG6FG74G20G73G6CG75G74G65G74G2CG20G69G20G64G69G73G6BG75G73G73G69G6FG6EG65G6E G6FG6DG20G64G65G72G61G73G20G70G72G69G76G61G74G69G73G65G72G69G6EG67G2EG20G53G74G75G64G69G65G6EG20G68G61G72G20G65G6EG20G67G61G6EG73G6BG61 G6FG6DG66G61G74G74G61G6EG64G65G20G6EG6FG74G61G70G70G61G72G61G74G20G6DG65G64G20G68GE4G6EG76G69G73G6EG69G6EG67G61G72G20G74G69G6CG6C G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G74G20G74G72G79G63G6BG2CG20G73G74G61G74G69G73G74G69G6BG20G6FG63G68G20G61G6EG6EG61G74G20G6BGE4G6CG6CG6DG61G74G65G2D G72G69G61G6CG2EG20G4EG6FG74G65G72G6EG61G20G66G69G6EG6EG73G20G96G20G6EG61G74G75G72G6CG69G67G74G20G6EG6FG67G20G96G20G69G6EG74G65G20G6DG65G64 G69G20G64G65G74G74G61G20G73G61G6DG6DG61G6EG64G72G61G67G2E Försäkringsmarknaden – en översikt G44G65G20 G70G72G69G76G61G74G61G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG20 G68G61G72G20 G65G6EG20 G73G74G6FG72 G73G61G6DG68GE4G6CG6CG73G65G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6BG20 G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G2EG20 G44G65G74G74G61G20 G6BG6FG6EG73G74G61G2D G74G65G72G61G73G20G6FG63G68G20G75G74G76G65G63G6BG6CG61G73G20G69G20G61G76G73G6EG69G74G74G20G31G2EG20G42G6FG6CG61G67G65G6EG20G6FG72G67G61G2D G6EG69G73G65G72G61G72G20G65G74G74G20G6BG6FG6CG6CG65G6BG74G69G76G74G20G61G6EG73G76G61G72G73G74G61G67G61G6EG64G65G20G66GF6G72G20G69G6EG64G69G2D G76G69G64G75G65G6CG6CG61G20 G72G69G73G6BG65G72G20 G6FG63G68G20 G73G6BG61G70G61G72G20 G64GE4G72G6DG65G64G20 G73GE4G6BG65G72G68G65G74 G66GF6G72G20G66GF6G72G65G74G61G67G20G6FG63G68G20G74G72G79G67G67G68G65G74G20G66GF6G72G20G65G6EG73G6BG69G6CG64G61G2EG20G47G65G6EG6FG6D G73G69G6EG20G70G72G69G6DGE4G72G61G20G72G69G73G6BG75G74G6AGE4G6DG6EG61G6EG64G65G20G76G65G72G6BG73G61G6DG68G65G74G20G62G69G64G72G61G72 G62G6FG6CG61G67G65G6EG20 G6FG63G6BG73GE5G20 G74G69G6CG6CG20 G61G74G74G20 G6FG6DG66GF6G72G64G65G6CG61G20 G73G70G61G72G61G6EG64G65G74G20 G69 G65G6BG6FG6EG6FG6DG69G6EG2E G4DG65G64G20 G65G6EG20 GE5G72G6CG69G67G20 G70G72G65G6DG69G65G76G6FG6CG79G6DG20 G70GE5G20 G64G72G79G67G74G20 G31G33G36 G32 G20 G56G6FG6CG79G6DG20 G41G3AG20 G53G61G6DG68GE4G6CG6CG73G65G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6BG20 G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G2CG20 G56G6FG6CG79G6DG20 G42G3A G44G65G6EG20 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG61G20 G73G65G6BG74G6FG72G6EG73G20 G66G75G6EG6BG74G69G6FG6EG65G72G2CG20 G56G6FG6CG79G6DG20 G43G3AG20 GD6G76G72G69G67G61 G62G69G6CG61G67G6FG72G20G6FG63G68G20G56G6FG6CG79G6DG20G44G3AG20G53G75G70G70G6CG65G6DG65G6EG74G73G20G69G6EG20G45G6EG67G6CG69G73G68G2E G33 G20G42G69G6CG61G67G61G20G31G30G2CG20G56G6FG6CG79G6DG20G42G3AG31G35G39G20G2DG20G32G32G32 G31G34G38 G6DG64G6BG72G20 G75G74G67GF6G72G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20 G65G6EG20 G62G65G74G79G2D G64G61G6EG64G65G20 G64G65G6CG20 G61G76G20 G66G69G6EG61G6EG73G73G65G6BG74G6FG72G6EG2EG20 G44G65G74G20 G61G76G20 G62G6FG6CG61G67G65G6E G66GF6G72G76G61G6CG74G61G64G65G20 G6BG61G70G69G74G61G6CG65G74G20 G75G70G70G67GE5G72G20 G74G69G6CG6CG20 G31GA0G37G34G33G20 G6DG64G6BG72G2E G44G65G74G20 G6DG6FG74G73G76G61G72G61G72G20 G6EGE4G73G74G61G6EG20 G39G30GA0G25G20 G61G76G20 G42G4EG50G20 G76G69G6CG6BG65G74 G69G6EG74G65G72G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG74G20G73G65G74G74G20GE4G72G20G6DG79G63G6BG65G74G20G68GF6G67G74G2E G48G75G72G20G64G65G74G20G66GF6G72G76G61G6CG74G61G64G65G20G6BG61G70G69G74G61G6CG65G74G20GE4G72G20G66GF6G72G64G65G6CG61G74G20G62G65G2D G68G61G6EG64G6CG61G73G20 G69G20 G61G76G73G6EG69G74G74G65G74G20 G6FG6DG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG73 G6BG61G70G69G74G61G6CG70G6CG61G63G65G72G69G6EG67G61G72G20 G28G61G76G73G6EG69G74G74G20 G34G29G2EG20 G53G65G72G20 G6DG61G6EG20 G74G69G6CG6C G66GF6G72G64G65G6CG6EG69G6EG67G65G6EG20G6DG65G6CG6CG61G6EG20G6FG6CG69G6BG61G20G62G6FG6CG61G67G73G74G79G70G65G72G20G73G76G61G72G61G72 G6CG69G76G62G6FG6CG61G67G65G6EG20G66GF6G72G20G73G61G6DG6DG61G6EG6CG61G67G74G20G38G31G30GA0G6DG64G6BG72G2CG20G61G76G74G61G6CG73G2D G62G6FG6CG61G67G65G6EG20 G66GF6G72G20 G37G37G34G20 G6DG64G6BG72G20 G6FG63G68G20 G73G6BG61G64G65G62G6FG6CG61G67G65G6EG20 G66GF6G72 G31G35G39G20G6DG64G6BG72G2E G53G65G72G20 G6DG61G6EG20 G74G69G6CG6CG20 G6FG6CG69G6BG61G20 G74G69G6CG6CG67GE5G6EG67G73G73G6CG61G67G20 G70G6CG61G63G65G72G61G73 G6BG61G70G69G74G61G6CG65G74G20G74G69G6CG6CG20G73G74GF6G72G73G74G61G20G64G65G6CG65G6EG20G69G20G61G6BG74G69G65G72G20G28G39G30G30GA0G6DG64G6BG72G29 G6FG63G68G20G6FG62G6CG69G67G61G74G69G6FG6EG65G72G20G28G36G35G30GA0G6DG64G6BG72G29G2EG20G54G69G6CG6CG20G75G6EG67G65G66GE4G72G20G65G6E G74G72G65G64G6AG65G64G65G6CG20 GE4G72G20 G64G65G74G20 G66G72GE5G67G61G20 G6FG6DG20 G75G74G6CGE4G6EG64G73G6BG61G20 G70G61G70G70G65G72G2E G41G6EG64G65G6CG65G6EG20G61G6BG74G69G65G72G20G69G20G64G65G20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G62G6FG6CG61G67G65G6EG73G20G70G6FG72G74G66GF6G6CG2D G6AG65G72G20GE4G72G20G69G6EG74G65G72G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG74G20G73G65G74G74G20G68GF6G67G2E G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG73G20G76G65G72G6BG73G61G6DG68G65G74G20G68G61G72G20G73G65G64G61G6E G6CGE4G6EG67G65G20 G72G65G67G6CG65G72G61G74G73G20 G61G76G20 G73G70G65G63G69G61G6CG6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G20 G96G20 G62G6CGA0G61 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G64G65G74G20 G6BG61G70G69G74G61G6CG70G6CG61G63G65G72G69G6EG67G61G72G6EG61G2EG20 G45G74G74G20 G61G6EG6EG61G74G20 G69G6EG2D G73G6CG61G67G20 G69G20 G73G70G65G63G69G61G6CG6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G65G6EG20 GE4G72G20 G6FG63G68G20 G68G61G72G20 G76G61G72G69G74 G6BG72G61G76G65G74G20 G70GE5G20 G74G69G6CG6CG73G79G6EG2EG20 G49G20 G61G76G73G6EG69G74G74G65G74G20 G6FG6DG20 G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG65G74 G66GF6G72G20G70G72G69G76G61G74G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G28G61G76G73G6EG69G74G74G20G32G29G20G72G65G64G6FG67GF6G72G73G20G66GF6G72 G64G65G20G6FG6CG69G6BG61G20G73G79G66G74G65G6EG20G73G6FG6DG20G67G65G6EG6FG6DG20GE5G72G65G6EG20G6CG65G67G61G74G20G62G61G6BG6FG6D G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G65G6EG2EG20 G55G72G73G70G72G75G6EG67G6CG69G67G65G6EG20 G76G61G72G20 G73G79G66G74G65G74G20 G61G74G74 G73G6BG79G64G64G61G20G62G6FG6CG61G67G65G6EG20G6DG6FG74G20G6BG6FG6EG6BG75G72G73G65G72G2EG20G46GF6G72G20G61G74G74G20G75G70G70G6EGE5 G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G20 G6FG63G68G20 G65G6EG20 G6CGE4G6DG70G6CG69G67G20 G6DG61G72G6BG2D G6EG61G64G73G73G74G72G75G6BG74G75G72G20 G69G6EG66GF6G72G64G65G73G20 G73G65G6EG61G72G65G20 G70G72G69G6EG63G69G70G65G72G20 G6FG6D G73G6BGE4G6CG69G67G68G65G74G2CG20G73G75G6EG64G68G65G74G20G6FG63G68G20G62G65G68G6FG76G73G70G72GF6G76G6EG69G6EG67G2EG20G44G65G6EG2D G6EG61G20 G72G65G67G6CG65G72G69G6EG67G20 G6BG76G61G72G73G74G6FG64G20 G69G20 G69G6EG74G65G20 G6FG62G65G74G79G64G6CG69G67G61G20 G64G65G6CG61G72 G31G39G30G30G2DG74G61G6CG65G74G20G75G74G2EG20G44G65G74G74G61G20G6BG6FG6DG20G65G6DG65G6CG6CG65G72G74G69G64G20G61G74G74G20G68GE4G6DG2D G6DG61G20G6EG79G65G74G61G62G6CG65G72G69G6EG67G61G72G20G6FG63G68G20G70G72G6FG64G75G6BG74G75G74G76G65G63G6BG6CG69G6EG67G20G6FG63G68 G6DG6FG74G76G65G72G6BG61G20G6BG6FG6EG73G75G6DG65G6EG74G65G72G6EG61G73G20G62G65G68G6FG76G20G61G76G20G70G72G69G73G2DG20G6FG63G68 G70G72G6FG64G75G6BG74G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G2E G46GF6G72G20G61G74G74G20G6BG6FG6DG6DG61G20G74G69G6CG6CG20G72GE4G74G74G61G20G6DG65G64G20G64G65G73G73G61G20G6DG69G73G73G66GF6G72G2D G68GE5G6CG6CG61G6EG64G65G6EG20 G73G74G61G72G74G61G64G65G73G20 G65G74G74G20 G6FG6DG66G61G74G74G61G6EG64G65G20 G72G65G66G6FG72G6DG2D G61G72G62G65G74G65G20G69G20G62GF6G72G6AG61G6EG20G61G76G20G39G30G2DG74G61G6CG65G74G2EG20G44G65G74G20G66G72GE4G6DG73G74G61G20G73G79G66G74G65G74 G76G61G72G20 G64G65G6CG73G20 G61G74G74G20 G66G72GE4G6DG6AG61G20 G65G6EG20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73 G6DG65G6CG6CG61G6EG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG2CG20G64G65G6CG73G20G61G74G74G20G68G61G72G6DG6FG6EG69G2D G73G65G72G61G20 G64G65G6EG20 G73G76G65G6EG73G6BG61G20 G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G65G6EG20 G6DG65G64G20 G72G65G67G65G6CG2D G73G79G73G74G65G6DG65G74G20 G69G6EG6FG6DG20 G45G47G2EG20 G52G65G66G6FG72G6DG61G72G62G65G74G65G74G20 G6CG65G64G64G65G20 G74G69G6CG6C G73G75G63G63G65G73G73G69G76G61G20 G6CG61G67GE4G6EG64G72G69G6EG67G61G72G20 G75G6EG64G65G72G20 G39G30G2DG74G61G6CG65G74G20 G6FG63G68 G6BG6FG6DG20G69G20G68G75G76G75G64G73G61G6BG20G61G74G74G20G61G76G73G6CG75G74G61G73G20G67G65G6EG6FG6DG20G64G65G20GE4G6EG64G72G61G64G65 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G72GF6G72G65G6CG73G65G72G65G67G6CG65G72G20 G73G6FG6DG20 G74G72GE4G64G64G65G20 G69G20 G6BG72G61G66G74 G64G65G6EG20G31G20G6AG61G6EG75G61G72G69G20G32G30G30G30G2EG20G41G76G73G6EG69G74G74G65G74G20G6FG6DG20G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG65G74 G69G6EG6EG65G68GE5G6CG6CG65G72G20G65G6EG20G73G61G6DG6DG61G6EG66G61G74G74G6EG69G6EG67G20G61G76G20G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G73G2D G6CGE4G67G65G74G20G66GF6G72G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG20G73G6FG6DG20G64G65G74G20G6EG75G20G73G65G72 G75G74G2E G49G20 G65G74G74G20 G73GE4G72G73G6BG69G6CG74G20 G61G76G73G6EG69G74G74G20 G72G65G64G6FG67GF6G72G73G20 G66GF6G72G20 G76G69G6BG74G69G67G61G72G65 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G67G72G65G6EG61G72G20G6FG63G68G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72 G28G61G76G73G6EG69G74G74G20G33G29G2EG20G49G6EG64G69G76G69G64G75G65G6CG6CG20G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G96G20G6DG65G64G20G65G6E G70G72G65G6DG69G65G69G6EG74GE4G6BG74G20 G31G39G39G39G20 G70GE5G20 G38G32G20 G6DG64G6BG72G20 G96G20 G76G69G73G61G72G20 G73G74G61G72G6B G74G69G6CG6CG76GE4G78G74G20G6DG65G64G20G65G6EG20G64G6FG6DG69G6EG61G6EG73G20G66GF6G72G20G66G6FG6EG64G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67 G66G72G61G6DG66GF6G72G20 G74G72G61G64G69G74G69G6FG6EG65G6CG6CG20 G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2EG20 G53G6BG61G64G65G66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20G70G72GE4G67G6CG61G73G20G64GE4G72G65G6DG6FG74G20G61G76G20G6CG69G74G65G6E G74G69G6CG6CG76GE4G78G74G2CG20 G68GE5G72G64G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G20 G6FG63G68G20 G73G76G61G67G61G20 G72G65G73G75G6CG74G61G74 G53G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG73G20 G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G66G75G6CG6CG61G73G74G65G20 G67G72G65G6EG61G72 GE4G72G20G74G72G61G66G69G6BG20G26G20G6DG6FG74G6FG72G20G28G31G32G20G6DG64G6BG72G29G2CG20G66GF6G72G65G74G61G67G20G26G20G66G61G73G74G69G67G2D G68G65G74G20 G28G38G20 G6DG64G6BG72G29G20 G73G61G6DG74G20 G68G65G6DG20 G26G20 G76G69G6CG6CG61G20 G28G37G20 G6DG64G6BG72G29G2EG20 G49 G73G74GE4G6CG6CG65G74G20 G66GF6G72G20 G74G72G61G64G69G74G69G6FG6EG65G6CG6CG20 G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G76GE4G6CG6AG65G72 G66GF6G72G65G74G61G67G20G61G6CG6CG74G6DG65G72G20G61G74G74G20G65G74G61G62G6CG65G72G61G20G65G67G6EG61G20G63G61G70G74G69G76G65G73G20G65G6CG6CG65G72 G61G74G74G20G68G69G74G74G61G20G61G6EG64G72G61G20G6CGF6G73G6EG69G6EG67G61G72G20G66GF6G72G20G61G74G74G20G68G61G6EG74G65G72G61G20G72G69G73G6BG65G72 G74GA0G65G78G20G41G6CG74G65G72G6EG61G74G69G76G20G52G69G73G6BG20G54G72G61G6EG73G66G65G72G2E G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20G70G72GE4G67G6CG61G73G20G73G65G64G61G6EG20G66G6CG65G72G61 GE5G72G20G61G76G20 G74GE4G74G61G20 G73G74G72G75G6BG74G75G72G66GF6G72GE4G6EG64G72G69G6EG67G61G72G2EG20G4FG6CG69G6BG61G20G61G73G70G65G6BG2D G74G65G72G20 G61G76G20 G64G65G74G74G61G20 G62G65G68G61G6EG64G6CG61G73G20 G69G20 G61G76G73G6EG69G74G74G65G74G20 G6FG6DG20 G6DG61G72G6BG2D G6EG61G64G73G73G74G72G75G6BG74G75G72G65G6EG20 G28G35G29G2EG20 G42G72G61G6EG73G63G68G67G6CG69G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G6DG65G6CG2D G6CG61G6EG20G62G61G6EG6BG20G6FG63G68G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20GE4G72G20G69G20G73G74G6FG72G74G20G73G65G74G74G20G66G75G6CG6CG62G6FG72G2D G64G61G64G20 G6DG65G6EG20 G6BG6FG6EG63G65G6EG74G72G61G74G69G6FG6EG20 G74G69G6CG6CG20 G73G74GF6G72G72G65G20 G6FG63G68G20 G6DG65G72 G72G65G6EG6FG64G6CG61G64G65G20G6BG6FG6EG63G65G72G6EG65G72G20GE4G72G20G65G6EG20G6EG79G20G74G72G65G6EG64G2E G44G65G6EG20G67G72GE4G6EG73GF6G76G65G72G73G6BG72G69G64G61G6EG64G65G20G68G61G6EG64G65G6CG6EG20GE4G72G20G66G6FG72G74G66G61G2D G72G61G6EG64G65G20G61G76G20G6CG69G74G65G6EG20G6FG6DG66G61G74G74G6EG69G6EG67G20G6DG65G6EG20G75G74G6CGE4G6EG64G73G6BG61G20G66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G20G62GF6G72G6AG61G72G20G62G6CG69G20G6DGE4G72G6BG62G61G72G61G20G70GE5G20G65G74G74G20G61G6EG6EG61G74 G73GE4G74G74G20GE4G6EG20G74G69G64G69G67G61G72G65G2E G44G69G73G74G72G69G62G75G74G69G6FG6EG65G6EG20 G61G76G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G20 G67G65G6EG6FG6DG67GE5G72 G73G74G6FG72G61G20G66GF6G72GE4G6EG64G72G69G6EG67G61G72G20G64GE4G72G20G49G54G20G73G70G65G6CG61G72G20G65G6EG20G61G6CG6CG74G20G73G74GF6G72G72G65 G72G6FG6CG6CG20G6FG63G68G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DGE4G6BG6CG61G72G6EG61G20G73G76G61G72G61G72G20G66GF6G72G20G65G6EG20G61G6CG6CG74 G73G74GF6G72G72G65G20G64G65G6CG20G61G76G20G66GF6G72G73GE4G6CG6AG6EG69G6EG67G65G6EG2E G44G65G74G20G73G6FG6DG20G73GE4G67G73G20G6FG6DG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DGE4G6BG6CG61G72G65G20G28G61G76G2D G73G6EG69G74G74G20G35G2EG34G29G20G6BG61G6EG20G76G61G72G61G20G73G6BGE4G6CG20G61G74G74G20GE5G74G65G72G67G65G20G6EGE5G67G6FG74G20G75G74G66GF6G72G2D G6CG69G67G61G72G65G3AG20 G53GE5G20 G73G65G6EG74G20 G73G6FG6DG20 G76G69G64G20 G73G6CG75G74G65G74G20 G61G76G20 G38G30G2DG74G61G6CG65G74 G66GF6G72G65G6BG6FG6DG20G69G6EG74G65G20G6EGE5G67G72G61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DGE4G6BG6CG61G72G65G20G69G20G65G67G65G6EG74G2D G6CG69G67G20G6DG65G6EG69G6EG67G20G69G20G53G76G65G72G69G67G65G2EG20G44G65G20G76G61G72G20G69G20G70G72G61G6BG74G69G6BG65G6EG20G75G74G65G2D G73G74GE4G6EG67G64G61G20G66G72GE5G6EG20G64G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20G67G65G6EG6FG6D G65G6EG20GF6G76G65G72G65G6EG73G6BG6FG6DG6DG65G6CG73G65G20G6DG65G6CG6CG61G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G20 G61G74G74G20 G69G6EG74G65G20 G74G61G20 G65G6DG6FG74G20 G6DGE4G6BG6CG61G72G66GF6G72G6DG65G64G6CG61G64 G61G66G66GE4G72G2EG20GD6G76G65G72G65G6EG73G6BG6FG6DG6DG65G6CG73G65G6EG20G75G70G70G68GE4G76G64G65G73G20GE5G72G20G31G39G38G39G2E G53G61G6DG74G69G64G69G67G74G20 G72G65G67G6CG65G72G61G64G65G73G20 G6DGE4G6BG6CG61G72G76G65G72G6BG73G61G6DG68G65G74G65G6EG20 G69 G6CG61G67G2E G31G34G39 G41G6EG74G61G6CG65G74G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DGE4G6BG6CG61G72G65G20 G68G61G72G20 G73G75G63G63G65G73G73G69G76G74 GF6G6BG61G74G20G75G6EG64G65G72G20G39G30G2DG74G61G6CG65G74G20G6FG63G68G20G61G6EG74G61G6CG65G74G20G6DGE4G6BG6CG61G72G66GF6G72G65G74G61G67 G75G70G70G67G69G63G6BG20 G69G20 G6AG75G6EG69G20 G31G39G39G39G20 G74G69G6CG6CG20 G33G30G30G2EG20 GD6G76G65G72G20 G38G30G25G20 G61G76 G62G6FG6CG61G67G65G6EG20 G76G61G72G20 G73G6DGE5G20 G6DG65G64G20 G62G61G72G61G20 G65G6EG20 G65G6CG6CG65G72G20 G65G74G74G20 G70G61G72 G76G65G72G6BG73G61G6DG6DG61G20 G6DGE4G6BG6CG61G72G65G2EG20 G45G6EG20 G6BG6FG6EG73G6FG6CG69G64G65G72G69G6EG67G20 G74G69G6CG6C G73G74GF6G72G72G65G20G65G6EG68G65G74G65G72G20GE4G72G20G64G6FG63G6BG20G74G79G64G6CG69G67G2E G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DGE4G6BG6CG61G72G6EG61G73G20 G76G65G72G6BG73G61G6DG68G65G74G20 GE4G72G20 G64GE5G2D G6CG69G67G74G20G64G6FG6BG75G6DG65G6EG74G65G72G61G64G20G6EGE4G72G20G64G65G74G20G67GE4G6CG6CG65G72G20G6DG61G72G6BG6EG61G64G73G61G6EG2D G64G65G6CG61G72G2EG20G44G65G74G20GE4G72G20G65G6DG65G6CG6CG65G72G74G69G64G20G65G6EG20G61G6CG6CG6DGE4G6EG20G75G70G70G66G61G74G74G6EG69G6EG67 G61G74G74G20G6DGE4G6BG6CG61G72G6EG61G20G69G64G61G67G20G73G76G61G72G61G72G20G66GF6G72G20G63G61G20G35G30GA0G25G20G61G76G20G6DG61G72G6BG2D G6EG61G64G65G6EG20 G66GF6G72G20 G66GF6G72G65G74G61G67G73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2EG20 GC4G76G65G6EG20 G6EGE4G72G20 G64G65G74 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20 G66GF6G72G20 G74G6AGE4G6EG73G74G65G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G20 GE4G72G20 G64G65G6EG20 G6DGE4G6BG6CG61G72G66GF6G72G6DG65G64G6CG61G64G65G20 G61G66G66GE4G72G65G6EG20 G62G65G74G79G2D G64G61G6EG64G65G2CG20G66GF6G72G6DG6FG64G6CG69G67G65G6EG20GF6G76G65G72G20G34G30GA0G25G2E G53G74G72G75G6BG74G75G72G6FG6DG76G61G6EG64G6CG69G6EG67G65G6EG20G68G61G72G20G69G6EG76G65G72G6BG61G74G20G70GE5G20G73G79G73G2D G73G65G6CG73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20G69G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG20G28G61G76G73G6EG69G74G74 G36G29G2EG20G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G61G20G75G74G67GF6G72G20G69G6EG74G65G20G6CGE4G6EG67G72G65G20G65G6E G68G6FG6DG6FG67G65G6EG20 G6BGE5G72G2CG20 G73G6FG6DG20 G69G20 G74G69G64G65G6EG20 G66GF6G72G65G20 G62G72G61G6EG73G63G68G67G6CG69G64G2D G6EG69G6EG67G65G6EG20 G6FG63G68G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DGE4G6BG6CG61G72G6EG61G73G20 G69G6EG74G72GE4G64G65G20 G70GE5 G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG2CG20G6DG65G6EG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G73G79G73G73G65G6CG73GE4G74G74G65G72G20GE4G6EG64GE5G2C G64G69G72G65G6BG74G20 G65G6CG6CG65G72G20 G69G6EG64G69G72G65G6BG74G2CG20 G6EGE4G72G6DG61G72G65G20 G32G30GA0G30G30G30G20 G70G65G72G73G6FG2D G6EG65G72G2EG20G44G65G74G20G6BG61G6EG20G6AGE4G6DG66GF6G72G61G73G20G6DG65G64G20G39G30GA0G30G30G30G20G66GF6G72G20G66G69G6EG61G6EG73G2D G73G65G6BG74G6FG72G6EG20G73G6FG6DG20G68G65G6CG68G65G74G2E Mäklarna från konkurrenssynpunkt G46GF6G72G73G6CG61G67G20 G73G6FG6DG20 G69G20 G46G69G6EG61G6EG73G6DG61G72G6BG6EG61G64G73G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG73 G68G75G76G75G64G62G65G74GE4G6EG6BG61G6EG64G65G20G66G72G61G6DG66GF6G72G74G73G20G6FG6DG20G6DGE4G6BG6CG61G72G6EG61G20G68G61G72 G76GE4G63G6BG74G20G73G74G6FG72G20G75G70G70G6DGE4G72G6BG73G61G6DG68G65G74G20G6FG63G68G20G64G65G74G20G6BG61G6EG20G64GE4G72G66GF6G72 G76G61G72G61G20G61G76G20G69G6EG74G72G65G73G73G65G20G61G74G74G20G73G65G20G76G61G64G20G73G74G75G64G69G65G6EG20G6FG6DG20G46GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20G69G6EG6EG65G68GE5G6CG6CG65G72G20G6FG6DG20G64G65G74G74G61G20G28G35G2EG34G29G2E G4EGE5G67G6FG74G20 G73G6FG6DG20 G66G72GE5G6EG20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G73G79G6EG70G75G6EG6BG74G20 G6BG61G6E G73G79G6EG61G73G20 G61G6EG6DGE4G72G6BG6EG69G6EG67G73G76GE4G72G74G20 G69G20 G66G72GE5G67G61G20 G6FG6DG20 G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G6DGE4G6BG6CG61G72G6EG61G73G20G76G65G72G6BG73G61G6DG68G65G74G20GE4G72G20G64G65G6EG20G65G74G61G62G6CG65G72G61G64G65 G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G6EG20G66GF6G72G20G68G75G72G20G64G65G20G66GE5G72G20G62G65G74G61G6CG74G20G66GF6G72G20G73G69G6EG61G20G74G6AGE4G6EG73G2D G74G65G72G2EG20 G4DGE4G6BG6CG61G72G6EG61G73G20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20 G75G74G67GE5G72G20 G6FG66G74G61G73G74G20 G73G6FG6D G70G72G6FG76G69G73G69G6FG6EG20 G70GE5G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G70G72G65G6DG69G65G6EG2EG20 G50G72G6FG76G69G73G69G6FG2D G6EG65G6EG20GE4G72G20G61G76G73G65G64G64G20G66GF6G72G20G61G72G62G65G74G65G20G6DG65G64G20G6DG61G72G6BG6EG61G64G73G66GF6G72G69G6EG67G2C G73G65G72G76G69G63G65G20 G6FG63G68G20 G66G6FG72G74G6CGF6G70G61G6EG64G65G20 G6BG75G6EG64G6BG6FG6EG74G61G6BG74G65G72G20 G73G6FG6D G61G6EG6EG61G72G73G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G66G61G6CG6CG61G20G70GE5G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G74G2EG20G50G72G6FG2D G76G69G73G69G6FG6EG65G6EG73G20 G73G74G6FG72G6CG65G6BG20 G62G72G75G6BG61G72G20 G62G65G73G74GE4G6DG6DG61G73G20 G6DG65G6CG6CG61G6E G6DGE4G6BG6CG61G72G65G6EG20G6FG63G68G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G74G2CG20G74G72G6FG74G73G20G61G74G74G20G64G65G74 GE4G72G20G6BG75G6EG64G65G6EG20G73G6FG6DG20GE4G72G20G6DGE4G6BG6CG61G72G65G6EG73G20G75G70G70G64G72G61G67G73G67G69G76G61G72G65 G6FG63G68G20G6DGE4G6BG6CG61G72G65G6EG20G69G6EG74G65G20G66GE5G72G20G76G61G72G61G20G62G65G72G6FG65G6EG64G65G20G61G76G20G6EGE5G67G72G61 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G67G69G76G61G72G69G6EG74G72G65G73G73G65G6EG2EG20 G4BG75G6EG64G65G6EG20 G6BGE4G6EG6EG65G72 G61G6CG6CG74G73GE5G20 G69G6EG74G65G20 G75G74G61G6EG20 G76G69G64G61G72G65G20 G74G69G6CG6CG20 G70G72G6FG76G69G73G69G6FG6EG65G6EG73G20 G73G74G6FG72G2D G6CG65G6BG2EG20G44G65G6EG6EG61G20G6FG72G64G6EG69G6EG67G20G66GF6G72G73G76GE5G72G61G72G20G6EG61G74G75G72G6CG69G67G74G76G69G73G20G66GF6G72 G6BG75G6EG64G65G6EG20G61G74G74G20G6AGE4G6DG66GF6G72G61G20G70G72G69G73G20G6FG63G68G20G70G72G65G73G74G61G74G69G6FG6EG20G6DG65G6CG6CG61G6E G6FG6CG69G6BG61G20 G6DGE4G6BG6CG61G72G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20 GE4G76G65G6EG20 G6FG6DG20 G6DGE4G6BG6CG61G72G65G6EG20 G70GE5 G6BG75G6EG64G65G6EG73G20 G62G65G67GE4G72G61G6EG20 GE4G72G20 G73G6BG79G6CG64G69G67G20 G61G74G74G20 G75G70G70G6CG79G73G61G20 G6FG6D G73G74G6FG72G6CG65G6BG65G6EG20G70GE5G20G70G72G6FG76G69G73G69G6FG6EG65G6EG2E G45G74G74G20G61G6EG6EG61G6EG20G6FG72G64G6EG69G6EG67G20G66GF6G72G20G62G65G74G61G6CG6EG69G6EG67G20G74G69G6CG6CG20G6DGE4G6BG6CG61G2D G72G65G6EG20GE4G72G20G61G74G74G20G64G65G6EG6EG65G20G66GE5G72G20G61G72G76G6FG64G65G20G64G69G72G65G6BG74G20G66G72GE5G6EG20G6BG75G6EG64G65G6EG2E G44G65G20 G69G6EG73G61G74G73G65G72G20 G73G6FG6DG20 G6DGE4G6BG6CG61G72G65G6EG20 G67GF6G72G20 G6BG61G6EG20 G69G20 G73GE5G20 G66G61G6CG6C G72G65G73G75G6CG74G65G72G61G20G69G20G61G74G74G20G64G65G6EG20G70G72G65G6DG69G65G20G6BG75G6EG64G65G6EG20G73G6BG61G6CG6CG20G62G65G74G61G6CG61 G74G69G6CG6CG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G74G20 G62G6CG69G72G20 G6CGE4G67G72G65G2EG20 G41G74G74G20 G65G72G73GE4G74G74G2D G6EG69G6EG67G20G66GF6G72G20G6DGE4G6BG6CG61G72G65G6EG73G20G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20G62G65G73G74GE4G6DG73G20G70GE5G20G61G72G76G6FG2D G64G65G73G62G61G73G69G73G20 GE4G72G20 G6EG75G6DG65G72G61G20 G69G6EG74G65G20 G61G6CG6CG64G65G6CG65G73G20 G6FG76G61G6EG6CG69G67G74G2E G56G69G6CG6BG61G20 G66GF6G72G64G65G6CG61G72G6EG61G20 GE4G6EG20 GE4G72G20 G6DG65G64G20 G70G72G6FG76G69G73G69G6FG6EG73G73G79G73G74G65G2D G6DG65G74G2CG20GE4G72G20G61G72G76G6FG64G65G73G73G79G73G74G65G6DG65G74G20G6DG65G72G20GE4G67G6EG61G74G20G61G74G74G20G67G65G6EG6FG6DG2D G6CG79G73G61G20G66GF6G72G68GE5G6CG6CG61G6EG64G65G74G20G6DG65G6CG6CG61G6EG20G70G72G69G73G20G6FG63G68G20G70G72G65G73G74G61G74G69G6FG6EG20G69 G6BG75G6EG64G65G6EG73G20 G72G65G6CG61G74G69G6FG6EG65G6EG20 G73GE5G76GE4G6CG20 G74G69G6CG6CG20 G6DGE4G6BG6CG61G72G65G6EG20 G73G6FG6D G74G69G6CG6CG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G74G2EG20 G44GE4G72G6DG65G64G20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G64G65G74 G6FG63G6BG73GE5G20G76G61G72G61G20G62GE4G74G74G72G65G20G66G72GE5G6EG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G73G79G6EG70G75G6EG6BG74G2E G59G74G74G65G72G6CG69G67G61G72G65G20 G65G6EG20 G66G72GE5G67G61G20 G61G76G20 G73G74G6FG72G20 G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G20 G66G72GE5G6E G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G73G79G6EG70G75G6EG6BG74G20GE4G72G20G68G75G72G20G6BG72G61G76G65G74G20G70GE5G20G6DGE4G6BG6CG61G2D G72G65G6EG73G20 G6FG62G65G72G6FG65G6EG64G65G20 G61G76G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G67G69G76G61G72G69G6EG74G72G65G73G73G65G6E G69G61G6BG74G74G61G73G2EG20 G44G65G6EG20 G69G6EG74G65G72G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG61G20 G74G75G6DG72G65G67G65G6CG6EG20 GE4G72G20 G61G74G74 G6DGE4G6BG6CG61G72G65G20 G69G6EG74G65G20 G75G70G70G66G79G6CG6CG65G72G20 G6FG62G65G72G6FG65G6EG64G65G6BG72G61G76G65G74G20 G6FG6D G6DG65G72G20GE4G6EG20G65G6EG20G74G72G65G64G6AG65G64G65G6CG20G61G76G20G70G72G6FG76G69G73G69G6FG6EG65G72G20G6FG63G68G20G61G6EG6EG61G6E G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20 G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G66G72GE5G6EG20 G65G6EG20 G6FG63G68G20 G73G61G6DG6DG61G20 G66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G67G69G76G61G72G65G2EG20G55G6EG64G65G72G20G64G65G74G20G74G69G64G69G67G61G20G39G30G2DG74G61G6CG65G74G20G76G61G72 G64G65G74G20G69G20G53G76G65G72G69G67G65G20G76G61G6EG6CG69G67G74G20G61G74G74G20G65G6EG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DGE4G6BG6CG61G72G65 G66G69G63G6BG20G6DG65G72G70G61G72G74G65G6EG20G61G76G20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20G66G72GE5G6EG20G65G6EG20G73G61G6DG6DG61 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G67G69G76G61G72G65G2CG20 G76G61G6EG6CG69G67G65G6EG20 G65G6EG20 G74G69G64G69G67G61G72G65G20 G61G72G2D G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G2EG20 G44G65G74G20 G6BG61G6EG20 G61G6EG74G61G73G20 G61G74G74G20 G64G65G74G74G61G20 G76G61G72G20 G65G6EG20 G61G76 G6DGE4G6BG6CG61G72G73G73G79G73G74G65G6DG65G74G73G20G62G61G72G6EG73G6AG75G6BG64G6FG6DG61G72G20G6DG65G6EG20G72G69G73G6BG65G6E G66GF6G72G20G62G65G72G6FG65G6EG64G65G20GE4G72G20G6EG61G74G75G72G6CG69G67G74G76G69G73G20G73G74GF6G72G72G65G20G6DG65G64G20G70G72G6FG76G69G2D G73G69G6FG6EG65G72G20G66G72GE5G6EG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G67G69G76G61G72G6EG61G20GE4G6EG20G61G72G76G6FG64G65G20G66G72GE5G6E G6BG75G6EG64G65G72G6EG61G2E G54G76G69G76G6CG65G74G20 G62G65G74G72GE4G66G66G61G6EG64G65G20 G70G72G6FG76G69G73G69G6FG6EG73G73G79G73G74G65G6DG65G74G73 G6CGE4G6DG70G6CG69G67G68G65G74G20G66G72GE5G6EG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G73G79G6EG70G75G6EG6BG74G20G73G6BG61G6CG6CG20G69G6EG74G65 G75G6EG64G61G6EG73G6BG79G6DG6DG61G20 G64G65G6EG20 G73G74G6FG72G61G20 G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G20 G73G6FG6DG20 G66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DGE4G6BG6CG61G72G6EG61G20 G68G61G72G20 G66GF6G72G20 G65G6EG20 G76GE4G6CG20 G66G75G6EG67G65G72G61G6EG64G65 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G2EG20G4DGE4G6BG6CG61G72G6EG61G20G75G6EG64G65G72G6CGE4G74G74G61G72G20G66GF6G72 G6BG75G6EG64G65G72G6EG61G20G61G74G74G20G66GE5G20G74G69G6CG6CG67GE5G6EG67G20G74G69G6CG6CG20G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG73G20G68G65G6CG61 G75G74G62G75G64G20 G6FG63G68G20 G64G65G74G20 GE4G72G20 G68GE4G72G20 G69G6EG74G65G20 G62G61G72G61G20 G66G72GE5G67G61G20 G6FG6DG20 G64G65G6E G73G76G65G6EG73G6BG61G20 G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG73G20 G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G2EG20 G49G54G2DG75G74G76G65G63G6BG2D G6CG69G6EG67G65G6EG20 G67GF6G72G20 G61G74G74G20 G6DGE4G6BG6CG61G72G6EG61G73G20 G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G72G20 G61G74G74G20 G66GF6G72G2D G31G35G30 G6DG65G64G6CG61G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G20 G75G72G20 G65G74G74G20 G62G72G65G74G74G20 G75G72G76G61G6CG20 GF6G6BG61G72 G79G74G74G65G72G6CG69G67G61G72G65G2EG20G46GF6G72G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G67G69G76G61G72G6EG61G20G6DGE5G73G74G65G20G69G6EG2D G73G69G6BG74G65G6EG20 G6FG6DG20 G61G74G74G20 G64G65G20 G6CGE4G6DG6EG61G72G20 G61G6EG62G75G64G20 G69G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73 G6DG65G64G20G73G6EG61G72G74G20G73G61G67G74G20G61G6CG6CG61G20G61G6BG74GF6G72G65G72G20G76G61G72G61G20G65G74G74G20G69G6EG63G69G74G61G6DG65G6EG74 G74G69G6CG6CG20G62GE5G64G65G20G70G72G6FG64G75G6BG74G66GF6G72G62GE4G74G74G72G69G6EG67G20G6FG63G68G20G70G72G69G73G70G72G65G73G73G2E Svenska försäkringsbolags komparativa för- och nackdelar G53G76G65G6EG73G6BG61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G73G20G6BG6FG6DG70G61G72G61G74G69G76G61G20G66GF6G72G2D G6FG63G68G20 G6EG61G63G6BG64G65G6CG61G72G20 G62G65G68G61G6EG64G6CG61G73G20 G69G20 G65G74G74G20 G61G76G20 G64G65G20 G73G69G73G74G61 G61G76G73G6EG69G74G74G65G6EG20 G28G61G76G73G6EG69G74G74G20 G38G29G20 G6FG63G68G20 GE5G74G65G72G67G65G73G20 G68GE4G72G20 G67G61G6EG73G6BG61 G66G75G6CG6CG73G74GE4G6EG64G69G67G74G2E G56G69G64G20G65G6EG20G6AGE4G6DG66GF6G72G65G6CG73G65G20G6DG65G6CG6CG61G6EG20G70G72G69G76G61G74G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67 G69G20G53G76G65G72G69G67G65G20G6FG63G68G20G69G20G61G6EG64G72G61G20G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG61G20G6CGE4G6EG64G65G72G20G66G69G6EG6EG73 G73G6BG69G6CG6CG6EG61G64G65G72G20G73G6FG6DG20G62G6FG72G64G65G20G76G61G72G61G20G74G69G6CG6CG20G66GF6G72G64G65G6CG20G69G20G6BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G65G6EG73G65G6EG20 G66GF6G72G20 G73G76G65G6EG73G6BG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2EG20 G4DG65G6EG20 G69G20 G61G6EG64G72G61 G61G76G73G65G65G6EG64G65G6EG20GE4G72G20G64G65G74G20G6FG63G6BG73GE5G20G66G72GE5G67G61G20G6FG6DG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G2D G6DGE4G73G73G69G67G74G20 G6EG65G67G61G74G69G76G61G20 G66GF6G72G68GE5G6CG6CG61G6EG64G65G6EG2E G4AGE4G6DG66GF6G72G65G6CG73G65G72G20 G67GF6G72G73G20 G69G20 G73G74G75G64G69G65G6EG20 G70GE5G20 G67G72G75G6EG64G76G61G6CG20 G61G76 G64G65G6EG20 G73G74G61G74G69G73G74G69G6BG20 G73G6FG6DG20 G74G61G73G20 G66G72G61G6DG20 G61G76G20 G43G45G41G2EG20 G4DG61G6EG20 G66GE5G72 G64G6FG63G6BG20G69G6EG74G65G20G64G72G61G20G66GF6G72G20G6CGE5G6EG67G74G67GE5G65G6EG64G65G20G73G6CG75G74G73G61G74G73G65G72G20G61G76G20G64G65G74 G73G74G61G74G69G73G74G69G73G6BG61G20G6DG61G74G65G72G69G61G6CG65G74G2EG20G43G45G41G73G20G73G74G61G74G69G73G74G69G6BG20GE4G72G20G74G69G6CG6CG20G61G74G74 G62GF6G72G6AG61G20G6DG65G64G20G69G20G65G74G74G20G75G70G70G62G79G67G67G6EG61G64G73G73G6BG65G64G65G20G6FG63G68G20G69G6EG6EG65G2D G68GE5G6CG6CG65G72G20G64GE4G72G66GF6G72G20G6FG73GE4G6BG65G72G68G65G74G73G66G61G6BG74G6FG72G65G72G2EG20G43G45G41G2DG73G74G61G74G69G73G2D G74G69G6BG65G6EG20G62G79G67G67G65G72G20G70GE5G20G75G70G70G67G69G66G74G65G72G20G66G72GE5G6EG20G6CGE4G6EG64G65G72G20G69G20G73G74GF6G72G72G65 G64G65G6CG65G6EG20G61G76G20G94G64G65G74G20G6EG79G61G20G45G75G72G6FG70G61G94G20G96G20G66G72GE5G6EG20G54G75G72G6BG69G65G74G20G74G69G6CG6C G45G73G74G6CG61G6EG64G20 G6FG63G68G20 G6FG6DG66G61G74G74G61G6EG64G65G20 G6CGE4G6EG64G65G72G20 G73G6FG6DG20 G53G74G6FG72G2D G62G72G69G74G61G6EG6EG69G65G6EG20G6FG63G68G20G49G73G6CG61G6EG64G2CG20G54G79G73G6BG6CG61G6EG64G20G6FG63G68G20G50G6FG72G74G75G67G61G6CG2E G44G65G74G20G69G6EG6EG65G62GE4G72G20G61G74G74G20G6AGE4G6DG66GF6G72G65G6CG73G65G72G20G67GF6G72G73G20G6DG65G6CG6CG61G6EG20G6CGE4G6EG64G65G72 G73G6FG6DG20G68G61G72G20G6FG6CG69G6BG61G20G73G6FG63G69G61G6CG61G20G73G79G73G74G65G6DG2CG20G65G6BG6FG6EG6FG6DG69G65G72G20G6FG63G68 G75G74G76G65G63G6BG6CG69G6EG67G73G67G72G61G64G2CG20G76G69G6CG6BG65G74G20G6EG61G74G75G72G6CG69G67G74G76G69G73G20G6DG61G6EG61G72G20G74G69G6CG6C G66GF6G72G73G69G6BG74G69G67G68G65G74G20 G6DG65G64G20 G73G6CG75G74G73G61G74G73G65G72G6EG61G2E G4AGE4G6DG66GF6G72G65G6CG73G65G72G6EG61G20G62G6FG72G64G65G20G73G6EG61G72G61G73G74G20G67GF6G72G61G73G20G6DG65G64G20G6CGE4G6EG2D G64G65G72G20 G64GE4G72G20 G64G65G6EG20 G66G61G6BG74G69G73G6BG61G20 G65G6CG6CG65G72G20 G6CG61G74G65G6EG74G61G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG2D G73G65G6EG20 G62G65G74G79G64G65G72G20 G6DG65G73G74G20 G66GF6G72G20 G73G76G65G6EG73G6BG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2EG20 G45G6E G6AGE4G6DG66GF6G72G65G6CG73G65G20 G6DG65G64G20 G65G74G74G20 G67G65G6EG6FG6DG73G6EG69G74G74G20 G69G6EG6FG6DG20 G45G55G20 GE4G72 G64GE4G72G66GF6G72G20 G6DG65G72G20 G72G65G6CG65G76G61G6EG74G20 GE4G6EG20 G6DG65G64G20 G65G74G74G20 G67G65G6EG6FG6DG73G6EG69G74G74G20 G69 G68G65G6CG61G20 G43G45G41G2DG6FG6DG72GE5G64G65G74G2EG20 G4DG65G6EG20 G66GF6G72G68GE5G6CG6CG61G6EG64G65G6EG61G20 G69G20 G64G65 G62G61G6CG74G69G73G6BG61G20G73G74G61G74G65G72G6EG61G20G6FG63G68G20G69G20G50G6FG6CG65G6EG20G62G6CG69G72G20G61G6CG6CG74G20G76G69G6BG74G69G67G61G72G65 G6FG63G68G20G61G76G20G45G55G2FG45G45G41G2DG6CGE4G6EG64G65G72G6EG61G20GE4G72G20G64G65G74G20G72G69G6DG6CG69G67G65G6EG20G73G69G74G75G2D G61G74G69G6FG6EG65G6EG20G69G20G64G65G20G6EG6FG72G64G69G73G6BG61G20G73G74G61G74G65G72G6EG61G20G73G61G6DG74G20G54G79G73G6BG6CG61G6EG64G2C G4EG65G64G65G72G6CGE4G6EG64G65G72G6EG61G20G6FG63G68G20G53G74G6FG72G62G72G69G74G61G6EG6EG69G65G6EG20G73G6FG6DG20GE4G72G20G61G76 G73GE4G72G73G6BG69G6CG64G20G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G2EG20G41G74G74G20G45G75G72G6FG70G61G20G73G74GE5G72G20G69G20G66G6FG6BG75G73G20GE4G72 G6EG61G74G75G72G6CG69G67G74G20G6DG65G6EG20G6CG61G74G65G6EG74G20G6DGE5G73G74G65G20G6DG61G6EG20G72GE4G6BG6EG61G20G6DG65G64G20G65G6E G68GE5G72G64G61G72G65G20G67G6CG6FG62G61G6CG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G2E G45G6EG20 G62G65G64GF6G6DG6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G73G69G74G75G61G74G69G6FG6EG65G6E G6DGE5G73G74G65G20G6FG63G6BG73GE5G20G62G65G61G6BG74G61G20G6FG6DG20G64G65G74G20GE4G72G20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G73G20 G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G72G20 G61G74G74G20 G73G6CGE5G20 G73G69G67G20 G69G6EG20 G6FG63G68 G76G65G72G6BG61G20 G70GE5G20 G61G6EG64G72G61G20 G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G72G20 G73G6FG6DG20 G73G74GE5G72G20 G69G20 G66G6FG6BG75G73 G65G6CG6CG65G72G20 G6FG6DG20 G64G65G74G20 GE4G72G20 G73G76G65G6EG73G6BG61G20 G62G6FG6CG61G67G73G20 G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G20 G61G74G74 G62G65G68GE5G6CG6CG61G20G73G69G6EG20G73G74GE4G6CG6CG6EG69G6EG67G20G70GE5G20G64G65G6EG20G69G6EG68G65G6DG73G6BG61G20G6DG61G72G6BG2D G6EG61G64G65G6EG20 G69G6EG66GF6G72G20 G68G6FG74G65G74G20 G61G76G20 G75G74G6CGE4G6EG64G73G6BG20 G94G69G6EG76G61G73G69G6FG6EG94G2E G56G69G6BG74G69G67G61G72G65G20GE4G72G20G6BG61G6EG73G6BG65G20G61G74G74G20G62G65G64GF6G6DG61G20G6FG6DG20G64G65G6EG20G73G76G65G6EG73G2D G6BG61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20G96G20G6FG61G76G73G65G74G74G20G76G69G6CG6BG61G20G61G6BG2D G74GF6G72G65G72G6EG61G20GE4G72G20G96G20GE4G72G20G73GE5G20GF6G70G70G65G6EG20G6FG63G68G20G66G72G69G20G66G72GE5G6EG20G62G65G67G72GE4G6EG73G2D G6EG69G6EG67G61G72G20 G61G74G74G20 G66GF6G72G64G65G6CG61G72G6EG61G20 G61G76G20 G65G6EG20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G65G6EG73G20G6BG61G6EG20G6BG6FG6DG6DG61G20G61G6CG6CG61G20G74G69G6CG6CG20G64G65G6CG2E G4DG65G64G20 G64G65G74G74G61G20 G73G6FG6DG20 G62G61G6BG67G72G75G6EG64G20 G67GE5G72G20 G73G74G75G64G69G65G6EG20 G69G20 G74G75G72 G6FG63G68G20G6FG72G64G6EG69G6EG67G20G69G6EG20G70GE5G20G6DG61G72G6BG6EG61G64G73G66GF6G72G68GE5G6CG6CG61G6EG64G65G6EG20G20G28G38G2EG31G29G2C G62G6FG6CG61G67G65G6EG73G20G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G20G6FG63G68G20G6BG6FG6DG70G65G74G65G6EG73G20G28G38G2EG32G29G20G6FG63G68 G49G54G2DG6FG6DG72GE5G64G65G74G20 G28G38G2EG33G29G2E Marknadsförhållanden G45G6EG20 G66G72GE5G67G61G20 G61G76G20 G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G20 G66GF6G72G20 G62G65G64GF6G6DG6EG69G6EG67G65G6EG20 G61G76 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G73G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G72G20 GE4G72 G6FG6DG20 G64G65G20 G76G65G72G6BG61G72G20 G70GE5G20 G65G6EG20 G6DGE4G74G74G61G74G20 G6DG61G72G6BG6EG61G64G2EG20 G44G65G20 GE4G72 G6EG61G74G75G72G6CG69G67G74G76G69G73G20 G65G6EG20 G66GF6G72G64G65G6CG20 G6FG6DG20 G68G65G6DG6DG61G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6E G69G6EG74G65G20G73G74G61G67G6EG65G72G61G74G20G75G74G61G6EG20G76GE4G78G65G72G2EG20G49G20G65G6EG20G73G74G61G67G6EG65G72G61G64G20G6DG61G72G6BG2D G6EG61G64G20G73G6FG6DG20G64G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG2D G6EG61G64G65G6EG20G73G6BG65G72G20G65G74G74G20G62G6FG6CG61G67G73G20G74G69G6CG6CG76GE4G78G74G20G69G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G65G6E G6DG65G64G20 G62GE5G64G65G20 G69G6EG68G65G6DG73G6BG61G20 G6FG63G68G20 G75G74G6CGE4G6EG64G73G6BG61G20 G62G6FG6CG61G67G20 G70GE5 G62G65G6BG6FG73G74G6EG61G64G20 G61G76G20 G61G6EG64G72G61G73G20 G6DG61G72G6BG6EG61G64G73G61G6EG64G65G6CG61G72G2EG20 G44GE4G72 G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20 G76GE4G78G65G72G20 G73G6FG6DG20 GE4G72G20 G66G61G6CG6CG65G74G20 G62G65G74G72GE4G66G66G61G6EG64G65 G73G76G65G6EG73G6BG20G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G6BG61G6EG20G65G74G74G20G62G6FG6CG61G67G20G76GE4G78G61G20G75G74G61G6E G61G74G74G20G61G6EG64G72G61G20G6BG72G79G6DG70G65G72G2E G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74GE4G74G68G65G74G65G6EG20G69G20G65G74G74G20G6CG61G6EG64G20G62G72G75G6BG61G72G20G6DGE4G74G61G73 G69G20 G70G72G65G6DG69G65G72G20 G70G65G72G20 G69G6EG6EG65G76GE5G6EG61G72G65G2EG20 G44G65G74G74G61G20 GE4G72G20 G65G6EG20 G67G72G6FG76 G62G65G72GE4G6BG6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G69G20 G76G69G6CG6BG65G6EG20 G6FG6DG66G61G74G74G6EG69G6EG67G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67 G75G74G6EG79G74G74G6AG61G73G2CG20G65G66G74G65G72G73G6FG6DG20G64G65G6EG20G62G79G67G67G65G72G20G70GE5G20G74G6FG74G61G6CG70G72G65G6DG69G65G6E G66GF6G72G20G61G6CG6CG61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G67G72G65G6EG61G72G20G28G6FG63G68G20G69G6EG6BG6CG75G64G65G72G61G72G20G69G6EG74G65 G62G61G72G61G20 G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G6FG63G68G20 G6BG6FG6EG73G75G6DG65G6EG74G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67 G96G20 G69G6EG64G69G76G69G64G75G65G6CG6CG20 G6FG63G68G20 G67G72G75G70G70G20 G96G20 G75G74G61G6EG20 GE4G76G65G6EG20 G74GA0G65G78 G66GF6G72G65G74G61G67G73G2DG20G6FG63G68G20G74G72G61G6EG73G70G6FG72G74G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G29G2EG20G45G74G74G20G73G74G69G67G61G6EG64G65 G74G61G6CG20 G66GF6G72G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74GE4G74G68G65G74G65G6EG20 G6BG61G6EG20 GE5G74G65G72G73G70G65G67G6CG61 G6DG61G72G6BG6EG61G64G73G74G69G6CG6CG76GE4G78G74G2CG20G76GE4G78G61G6EG64G65G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G65G68G6FG76 G74G69G6CG6CG20 G66GF6G6CG6AG64G20 G61G76G20 G61G6CG6CG6DGE4G6EG20 G65G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6BG20 G75G74G76G65G63G6BG6CG69G6EG67 G6CG69G6BG73G6FG6DG20 G65G74G74G20 G73G61G6DG68GE4G6CG6CG65G73G20 G6DG61G74G65G72G69G65G6CG6CG61G20 G66G72G61G6DGE5G74G73G6BG72G69G2D G31G35G31 G64G61G6EG64G65G2EG20G53G6BG69G6CG6CG6EG61G64G65G72G20G66G72GE5G6EG20G65G6EG20G74G69G64G20G74G69G6CG6CG20G65G6EG20G61G6EG6EG61G6EG20G6BG61G6E G6FG63G6BG73GE5G20G76G61G72G61G20G74G65G63G6BG65G6EG20G70GE5G20G61G6EG64G72G61G20G73G6FG63G69G61G6CG61G20G6FG63G68G20G6BG75G6CG74G75G2D G72G65G6CG6CG61G20 G66GF6G72GE4G6EG64G72G69G6EG67G61G72G2EG20 G45G74G74G20 G73G74G61G67G6EG65G72G61G6EG64G65G20 G74G61G6CG20 G6BG61G6E G76G61G72G61G20 G74G65G63G6BG65G6EG20 G73GE5G76GE4G6CG20 G70GE5G20 G65G6EG20 G6DGE4G74G74G61G64G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G6DG61G72G6BG6EG61G64G20G73G6FG6DG20G70GE5G20G65G6EG20G73G74G69G6CG6CG61G73G74GE5G65G6EG64G65G20G65G6BG6FG6EG6FG6DG69G2E G49G20 G45G75G72G6FG70G61G20 G28G43G45G41G2FG45G55G29G20 G68G61G72G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74GE4G74G68G65G2D G74G65G6EG20GF6G6BG61G74G20G62G65G74G79G64G6CG69G67G74G20G75G6EG64G65G72G20G39G30G2DG74G61G6CG65G74G2EG20G96G20G49G6EG6FG6DG20G68G65G6CG61 G43G45G41G2DG6FG6DG72GE5G64G65G74G20G66G72GE5G6EG20G37G38G34G20G65G75G72G6FG20GE5G72G20G31G39G39G32G20G74G69G6CG6CG20G31G31G33G30 G65G75G72G6FG20GE5G72G20G31G39G39G37G20G6FG63G68G20G69G6EG6FG6DG20G45G55G20G66G72GE5G6EG20G39G39G32G20G74G69G6CG6CG20G31G34G35G38G2C G64G76G73G20 G6DG65G64G20 G6EGE4G73G74G61G6EG20 G35G30GA0G25G20 G2EG20 G46GF6G72G20 G53G76G65G72G69G67G65G73G20 G64G65G6CG20 GE4G72 G6DG6FG74G73G76G61G72G61G6EG64G65G20GF6G6BG6EG69G6EG67G20G6BG6EG61G70G70G74G20G33G30GA0G25G2CG20G66G72GE5G6EG20G31GA0G30G30G38 G74G69G6CG6CG20G31GA0G32G39G34G20G65G75G72G6FG2E G44G65G74G20GE4G72G20G64G6FG63G6BG20G73G74G6FG72G20G73G6BG69G6CG6CG6EG61G64G20G6DG65G6CG6CG61G6EG20G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G20 G6FG63G68G20 G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2EG20 G49G20 G66G72GE5G67G61G20 G6FG6DG20 G6CG69G76G66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G68G61G72G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74GE4G74G68G65G74G65G6EG20 GF6G6BG61G74G20 G6DG65G64 G6FG6DG6BG72G69G6EG67G20G37G30G20G25G20G69G20G43G45G41G2FG45G55G20G74G69G6CG6CG20G36G33G34G20G65G75G72G6FG20G69G6EG6FG6D G43G45G41G20G6FG63G68G20G38G31G35G20G69G6EG6FG6DG20G45G55G20GE5G72G20G31G39G39G37G2EG20G46GF6G72G20G73G6BG61G64G65G66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G20GE4G72G20G64G65G74G20G6FG63G6BG73GE5G20G66G72GE5G67G61G20G6FG6DG20G65G6EG20GF6G6BG6EG69G6EG67G2CG20G6DG65G6E G62G61G72G61G20 G6DG65G64G20 G32G32G2DG32G34GA0G25G20 G74G69G6CG6CG20 G34G39G36G20 G65G75G72G6FG20 G69G6EG6FG6DG20 G43G45G41 G6FG63G68G20G36G34G33G20G69G6EG6FG6DG20G45G55G20GE5G72G20G31G39G39G37G2E G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74GE4G74G68G65G74G65G6EG20 G96G20 G70G72G65G6DG69G65G69G6EG6BG6FG6DG73G74G20 G70G65G72 G69G6EG6EG65G76GE5G6EG61G72G65G20G96G20G68G61G72G20G69G20G53G76G65G72G69G67G65G20G75G6EG64G65G72G20G6DG6FG74G73G76G61G72G61G6EG64G65 G74G69G64G20G73G74G69G67G69G74G20G6DG65G64G20G34G34GA0G25G20G74G69G6CG6CG20G38G32G30G20G65G75G72G6FG20G28G37G2CG31G20G74G6BG72G29G20G6EGE4G72 G64G65G74G20G67GE4G6CG6CG65G72G20G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G6FG63G68G20G6DG65G64G20G62G6CG79G67G73G61G6DG6DG61 G38GA0G25G20 G74G69G6CG6CG20 G34G37G33G20 G65G75G72G6FG20 G28G34G2CG31G20 G74G6BG72G29G20 G6EGE4G72G20 G64G65G74G20 G67GE4G6CG6CG65G72 G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2EG20 G46GF6G72G20 G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20 GF6G6BG61G64G65 G61G6BG74G69G76G69G74G65G74G65G6EG20 GE5G72G20 G31G39G39G36G20 G6FG63G68G20 G68G61G72G20 G73G65G64G61G6EG20 G66G6FG72G74G73G61G74G74G20 GE5G72 G31G39G39G38G2EG20 G46GF6G72G20 G73G76G65G6EG73G6BG20 G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G68G61G72G20 G70G72G65G2D G6DG69G65G69G6EG74GE4G6BG74G65G6EG20G70G65G72G20G69G6EG6EG65G76GE5G6EG61G72G65G20G6CG65G67G61G74G20G70GE5G20G69G20G73G74G6FG72G74G20G73G65G74G74 G73G61G6DG6DG61G20G6EG69G76GE5G20G64G65G20G74G72G65G20G73G65G6EG61G73G74G65G20GE5G72G65G6EG2E G44G65G6EG20 G73G76G65G6EG73G6BG61G20 G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6E GE4G72G20 G61G6CG6CG74G73GE5G20G6DGE4G74G74G61G64G2EG20G4EGE4G73G74G61G6EG20 G61G6CG6CG61G20G73G76G65G6EG73G6BG61G72G20G68G61G72G20G64G65 G76G61G6EG6CG69G67G61G20G62G61G73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G6EG61G2EG20G4DG65G6EG20G6DG65G64G20G65G74G74G20GE5G74G65G72G2D G6BG6FG6DG6DG61G6EG64G65G20G76GE4G6CG73G74GE5G6EG64G20G73G6BG61G66G66G61G73G20G66GF6G72G6DG6FG64G6CG69G67G65G6EG20G66G6CG65G72 G62G69G6CG61G72G20G96G20G6DG65G64G20G6FG6DG65G64G65G6CG62G61G72G20G65G66G66G65G6BG74G20G66GF6G72G20G74G72G61G66G69G6BG66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G65G6EG20G96G20G6FG63G68G20G66GF6G72G65G74G61G67G73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G62G6FG72G64G65G20G6BG75G6EG6EG61 GF6G6BG61G20G69G20G65G6EG20G76GE4G78G61G6EG64G65G20G65G6BG6FG6EG6FG6DG69G6EG2E G50GE5G20G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G69G64G61G6EG20G73G65G72G20G6DG61G6EG20G76G65G72G6BG6EG69G6EG67G61G72G2D G6EG61G20 G61G76G20 G66G6FG6EG64G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG73G20 G68GF6G67G61G20 G74G69G6CG6CG76GE4G78G74G20 G75G6EG64G65G72 G73G65G6EG61G72G65G20GE5G72G2EG20G41G74G74G20G53G76G65G72G69G67G65G20GE4G6EG64GE5G20G68G61G72G20G72G65G6CG61G74G69G76G74G20G73G65G74G74G20G6CGE5G67 G70G72G65G6DG69G65G69G6EG6BG6FG6DG73G74G20G70G65G72G20G69G6EG6EG65G76GE5G6EG61G72G65G20G6BG61G6EG20G66GF6G72G6BG6CG61G72G61G73 G6DG65G64G20 G61G74G74G20 G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G6EG61G20 G74GE4G63G6BG65G72G20 G6DG79G63G6BG65G74 G61G76G20 G64G65G74G20 G73G6FG6DG20 G69G20 G61G6EG64G72G61G20 G6CGE4G6EG64G65G72G20 G6CG69G67G67G65G72G20 G70GE5G20 G70G72G69G76G61G74 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2EG20 G46G69G6EG6CG61G6EG64G20 G6DG65G64G20 G31GA0G31G39G35G20 G65G75G72G6FG20 G68G61G72G20 G74GA0G65G78 G65G6EG20G73G74G6FG72G20G64G65G6CG20G61G76G20G64G65G6EG20G61G6CG6CG6DGE4G6EG6EG61G20G70G65G6EG73G69G6FG6EG65G6EG20G69G20G70G72G69G76G61G74 G72G65G67G69G2EG20G41G6EG6EG61G74G20G73G6FG6DG20G64G72G61G72G20G75G70G70G20G67G65G6EG6FG6DG73G6EG69G74G74G73G74G61G6CG65G74G20G66GF6G72 G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G69G6EG6FG6DG20 G45G75G72G6FG70G61G20 GE4G72G20 G4CG75G78G65G6DG62G75G72G67G73G2C G53G63G68G77G65G69G7AG20G6FG63G68G20G53G74G6FG72G62G72G69G74G61G6EG6EG69G65G6EG73G20G6DG79G63G6BG65G74G20G68GF6G67G61G20G74G61G6C G63G61G20G39G20G30G30G30G2CG20G32GA0G37G30G30G20G6FG63G68G20G31GA0G36G30G30G20G65G75G72G6FG20G70G65G72G20G69G6EG6EG65G76GE5G6EG61G72G65 GE5G72G20G31G39G39G37G2E G45G6EG20 G61G6EG6EG61G6EG20 G6FG6DG73G74GE4G6EG64G69G67G68G65G74G20 G61G76G20 G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G20 G66GF6G72 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G65G6EG20G66G72GE5G6EG20G75G74G6CG61G6EG64G65G74G20GE4G72G20G73G70G72GE5G6BG62G61G72G72G69GE4G72G65G72 G6FG63G68G20 G65G74G74G20 G6CG61G6EG64G73G20 G67G65G6FG67G72G61G66G69G73G6BG61G20 G6CGE4G67G65G2EG20 G41G74G74G20 G53G76G65G72G69G67G65 G6CG69G67G67G65G72G20G69G20G75G74G6BG61G6EG74G65G6EG20G61G76G20G45G75G72G6FG70G61G20G6FG63G68G20G61G74G74G20G73G76G65G6EG73G6BG61G6E GE4G72G20 G65G74G74G20 G6CG69G74G65G74G20 G73G70G72GE5G6BG20 G74G6FG72G64G65G20 G64G6FG63G6BG20 G69G6EG74G65G20 G68G69G6EG64G72G61G20 G64G65G6D G73G6FG6DG20G73G65G72G20G74G79G64G6CG69G67G61G20G61G66G66GE4G72G73G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G72G20G69G20G65G74G74G20G69G6EG74G72GE4G64G65 G70GE5G20G64G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG2E G46GF6G72G20 G73G76G65G6EG73G6BG61G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G73G20 G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74 G61G74G74G20G73G6CGE5G20G73G69G67G20G69G6EG20G70GE5G20G61G6EG64G72G61G20G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G72G20G67GE4G6CG6CG65G72G20G6EG61G74G75G72G2D G6CG69G67G74G76G69G73G20G6FG6DG76GE4G6EG74G20G61G74G74G20G64G65G74G20G6DGE5G73G74G65G20G76G61G72G61G20G73G76GE5G72G61G72G65G20G61G74G74G20G74G61 G73G69G67G20 G69G6EG20 G70GE5G20 G65G6EG20 G6DGE4G74G74G61G64G20 G6DG61G72G6BG6EG61G64G20 GE4G6EG20 G70GE5G20 G65G6EG20 G73G6FG6D G76GE4G78G65G72G20G6FG63G68G20G61G74G74G20G64G65G74G20G61G6EG64G72G61G20G6CG61G6EG64G65G74G73G20G6CGE4G67G65G20G6FG63G68G20G73G70G72GE5G6B G6BG61G6EG20G73G65G73G20G73G6FG6DG20G68G69G6EG64G65G72G2E G4FG6DG73G74GE4G6EG64G69G67G68G65G74G65G72G20 G73G6FG6DG20 GE4G72G20 G62G65G73G76GE4G72G61G6EG64G65G20 G66GF6G72 G73G76G65G6EG73G6BG61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G20G69G20G64G65G6EG20G69G6EG74G65G72G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG2D G6CG61G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G65G6EG20 G66G69G6EG6EG73G20 G70GE5G20 G73G6BG61G74G74G65G73G69G64G61G6EG2EG20 G44G65G74G20 GE4G72 G66G72G61G6DG66GF6G72G20 G61G6CG6CG74G20 G61G76G6BG61G73G74G6EG69G6EG67G73G73G6BG61G74G74G65G6EG20 G70GE5G20 G6CG69G76G2DG20 G6FG63G68 G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6BG61G70G69G74G61G6CG20G73G6FG6DG20G67GF6G72G20G61G74G74G20G73G76G65G6EG73G2D G6BG61G20G62G6FG6CG61G67G20G6CG69G67G67G65G72G20G73GE4G6DG72G65G20G74G69G6CG6CG20GE4G6EG20G64G65G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G68G61G20G67G6AG6FG72G74 G73G6BG61G74G74G65G6EG20 G66GF6G72G75G74G61G6EG2E G41G74G74G20G53G76G65G72G69G67G65G20G69G6EG74G65G20GE4G72G20G6DG65G64G20G69G20G45G4DG55G20GE4G72G20G65G6EG20G61G6EG6EG61G6E G6FG6DG73G74GE4G6EG64G69G67G68G65G74G20G73G6FG6DG20GE4G72G20G6EG65G67G61G74G69G76G20G66GF6G72G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G62G6FG6CG61G67G65G6EG20 G74GA0G65G78G20 G67G65G6EG6FG6DG20 G61G74G74G20 G65G75G72G6FG6EG20 G66GF6G72G20 G73G76G65G6EG73G6BG61 G62G6FG6CG61G67G20GE4G72G20G65G6EG20G75G74G6CGE4G6EG64G73G6BG20G76G61G6CG75G74G61G20G6FG63G68G20G61G74G74G20G64G65G20G64GE4G72G69G67G65G2D G6EG6FG6DG20G74G76G69G6EG67G61G74G73G20G62GE4G72G61G20G65G6EG20G76G61G6CG75G74G61G72G69G73G6BG20G73G6FG6DG20G6BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G65G6EG74G65G72G6EG61G20G69G20G45G4DG55G2DG6CGE4G6EG64G65G72G6EG61G20G75G6EG64G67GE5G72G2EG20G55G74G61G6EG20G64G65G6EG6EG61 G72G69G73G6BG20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G65G6EG20 G73G74GF6G72G72G65G20 G64G65G6CG20 G61G76G20 G62G6FG6CG61G67G65G6EG73G20 G70G6CG61G63G65G2D G72G69G6EG67G61G72G20G73GE4G6BG65G72G74G20G73G6BG65G20G75G74G61G6EG66GF6G72G20G53G76G65G72G69G67G65G2E GD6G6BG61G64G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G20G69G6EG6FG6DG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G65G6BG74G6FG72G6E G74G61G72G20 G73G69G67G20 G64G6FG63G6BG20 G69G6EG74G65G20 G73GE5G20 G6DG79G63G6BG65G74G20 G75G74G74G72G79G63G6BG20 G69G20 G67G72GE4G6EG73G2D GF6G76G65G72G73G6BG72G69G64G61G6EG64G65G20G68G61G6EG64G65G6CG2CG20G73G6FG6DG20G6DG61G6EG20G6BG61G6EG73G6BG65G20G66GF6G72G65G2D G73G74GE4G6CG6CG74G20 G73G69G67G20 G6EGE4G72G20 G45G55G73G20 G69G6EG72G65G20 G6DG61G72G6BG6EG61G64G20 G73G6BG61G70G61G64G65G73G2EG20 G49 G73G74GE4G6CG6CG65G74G20G67GE5G72G20G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG61G20G66GF6G72G65G74G61G67G20G69G6EG20G70GE5G20G61G6EG64G72G61G20G6DG61G72G6BG2D G6EG61G64G65G72G20 G67G65G6EG6FG6DG20 G75G70G70G6BGF6G70G20 G61G76G20 G62G6FG6CG61G67G20 G73G6FG6DG20 G73G65G64G61G6E G61G6CG6CG74G73GE5G20G62G6CG69G72G20G65G6EG20G64G65G6CG20G61G76G20G64G65G6EG20G75G74G6CGE4G6EG64G73G6BG61G20G6BG6FG6EG63G65G72G6EG65G6E G6DG65G6EG20 G66G6FG72G74G66G61G72G61G6EG64G65G20 GE4G72G20 G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG61G20 G62G6FG6CG61G67G20 G69G20 G94G76GE4G72G64G2D G6CG61G6EG64G65G74G94G2EG20G44G65G74G74G61G20G6BG61G6EG20G66GF6G72GE4G6EG64G72G61G20G73G69G74G75G61G74G69G6FG6EG65G6EG20G70GE5G20G64G65G6E G6DG61G72G6BG6EG61G64G20G64GE4G72G20G64G65G74G20G75G70G70G6BGF6G70G74G61G20G62G6FG6CG61G67G65G74G20G76G65G72G6BG61G72G2CG20G6FG6D G64G65G74G74G61G20 G66GE5G72G20 G64G65G6CG20 G61G76G20 G64G65G6EG20 G6EG79G65G20 GE4G67G61G72G65G6EG73G20 G6BG6FG6DG70G65G74G65G6EG73 G6FG63G68G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G2EG20G45G78G65G6DG70G65G6CG20G66G72GE5G6EG20G73G65G6EG61G72G65G20G74G69G64 G31G35G32 GE4G72G20G53G45G42G73G20G75G70G70G6BGF6G70G20G61G76G20G64G65G6EG20G74G79G73G6BG61G20G42G66G47G20G42G61G6EG6BG20G64GE4G72 G61G66G66GE4G72G73G69G64GE9G6EG20GE4G72G20G61G74G74G20G64G72G61G20G66GF6G72G64G65G6CG20G61G76G20G53G45G42G73G20G66GF6G72G73G70G72GE5G6EG67 G70GE5G20 G49G54G2DG6FG6DG72GE5G64G65G74G2EG20 G45G74G74G20 G61G6EG6EG61G74G20 G65G78G65G6DG70G65G6CG20 GE4G72G20 G54G72G79G67G67G2D G48G61G6EG73G61G73G20G74G69G64G69G67G61G72G65G20G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G72GF6G72G65G6CG73G65G20G76G61G72G73 G73G6BG69G6CG64G61G20 G76G65G72G6BG73G61G6DG68G65G74G73G67G72G65G6EG61G72G20 G76G69G61G20 G6FG6CG69G6BG61G20 G66GF6G72G73GE4G6CG6AG2D G6EG69G6EG67G61G72G20 G6FG63G68G20 G73G61G6DG67GE5G65G6EG64G65G6EG20 G6EG75G20 G62G65G66G69G6EG6EG65G72G20 G73G69G67G20 G74G69G6CG6CG2D G73G61G6DG6DG61G6EG73G20G6DG65G64G20G67G69G67G61G6EG74G65G72G20G73G6FG6DG20G5AGFCG72G69G63G68G20G6FG63G68G20G52G6FG79G61G6C G53G75G6EG20G41G6CG6CG69G61G6EG63G65G20G28G76G69G61G20G43G6FG64G61G6EG29G2E Bolagens effektivitet och kompetens G4EGE4G72G20G64G65G74G20G67GE4G6CG6CG65G72G20G61G74G74G20G73G65G20G74G69G6CG6CG20G62G6FG6CG61G67G65G6EG73G20G6BG6FG6DG70G61G72G61G74G69G76G61 G66GF6G72G2DG20G6FG63G68G20G6EG61G63G6BG64G65G6CG61G72G20G73G74GE5G72G20G6EG61G74G75G72G6CG69G67G74G76G69G73G20G66G72GE5G67G61G6EG20G6FG6D G62G6FG6CG61G67G65G6EG73G20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G20 G69G20 G63G65G6EG74G72G75G6DG2EG20 G45G6EG20 G6DG65G74G6FG64G20 G96 G62G6CG61G6EG64G20G66G6CG65G72G61G20G96G20G61G74G74G20G6DGE4G74G61G20G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G65G6EG20GE4G72G20G61G74G74G20G73GE4G74G74G61 G65G74G74G20 G6CG61G6EG64G73G20 G74G6FG74G61G6CG61G20 G70G72G65G6DG69G65G69G6EG6BG6FG6DG73G74G20 G69G20 G72G65G6CG61G74G69G6FG6EG20 G74G69G6CG6C G61G6EG74G61G6CG65G74G20 G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G61G20 G28G70G72G65G6DG69G75G6DG2FG65G6DG70G6CG6FG79G65G65G2DG72G61G74G69G6FG29G2E G48GE4G72G20G68GE4G76G64G61G72G20G73G69G67G20G73G76G65G6EG73G6BG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G76GE4G6CG20G6DG65G64G20G65G6E G6EG69G76GE5G20G70GE5G20GF6G76G65G72G20G36G30G30G20G74G75G73G65G6EG20G65G75G72G6FG20G70G65G72G20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G20G6DG6FG74 G73G74G72G61G78G20 GF6G76G65G72G20 G35G30G30G20 G66GF6G72G20 G45G55G2FG45G45G41G2DG6CGE4G6EG64G65G72G6EG61G2EG20 G44G65G74G74G61 G74G61G6CG20 G76G65G72G6BG61G72G20 G64G6FG63G6BG20 G69G6EG74G65G20 G68G61G20 G73G6CG61G67G69G74G20 G69G67G65G6EG6FG6DG20 G69G20 G6BG6FG73G74G2D G6EG61G64G73G70G72G6FG63G65G6EG74G65G6EG20 G96G20 G69G20 G76G61G72G74G20 G66G61G6CG6CG20 G69G6EG74G65G20 G62G65G74G72GE4G66G66G61G6EG64G65 G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2E G4EGE4G72G20G64G65G74G20G67GE4G6CG6CG65G72G20G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20GE4G72G20G64G65G74G20G69G20G73G74GE4G6CG2D G6CG65G74G20 G73GE5G20 G61G74G74G20 G73G76G65G6EG73G6BG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G68G61G72G20 G68GF6G67G72G65G20 G74G61G6CG20 GE4G6E G61G6EG64G72G61G2EG20 G54G6FG74G61G6CG6BG6FG73G74G6EG61G64G73G70G72G6FG63G65G6EG74G65G6EG20 G70GE5G20 G31G33G35G20 G62G79G67G2D G67G65G72G20G70GE5G20G65G6EG20G73G6BG61G64G65G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G70G72G6FG63G65G6EG74G20G70GE5G20G31G31G32G20G6FG63G68G20G65G6E G64G72G69G66G74G73G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G70G72G6FG63G65G6EG74G20G70GE5G20G32G33G2EG20G53G6BG61G64G65G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G2D G70G72G6FG63G65G6EG74G65G6EG20 GE4G72G20 G65G78G63G65G70G74G69G6FG6EG65G6CG6CG74G20 G68GF6G67G20 G28G43G45G41G2DG73G6EG69G74G74G65G74 G6CG69G67G67G65G72G20 G70GE5G20 G37G39G29G20 G6DG65G64G61G6EG20 G64G72G69G66G74G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G70G72G6FG63G65G6EG74G65G6E GE4G72G20 G67G61G6EG73G6BG61G20 G6CGE5G67G20 G28G43G45G41G2DG73G6EG69G74G74G65G74G20 GE4G72G20 G32G38G29G2EG20 G53G69G66G66G72G6FG72G6EG61 G62G79G67G67G65G72G20 G70GE5G20 G43G45G41G73G20 G73G74G61G74G69G73G74G69G6BG2EG20 G46G69G6EG61G6EG73G69G6EG73G70G65G6BG74G69G6FG2D G6EG65G6EG20 G68G61G72G20 G73G69G66G66G72G6FG72G20 G66GF6G72G20 G73G76G65G6EG73G6BG20 G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67 G73G6FG6DG20G73G6BG69G6CG6AG65G72G20G73G69G67G20G66G72GE5G6EG20G43G45G41G2DG73G74G61G74G69G73G74G69G6BG65G6EG2EG20G46GF6G72G20G31G39G39G36G2D G31G39G39G38G20G61G6EG67G65G72G20G64G65G3A G31G39G39G36 G31G39G39G37 G31G39G39G38 G53G6BG61G64G65G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G6BG76G6FG74 G38G39G2CG33 G39G33G2CG33 G39G34G2CG37 G44G72G69G66G74G73G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G6BG76G6FG74 G32G36G2CG31 G32G35G2CG37 G32G37G2CG37 G54G6FG74G61G6CG6BG6FG73G74G6EG61G64G73G6BG76G6FG74 G31G31G35G2CG34 G31G31G39G2CG30 G31G32G30G2CG34 G44G65G74G20GE4G72G20G69G6EG74G65G20G75G74G72G65G74G74G20G76G61G64G20G73G6BG69G6CG6CG6EG61G64G65G6EG20G62G65G72G6FG72G20G70GE5G20G6DG65G6E G65G6EG20G66GF6G72G6BG6CG61G72G69G6EG67G20G6BG61G6EG20G76G61G72G61G20G61G74G74G20G43G45G41G73G20G73G69G66G66G72G6FG72G20G62G79G67G67G65G72 G70GE5G20G6EGE5G67G6FG74G20G66GE4G72G72G65G20G62G6FG6CG61G67G20G6FG63G68G20G62G61G72G61G20G70GE5G20G64G65G20G76G69G6BG74G69G67G61G73G74G65 G67G72G65G6EG61G72G6EG61G2EG20G53G6BG61G64G65G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G6BG76G6FG74G65G6EG20GE4G72G20 G69G20 G76G61G72G74G20 G66G61G6CG6C G6DG79G63G6BG65G74G20 G68GF6G67G2EG20 G53G76G65G6EG73G6BG20 G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G75G74G73GE4G74G74G73 G67G65G6EG6FG6DG20 G64G65G74G74G61G20 G72G65G6CG61G74G69G76G74G20 G73G65G74G74G20 G6DG79G63G6BG65G74G20 G64GE5G6CG69G67G61G20 G6CGE4G67G65 G66GF6G72G20 G65G74G74G20 G66GF6G72GE4G6EG64G72G69G6EG67G73G74G72G79G63G6BG20 G73G6FG6DG20 G62G6CG69G72G20 G73G74G61G72G6BG61G72G65G20 G6AG75 G6DG65G72G20G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20G69G20G70G72G61G6BG74G69G6BG65G6EG20GF6G70G70G6EG61G73G20G66GF6G72G20G69G6EG74G65G72G2D G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G2E G44G65G74G20 G66G69G6EG6EG73G20 G65G6DG65G6CG6CG65G72G74G69G64G20 G66G6CG65G72G61G20 G61G6EG6CG65G64G6EG69G6EG67G61G72G20 G74G69G6CG6C G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG73G20 G73G76G61G67G61G20 G72G65G73G75G6CG74G61G74G2E G44G72G69G66G74G73G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G6EG61G20G68G61G72G20G70G72G65G73G73G61G74G73G20G75G6EG64G65G72G20GE5G72G65G6EG20G6FG63G68 GE4G72G20 G6EG75G20 G67G61G6EG73G6BG61G20 G6DGE5G74G74G6CG69G67G61G20 G6DG65G6EG20 GE4G6EG64GE5G20 G68GF6G67G72G65G20 GE4G6E G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G65G6EG20G74GE5G6CG2EG20G44G65G20G72G65G6CG61G74G69G76G74G20G73G65G74G74G20G68GF6G67G61G20G73G6BG61G64G65G2D G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G6EG61G20G68G61G72G20G69G6EG74G65G20G6BG75G6EG6EG61G74G20G6BG6FG6DG70G65G6EG73G65G72G61G73G20G6DG65G64 G70G72G65G6DG69G65G68GF6G6AG6EG69G6EG67G61G72G20 G70GE5G20 G67G72G75G6EG64G20 G61G76G20 G64G65G6EG20 G6DG79G63G6BG65G74 G68GE5G72G64G61G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G65G6EG2EG20G53G6BG61G64G65G66GF6G72G65G62G79G67G67G61G6EG64G65G20G69G6EG2D G73G61G74G73G65G72G20G6BG61G6EG20G62G61G72G61G20G64G65G6CG76G69G73G20G73G74G79G72G61G73G20G61G76G20G62G6FG6CG61G67G65G6EG2EG20G54G69G6CG6C G73G6CG75G74G20 G6BG61G6EG20 G64GE4G72G66GF6G72G20 G70G72G65G6DG69G65G68GF6G6AG6EG69G6EG67G61G72G20 G62G6CG69G20 G6FG66G72GE5G6EG2D G6BG6FG6DG6CG69G67G61G2CG20 G73GE4G72G73G6BG69G6CG74G20 G6FG6DG20 G6BG61G70G69G74G61G6CG61G76G6BG61G73G74G6EG69G6EG67G65G6E G6DG69G6EG73G6BG61G72G2EG20 G56G6FG6CG79G6DGF6G6BG6EG69G6EG67G61G72G20 G66G69G6EG6EG73G20 G6BG6EG61G70G70G61G73G74 G75G74G72G79G6DG6DG65G20 G66GF6G72G20 G70GE5G20 G64G65G6EG20 G6DGE4G74G74G61G64G65G20 G73G76G65G6EG73G6BG61G20 G6DG61G72G6BG2D G6EG61G64G65G6EG20 G6DG65G6EG20 G6BG61G6EG20 GE5G73G74G61G64G6BG6FG6DG6DG61G73G20 G67G65G6EG6FG6DG20 G73G61G6DG2D G67GE5G65G6EG64G65G6EG2EG20G49G6EG6CG65G6DG6DG61G6EG64G65G74G20G61G76G20G54G72G79G67G67G2DG48G61G6EG73G61G73G20G73G6BG61G2D G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G72GF6G72G65G6CG73G65G20 G69G20 G69G6EG74G65G72G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG61G20 G61G6CG6CG69G61G6EG2D G73G65G72G20GE4G72G20G65G74G74G20G65G78G65G6DG70G65G6CG2EG20G45G74G61G62G6CG65G72G61G6EG64G65G74G20G61G76G20G64G65G74G20G6EG6FG72G64G69G73G6BG61 G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G74G20G94G69G66G94G20GE4G72G20G65G74G74G20G61G6EG6EG61G74G2E G4EGE4G72G20 G64G65G74G20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G68GE4G76G64G61G72G20 G73G69G67 G73G76G65G6EG73G6BG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G62G72G61G20G6DG65G64G20G65G6EG20G64G72G69G66G74G73G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G2D G70G72G6FG63G65G6EG74G20G70GE5G20G38G2EG38G2CG20G6AGE4G6DG66GF6G72G74G20G6DG65G64G20G65G74G74G20G67G65G6EG6FG6DG73G6EG69G74G74G20G69 G43G45G41G20 G70GE5G20 G31G32G2EG37G20 G28G31G39G39G37G29G2EG20 G46GF6G72G76G61G6CG74G6EG69G6EG67G73G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G2D G70G72G6FG63G65G6EG74G65G6EG20G28G30G2EG35G35G29G20GE4G72G20G6FG63G6BG73GE5G20G62G65G74G79G64G6CG69G67G74G20G62GE4G74G74G72G65G20GE4G6E G43G45G41G2DG73G6EG69G74G74G65G74G20G70GE5G20G31G2EG32G37G2EG20G53G65G72G20G6DG61G6EG20G74G69G6CG6CG20G66GF6G72G72GE4G6EG74G6EG69G6EG67G2D G65G6EG20G61G76G20G66GF6G72G76G61G6CG74G61G74G20G6BG61G70G69G74G61G6CG20G28G74G6FG74G61G6CG61G76G6BG61G73G74G6EG69G6EG67G65G6EG29G20GE4G72 G73G76G65G6EG73G6BG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G69G20 G73GE4G72G6BG6CG61G73G73G20 G62GE4G73G74G20 G6DG65G64G20 G31G34GA0G25 G6AGE4G6DG66GF6G72G74G20G6DG65G64G20G65G74G74G20G43G45G41G2DG73G6EG69G74G74G20G70GE5G20G35G2EG34GA0G25G2E G45G6EG20G61G76G20G73G76G65G6EG73G6BG20G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G20G73G74G61G72G6BG61G20G73G69G64G6FG72G20GE4G72 G61G6CG6CG74G73GE5G20 G6BG61G70G69G74G61G6CG66GF6G72G76G61G6CG74G6EG69G6EG67G65G6EG2EG20 G45G6EG20 G73G74G61G72G6BG20 G6BG61G70G69G74G61G6CG2D G66GF6G72G76G61G6CG74G6EG69G6EG67G20G68G61G72G20G6FG63G6BG73GE5G20G72GE4G64G64G61G74G20G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G72GF6G72G65G6CG73G65G6EG20 G73G6FG6DG20 G75G6EG64G65G72G20 G73G65G6EG61G72G65G20 GE5G72G20 G68G61G66G74G20 G6EG65G67G61G74G69G76G61 G74G65G6BG6EG69G73G6BG61G20 G72G65G73G75G6CG74G61G74G2E G41G6EG64G72G61G20 G61G6CG6CG6DGE4G6EG6EG61G20 G66GF6G72G68GE5G6CG6CG61G6EG64G65G6EG20 G73G6FG6DG20 G68G61G72G20 G62G65G2D G74G79G64G65G6CG73G65G20G66GF6G72G20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G62G6FG6CG61G67G73G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G20GE4G72 G6BG6FG6DG70G65G74G65G6EG73G65G6EG20G70GE5G20G73G74G72G61G74G65G67G69G73G6BG74G20G76G69G6BG74G69G67G61G20G6FG6DG72GE5G64G65G6EG2E G44G65G74G20G6BG61G6EG73G6BG65G20G76G69G6BG74G69G67G61G73G74G65G20G66G72G61G6DGF6G76G65G72G20GE4G72G20G73GE4G6BG65G72G74G20G53G76G65G2D G72G69G67G65G73G20G73G74G61G72G6BG61G20G73G74GE4G6CG6CG6EG69G6EG67G20G70GE5G20G49G54G2DG6FG6DG72GE5G64G65G74G2E G31G35G33 IT-området G4EGE4G72G20G64G65G74G20G67GE4G6CG6CG65G72G20G49G54G2DG75G74G76G65G63G6BG6CG69G6EG67G65G6EG20G62G65G64GF6G6DG73G20G53G76G65G72G69G67G65 G6CG69G67G67G61G20 G6CGE5G6EG67G74G20 G66G72G61G6DG6DG65G20 G62GE5G64G65G20 G6EGE4G72G20 G64G65G74G20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G49G54G2D G66GF6G72G65G74G61G67G20G6FG63G68G20G61G6CG6CG6DGE4G6EG68G65G74G65G6EG73G20G49G54G2DG61G6EG76GE4G6EG64G6EG69G6EG67G2EG20G46GF6G72 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG2CG20G6CG69G6BG73G6FG6DG20G66GF6G72G20G61G6EG64G72G61G20G66GF6G72G65G74G61G67 G69G6EG6FG6DG20 G64G65G6EG20 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG61G20 G73G65G6BG74G6FG72G6EG2CG20 GE4G72G20 G49G54G2DG61G6EG70G61G73G73G2D G6EG69G6EG67G65G6EG65G6EG20 G65G6EG20 G73G74G6FG72G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G66GF6G72G64G65G6CG20 G69G20 G66GF6G72G68GE5G6CG2D G6CG61G6EG64G65G20 G74G69G6CG6CG20 G61G6EG64G72G61G20 G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G72G2EG20 G44G65G74G20 G66GF6G72G75G74G73GE4G74G74G65G72 G64G6FG63G6BG20G61G74G74G20G64G65G74G74G61G20G66GF6G72G73G74G65G67G20G6BG61G6EG20G62G65G68GE5G6CG6CG61G73G2EG20GC4G76G65G6EG20G6FG6D G55G53G41G2CG20G46G69G6EG6CG61G6EG64G20G6FG63G68G20G53G76G65G72G69G67G65G20G6CG69G67G67G65G72G20G69G20G74GE4G74G65G6EG20G96G20G73G6FG6D G64G65G74G20G61G6EG73G65G73G20G96G20GE4G72G20G6DGE5G6EG67G61G20G61G6EG64G72G61G20G6CGE4G6EG64G65G72G20G68G61G63G6BG20G69G20G68GE4G6CG2E G44G65G20 G66G72GE4G6DG73G74G61G20 G66GF6G72G64G65G6CG61G72G6EG61G20 G61G6EG73G65G73G20 G76G61G72G61G20 G61G74G74G20 G49G54 G76G65G72G6BG61G72G20G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G73GE4G6EG6BG61G6EG64G65G20G6FG63G68G20G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G73G65G72G61G6EG2D G64G65G20G6FG63G68G20G61G74G74G20G49G54G20G6BG61G6EG20G61G6EG76GE4G6EG64G61G73G20G66GF6G72G20G61G74G74G20G75G74G76G65G63G6BG6CG61G20G6EG79G61 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G2EG20 G54G69G6CG6CG20 G64G65G74G74G61G20 G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G61G74G74 G6BG6FG6DG6DG75G6EG69G6BG61G74G69G6FG6EG20 G6DG65G64G20 G6BG75G6EG64G65G72G6EG61G20 G6BG61G6EG20 G73G6BG65G20 G75G74G61G6E G6DG65G6CG6CG61G6EG68GE4G6EG64G65G72G20 G6FG63G68G20 G61G74G74G20 G49G54G2DG75G74G76G65G63G6BG6CG61G64G65G20 G74G6AGE4G6EG73G74G65G72 G6BG61G6EG20G65G72G62G6AG75G64G61G73G20G70GE5G20G6EG79G61G20G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G72G20G6FG61G76G73G65G74G74G20G67G65G6FG2D G67G72G61G66G69G73G6BG74G20 G61G76G73G74GE5G6EG64G2E G48GF6G67G20G49G54G2DG6BG75G6EG73G6BG61G70G20G69G6EG6FG6DG20G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG20 G67G65G72G20 G69G20 G73G69G67 G65G6EG20G64G65G6CG20G61G76G20G64G65G73G73G61G20G65G66G66G65G6BG74G65G72G20G6DG65G6EG20G6DG61G78G69G6DG61G6CG20G65G66G66G65G6BG74 G66GF6G72G75G74G73GE4G74G74G65G72G20G61G74G74G20G6BG75G6EG64G65G72G6EG61G20G6FG63G6BG73GE5G20GE4G72G20G49G54G2DG61G6EG76GE4G6EG64G61G72G65G2E G46GF6G72G20 G6BG75G6EG64G65G72G6EG61G20 G96G20 G70G72G69G76G61G74G61G20 G6BG6FG6EG73G75G6DG65G6EG74G65G72G20 G73GE5G76GE4G6C G73G6FG6DG20 G66GF6G72G65G74G61G67G20 G96G20 GE4G72G20 G49G54G2DG61G6EG70G61G73G73G6EG69G6EG67G65G6EG20 G6FG63G6BG73GE5G20 G65G6E G66GF6G72G64G65G6CG2EG20 G4FG6DG20 G74G72G61G6EG73G61G6BG74G69G6FG6EG73G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G6EG61G20 G73GE4G6EG6BG73G2C G6BG61G6EG20 G64G65G74G74G61G20 G74G69G6CG6CG20 G65G6EG20 G64G65G6CG20 G6BG6FG6DG6DG61G20 G6BG75G6EG64G65G72G6EG61G20 G74G69G6CG6C G67G6FG64G6FG2EG20 G4BG75G6EG64G65G72G6EG61G20 G6BG61G6EG20 G65G6EG6BG6CG61G72G65G20 G6AGE4G6DG66GF6G72G61G20 G6FG6CG69G6BG61 G61G6CG74G65G72G6EG61G74G69G76G2CG20 G66G72G61G6DG66GF6G72G20 G61G6CG6CG74G20 G69G20 G66G72GE5G67G61G20 G6FG6DG20 G70G72G69G73G20 G6DG65G6E G6FG63G6BG73GE5G20 G69G20 G66G72GE5G67G61G20 G6FG6DG20 G70G72G65G73G74G61G74G69G6FG6EG2EG20 G46G6CG65G72G20 G61G6CG74G65G72G6EG61G74G69G76 G62G6CG69G72G20 G74G69G6CG6CG67GE4G6EG67G6CG69G67G61G2E G44G65G74G74G61G20 G66GE5G72G20 G73G61G6EG6EG6FG6CG69G6BG74G20 G74G69G6CG6CG20 G66GF6G6CG6AG64G20 G61G74G74G20 G6BG75G6EG64G65G72G6EG61G73 G72G65G64G61G6EG20 G73G76G61G67G61G20 G6CG6FG6AG61G6CG69G74G65G74G20 G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G61G74G74G20 G6DG69G6EG73G6BG61G20 G79G74G2D G74G65G72G6CG69G67G61G72G65G2EG20 G44G65G74G74G61G20 G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G69G20 G73G69G6EG20 G74G75G72G20 G61G74G74G20 G73G6BGE4G72G70G61 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G65G6EG20 G6FG63G68G20 G76G65G72G6BG61G20 G70G72G69G73G70G72G65G73G73G61G6EG64G65G20 G6FG63G68G2F G65G6CG6CG65G72G20G69G6EG6EG6FG76G61G74G69G6FG6EG73G62G65G66G72GE4G6DG6AG61G6EG64G65G2EG20G46GF6G72G20G61G74G74G20GF6G76G65G72G6CG65G2D G76G61G20 G6DGE5G73G74G65G20 G62G6FG6CG61G67G65G6EG20 G64GE4G72G66GF6G72G20 G73GF6G6BG61G20 G61G6CG6CG69G61G6EG73G65G72G20 G6DG65G64 G61G6EG64G72G61G20G61G6BG74GF6G72G65G72G20G65G6CG6CG65G72G20G76GE4G6CG6AG61G20G73G70G65G63G69G61G6CG69G73G65G72G69G6EG67G2E G53G76G65G6EG73G6BG61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G20G68G61G72G20G62GF6G72G6AG61G74G20G75G74G6EG79G74G74G6AG61 G49G54G20G69G20G73G69G6EG20G76G65G72G6BG73G61G6DG68G65G74G20G6FG63G68G20G6BG75G6EG64G65G72G6EG61G20G73GF6G6BG65G72G20G73G69G67G20G75G74 G70GE5G20G6EGE4G74G65G74G20G66GF6G72G20G70G72G69G73G6AGE4G6DG66GF6G72G65G6CG73G65G72G20G6FG63G68G20G61G6EG6EG61G6EG20G69G6EG66G6FG72G2D G6DG61G74G69G6FG6EG20 G6FG63G68G20 GE4G76G65G6EG20 G66GF6G72G20 G61G74G74G20 G6BGF6G70G61G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G2EG20G45G6EG20G61G6CG6CG6DGE4G6EG20G62G65G64GF6G6DG6EG69G6EG67G20GE4G72G20G61G74G74G20G32G30G2DG34G30G20G25 G61G76G20G61G6CG6CG20G6BG6FG6EG73G75G6DG65G6EG74G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G61G74G74G20G73GE4G6CG6AG61G73 GF6G76G65G72G20G6EGE4G74G65G74G20G6FG6DG20G74G72G65G2DG66G79G72G61G20GE5G72G2E Vad behövs för att stärka den svenska försäkringsmarkna- dens konkurrenskraft ? G45G6EG20 G61G76G20 G46G69G6EG61G6EG73G6DG61G72G6BG6EG61G64G73G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG73G20 G75G70G70G67G69G66G2D G74G65G72G20 G76G61G72G20 G61G74G74G20 G66GF6G72G65G73G6CGE5G20 GE5G74G67GE4G72G64G65G72G20 G66GF6G72G20 G61G74G74G20 G66GF6G72G73G74GE4G72G6BG61 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G65G6EG20G66GF6G72G20G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG20G76G65G72G6BG73G61G6DG68G65G74G20G69 G53G76G65G72G69G67G65G2EG20 G53G74G75G64G69G65G6EG20 G6FG6DG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6E G67G65G72G20G61G76G73G6CG75G74G6EG69G6EG67G73G76G69G73G20G28G61G76G73G6EG69G74G74G20G39G29G20G6EGE5G67G72G61G20G75G70G70G73G6CG61G67G73G2D GE4G6EG64G61G72G20 G74G69G6CG6CG20 G73GE5G64G61G6EG61G20 G66GF6G72G73G6CG61G67G2EG20 G45G66G66G65G6BG74G65G6EG20 G61G76G20 G65G6EG20 G64G65G6C GE5G74G67GE4G72G64G65G72G20G67GE5G72G20G61G74G74G20G6BG76G61G6EG74G69G66G69G65G72G61G20G69G20G6EGE5G67G6FG6EG20G6DGE5G6EG20G6DG65G64G2D G61G6EG20G61G6EG64G72G61G20GE4G72G20G73GE5G64G61G6EG61G20G73G6FG6DG20G67G65G6EG65G72G65G6CG6CG74G20G6BG61G6EG73G6BG65G20G73G6BG75G6CG6CG65 G6BG75G6EG6EG61G20 G66GF6G72G62GE4G74G74G72G61G20 G76G65G72G6BG73G61G6DG68G65G74G73G66GF6G72G75G74G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G61G72G2D G6EG61G20 G96G20 G6FG63G68G20 G64GE4G72G6DG65G64G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G65G6EG20 G96G20 G66GF6G72 G73G76G65G6EG73G6BG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G6DG65G6EG20G64GE4G72G20G64G65G20G64G69G72G65G6BG74G61G20G6BG6FG6EG73G65G2D G6BG76G65G6EG73G65G72G6EG61G20GE4G72G20G6DG79G63G6BG65G74G20G73G76GE5G72G61G20G61G74G74G20G62G65G72GE4G6BG6EG61G2E G4DG65G64G20GE5G74G67GE4G72G64G65G72G20G66GF6G72G20G61G74G74G20G66GF6G72G62GE4G74G74G72G61G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G2D G6BG72G61G66G74G65G6EG20 G66GF6G72G20 G73G76G65G6EG73G6BG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G61G76G73G65G73G20 G68GE4G72G20 G68G75G72 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G65G6EG20G6BG61G6EG20G73G74GE4G72G6BG61G73G20G67G65G6EG74G65G6DG6FG74G20G75G74G6CGE4G6EG64G73G6B G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G70GE5G20G64G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20G61G6EG74G69G6EG67G2D G65G6EG20G69G20G66G6FG72G6DG20G61G76G20G67G72GE4G6EG73GF6G76G65G72G73G6BG72G69G64G61G6EG64G65G20G68G61G6EG64G65G6CG20G66G72GE5G6E G75G74G6CG61G6EG64G65G74G20G65G6CG6CG65G72G20G67G65G6EG6FG6DG20G75G74G6CGE4G6EG64G73G6BG61G20G62G6FG6CG61G67G73G20G73G65G6BG75G6EG2D G64GE4G72G65G74G61G62G6CG65G72G69G6EG67G20 G69G20 G53G76G65G72G69G67G65G2EG20 G4DG65G64G20 G69G20 G62G69G6CG64G65G6EG20 G66G69G6EG6EG73 GE4G76G65G6EG20 G66G72GE5G67G61G6EG20 G6FG6DG20 G73G76G65G6EG73G6BG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G20G70GE5G20G75G74G6CGE4G6EG64G73G6BG61G20G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G72G2EG20G44G65G74G74G61G20G6CG69G67G67G65G72 G69G20 G6CG69G6EG6AG65G20 G6DG65G64G20 G64G69G72G65G6BG74G69G76G65G6EG20 G74G69G6CG6CG20 G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G73G6FG6D G74G61G6CG61G72G20 G6FG6DG20 G64G65G6EG20 G94G73G76G65G6EG73G6BG61G20 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG61G20 G73G65G6BG74G6FG72G6EG73 G69G6EG74G65G72G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG61G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G94G2E G46G72GE5G67G61G20 GE4G72G20 G65G6DG65G6CG6CG65G72G74G69G64G20 G68G75G72G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74 G66GF6G72G68GE5G6CG6CG65G72G20G73G69G67G20G74G69G6CG6CG20G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G2EG20G45G74G74G20G61G76G20G6DGE5G6CG65G6EG20G66GF6G72 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG61G20G72G65G67G6CG65G72G69G6EG67G61G72G20G73GE4G67G73G20G6FG66G74G61G20G76G61G72G61G20G61G74G74G20G66G72GE4G6DG2D G6AG61G20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G65G6EG20 G69G20 G64G65G74G20 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG61G20 G73G79G73G74G65G6DG65G74G2E G44G65G74G20G6BG61G6EG20G6DG65G64G20G66G6FG67G20G68GE4G76G64G61G73G20G61G74G74G20G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G65G6EG20GE4G72 G65G74G74G20 GF6G76G65G72G6FG72G64G6EG61G74G20 G6DGE5G6CG20 G73G6FG6DG20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G66GF6G72G20 G61G6CG6CG20 G70G72G69G76G61G74 G66GF6G72G65G74G61G67G73G73G61G6DG68G65G74G2EG20 G42G65G67G72G65G70G70G65G74G20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G65G6EG73G20GE4G72G20G6EG79G63G6BG65G6CG6EG20G74G69G6CG6CG20G66GF6G72G73G74GE5G65G6CG73G65G6EG20G61G76G20G6EG75G74G69G64G61G20G6BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G65G6EG73G70G6FG6CG69G74G69G6BG20 G6FG63G68G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G2C G62GE5G64G65G20 G69G20 G53G76G65G72G69G67G65G20 G6FG63G68G20 G61G6EG64G72G61G20 G6AGE4G6DG66GF6G72G62G61G72G61G20 G6CGE4G6EG64G65G72G2E G4CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G65G6EG20 G6DG6FG74G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G62G65G67G72GE4G6EG73G6EG69G6EG67G2D G61G72G20GE5G73G79G66G74G61G72G20G70G72G69G6DGE4G72G74G20G61G74G74G20G66G72GE4G6DG6AG61G20G65G66G66G65G6BG74G69G76G20G6BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G65G6EG73G2CG20G66G72GE4G6DG73G74G20G67G65G6EG6FG6DG20G61G74G74G20G6DG6FG74G76G65G72G6BG61G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G2D G62G65G67G72GE4G6EG73G6EG69G6EG67G61G72G20G61G76G20G73G74GF6G72G72G65G20G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G2EG20G41G6EG64G72G61G20G68GF6G72G6EG2D G73G74G65G6EG61G72G20G69G20G65G6EG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G70G6FG6CG69G74G69G6BG20GE4G72G20G66G72G69G68G61G6EG64G65G6CG20G6FG63G68 GE5G74G65G72G68GE5G6CG6CG73G61G6DG68G65G74G20 G6DG65G64G20 G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G61G20 G73G74GF6G64GE5G74G67GE4G72G64G65G72 G6FG63G68G20G64G65G74G61G6CG6AG72G65G67G6CG65G72G69G6EG67G61G72G20G69G6EG6FG6DG20G6FG6CG69G6BG61G20G6EGE4G72G69G6EG67G73G67G72G65G2D G31G35G34 G6EG61G72G2EG20 GC5G74G67GE4G72G64G65G72G20 G73G6FG6DG20 G66G72GE4G6DG6AG61G72G20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G6EG20 G6BG61G6E G6FG66G74G61G20 GF6G6BG61G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G65G6EG20 G6DG65G6EG20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74 G6FG63G68G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G20G6BG61G6EG20G69G6EG74G65G20G75G74G61G6EG20G76G69G64G61G72G65G20G6AGE4G6DG2D G73G74GE4G6CG6CG61G73G2EG20G45G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G20G68G61G6EG64G6CG61G72G20G79G74G74G65G72G73G74G20G6FG6DG20G61G74G74G20G6BG6FG6EG2D G73G75G6DG65G6EG74G65G72G6EG61G20 G28G68G75G73G68GE5G6CG6CG20 G6FG63G68G20 G66GF6G72G65G74G61G67G29G20 G73G6BG61G20 G66GE5G20 G74G69G6CG6CG2D G67GE5G6EG67G20G74G69G6CG6CG20G70G72G65G73G74G61G74G69G6FG6EG65G72G20G61G76G20G67G6FG64G20G6BG76G61G6CG69G74G65G74G20G74G69G6CG6CG20G6CGE5G67G61 G70G72G69G73G65G72G2EG20 G4BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G20 GE4G72G20 G64GE4G72G65G6DG6FG74G20 G69G20 G66GF6G72G73G74G61 G68G61G6EG64G20 G65G6EG20 G66G72GE5G67G61G20 G66GF6G72G20 G70G72G6FG64G75G63G65G6EG74G65G72G6EG61G2EG20 G49G20 G64G65G6EG20 G6DGE5G6E G68GE4G6EG73G79G6EG65G6EG20G74G69G6CG6CG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G20G6FG63G68G20G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74 G69G6EG74G65G20G67GE5G72G20G68G61G6EG64G20G69G20G68G61G6EG64G20G6CGE4G67G67G73G20G64GE4G72G66GF6G72G20G69G20G64G65G74G20G66GF6G6CG6AG61G6EG64G65 G73G74GF6G72G72G65G20G76G69G6BG74G20G76G69G64G20G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G65G6EG2E G41G76G73G6EG69G74G74G65G74G20 G69G20 G73G74G75G64G69G65G6EG20 G62G65G68G61G6EG64G6CG61G72G20 G6EG69G6FG20 G6FG6CG69G6BG61 G6FG6DG72GE5G64G65G6EG3A G95 G52GF6G72G65G6CG73G65G72G65G67G6CG65G72G6EG61G2E G95 G45G55G2DG61G6EG70G61G73G73G6EG69G6EG67G2E G95 G50G65G6EG73G69G6FG6EG73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG73G20 G62G65G73G6BG61G74G74G6EG69G6EG67G2E G95 G50G72G69G76G61G74G69G73G65G72G69G6EG67G20G70GE5G20G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6FG6DG72GE5G64G65G74G2E G95 G54G72G61G66G69G6BG2DG20G6FG63G68G20G6DG6FG74G6FG72G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG73G20G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G2E G95 G42G72G6FG74G74G73G72G65G6CG61G74G65G72G61G64G65G20 G73G6BG61G64G6FG72G2E G95 G47G65G6EG65G74G69G73G6BG20 G69G6EG66G6FG72G6DG61G74G69G6FG6EG2E Rörelsereglerna G44G65G20G6EG79G61G20G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG65G74G20G66GF6G72G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G72GF6G72G65G6CG73G65G20G73G6FG6D G74G72GE4G64G64G65G20G69G20G6BG72G61G66G74G20G76G69G64G20G6DG69G6CG6CG65G6EG6EG69G65G73G6BG69G66G74G65G74G20G68G61G72G20G69G20G62G65G74G79G2D G64G61G6EG64G65G20 G67G72G61G64G20 GF6G70G70G6EG61G74G20 G75G70G70G20 G66GF6G72G20 G65G6EG20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G61G72G65 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G20 G6DG65G6CG6CG61G6EG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG2EG20 G46G72GE5G2D G67G61G6EG20GE4G72G20G65G6DG65G6CG6CG65G72G74G69G64G20G6FG6DG20G72G65G66G6FG72G6DG65G6EG20GE4G72G20G74G69G6CG6CG72GE4G63G6BG6CG69G67G74 G6CGE5G6EG67G74G67GE5G65G6EG64G65G2EG20G49G20G73G79G66G74G65G20G61G74G74G20GF6G6BG61G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G65G6EG20G70GE5 G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6FG6DG72GE5G64G65G74G20 G75G70G70G68GE4G76G64G65G73G20 G66GF6G72G62G75G64G65G74 G6DG6FG74G20G76G69G6EG73G74G75G74G64G65G6CG6EG69G6EG67G20G74G69G6CG6CG20G61G6BG74G69G65GE4G67G61G72G65G20G69G20G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G61G6BG74G69G65G62G6FG6CG61G67G2EG20 G54G69G6CG6CG20 G64G65G74G74G61G20 G6BG6FG70G70G6CG61G64G65G73G2CG20 G69G20 G6FG63G68 G66GF6G72G20 G73G69G67G20 G69G6EG74G65G20 G6FG6DG6FG74G69G76G65G72G61G74G2CG20 G73GE4G72G73G6BG69G6CG64G61G20 G62G65G67G72GE4G6EG73G2D G6EG69G6EG67G61G72G20G66GF6G72G20G61G74G74G20G73GE4G6BG65G72G73G74GE4G6CG6CG61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G6EG61G73 G72GE4G74G74G20 G74G69G6CG6CG20 GF6G76G65G72G73G6BG6FG74G74G2EG20 G50G72GF6G76G6FG73G74G65G6EG65G6EG20 G66GF6G72G20 G64G65G74G20 G6EG79G61 G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG65G74G20G73G6FG6DG20G68G65G6CG68G65G74G20G62G6CG69G72G20G6FG6DG20G64G65G74G20G67G65G72G20G69G6EG63G69G74G61G2D G6DG65G6EG74G20 G74G69G6CG6CG20 G6EG79G65G74G61G62G6CG65G72G69G6EG67G61G72G20 G70GE5G20 G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG2EG20 G55G74G61G6EG20 G76G65G72G6BG6CG69G67G61G20 G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G72G20 G74G69G6CG6C G6EG79G65G74G61G62G6CG65G72G69G6EG67G61G72G20G69G6EG67G65G6EG20G65G66G66G65G6BG74G69G76G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G2CG20G6BG61G6E G64G65G74G20G68GE4G76G64G61G73G2E G45G6EG20 G6DG69G6EG64G72G65G20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G20 G69G6EG68G65G6DG73G6BG20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73 G73G6BG75G6CG6CG65G20G6BG75G6EG6EG61G20G6BG6FG6DG70G65G6EG73G65G72G61G73G20G61G76G20G65G6EG20G64G65G73G74G6FG20G73G74G61G72G6BG61G2D G72G65G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G20 G66G72GE5G6EG20 G75G74G6CG61G6EG64G65G74G2EG20 G45G55G73G20 G69G6EG72G65G20 G6DG61G72G6BG2D G6EG61G64G20G66GF6G72G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G62G6FG72G67G61G20G66GF6G72G20G65G6E G73GE5G64G61G6EG2EG20 GC4G6EG20 G73GE5G20 G6CGE4G6EG67G65G20 G66G75G6EG67G65G72G61G72G20 G64G6FG63G6BG20 G64G65G6EG20 G69G6EG72G65 G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20 G64GE5G6CG69G67G74G2EG20 G4DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G6EG20 G74G69G6CG6CG20 G67G72GE4G6EG73G2D GF6G76G65G72G73G6BG72G69G64G61G6EG64G65G20G68G61G6EG64G65G6CG20G96G20G75G74G61G6EG20G6EGE5G67G6FG6EG20G65G74G61G62G6CG65G72G69G6EG67 G96G20G75G74G6EG79G74G74G6AG61G73G20G69G20G6DG79G63G6BG65G74G20G6CG69G74G65G6EG20G67G72G61G64G2EG20G56G69G64G61G72G65G20G73GE4G74G74G65G72 G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG61G20 G73G6BG61G74G74G65G72G65G67G6CG65G72G20 G62G6CG2EG61G2EG20 G6FG6DG20 G61G76G64G72G61G67G73G72GE4G74G74 G66GF6G72G20 G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G75G70G70G20 G68G69G6EG64G65G72G2EG20 G45G6EG20 G76G69G73G73 G75G74G76G65G63G6BG6CG69G6EG67G20G69G20G70G6FG73G69G74G69G76G20G72G69G6BG74G6EG69G6EG67G20G6BG61G6EG20G73G6BGF6G6EG6AG61G73G20G6DG65G6E G76G69G6CG6CG20 G45G55G73G20 G6DG65G64G6CG65G6DG73G6CGE4G6EG64G65G72G20 G67GF6G72G61G20 G76G65G72G6BG6CG69G67G68G65G74G20 G61G76 G64G65G6EG20G69G6EG72G65G20G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20G6BG72GE4G76G73G20G73G74GF6G72G72G65G20G6DGE5G6CG6DG65G64G76G65G2D G74G65G6EG68G65G74G20G66G72GE5G6EG20G66G6CG65G72G74G61G6CG65G74G20G96G20G64GE4G72G69G62G6CG61G6EG64G20G53G76G65G72G69G67G65G2E G45G6EG20 G66G72GE5G6EG20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G73G79G6EG70G75G6EG6BG74G20 G76G69G6BG74G69G67G20 G66G72GE5G67G61 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G6EG20 G66GF6G72G20 G65G6EG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G65 G61G74G74G20 G66G6CG79G74G74G61G20 G73G69G74G74G20 G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G70G61G72G61G6EG64G65G20 G66G72GE5G6EG20 G65G74G74 G62G6FG6CG61G67G20G74G69G6CG6CG20G65G74G74G20G61G6EG6EG61G74G2EG20G46G72GE5G67G61G6EG20GE4G72G20G6BG6FG6DG70G6CG69G63G65G72G61G64G20G6FG63G68 G76G69G64G20 G64G65G20 G73G65G6EG61G73G74G65G20 GE4G6EG64G72G69G6EG67G61G72G6EG61G20 G69G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G72GF6G72G65G6CG73G65G6CG61G67G65G6EG20 G69G6EG66GF6G72G64G65G73G20 G69G6EG74G65G20 G6EGE5G67G6FG6EG20 G6CG61G67G66GE4G73G74G20 G72GE4G74G74 G61G74G74G20GE5G74G65G72G6BGF6G70G61G20G65G6CG6CG65G72G20G66G6CG79G74G74G61G20G74G69G6CG6CG67G6FG64G6FG68G61G76G61G6EG64G65G74G20G69G20G65G6E G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG65G6CG6CG20 G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2EG20 G4BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G65G6E G6FG63G68G20 G76G61G6CG66G72G69G68G65G74G65G6EG20 G70GE5G20 G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6E G61G6EG73GE5G67G73G20 G6BG75G6EG6EG61G20 G74G69G6CG6CG67G6FG64G6FG73G65G73G20 G76GE4G6CG20 G75G74G61G6EG20 G61G74G74G20 G6DG61G6E G6DGE5G73G74G65G20 G67GE5G20 G73GE5G20 G6CGE5G6EG67G74G20 G73G6FG6DG20 G61G74G74G20 G69G6EG66GF6G72G61G20 G65G6EG20 G67G65G6EG65G72G65G6CG6C G66G6CG79G74G74G6EG69G6EG67G73G72GE4G74G74G2EG20GC4G76G65G6EG20G68GE4G72G20GE4G72G20G64G65G74G20G64G6FG63G6BG20G76G69G6BG74G69G67G74G20G61G74G74 G66GF6G6CG6AG61G20G75G74G76G65G63G6BG6CG69G6EG67G65G6EG20G6FG63G68G20G73G65G20G6FG6DG20G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20G66G75G6EG67G2D G65G72G61G72G20G73GE5G20G61G74G74G20G64G65G74G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G66G72G61G6DG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2DG20G6FG63G68 G73G70G61G72G61G6EG64G65G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G20 G6DG65G64G20 G66G6CG79G74G74G6EG69G6EG67G73G72GE4G74G74G2EG20 G44G65G74 G66G69G6EG6EG73G20 G76GE4G6CG20 G6FG63G6BG73GE5G20 G61G6EG6CG65G64G6EG69G6EG67G20 G61G74G74G20 GF6G76G65G72G76GE4G67G61G20 G68G75G72 G6DG61G6EG20 G73G6BG61G20 G66G72GE4G6DG6AG61G20 G65G6EG20 G66G6CG79G74G74G6EG69G6EG67G73G72GE4G74G74G20 GF6G76G65G72G20 G67G72GE4G6EG2D G73G65G72G6EG61G20G96G20G74G69G6CG6CG20G61G74G74G20G62GF6G72G6AG61G20G6DG65G64G20G69G6EG6FG6DG20G45G45G53G2E EU-anpassning G4EGE5G67G6FG74G20 G73G6FG6DG20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G6BG75G6EG6EG61G20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G73G65G72G61G20 G6BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G65G6EG73G65G6EG20G70GE5G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20GE4G72G20G53G76G65G72G69G2D G67G65G73G20 G69G6EG74G72GE4G64G65G20 G69G20 G45G4DG55G2CG20 G66G72GE4G6DG73G74G20 G67G65G6EG6FG6DG20 G61G74G74G20 G65G6E G65G6EG68G65G74G6CG69G67G20 G76G61G6CG75G74G61G20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G67G65G20 GF6G6BG61G64G20 G74G72G61G6EG73G70G61G72G65G6EG73 G6FG63G68G20G62GE4G74G74G72G65G20G76G61G6CG6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G72G20G66GF6G72G20G70G72G65G73G75G6DG74G69G76G61G20G66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6BGF6G70G61G72G65G2EG20 G42G65G72G6FG65G6EG64G65G20 G70GE5G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G6EG61G73G20G70G72G69G73G6CGE4G67G65G20G6BG61G6EG20G64G65G74G74G61G20G76G61G72G61G20G74G69G6CG6CG20G66GF6G72G2D G64G65G6CG20G66GF6G72G20G73G76G65G6EG73G6BG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G20G96 G6DG65G6EG20 G6EG61G74G75G72G6CG69G67G74G76G69G73G20 G6FG63G6BG73GE5G20 G74G69G6CG6CG20 G6FG6DG65G64G65G6CG62G61G72G20 G6EG61G63G6BG2D G64G65G6CG2EG20 G46GF6G72G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G6EG61G20 G6DGE5G73G74G65G20 G65G6EG20 GF6G6BG61G64 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G20G69G20G76G61G72G74G20G66G61G6CG6CG20G76G61G72G61G20G74G69G6CG6CG20G66GF6G72G64G65G6CG2EG20G44G65G74G73G61G6DG2D G6DG61G20G67GE4G6CG6CG65G72G20G69G20G70G72G69G6EG63G69G70G20G6FG63G6BG73GE5G20G70GE5G20G73G69G6BG74G20G66GF6G72G20G62G6FG6CG61G67G65G6E G73G6FG6DG20G62G6CG69G72G20G75G74G73G61G74G74G61G20G66GF6G72G20G65G74G74G20G66GF6G72GE4G6EG64G72G69G6EG67G73G74G72G79G63G6BG20G76G69G6CG6BG65G74 G6BG61G6EG20 G6CG65G64G61G20 G74G69G6CG6CG20 G62GE4G74G74G72G65G20 G6FG63G68G20 G62G69G6CG6CG69G67G61G72G65G20 G6FG63G68G20 G64GE4G72G6DG65G64 G31G35G35 G6DG65G72G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G69G67G61G20G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G20GE4G6EG20G64G65G20G73G6FG6D G73G6BG75G6CG6CG65G20G68G61G20G6BG6FG6DG6DG69G74G20G66G72G61G6DG20G69G20G65G6EG20G73G6BG79G64G64G61G64G20G6DG61G72G6BG6EG61G64G2E G45G6EG20 G79G74G74G65G72G6CG69G67G61G72G65G20 G66GF6G72G64G65G6CG20 G66GF6G72G20 G62G6FG6CG61G67G65G6EG20 GE4G72G20 G61G74G74G20 G65G6E G67G65G6DG65G6EG73G61G6DG20 G76G61G6CG75G74G61G20 G65G6CG69G6DG69G6EG65G72G61G72G20 G76G61G6CG75G74G61G72G69G73G6BG65G6EG20 G69 G61G66G66GE4G72G65G72G20G6DG65G64G20G61G6EG64G72G61G20G45G4DG55G2DG73G74G61G74G65G72G2EG20GC4G76G65G6EG20G6FG6DG20G6DG61G6E G62G61G72G61G20G73G65G72G20G74G69G6CG6CG20G62G72G61G6EG73G63G68G69G6EG74G72G65G73G73G65G74G20G76GE4G67G65G72G20G61G6CG6CG74G73GE5G20G66GF6G72G2D G64G65G6CG61G72G6EG61G20G6DG65G64G20G65G74G74G20G45G4DG55G2DG69G6EG74G72GE4G64G65G20G73G61G6EG6EG6FG6CG69G6BG74G20GF6G76G65G72G2E G44G65G6EG6EG61G20 G62G65G64GF6G6DG6EG69G6EG67G20 G73G74GF6G64G73G20 G61G76G20 G65G6EG20 G72G61G70G70G6FG72G74G20 G73G6FG6D G62G72G69G74G74G69G73G6BG61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G66GF6G72G62G75G6EG64G65G74G20G67G6AG6FG72G64G65G20G66GF6G72G20G6EGE5G67G72G61 GE5G72G20G73G65G64G61G6EG2E G4EGE5G67G6FG74G20G73G6FG6DG20GE4G72G20G61G76G20G73G74G6FG72G20G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G20G6FG6DG20G53G76G65G72G69G67G65 G73G6BG61G20 G67GE5G20 G6DG65G64G20 G69G20 G45G4DG55G20 GE4G72G20 G68G75G72G20 G74G69G64G73G70G6CG61G6EG65G6EG20 G66GF6G72 G69G6EG74G72GE4G64G65G74G20G62G65G73G74GE4G6DG73G2EG20G4FG73GE4G6BG65G72G68G65G74G20G6FG6DG20G64G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG61 G74G69G64G73G70G6CG61G6EG65G6EG20 G6DG65G64G66GF6G72G20 G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G20 G66GF6G72G20 G61G74G74G20 G75G70G70G72GE4G74G74G2D G68GE5G6CG6CG61G20 G65G6EG20 G45G4DG55G2DG62G65G72G65G64G73G6BG61G70G2EG20 G45G74G74G20 G73G65G6EG74G20 G70G6FG6CG69G74G69G73G6BG74 G6BG6CG61G72G6CGE4G67G67G61G6EG64G65G20 G6FG6DG20 G64G65G6CG74G61G67G61G6EG64G65G74G20 G6FG72G73G61G6BG61G72G20 G6BG6FG72G74 G67G65G6EG6FG6DG66GF6G72G61G6EG64G65G74G69G64G20 G6DG65G64G20 G68GF6G67G20 G72G65G73G75G72G73GE5G74G67GE5G6EG67G20 G6FG63G68 G68GF6G67G20G6BG6FG73G74G6EG61G64G20G73G6FG6DG20G66GF6G6CG6AG64G2EG20G45G6EG20G6CGE4G6EG67G72G65G20G70G65G72G69G6FG64G20G67G65G72 G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G20G74G69G6CG6CG20G73G61G6DG6FG72G64G6EG69G6EG67G20G6DG65G64G20G61G6EG64G72G61G20G66GF6G72G72GE4G6EG64G2D G72G69G6EG67G73G70G72G6FG6AG65G6BG74G2EG20GC4G76G65G6EG20G6FG6DG20G64G65G74G74G61G20G69G20G66GF6G72G73G74G61G20G68G61G6EG64G20G68G61G72 G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G20 G66GF6G72G20 G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG20 G66GE5G72G20 G64G65G74G20 G69G6EG64G69G72G65G6BG74G61 G65G66G66G65G6BG74G65G72G20 G66GF6G72G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G6EG61G2E G45G6EG20G73G74G65G67G20G74G69G6CG6CG20G66GF6G72G64G65G6CG20G66GF6G72G20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G62G6FG6CG61G67G73G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G76G69G64G61G72G65G20G76G61G72G61G20G61G74G74 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G72GF6G72G65G6CG73G65G6CG61G67G65G6EG73G20G70G6CG61G63G65G72G69G6EG67G73G72G65G67G6CG65G72G20G62G6CG69G72 G66G75G6CG6CG74G20 G75G74G20G45G47G2DG61G6EG70G61G73G73G61G64G65G2CG20G66G72G61G6DG66GF6G72G20 G61G6CG6CG74G20 G73GE5G20 G61G74G74G20 G64G65G74 G62G6CG69G72G20 G65G6EG20 G64G69G72G65G6BG74G20 G74G69G6CG6CGE4G6DG70G6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G70G72G69G6EG63G69G70G65G6EG20 G6FG6D G6DG61G74G63G68G6EG69G6EG67G20G61G76G20G74G69G6CG6CG67GE5G6EG67G73G2DG20G6FG63G68G20G73G6BG75G6CG64G73G69G64G61G6EG20G69G20G65G6EG2D G6CG69G67G68G65G74G20 G6DG65G64G20 G64G65G6EG20 G74G65G6BG6EG69G6BG20 G66GF6G72G20 G41G73G73G65G74G20 G4CG69G61G62G69G6CG69G74G79 G4DG61G6EG61G67G65G6DG65G6EG74G20 G73G6FG6DG20 G66GF6G72G20 G6EGE4G72G76G61G72G61G6EG64G65G20 GF6G76G65G72G76GE4G67G73 G69G6EG6FG6DG20G72G65G67G65G72G69G6EG67G73G6BG61G6EG73G6CG69G65G74 G20 G2EG20G45G74G74G20G61G6EG6EG61G74G20G73G74G65G67G20G73G6BG75G6CG6CG65 G76G61G72G61G20 G61G74G74G20 G6BG61G70G69G74G61G6CG66GF6G72G76G61G6CG74G6EG69G6EG67G65G6EG20 G69G6EG74G65G20 G62G6CG69G72G20 G6CGE5G73G74G20 G61G76 G66G61G73G74G61G20G67G72GE4G6EG73G65G72G20G73G6FG6DG20G74G2EG65G78G2EG20G32G35GA0G25G20G69G20G66G72GE5G67G61G20G6FG6DG20G61G6BG74G69G65G72G2E G44G65G74G20 G6BG61G6EG20 G6DGF6G6AG6CG69G67G65G6EG20 G69G66G72GE5G67G61G73GE4G74G74G61G73G20 G68G75G72G20 G61G6CG6CG76G61G72G6CG69G67G74 G68G69G6EG64G65G72G20G64G65G74G20G73G69G73G74G61G20G75G74G67GF6G72 Pensionsförsäkringens beskattning G53G65G64G61G6EG20 G31G39G39G30G20 G62G65G6CG61G73G74G61G73G20 G73G76G65G6EG73G6BG74G20 G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G73G70G61G2D G72G61G6EG64G65G20G61G76G20G65G6EG20G73GE4G72G73G6BG69G6CG64G20G61G76G6BG61G73G74G6EG69G6EG67G73G73G6BG61G74G74G2EG20G53G79G66G74G65G74 G6DG65G64G20G69G6EG66GF6G72G61G6EG64G65G74G20G61G76G20G64G65G6EG6EG61G20G73G6BG61G74G74G20G76G61G72G20G61G74G74G20G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G2D G73G70G61G72G61G6EG64G65G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G73G6BG61G74G74G65G62G65G6CGE4G67G67G61G73G20G65G66G74G65G72G73G6FG6DG20G61G6EG6EG61G6E G6BG61G70G69G74G61G6CG61G76G6BG61G73G74G6EG69G6EG67G20 G66G72GE5G6EG20 G74GA0G65G78G20 G62G61G6EG6BG73G70G61G72G61G6EG64G65 G62G65G73G6BG61G74G74G61G73G2EG20 G41G76G6BG61G73G74G6EG69G6EG67G73G73G6BG61G74G74G65G6EG20 G69G6EG6EG65G62GE4G72G20 G65G74G74 GE5G72G6CG69G67G74G20G75G74G74G61G67G20G61G76G20G63G61G20G30G2CG37G35GA0G25G20G61G76G20G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G6BG61G70G69G74G61G6CG65G74 G66GF6G72G20G65G6EG20G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G6FG63G68G20G63G61G20G31G2CG33G35GA0G25G20G66GF6G72 G65G6EG20 G6BG61G70G69G74G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2EG20 G44G65G6EG20 G61G63G6BG75G6DG75G6CG65G72G61G64G65G20 G65G66G2D G66G65G6BG74G65G6EG20GE4G72G20G75G74G62G65G74G61G6CG6EG69G6EG67G61G72G20G73G6FG6DG20G62G6CG69G72G20G70GE5G74G61G67G6CG69G67G74G20G6CGE4G67G72G65 GE4G6EG20G64G65G20G73G6FG6DG20G73G6BG75G6CG6CG65G20G6BG75G6EG6EG61G20G67GF6G72G61G73G20G73G6BG61G74G74G65G6EG20G66GF6G72G75G74G61G6EG2E G44G65G20 G73G76G65G6EG73G6BG61G20 G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G6EG61G20 G62G6CG69G72G20 G69G20 G6DG6FG74G73G76G61G72G61G6EG64G65 G6DGE5G6EG20 G6DG69G6EG64G72G65G20 G61G74G74G72G61G6BG74G69G76G61G20 G69G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G65G6EG20 G6DG65G64 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G20 G73G6FG6DG20 G6BG61G6EG20 G74G65G63G6BG6EG61G73G20 G69G20 G6CGE4G6EG64G65G72G20 G75G74G61G6E G64G65G6EG6EG61G20G74G79G70G20G61G76G20G62G65G73G6BG61G74G74G6EG69G6EG67G2EG20G45G6EG20G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G20G73G6FG6D G67G6AG6FG72G64G65G73G20G31G39G39G32G20G76G69G73G61G64G65G20G61G74G74G20G94G74G68G65G20G53G77G65G64G69G73G68G20G69G6EG64G75G73G74G72G79 G69G73G20G70G6FG6FG72G6CG79G20G70G6CG61G63G65G64G20G74G6FG20G63G6FG6DG70G65G74G65G20G69G6EG20G61G6EG20G6FG70G65G6EG20G45G75G72G6FG2D G70G65G61G6EG20 G6DG61G72G6BG65G74G94G2EG20 G53G76G65G72G69G67G65G20 G6CGE5G67G20 G73GE4G6DG73G74G20 G74G69G6CG6CG20 G66GF6G6CG6AG74G20 G61G76 G53G74G6FG72G62G72G69G74G61G6EG6EG69G65G6EG2CG20 G6DG65G64G61G6EG20 GF6G76G72G69G67G61G20 G6CGE4G6EG64G65G72G20 G69G6EG6FG6D G45G55G20 G69G6EG74G65G20 G68G61G64G65G20 G6EGE5G67G6FG6EG20 G64G69G72G65G6BG74G20 G6DG6FG74G73G76G61G72G69G67G68G65G74G20 G74G69G6CG6C G64G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G61G76G6BG61G73G74G6EG69G6EG67G73G73G6BG61G74G74G65G6EG2EG20G44G65G6EG6EG61G20G73G69G74G75G2D G61G74G69G6FG6EG20 G68G61G72G20 G69G6EG74G65G20 G66GF6G72GE4G6EG64G72G61G74G73G20 G69G20 G76G69G64G61G72G65G20 G6DGE5G6EG20 GE4G6EG20 G61G74G74 GE4G76G65G6EG20G44G61G6EG6DG61G72G6BG20G66GE5G74G74G20G65G6EG20G6DG6FG74G73G76G61G72G69G67G68G65G74G2EG20G4EG75G6DG65G72G61 GE4G72G20G64G65G6EG20G73G6FG6DG20G62G6FG72G20G69G20G53G76G65G72G69G67G65G20G6FG63G68G20G73G6FG6DG20G68G61G72G20G75G74G6CGE4G6EG64G73G6B G6BG61G70G69G74G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G73G6BG79G6CG64G69G67G20 G61G74G74G20 G62G65G74G61G6CG61G20 G61G76G6BG61G73G74G2D G6EG69G6EG67G73G73G6BG61G74G74G20G70GE5G20G64G65G74G20G6BG61G70G69G74G61G6CG20G73G6FG6DG20G73G74GE5G72G20G69G6EG6EG65G20G68G6FG73G20G64G65G74 G75G74G6CGE4G6EG64G73G6BG61G20 G62G6FG6CG61G67G65G74G2EG20 G53G79G66G74G65G74G20 G6DG65G64G20 G64G65G74G74G61G20 GE4G72G20 G61G74G74G20 G66GE5 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6EG65G75G74G72G61G6CG69G74G65G74G20 G6DG65G6CG6CG61G6EG20 G73G76G65G6EG73G6BG20 G6FG63G68G20 G75G74G2D G6CGE4G6EG64G73G6BG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G73GE5G76G69G74G74G20G67GE4G6CG6CG65G72G20G69G20G53G76G65G72G69G67G65G20G62G6FG73G61G74G74G61 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G65G2EG20G46G72GE5G67G61G6EG20GE4G72G20G76G69G6CG6BG65G74G20G67G65G6EG6FG6DG73G6CG61G67 G64G65G6EG6EG61G20 G73G6BG61G74G74G73G6BG79G6CG64G69G67G68G65G74G20 G68G61G72G20 G69G20 G70G72G61G6BG74G69G6BG65G6EG2EG20 G44G65G73G73 G66GF6G72G65G67GE5G6EG67G61G72G65G2CG20 G64G65G6EG20 G73G20 G6BG20 G70G72G65G6DG69G65G73G6BG61G74G74G65G6EG20 G66GF6G72G20 G75G74G2D G6CGE4G6EG64G73G6BG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2CG20 G76G61G72G20 G69G20 G76G61G72G74G20 G66G61G6CG6CG20 G65G74G74G20 G73G6CG61G67G20 G69 G6CG75G66G74G65G6EG20 G74G69G6CG6CG20 G6FG63G68G20 G6DG65G64G20 G65G6EG6CG69G67G74G20 G52G46G56G2EG20 G56G69G6CG6CG20 G6DG61G6E G73G74GE4G72G6BG61G20G73G76G65G6EG73G6BG20G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74 G62GF6G72G20 G6DG61G6EG20 G64GE4G72G66GF6G72G20 GF6G76G65G72G76GE4G67G61G20 G61G74G74G20 G73G6CG6FG70G61G20 G61G76G6BG61G73G74G2D G6EG69G6EG67G73G73G6BG61G74G74G65G6EG2EG20GC4G76G65G6EG20G61G6EG64G72G61G20G73G6BGE4G6CG20G6BG61G6EG20G61G6EG66GF6G72G61G73G20G66GF6G72 G64G65G74G74G61G2CG20 G74GA0G65G78G20 G62G65G68G6FG76G65G74G20 G61G74G74G20 G73G74GE4G72G6BG61G20 G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G70G61G72G61G72G2D G6EG61G73G20G70G6FG73G69G74G69G6FG6EG20G69G20G65G74G74G20G6CGE4G67G65G20G6EGE4G72G20G64G65G73G73G61G20G72G69G73G6BG65G72G61G72G20G61G74G74G20G66GE5 G6DG69G6EG64G72G65G20G66G72GE5G6EG20G64G65G6EG20G61G6CG6CG6DGE4G6EG6EG61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG2E G59G74G74G65G72G6CG69G67G61G72G65G20G65G6EG20GE5G74G67GE4G72G64G20G6DG65G64G20G62GE4G72G69G6EG67G20G70GE5G20G73G76G65G6EG73G6B G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G61G76G64G72G61G67G73G72GE4G74G74G65G6EG20 G66GF6G72G20 G70G65G6EG2D G73G69G6FG6EG73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G70G72G65G6DG69G65G72G2EG20 G44G65G6EG6EG61G20 G61G76G64G72G61G67G73G72GE4G74G74 GE4G72G20 G73G65G64G61G6EG20 G6EGE5G67G72G61G20 GE5G72G20 G62G65G67G72GE4G6EG73G61G64G20 G74G69G6CG6CG20 G65G74G74G20 G68G61G6CG76G74 G62G61G73G62G65G6CG6FG70G70G20 G6DG65G64G20 G65G6EG20 G66GF6G72G68GF6G6AG64G20 G67G72GE4G6EG73G20 G69G20 G76G69G73G73G61G20 G66G61G6CG6CG2E G45G6EG20 G73G6CG6FG70G61G64G20 G62G65G67G72GE4G6EG73G6EG69G6EG67G20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G6BG75G6EG6EG61G20 G73G74G69G6DG75G2D G6CG65G72G61G20 G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G73G70G61G72G61G6EG64G65G74G20 G74G69G6CG6CG20 G67G61G67G6EG20 G66GF6G72G20 G73G76G65G6EG73G6B G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G96G20G6FG63G68G20G6EG61G74G75G72G6CG69G67G74G76G69G73G20G66GF6G72G20G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G2D G73G70G61G72G61G72G6EG61G2EG20 G49G20 G64G61G67G73G6CGE4G67G65G74G20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G64G65G74G20 G64G65G73G73G75G74G6FG6D G6BG75G6EG6EG61G20G64GE4G6DG70G61G20G6BG6FG6EG73G75G6DG74G69G6FG6EG65G6EG20G6FG63G68G20G6EGE5G67G6FG74G20G6CG69G6EG64G72G61 G72G69G73G6BG65G6EG20G66GF6G72G20GF6G76G65G72G68G65G74G74G6EG69G6EG67G2EG20G45G74G74G20G73GE5G64G61G6EG74G20G61G72G67G75G6DG65G6EG74 G6BG61G6EG20G6EG61G74G75G72G6CG69G67G74G76G69G73G20G69G20G65G74G74G20G61G6EG6EG61G74G20G6CGE4G67G65G20G61G6EG76GE4G6EG64G61G73G20G66GF6G72 G31G35G36 G61G74G74G20 G73G74G69G6DG75G6CG65G72G61G20 G6BG6FG6EG73G75G6DG74G69G6FG6EG65G6EG20 G67G65G6EG6FG6DG20 G79G74G74G65G72G6CG69G2D G67G61G72G65G20 G62G65G67G72GE4G6EG73G6EG69G6EG67G61G72G20 G61G76G20 G61G76G64G72G61G67G65G6EG2EG20 G46G72GE5G67G61G6EG20 GE4G72 G6FG6DG20G6DG61G6EG20GF6G76G65G72G20G68G75G76G75G64G20G74G61G67G65G74G20G73G6BG61G20G73G6EG65G67G6CG61G20G70GE5G20G6BG6FG6EG2D G6AG75G6EG6BG74G75G72G70G6FG6CG69G74G69G6BG65G6EG20 G69G20 G64G65G73G73G61G20 G73G61G6DG6DG61G6EG68G61G6EG67G2EG20 G4DG61G6E G6BG61G6EG20G69G20G76G61G72G74G20G66G61G6CG6CG20G68GE4G76G64G61G20G61G74G74G20G65G6EG20G68GF6G6AG6EG69G6EG67G20G61G76G20G61G76G64G72G61G67G73G2D G67G72GE4G6EG73G65G6EG20G69G20G64G61G67G65G6EG73G20G6CGE4G67G65G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G6BG75G6EG6EG61G20G66GF6G72G62GE4G74G74G72G61 G73G76G65G6EG73G6BG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G20 G67G65G6EG6FG6D G61G74G74G20G62G69G64G72G61G20G74G69G6CG6CG20G65G6EG20G76G6FG6CG79G6DGF6G6BG6EG69G6EG67G65G6EG2E G45G6EG20G70G72G69G6EG63G69G70G69G65G6CG6CG74G20G6DG79G63G6BG65G74G20G76G69G6BG74G69G67G61G72G65G20G66G72GE5G67G61G20G67GE4G6CG2D G6CG65G72G20 G75G74G76G69G64G67G6EG69G6EG67G65G6EG20 G61G76G20 G61G76G64G72G61G67G73G72GE4G74G74G65G6EG20 G66GF6G72G20 G70G65G6EG2D G73G69G6FG6EG73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G70G72G65G6DG69G65G72G20 G73GE5G20 G61G74G74G20 G64G65G6EG20 G6BG61G6EG20 G75G74G2D G6EG79G74G74G6AG61G73G20GE4G76G65G6EG20G66GF6G72G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G20G74G65G63G6BG6EG61G64G65G20G69G20G61G6EG6EG61G74 G6CG61G6EG64G20G69G6EG6FG6DG20G45G55G2EG20G44GE4G72G6DG65G64G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G6DG61G6EG20G73G6CG69G70G70G61G20G64G65 G69G6EG6CGE5G73G6EG69G6EG67G73G65G66G66G65G6BG74G65G72G20 G73G6FG6DG20 G73G6BG61G70G61G73G20 G61G76G20 G6EG75G76G61G72G61G6EG64G65 G73G6BG61G74G74G65G72G65G67G6CG65G72G2EG20 G50GE5G20 G65G6EG20 GF6G70G70G6EG61G72G65G20 G6DG61G72G6BG6EG61G64G20 G73G6BG75G6CG6CG65 G73G76G65G6EG73G6BG61G20G62G6FG6CG61G67G20G62G6CG69G20G6DG65G72G20G75G74G73G61G74G74G61G20G66GF6G72G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73 G6DG65G6EG20G6FG63G6BG73GE5G20G66GE5G20G62GE4G74G74G72G65G20G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G20G61G74G74G20G76G65G72G6BG61G20G69G6EG6FG6D G61G6EG64G72G61G20G45G55G2DG6CGE4G6EG64G65G72G2EG20G4FG6DG20G73G76G65G6EG73G6BG20G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20GE4G72 G73GE5G20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G20 G73G6FG6DG20 G73G74G61G74G69G73G74G69G6BG65G6EG20 G74G79G64G65G72G20 G70GE5G2CG20 G73G6BG75G6CG6CG65 G64G65G74G74G61G20 G76G61G72G61G20 G65G66G74G65G72G73G74G72GE4G76G61G6EG73G76GE4G72G74G2EG20 G44G65G74G20 G66GF6G72G75G74G73GE4G74G74G65G72 G64G6FG63G6BG20G62G65G73G6CG75G74G20G61G76G20G6FG63G68G20G69G6EG6FG6DG20G45G55G20G6FG6DG20G72G65G63G69G70G72G6FG63G69G74G65G74 G6FG63G68G2CG20G66GF6G72G20G73G76G65G6EG73G6BG20G64G65G6CG2CG20G72G69G6DG6CG69G67G65G6EG20G6FG63G6BG73GE5G20G61G74G74G20G61G76G6BG61G73G74G2D G6EG69G6EG67G73G73G6BG61G74G74G65G6EG20 G73G6CG6FG70G61G73G2E G45G6EG20 GE4G6EG6EG75G20 G6DG65G72G20 GF6G76G65G72G67G72G69G70G61G6EG64G65G20 G6DG65G6EG20 G66GF6G72G6DG6FG64G6CG69G2D G67G65G6EG20G72G65G6EG74G20G68G79G70G6FG74G65G74G69G73G6BG20G66G72GE5G67G61G20GE4G72G20G6FG6DG20G64G65G74G20G69G6EG74G65G20G66G69G6EG6EG73 G73G6BGE4G6CG20 G61G74G74G20 GF6G76G65G72G20 G68G75G76G75G64G20 G74G61G67G65G74G20 G73G6CG6FG70G61G20 G6BG6FG70G70G6CG69G6EG67G65G6E G6DG65G6CG6CG61G6EG20 G62G65G73G6BG61G74G74G6EG69G6EG67G20 G6FG63G68G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G70G72G6FG64G75G6BG2D G74G65G72G2EG20 G4DG61G6EG20 G62G6FG72G64G65G20 G6DG65G64G20 G61G6EG64G72G61G20 G6FG72G64G20 GF6G76G65G72G76GE4G67G61G20 G61G74G74 G6CGE5G74G61G20G62G6FG6CG61G67G20G6FG63G68G20G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G20G75G74G76G65G63G6BG6CG61G73G20G70GE5G20G6DG61G72G6BG2D G6EG61G64G65G6EG20 G94G6FG6EG20 G74G68G65G69G72G20 G6FG77G6EG20 G6DG65G72G69G74G73G94G2EG20 G46G72GE5G6EG20 G6BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G65G6EG73G73G79G6EG70G75G6EG6BG74G20G62G6FG72G64G65G20G64G65G74G74G61G20G76G61G72G61G20G64G65G6EG20G6CGE5G6EG67G73G69G6BG74G69G67G74 G62GE4G73G74G61G20G6CGF6G73G6EG69G6EG67G65G6EG2EG20G4DG65G6EG20G73GE4G6BG65G72G74G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G6EGE5G67G6FG74G20G73GE5G2D G64G61G6EG74G20G76G61G72G61G20G66GF6G72G65G6EG61G74G20G6DG65G64G20G76GE4G6CG64G69G67G61G20G70G6FG6CG69G74G69G73G6BG61G20G76GE5G6EG2D G64G6FG72G20G6FG63G68G20GF6G76G65G72G67GE5G6EG67G65G6EG20G73G6DGE4G72G74G73G61G6DG20G66GF6G72G20G6DGE5G6EG67G61G20G6CGE4G6EG2D G64G65G72G20G6FG63G68G20G62G6FG6CG61G67G2E Privatisering på social- försäkringsområdet G50G72G69G76G61G74G69G73G65G72G69G6EG67G61G72G20 G70GE5G20 G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6FG6DG72GE5G64G65G74 GE4G72G20 G6EGE5G67G6FG74G20 G73G6FG6DG20 G64G69G73G6BG75G74G65G72G61G74G73G20 G73G65G64G61G6EG20 G6DG65G72G20 GE4G6EG20 G65G74G74 G64G65G63G65G6EG6EG69G75G6DG2E G34G20 G45G6EG20G70G72G69G76G61G74G69G73G65G72G69G6EG67G20G61G76G20G6CGE4G6DG70G6CG69G67G61G20G64G65G2D G6CG61G72G20G61G76G20G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20G73G6BG75G6CG6CG65G20G73GE4G6BG65G72G74G20G6BG75G6EG6EG61 G76G61G72G61G20G74G69G6CG6CG20G61G6CG6CG6DGE4G6EG20G6EG79G74G74G61G20G67G65G6EG6FG6DG20G64G65G20G66GF6G72G64G65G6CG61G72G20G73G6FG6D G67G65G6EG65G72G65G6CG6CG74G20G61G6EG73G65G73G20G6CG69G67G67G61G20G69G20G61G74G74G20G76G65G72G6BG73G61G6DG68G65G74G65G72G20G75G74G73GE4G74G74G73 G66GF6G72G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G20G28G62GE4G74G74G72G65G20G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G2CG20G6CGE4G67G72G65G20G6BG6FG73G74G2D G6EG61G64G65G72G2CG20 G73G74GF6G72G72G65G20 G75G72G76G61G6CG20 G6FG73G76G29G2EG20 G44G65G74G20 GE4G72G20 G6EG61G74G75G72G6CG69G67G74G76G69G73 G64G65G6EG20 G61G6CG6CG6DGE4G6EG6EG61G20 G73G61G6DG68GE4G6CG6CG73G6EG79G74G74G61G6EG20 G73G6FG6DG20 G73G6BG61G20 G76G61G72G61 G61G76G67GF6G72G61G6EG64G65G20 G76G69G64G20 G62G65G64GF6G6DG6EG69G6EG67G65G6EG20 G61G76G20 G6FG6DG20 G76G69G73G73G61 G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G20 G73G6BG61G20 G70G72G69G76G61G74G69G73G65G72G61G73G20 G65G6CG6CG65G72G20 G70GE5 G61G6EG6EG61G74G20 G73GE4G74G74G20 G75G74G73GE4G74G74G61G73G20 G66GF6G72G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G2EG20 G49G20 G64G65G74G74G61 G73G61G6DG6DG61G6EG68G61G6EG67G20G62GF6G72G20G64G6FG63G6BG20G66G72G61G6DG68GE5G6CG6CG61G73G20G61G74G74G20G70G72G69G76G61G74G69G2D G73G65G72G69G6EG67G61G72G20G6FG63G6BG73GE5G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G62G69G64G72G61G20G74G69G6CG6CG20G76G6FG6CG79G6DGF6G6BG6EG69G6EG67G2D G61G72G20G66GF6G72G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG20G6FG63G68G20G64GE4G72G6DG65G64G20G67G65G20G75G74G2D G72G79G6DG6DG65G20G66GF6G72G20G72G65G6CG61G74G69G76G61G20G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G73GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G61G72G2E G44G65G74G20GE4G72G20G65G74G74G20G70G61G72G20G6FG6DG72GE5G64G65G6EG20G73G6FG6DG20G6CG69G67G67G65G72G20G6EGE4G72G6DG61G73G74G2E G44G65G74G20 G65G6EG61G20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G70G72G65G6DG69G65G70G65G6EG73G69G6FG6EG65G6EG20 G69G20 G64G65G74G20 G6EG79G61 G61G6CG6CG6DGE4G6EG6EG61G20G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G73G79G73G74G65G6DG65G74G20G6FG63G68G20G6EGE4G72G6DG61G72G65G20G62G65G2D G73G74GE4G6DG74G20G64G65G6EG20G74G72G61G64G69G74G69G6FG6EG65G6CG6CG61G20G6CG69G76G72GE4G6EG74G61G6EG20G6DG65G64G20G67G61G72G61G6EG74G65G2D G72G61G64G65G20 G62G65G6CG6FG70G70G20 G73G6FG6DG20 G6DG61G6EG20 G73G6BG61G20 G6BG75G6EG6EG61G20 G76GE4G6CG6AG61G20 G76G69G64 G70G65G6EG73G69G6FG6EG65G72G69G6EG67G65G6EG2EG20 G45G6EG6CG69G67G74G20 G67GE4G6CG6CG61G6EG64G65G20 G62G65G73G6CG75G74G20 G73G6BG61 G64G65G6EG20 G61G64G6DG69G6EG69G73G74G72G65G72G61G73G20 G61G76G20 G50G50G4DG20 G73G6FG6DG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G67G69G76G61G72G65G2EG20 G44G65G74G20 G62G6FG72G64G65G20 GF6G76G65G72G76GE4G67G61G73G20 G6FG6DG20 G69G6EG74G65G20 G64G65G6EG6EG61 G75G70G70G67G69G66G74G20G73G6BG61G20G6CGE4G67G67G61G73G20G75G74G20G70GE5G20G70G72G69G76G61G74G61G20G74G72G61G64G69G74G69G6FG6EG65G6CG6CG61 G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G2EG20 G55G74GF6G76G65G72G20 G73G65G64G76G61G6EG6CG69G67G61G20 G70G72G69G2D G76G61G74G69G73G65G72G69G6EG67G73G66GF6G72G64G65G6CG61G72G20G73G6FG6DG20G73G74GF6G72G72G65G20G76G61G6CG66G72G69G68G65G74G2CG20G62GE4G74G74G2D G72G65G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G20G6FG63G68G20G68GF6G67G72G65G20G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G65G6E G72G65G64G61G6EG20 G62G65G66G69G6EG74G6CG69G67G20 G69G6EG66G72G61G73G74G72G75G6BG74G75G72G20 G6BG75G6EG6EG61G20 G75G74G6EG79G74G74G6AG61G73 G66GF6G72G20G79G74G74G65G72G6CG69G67G61G72G65G20G75G70G70G67G69G66G74G65G72G20G6FG63G68G20G73G74G61G74G65G6EG20G73G6CG69G70G70G61G20G62G79G67G2D G67G61G20G75G70G70G20G65G6EG20G6EG79G20G61G64G6DG69G6EG69G73G74G72G61G74G69G6FG6EG2E G44G65G74G20 G61G6EG64G72G61G20 G6FG6DG72GE5G64G65G74G20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G61G72G62G65G74G73G73G6BG61G64G65G66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20 G73G6FG6DG20 G69G64G61G67G20 G68G65G6CG74G20 GE4G72G20 G69G20 G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G20 G72G65G67G69G2E G45G66G74G65G72G20G6EG6FG72G64G69G73G6BG20G6DG6FG64G65G6CG6CG20G62G6FG72G64G65G20G64G65G74G20GF6G76G65G72G76GE4G67G61G73G20G61G74G74 G70G72G69G76G61G74G69G73G65G72G61G20 G61G72G62G65G74G73G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG2CG20 GE5G74G6DG69G6EG73G2D G74G6FG6EG65G20G73GE5G76G69G74G74G20G67GE4G6CG6CG65G72G20G61G72G62G65G74G73G6FG6CG79G63G6BG73G66G61G6CG6CG65G6EG2EG20G4FG6DG20G70G72G69G2D G76G61G74G61G20 G62G6FG6CG61G67G20 G69G6EG6FG6DG20 G72G61G6DG65G6EG20 G66GF6G72G20 G65G6EG20 G6FG62G6CG69G67G61G74G6FG72G69G73G6B G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G68G61G72G20G68G61G6EG64G20G6FG6DG20G61G72G62G65G74G73G73G6BG61G64G6FG72G6EG61G2CG20G73G6BG75G6CG6CG65 G64G65G74G74G61G20G6BG75G6EG6EG61G20G67G65G20G62GE4G74G74G72G65G20G69G6EG63G69G74G61G6DG65G6EG74G20G74G69G6CG6CG20GE5G74G67GE4G72G64G65G72 G66GF6G72G20 G72G65G68G61G62G69G6CG69G74G65G72G69G6EG67G20 G61G76G20 G64G65G20 G73G6BG61G64G61G64G65G20 G65G66G74G65G72G73G6FG6D G62G6FG6CG61G67G65G74G73G20G65G67G6EG61G20G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G20G62G6CG69G72G20G6CGE4G67G72G65G20G6AG75G20G74G69G64G69G67G61G72G65 G64G65G20 G73G6BG61G64G61G64G65G20 G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G74G69G6CG6CG62G61G6BG61G20 G69G20 G61G72G62G65G74G65G2EG20 G44G65G74 G73G6BG75G6CG6CG65G20G6FG63G6BG73GE5G20G6CG65G64G61G20G74G69G6CG6CG20G6CGE4G67G72G65G20G74G6FG74G61G6CG6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G20G66GF6G72 G73G61G6DG68GE4G6CG6CG65G74G2EG20 GC4G76G65G6EG20 G68GE4G72G20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 GF6G76G72G69G67G61G20 G61G6CG6CG6DGE4G6EG6EG61 G70G72G69G76G61G74G69G73G65G72G69G6EG67G73G66GF6G72G64G65G6CG61G72G20 G73G6FG6DG20 G73G74GF6G72G72G65G20 G76G61G6CG66G72G69G68G65G74G2C G62GE4G74G74G72G65G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G20G6FG63G68G20G68GF6G67G72G65G20G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G2E G4FG6DG20 G6DG61G6EG20 G75G6EG64G65G72G20 GF6G76G65G72G73G6BGE5G64G6CG69G67G20 G74G69G64G20 G69G6EG74G65G20 G73G6BG61 GF6G76G65G72G67G65G20 G6BG6FG70G70G6CG69G6EG67G65G6EG20 G6DG65G6CG6CG61G6EG20 G62G65G73G6BG61G74G74G6EG69G6EG67G20 G6FG63G68 G34 G20G53G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G6EG61G20G6FG63G68G20G64G69G73G6BG75G73G73G69G6FG6EG65G6EG20G6FG6DG20G64G65G72G61G73G20G70G72G69G76G61G2D G74G69G73G65G72G69G6EG67G20 GE4G67G6EG61G73G20 G73G6FG6DG20 G6EGE4G6DG6EG74G73G20 G65G74G74G20 G73GE4G72G73G6BG69G6CG74G20 G61G76G73G6EG69G74G74G20 G69G20 G73G74G75G64G69G65G6E G28G41G76G73G6EG69G74G74 G37G2CG20G53G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G79G73G74G65G6DG65G74G20G96G20G6EGE5G67G72G61G20G68G75G76G75G64G70G75G6EG6BG2D G74G65G72G29G2E G31G35G37 G61G6CG6CG6DGE4G6EG74G20 G73G65G74G74G20 G73GE4G72G73G6BG69G6CG74G20 GF6G6EG73G6BG76GE4G72G64G61G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72 G28G73G65G20G6FG76G61G6EG29G2CG20G62GF6G72G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G65G6EG20G68G6FG73G20G73G76G65G6EG73G6B G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G6BG75G6EG6EG61G20 G73G74G69G6DG75G6CG65G72G61G73G20 G79G74G74G65G72G6CG69G67G61G72G65G20 G67G65G2D G6EG6FG6DG20 G65G6EG20 G66GF6G72G6DGE5G6EG6CG69G67G20 G73G6BG61G74G74G65G62G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G20 G61G76G20 G6EG79G61 G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G20G73G6FG6DG20G73G6BG61G70G61G73G20G66GF6G72G20G61G74G74G20G6BG6FG6DG70G6CG65G74G74G65G72G61G20G74GA0G65G78 G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G79G73G74G65G6DG65G74G2EG20 G48GE4G72G20 G6BG61G6EG20 G6EGE4G6DG6EG61G73 G64G65G6EG20G73G20G6BG20G6BG6FG6DG70G65G74G65G6EG73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20G6FG63G68G20G6FG6CG69G6BG61G20G66G6FG72G2D G6DG65G72G20 G61G76G20 GE4G6CG64G72G65G76GE5G72G64G73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2E Trafik- och motorfordons- försäkringens kostnader G46GF6G72G20G73G76G65G6EG73G6BG20G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20GE4G72G20G64G65G74G20G73G6FG6DG20G66G72G61G6DG2D G68GE5G6CG6CG69G74G73G20G6EGF6G64G76GE4G6EG64G69G67G74G20G61G74G74G20G68GE5G6CG6CG61G20G6EG65G72G65G20G73G6BG61G64G65G6BG6FG73G74G6EG61G2D G64G65G72G6EG61G2EG20G53G6BG61G64G65G66GF6G72G65G62G79G67G67G61G6EG64G65G20G69G6EG73G61G74G73G65G72G20G6BG61G6EG20G62G61G72G61 G64G65G6CG76G69G73G20G73G74G79G72G61G73G20G61G76G20G62G6FG6CG61G67G65G6EG20G6FG63G68G20G68GE4G72G20G62G6FG72G64G65G20G66G69G6EG6EG61G73 G75G74G72G79G6DG6DG65G20 G66GF6G72G20 GE5G74G67GE4G72G64G65G72G20 G66G72GE5G6EG20 G73G61G6DG68GE4G6CG6CG65G74G73G20 G73G69G64G61 G28G67G65G6EG6FG6DG20 G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G20 G6DG65G64G20 G73G79G66G74G65G20 G61G74G74G20 G68GE5G6CG6CG61G20 G6EG65G72G65 G73G6BG61G64G6FG72G20G65G6CG6CG65G72G20G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G73GE5G74G67GE4G72G64G65G72G20G6DG65G64G20G73G61G6DG6DG61 G6DGE5G6CG29G2EG20G44G65G74G74G61G20G67GE4G6CG6CG65G72G20G62G6CGA0G61G20G70GE5G20G6FG6DG72GE5G64G65G74G20G66GF6G72G20G74G72G61G66G69G6BG2D G6FG63G68G20 G6DG6FG74G6FG72G66G6FG72G64G6FG6EG73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2E G45G6EG20 G61G76G20 G66GF6G72G6BG6CG61G72G69G6EG67G61G72G6EG61G20 G74G69G6CG6CG20 G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2D G65G6EG73G20 G73G76G61G67G61G20 G72G65G73G75G6CG74G61G74G20 G6BG61G6EG20 G76G61G72G61G20 G61G74G74G20 G74G72G61G66G69G6BG66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G65G6EG2CG20G73G6FG6DG20G75G74G67GF6G72G20G63G61G20G65G6EG20G74G72G65G64G6AG65G64G65G6CG20G61G76G20G73G6BG61G64G65G66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG2CG20G64G72G61G62G62G61G74G73G20G61G76G20GF6G6BG61G64G65G20G6BG6FG73G74G2D G6EG61G64G65G72G20G74G69G6CG6CG20G66GF6G6CG6AG64G20G61G76G20G64G72G61G73G74G69G73G6BG74G20GF6G6BG61G64G65G20G70G65G72G73G6FG6EG73G6BG61G2D G64G65G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G61G72G20 G6EGE4G72G20 G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6EG69G76GE5G65G72G6EG61 G73GE4G6EG6BG74G73G20 G66G72GE5G6EG20 G39G30GA0G25G20 G74G69G6CG6CG20 G37G35G2DG38G30GA0G25G2EG20 G46GF6G72G20 G74G72G61G66G69G6BG66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20G68G61G72G20G64G65G74G20G62G65G74G79G74G74G20G61G74G74G20G64G65G6EG20G6DGE5G73G74G20G74GE4G63G6BG61G20G32G30G2D G32G35GA0G25G20 G69G20 G73G74GE4G6CG6CG65G74G20 G66GF6G72G20 G74G69G64G69G67G61G72G65G20 G31G30GA0G25G20 G61G76G20 G74G72G61G66G69G6BG6FG66G66G2D G72G65G6EG73G20G69G6EG6BG6FG6DG73G74G66GF6G72G6CG75G73G74G2CG20G64G76G73G20G65G6EG20G66GF6G72G64G75G62G62G6CG69G6EG67G2E G50G72G6FG62G6CG65G6DG65G74G20GE4G72G20G61G74G74G20G70G72G65G6DG69G65G72G6EG61G20G69G6EG74G65G20G76G61G72G69G74G20G6BG61G6CG6BG79G2D G6CG65G72G61G64G65G20G66GF6G72G20G64G65G74G74G61G2EG20G46GF6G72G20G76G65G72G6BG73G61G6DG68G65G74G65G6EG20G73G6BG75G6CG6CG65G20G64G65G74 G76G61G72G61G20 G65G6EG20 G66GF6G72G64G65G6CG20 G6FG6DG20 G74G72G61G66G69G6BG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20 G66G69G63G6BG20 G74G61 G66G75G6CG6CG74G20 G61G6EG73G76G61G72G20 G66GF6G72G20 G70G65G72G73G6FG6EG73G6BG61G64G6FG72G6EG61G3AG20 G53G6BG61G64G6FG72G20 G6FG63G68 G70G72G65G6DG69G65G72G20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G62G6CG69G20 G6CGE4G74G74G61G72G65G20 G61G74G74G20 G62G65G72GE4G6BG6EG61G2EG20 G41G6EG64G72G61 G70G6FG73G69G74G69G76G61G20 G65G66G66G65G6BG74G65G72G20 G61G76G20 G65G6EG20 G73GE5G64G61G6EG20 G6FG72G64G6EG69G6EG67G20 G73G6BG75G6CG6CG65 G76G61G72G61G20G61G74G74G20G6DG61G6EG20G66G69G63G6BG20G65G6EG20G73G6EG61G62G62G61G72G65G20G6FG63G68G20G65G66G66G65G6BG74G69G76G61G72G65 G73G6BG61G64G65G72G65G67G6CG65G72G69G6EG67G20G67G65G6EG6FG6DG20G61G74G74G20G64G65G74G20G62G61G72G61G20G62G6CG69G72G20G74G72G61G66G69G6BG2D G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G74G20 G96G20 G6FG63G68G20 G69G6EG74G65G20 G62G6FG6CG61G67G65G74G20 G6FG63G68 G73G6AG75G6BG6BG61G73G73G61G6EG20G74G69G6CG6CG73G61G6DG6DG61G6EG73G20G96G20G73G6FG6DG20G68G61G72G20G61G6EG73G76G61G72G20G66GF6G72 G73G6BG61G64G61G6EG2EG20 G44G65G74G20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G6FG63G6BG73GE5G20 G67G65G20 G69G6EG63G69G74G61G6DG65G6EG74G20 G74G69G6CG6C G61G6BG74G69G76G61G72G65G20G6FG63G68G20G73G6EG61G62G62G61G72G65G20G72G65G68G61G62G69G6CG69G74G65G72G69G6EG67G73G69G6EG73G61G74G73G65G72 G6FG63G68G20G64GE4G72G6DG65G64G20G6CGE4G67G72G65G20G73G6BG61G64G65G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G2EG20G44G65G20G68G75G6DG61G2D G6EG69G74GE4G72G61G20G76G69G6EG73G74G65G72G6EG61G20G73G6BG61G20G69G6EG74G65G20G68G65G6CG6CG65G72G20G67G6CGF6G6DG6DG61G73G20G62G6FG72G74G2E G4FG6DG20 G74G72G61G66G69G6BG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20 G6FG63G68G20 G79G74G74G65G72G73G74G20 G62G69G6CG69G73G6DG65G6E G74G61G72G20G64G65G74G20G66G75G6CG6CG61G20G61G6EG73G76G61G72G65G74G20G66GF6G72G20G70G65G72G73G6FG6EG73G6BG61G64G6FG72G20G69G20G74G72G61G66G69G2D G6BG65G6EG2CG20G73G6BG61G70G61G72G20G64G65G74G20G72G69G6DG6CG69G67G65G6EG20G6FG63G6BG73GE5G20G69G6EG63G69G74G61G6DG65G6EG74G20G74G69G6CG6C G6BG72G61G66G74G69G67G61G72G65G20 G69G6EG73G61G74G73G65G72G20 G66GF6G72G20 G74G72G61G66G69G6BG73GE4G6BG65G72G68G65G74G20 G6FG63G68G20 G61G6EG2D G64G72G61G20G70G72G65G76G65G6EG74G69G76G61G20GE5G74G67GE4G72G64G65G72G20G73G6FG6DG20G69G20G73G69G6EG20G74G75G72G20G6CG65G64G65G72G20G74G69G6CG6C G6CGE4G67G72G65G20G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G2EG20G44G65G74G20G72GF6G72G20G73G69G67G20G68GE4G72G20G6FG6DG20G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72 G70GE5G20G6DG65G72G20GE4G6EG20G73G65G78G20G6DG69G6CG6AG61G72G64G65G72G20G61G76G20G76G69G6CG6BG61G20G63G61G20G34G2CG35G20G6DG64G6BG72 G67GE5G72G20GF6G76G65G72G20G73G6FG63G69G61G6CG62G75G64G67G65G74G65G6EG20G6FG63G68G20G64G72G79G67G74G20G32G20G6DG64G6BG72G20G74G61G73 G61G76G20G74G72G61G66G69G6BG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG2EG20G4FG6DG20G61G6CG6CG74G20G67G69G63G6BG20G70GE5G20G74G72G61G66G69G6BG2D G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20G73G6BG75G6CG6CG65G20G64G65G74G20G96G20G66GF6G72G75G74G6FG6DG20G72G65G64G61G6EG20G6EGE4G6DG6EG2D G64G61G20 G61G6CG6CG6DGE4G6EG6EG61G20 G76G69G6EG73G74G65G72G20 G96G20 GE4G76G65G6EG20 G6BG75G6EG6EG61G20 G76G61G72G61G20 G74G69G6CG6C G66GF6G72G64G65G6CG20 G66GF6G72G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G72GF6G72G65G6CG73G65G6EG20 G6FG6DG20 G6DG61G6EG20 G61G6EG74G61G72 G61G74G74G20 G64G65G6EG20 GF6G6BG61G64G65G20 G76G6FG6CG79G6DG65G6EG20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G67G65G20 G6CGE4G67G72G65G20 G64G72G69G66G74G2D G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G6BG76G6FG74G20 G6FG63G68G20 G68GF6G67G72G65G20 G6BG61G70G69G74G61G6CG61G76G6BG61G73G74G6EG69G6EG67G2E G45G6EG20 G73GE5G64G61G6EG20 G6FG72G64G6EG69G6EG67G20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G6FG63G6BG73GE5G20 G6BG75G6EG6EG61G20 G67G65G20 G65G6E G6CGE4G67G72G65G20 G73G6BG61G64G65G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G6BG76G6FG74G20 G28GE4G76G65G6EG20 G6FG6DG20 G64G65G20 G66G61G6BG2D G74G69G73G6BG61G20 G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G6EG61G20 G6EG61G74G75G72G6CG69G67G74G76G69G73G20 GF6G6BG61G72G29G2EG20 G49G20 G65G74G74 G69G6EG74G65G72G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG74G20 G70G65G72G73G70G65G6BG74G69G76G20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G64G65G74G74G61G20 G69G6EG74G65 G62G65G74G79G64G61G20G61G6EG6EG61G74G20GE4G6EG20G61G74G74G20G75G74G6CGE4G6EG64G73G6BG61G20G61G6BG74GF6G72G65G72G20G70GE5G20G64G65G6E G73G76G65G6EG73G6BG61G20G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20G6FG63G6BG73GE5G20G66G69G63G6BG20G68GF6G67G72G65G20G6BG6FG73G74G6EG61G2D G64G65G72G20G66GF6G72G20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G73G6BG61G64G6FG72G2E G4EGE5G67G6FG74G20G73G6FG6DG20G6BG72G61G66G74G69G67G74G20G70GE5G76G65G72G6BG61G72G20G73G6BG61G64G65G73G6BG6FG73G74G6EG61G2D G64G65G72G6EG61G20G66GF6G72G20G6DG6FG74G6FG72G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20GE4G72G20G70G72G69G73G65G74G20G66GF6G72G20G72G65G2D G73G65G72G76G64G65G6CG61G72G20G74G69G6CG6CG20G62G69G6CG61G72G2EG20G52G65G73G65G72G76G64G65G6CG73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20G66GF6G72 G62G69G6CG61G72G20G6FG6DG73GE4G74G74G65G72G20G63G61G20G38GA0G6DG64G6BG72G2CG20G61G76G20G64G65G73G73G61G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G63G61 G33G20G6DG64G6BG72G20G66G72GE5G6EG20G6DG6FG74G6FG72G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20G73G6FG6DG20G65G6EG20G64G65G6CG20G61G76 G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G6EG20 G66GF6G72G20 G72G65G70G61G72G65G72G61G64G65G20 G66G6FG72G64G6FG6EG2EG20 G50G72G6FG62G6CG65G6DG65G74 GE4G72G20 G68GE4G72G20 G61G74G74G20 G64G69G73G74G72G69G62G75G74G69G6FG6EG20 G6FG63G68G20 G74G69G6CG6CG76G65G72G6BG6EG69G6EG67G20 G61G76 G72G65G73G65G72G76G64G65G6CG61G72G20 G69G20 G53G76G65G72G69G67G65G20 G69G6EG74G65G20 GE4G72G20 G74G69G6CG6CG72GE4G63G6BG6CG69G67G74G20 G6BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G65G6EG73G75G74G73G61G74G74G2EG20 G45G6EG6CG69G67G74G20 G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG20 G73G74G61G74G69G73G74G69G6BG20 GE4G72 G70G72G69G73G65G72G6EG61G20G69G20G53G76G65G72G69G67G65G20G76GE4G73G65G6EG74G6CG69G67G74G20G68GF6G67G72G65G20GE4G6EG20G69G20G66G6CG65G72G74G61G2D G6CG65G74G20 G6CGE4G6EG64G65G72G20 G69G20 G45G75G72G6FG70G61G2EG20 G28G45G74G74G20 G64G65G6CG70G72G6FG62G6CG65G6DG20 GE4G72G20 G61G74G74 G73G79G73G74G65G6DG65G74G20G73G74G61G67G61G73G20G75G70G70G20G61G76G20G72G65G67G6CG65G72G6EG61G20G6FG6DG20G6DGF6G6EG73G74G65G72G2D G73G6BG79G64G64G20G73G6FG6DG20G6FG63G6BG73GE5G20G6BG61G6EG20G74G69G6CG6CGE4G6DG70G61G73G20G70GE5G20G72G65G73G65G72G76G64G65G2D G6CG61G72G2EG29G20G4FG6DG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G65G6EG20G66G69G63G6BG20G76G65G72G6BG61G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G70G72G69G2D G73G65G72G6EG61G20G6BG75G6EG6EG61G20G73GE4G6EG6BG61G73G20G6FG63G68G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG73 G73G6BG61G64G65G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G20G6DG69G6EG73G6BG61G20G6DG65G64G20G69G20G76G61G72G74G20G66G61G6CG6CG20G6EGE5G67G6FG6E G6DG69G6CG6AG61G72G64G2E Brottsrelaterade skador G45G6EG20G61G6EG6EG61G6EG20G6FG72G73G61G6BG20G74G69G6CG6CG20G61G74G74G20G73G6BG61G64G65G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G6EG61G20G73G74G69G2D G67G65G72G20 G68G61G72G20 G73G61G6DG62G61G6EG64G20 G6DG65G64G20 G61G74G74G20 G64G65G20 G62G72G6FG74G74G73G72G65G6CG61G74G65G72G61G64G65 G73G6BG61G64G6FG72G6EG61G20GF6G6BG61G72G2EG20G44G65G74G74G61G20G64G72G61G62G62G61G72G20G68G65G6DG2DG20G6FG63G68G20G76G69G6CG6CG61G2D G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20 G6DG65G6EG20 G6FG63G6BG73GE5G20 G74GA0G65G78G20 G6DG6FG74G6FG72G66GF6G72G73GE4G6BG2D G31G35G38 G72G69G6EG67G65G6EG20G28G73G74GF6G6CG64G20G61G76G20G6FG63G68G20G75G72G20G62G69G6CG29G2EG20G46GF6G72G20G61G74G74G20G66GE5G20G62G75G6BG74G20G6DG65G64 G64G65G74G74G61G20 G6DGE5G73G74G65G20 G73G61G6DG68GE4G6CG6CG65G74G20 G73G6BGE4G72G70G61G20 G69G6EG73G61G74G73G65G72G6EG61G20 G6DG6FG74 G62G72G6FG74G74G2EG20G44G65G74G74G61G20GE4G72G20G69G20G73G69G6EG20G74G75G72G20G69G20G64G65G74G20G61G6CG6CG6DGE4G6EG6EG61G73G20G69G6EG74G72G65G73G73G65 G6FG63G68G20 G64G65G20 G70G6FG73G69G74G69G76G61G20 G65G66G66G65G6BG74G65G72G6EG61G20 G64G65G74G20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G68G61G20 G66GF6G72 G73G76G65G6EG73G6BG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G73G6BG61G20G62G61G72G61G20G6EGE4G6DG6EG61G73G2E G4EGE5G67G6FG74G20 G73G6FG6DG20 G6DG65G72G20 G73G70G65G63G69G66G69G6BG74G20 G64G72G61G62G62G61G72G20 G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG20GE4G72G20G64G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G65G6E G6FG6DG20 G67G6FG64G74G72G6FG73G66GF6G72G76GE4G72G76G20 G61G76G20 G6CGF6G73GF6G72G65G2EG20 G44G65G6EG20 G73G76G65G6EG73G6BG61 G6CG61G67G65G6EG20G76GE4G72G6EG61G72G20G64G65G6EG20G73G6FG6DG20G6BGF6G70G74G20G6EGE5G67G6FG74G20G69G20G67G6FG64G20G74G72G6FG20G6DG65G6E G64G65G74G20 G69G6EG6EG65G62GE4G72G20 G69G20 G70G72G61G6BG74G69G6BG65G6EG20 G6FG66G74G61G20 G65G74G74G20 G73G6BG79G64G64G20 G66GF6G72 G68GE4G6CG61G72G65G2EG20 G45G66G74G65G72G73G6FG6DG20 G65G6EG20 G66G75G6EG67G65G72G61G6EG64G65G20 G68GE4G6CG65G72G69G6DG61G72G6BG2D G6EG61G64G20G6FG66G74G61G20GE4G72G20G65G6EG20G66GF6G72G75G74G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20G66GF6G72G20G61G74G74G20G73G74GF6G6CG64G65G72G20G6FG63G68 G61G6EG64G72G61G20G74G69G6CG6CG67G72G65G70G70G73G62G72G6FG74G74G20G73G6BG61G20G76G61G72G61G20G69G6EG74G72G65G73G73G61G6EG74G61G20G66GF6G72 G66GF6G72GF6G76G61G72G6EG61G2CG20G68G61G72G20G64G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G6CG61G67G65G6EG20GE4G76G65G6EG20G62G65G74G79G2D G64G65G6CG73G65G20G66GF6G72G20G6FG6DG66G61G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20G61G76G20G74G69G6CG6CG67G72G65G70G70G70G73G62G72G6FG74G74G65G6EG2E G4EGE4G73G74G61G6EG20G61G6CG6CG61G20G61G6EG64G72G61G20G6CGE4G6EG64G65G72G20G69G20G45G75G72G6FG70G61G20G74G69G6CG6CGE4G6DG70G61G72G20G65G6E G70G72G69G6EG63G69G70G20 G65G6EG6CG69G67G74G20 G76G69G6CG6BG65G6EG20 G64G65G6EG20 G73G6FG6DG20 G66GF6G72G76GE4G72G76G61G72G20 G64G65G74 G73G6FG6DG20 G76G69G73G61G72G20 G73G69G67G20 G76G61G72G61G20 G73G74GF6G6CG64G67G6FG64G73G20 GE4G72G20 G73G6BG79G6CG64G69G67G20 G61G74G74 G75G74G61G6EG20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20G6CGE4G6DG6EG61G20G74G69G6CG6CG62G61G6BG61G20G67G6FG64G73G65G74G20G74G69G6CG6CG20G64G65G6E G72GE4G74G74G65G20GE4G67G61G72G65G6EG2EG20G45G6EG20GF6G76G65G72G67GE5G6EG67G20G66G72GE5G6EG20G64G65G6EG20G69G20G53G76G65G72G69G67G65 G67GE4G6CG6CG61G6EG64G65G20G65G78G74G69G6EG6BG74G69G6FG6EG73G70G72G69G6EG63G69G70G65G6EG20G74G69G6CG6CG20G64G65G6EG20G69G20G45G75G72G6FG2D G70G61G20G64G6FG6DG69G6EG65G72G61G6EG64G65G20G76G69G6EG64G69G6BG61G74G69G6FG6EG73G70G72G69G6EG63G69G70G65G6EG20G73G6BG75G6CG6CG65 G76G61G72G61G20G74G69G6CG6CG20G66GF6G72G64G65G6CG20G66GF6G72G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG20G6DG65G6E G6EG61G74G75G72G6CG69G67G74G76G69G73G20G6FG63G6BG73GE5G20G66GF6G72G20G61G6CG6CG6DGE4G6EG68G65G74G65G6EG2E G45G6EG20 G62G72G6FG74G74G73G6CG69G67G68G65G74G20 G73G6FG6DG20 G72G69G6BG74G61G72G20 G73G69G67G20 G64G69G72G65G6BG74G20 G6DG6FG74 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG20 G6DG65G64G20 G6BG6FG6EG73G65G6BG76G65G6EG73G65G72G20 G66GF6G72 G73G6BG61G64G65G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G6EG61G20 GE4G72G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G65G64G72GE4G67G65G72G69G65G2D G72G6EG61G2EG20G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G65G64G72GE4G67G65G72G69G20GE4G72G20G65G6EG20G67G61G6DG6DG61G6CG20G66GF6G72G65G2D G74G65G65G6CG73G65G20 G73G6FG6DG20 G6EG75G6DG65G72G61G20 G69G6EG74G65G20 G62G61G72G61G20 G64G72G61G62G62G61G72G20 G73G6BG61G64G65G2D G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20G75G74G61G6EG20GE4G76G65G6EG20G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G65G6BG74G6FG72G6EG2E G44G65G74G20 G6BG61G6EG20 G76G61G72G61G20 G66G72GE5G67G61G20 G6FG6DG20 G75G70G70G64G69G6BG74G61G64G65G20 G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G66G61G6CG6CG20G28G73GE5G73G6FG6DG20G70GE5G73G74GE5G64G64G61G20G69G6EG62G72G6FG74G74G20G6FG63G68G20G62G69G6CG73G74GF6G6CG2D G64G65G72G20G65G6CG6CG65G72G20G73G69G6DG75G6CG65G72G61G64G65G20G73G6BG61G64G6FG72G20G65G6CG6CG65G72G20G66GF6G72G73G76G69G6EG6EG61G6EG2D G64G65G6EG20G65G6CG6CG65G72G20G66GF6G72G74G69G67G61G6EG64G65G6EG20G61G76G20G64GF6G64G73G66G61G6CG6CG20G69G20G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G2D G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G61G6DG6DG61G6EG68G61G6EG67G29G2EG20 G49G20 G66G72GE5G67G61G20 G6FG6DG20 G69G6EG74G72GE4G66G2D G66G61G64G65G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G66G61G6CG6CG20 GE4G72G20 G64G65G74G20 G69G6EG74G65G20 G6FG76G61G6EG6CG69G67G74G20 G61G74G74 G76G69G73G73G61G20G6BG72G61G76G20G6DG65G64G20G61G6EG6CG65G64G6EG69G6EG67G20G61G76G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G66G61G6CG6CG65G74 G73G61G6BG6EG61G72G20 G67G72G75G6EG64G2EG20 G44G65G74G20 G72GF6G72G20 G73G69G67G20 G6FG6DG20 G61G6EG73G65G6EG6CG69G67G61G20 G62G65G2D G6CG6FG70G70G2EG20G55G74G72G65G64G6EG69G6EG67G61G72G20G69G20G53G76G65G72G69G67G65G20G6FG63G68G20G61G6EG64G72G61G20G6CGE4G6EG64G65G72 G70G65G6BG61G72G20G6DG6FG74G20G69G20G76G61G72G74G20G66G61G6CG6CG20G35G20G25G20G61G76G20G73G6BG61G64G65G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G6EG61G2C G73G61G6EG6EG6FG6CG69G6BG74G20G6DG79G63G6BG65G74G20G6DG65G72G61G2EG20G46GF6G72G20G73G76G65G6EG73G6BG20G64G65G6CG20G73G6BG75G6CG6CG65 G64G65G74G20G61G6CG6CG74G73GE5G20G72GF6G72G61G20G73G69G67G20G6FG6DG20G31G2CG35G20G96G20G33G20G6DG64G6BG72G20G6FG6DG20GE5G72G65G74G2E Genetisk information G41G76G73G6CG75G74G6EG69G6EG67G73G76G69G73G20G65G6EG20G66G72GE5G67G61G20G61G76G20G73G74G6FG72G20G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G20G66GF6G72 G66G72G61G6DG74G69G64G61G20 G69G6EG64G69G76G69G64G75G65G6CG6CG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G3AG20 G44G65G6EG20 G67GE4G6CG6CG65G72 G6FG6DG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG20G73G6BG61G20G68G61G20G72GE4G74G74G20G61G74G74G20G74G61G20G64G65G6CG20G61G76 G72G65G73G75G6CG74G61G74G65G74G20 G61G76G20 G67G65G6EG65G74G69G73G6BG61G20 G75G6EG64G65G72G73GF6G6BG6EG69G6EG67G61G72G20 G73G6FG6D G70G72G65G73G75G6DG74G69G76G61G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G65G20 G67G65G6EG6FG6DG67GE5G74G74G20 G65G6CG2D G6CG65G72G20 G96G20 G6DG65G72G61G20 G6BG6FG6EG6BG72G65G74G20 G96G20 G6FG6DG20 G65G6EG20 G70G65G72G73G6FG6EG20 G73G6FG6DG20 G66GE5G74G74 G72G65G64G61G20 G70GE5G20 G61G74G74G20 G68G61G6EG20 G68G61G72G20 G61G6CG6CG76G61G72G6CG69G67G61G20 G61G6EG6CG61G67G20 G66GF6G72G20 G65G6E G64GF6G64G6CG69G67G20G73G6AG75G6BG64G6FG6DG20G73G6BG61G20G6BG75G6EG6EG61G20G74G65G63G6BG6EG61G20G65G6EG20G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G20G68G6FG73G20G65G74G74G20G62G6FG6CG61G67G20G75G74G61G6EG20G61G74G74G20G75G70G70G6CG79G73G61G20G6FG6DG20G61G74G74G20G68G61G6E G75G74G67GF6G72G20 G94G65G6EG20 G64GE5G6CG69G67G20 G72G69G73G6BG94G2EG20 G46GF6G72G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G61G76G74G61G6C G67GE4G6CG6CG65G72G20 G64G65G6EG20 G67G72G75G6EG64G6CGE4G67G67G61G6EG64G65G20 G70G72G69G6EG63G69G70G65G6EG20 G61G74G74G20 G70G61G72G2D G74G65G72G6EG61G20 G73G6BG61G20 G68G61G20 G73G61G6DG6DG61G20 G69G6EG66G6FG72G6DG61G74G69G6FG6EG20 G6FG6DG20 G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G6FG62G6AG65G6BG74G65G74G2EG20 G4DG61G6EG20 G74G61G6CG61G72G20 G6FG6DG20 G69G6EG66G6FG72G6DG61G74G69G6FG6EG73G2D G73G79G6DG6DG65G74G72G69G2EG20 G4FG6DG20 G64G65G6EG20 G72G65G6CG65G76G61G6EG74G61G20 G69G6EG66G6FG72G6DG61G74G69G6FG6EG65G6E GE4G72G20 G61G73G79G6DG6DG65G74G72G69G73G6BG20 G6BG61G6EG20 G62G6FG6CG61G67G65G74G20 G64G72G61G62G62G61G73G20 G61G76G20 G65G74G74 G6EG65G67G61G74G69G76G74G20 G75G72G76G61G6CG20 G61G76G20 G72G69G73G6BG65G72G2CG20 G76G69G6CG6BG61G20 G70GE5G20 G67G72G75G6EG64G20 G61G76 G6FG72G69G6BG74G69G67G74G20 G73G61G74G74G61G20 G70G72G65G6DG69G65G72G20 G70GE5G20 G73G69G6BG74G20 G6CG65G64G65G72G20 G74G69G6CG6CG20 G61G74G74 G72GF6G72G65G6CG73G65G6EG20G75G72G68G6FG6CG6BG61G73G2EG20G50G72G6FG62G6CG65G6DG65G74G20GE4G72G20G68G61G6EG74G65G72G6CG69G67G74G20G6EGE4G72 G64G65G74G20G67GE4G6CG6CG65G72G20G67G72G75G70G70G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G20G6FG63G68G20G69G6EG64G69G76G69G64G75G65G6CG6CG61 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G20G70GE5G20G6CGE4G67G72G65G20G62G65G6CG6FG70G70G2EG20G49G20G66G72GE5G67G61G20G6FG6DG20G69G6EG64G69G2D G76G69G64G75G65G6CG6CG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G74G69G6CG6CG20 G68GF6G67G72G65G20 G62G65G6CG6FG70G70G20 G6DGE5G73G74G65 G70G61G72G74G65G72G6EG61G20 G64GE4G72G65G6DG6FG74G20 G68G61G20 G74G69G6CG6CG67GE5G6EG67G20 G74G69G6CG6CG20 G69G6EG66G6FG72G6DG61G74G69G6FG2D G6EG65G6EG20G70GE5G20G6CG69G6BG61G20G76G69G6CG6CG6BG6FG72G2E