Finansiella innovationer och entreprenörer -- Carl Gustaf von Koch och Skandia

Artikel forfatter: Mikael Lönnborg
Position: Professor
E-mail: mikael.lonnborg@sh.se
Organization: Södertörns högskola
About:

Han är professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, Institutionen för Samhällsvetenskaper, Avdelningen för företagsekonomi, Enter Forum. Hans forskning rör för närvarande internationalisering av mejeriindustrin, finansiella kriser, ägandeformer, internationalisering, entreprenörskap och privatisering.


Utgave:
2, 2012
Sprog: Svensk
Kategori:

Entreprenörskap är att göra något annorlunda som ändrar uppfattningen om vad som egentligen är möjligt. Vanligtvis tänker vi på nya teknologiska lösningar när man pratar om innovationer men det finns också avgörande finansiella innovationer som skapat nya marknader eller förändrat marknadens funktionssätt och erbjudit revolutionerande nya lösningar. En av försäkringsbranschens viktigaste entreprenörer och innovatörer var grundaren av Sveriges första aktiebolag Skandia, Carl Gustaf von Koch. Han lyckats inte bara att skapa en helt ny organisationsform på den svenska marknaden utan blev även bolagets första vd och bidrog till att bolaget lyckades få en stabil position, samt skapade en helt ny marknad för riskhantering. Han var såväl innovatör som entreprenör, vars insatser lade grunden till en modern försäkringsmarknad som underlättade storskaliga industriella investeringar och erbjöd nya lösningar för att försörja efterlevanden. Trots dessa insatser kan emellertid konstateras att von Kochs eftermäle inte är särskilt positivt eftersom han har kommit att bli symbol för giriga direktörer i industrialismens begynnelse. Det ska emellertid påpekas att synen på von Koch delvis har reviderats, vilket kommer att diskuteras i artikeln.

 

Denna artikel är en sammanfattning av ett kapitel som ingår i nyutkommen bok; Pengamakarna. 350 år av entreprenörskap och innovation inom det svenska finansiella systemet, med Tom Petersson som redaktör och publicerad av Atlantis bokförlag. 

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.