Egen pensjonskonto – er pensjonsinvesteringer enkelt for folk flest?

Artikel forfatter: Beate Fahre
Position: Jurist og bedriftsøkonom
E-mail: beate@vestbyfahre.no
Organization: Vestby & Fahre
About:

Beate har over 30 års erfaring innen pensjon, forsikring og økonomi. Jobbet hos norske og internasjonale forsikringsselskaper og forsikringsmeglere

Beate benyttes som ekspert i media (NRK, Dagens Næringsliv, Dagbladet) og av forsikringsselskaper (Gjensidige, Duvi). Hun benyttes også som pensjonsekspert av blant annet Norske Shell, Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart og HR Huset.


Utgave:
3, 2020
Sprog: Norsk
Kategori:

 

Det er søndag morgen. Stille i huset. Kaffen er rykende fersk, høstluften er frisk, solen titter så vidt over de høye bjørketrærne og Kiel-fergen smyger seg sakte mellom Aspond og Nesoddlandet på vei inn til Oslo.

Dette er en perfekt morgen for å sjekke min egen pensjonssparing.

Hvordan har det gått med avkastningen på innskuddspensjon og pensjonskapitalbeviset? Støtter mine investeringsvalg opp under det jeg synes er viktig innen samfunnsansvar og bærekraft?

Å finne avkastningen og å sammenligne leverandører er enkelt – eller……

Inne på «min side» hos min leverandør av pensjonskapitalbevis finner jeg ganske fort ut hva jeg har fått i avkastning på pensjonssparingen min per dags dato.

Både total avkastning på pensjonskapitalbevisene jeg har fått i tidligere arbeidsforhold og avkastningen på sparingen hos dagens arbeidsgiver er lett å finne.

Men er ikke avkastningen på pensjonskapitalbeviset litt lav? Når jeg nå hadde valgt å bruke litt av denne søndagsmorgenen til å sjekke ut pensjonen min, tar jeg en kikk inn på Norsk Pensjon sin avkastningsportal for å sammenligne min leverandør og spareprofil med hva jeg kunne ha fått i samme periode hos en annen leverandør av pensjonskapitalbevis.

Det var ikke lett!

Jeg er en ivrig bruker av Norsk Pensjon. Norsk Pensjon har gjort det enklere å finne ut hva jeg har i pensjon. Hos Norsk Pensjon finner jeg både fripoliser og pensjonskapitalbevis, i tillegg til pensjonssparingen som nåværende arbeidsgiver sørger for.

Norsk Pensjon har også en avkastningsportal på sin nettside. Avkastningsportalen skal vise de ulike investeringsprofilenes oppnådde avkastning i en gitt periode.

Jeg tenkte det skulle være enkelt å sammenligne avkastningen på mitt pensjonskapitalbevis med hva jeg kunne fått hos andre leverandører i samme periode, men ble ganske overrasket da jeg sjekket avkastningsportalen. Ved første øyekast kunne det se ut som avkastningen jeg har fått hos min leverandør de siste tre årene, er halvparten av hva min leverandør har oppgitt som oppnådd avkastning til Norsk Pensjon.

Hvordan er dette mulig?

Pensjonskapitalbeviset jeg har hos min leverandør er sammensatt av flere pensjonskapitalbevis. Etter en del søk i dokumentarkiver fant jeg ut når de ulike pensjonskapitalbevisene ble flyttet inn til dagens leverandør, og hva verdien på pensjonskapitalbeviset var da det ble overført.  

Ved hjelp av excel, kalkulator, blyant og papir klarte jeg etter noen timer å finne ut at jeg har fått riktig total avkastning. Men jeg fant også ut at det ikke er mulig å benytte avkastningsportalen til Norsk Pensjon for å sammenligne min faktiske oppnådde avkastning med hva jeg kunne fått hos en annen leverandør.

Avkastningsportalen hos Norsk Pensjon skal være en hjelp til folk flest for å sammenligne de ulike leverandørene og investeringsprofilene, men så lenge jeg ikke kan legge inn informasjon om flytting til den leverandøren jeg har, blir avkastningsportalen mer villedende enn veiledende for meg.  

Samfunnsansvar og bærekraft

I 2019 ble det innbetalt nesten 32 milliarder til innskuddspensjon i Norge og det var nesten 200 milliarder kroner til forvaltning ved utgangen av året. I tillegg var det over 100 milliarder kroner i pensjonskapitalbevis.

Hvordan pensjonsmidlene til over 90 % av ansatte i privat sektor investeres betyr noe for samfunnsutviklingen – både nasjonalt og globalt.

Det er jeg som bestemmer hvordan min pensjonssparing investeres.

I tillegg til avkastningen, er samfunnsansvar og bærekraft viktig når jeg skal velge leverandør og pensjonsprofil.

ESG -  «Environmental» «Social» og «Governance»

Alle pensjonsleverandører tilbyr pensjonsprofiler med en «ESG-profil».

På norsk er ESG ofte oversatt til «Klima og miljø», «Sosial ansvarlighet» og «Eierstyring og selskapsledelse».

Å sammenligne avkastningen i ulike pensjonsprofiler er krevende. Å finne ut hvilke selskaper jeg investerer i når jeg velger en pensjonsprofil er etter min mening tilnærmet umulig. Skal jeg finne ut av dette må jeg først finne alle de underliggende fondene som pensjonsprofilen min består av. Deretter må jeg gå inn i alle disse fondene for å finne ut hvilke foretak fondene er investert i.

Hvis du, som meg, av en eller annen grunn ikke ønsker å være for mye eksponert i enkelte foretak eller konsern– ja da, trenger du ganske mange søndagsmorgener og -formiddager for å selv finne ut av om du er eksponert i nettopp dette.

Det bør være en enkel oppgave for pensjonsleverandørene å gi meg denne informasjonen i pensjonsprofilen.  Som et minimum synes jeg leverandørene skal oppgi de 10 største foretak/konsern jeg investerer i når jeg velger en pensjonsprofil.

Egen pensjonskonto

I løpet av første kvartal 2021 skal over 2 millioner arbeidstakere ta informerte valg om hvor de skal ha sin egen pensjonskonto. Det er etter min mening mye som gjenstår før jeg er i stand til å ta dette informerte valget – både når det gjelder avkastning og hvordan pengene mine blir forvaltet.

Vi vet fra tidligere undersøkelser at få ansatte setter seg inn i pensjonssparingen sin. Det er mange grunner til dette, men de jeg snakker med synes pensjon er vanskelig og kjedelig. Ingen sier at pensjon ikke er viktig!

Hvordan gjøre pensjon mer spennende og enklere for folk flest?

Jeg har stor tro på at de fleste vil bli mer interessert når de vet at deres investeringsvalg påvirker samfunnet. Når de vet at deres valg gjør noe for klimaet, for menneskerettigheter og mangfold – da er jeg overbevist om at langt flere enn i dag vil sjekke pensjonssparingen sin, litt oftere.

Målet med innføring av egen pensjonskonto er at det skal bli mer pensjon til den enkelte for hver krone som blir investert. Det bør i tillegg være et mål at flere bryr seg om pensjonsordningen – både hvor mye den utgjør av lønnspakken som arbeidsgiver tilbyr og hva investeringen betyr for samfunnet vårt.

Jeg utfordrer alle leverandørene av innskuddspensjon til å legge opp informasjonen slik at det blir enkelt å finne ut hva jeg investerer i når jeg velger pensjonsprofil. Jeg har ikke lyst til å bruke enda flere hele søndager på få oversikt over hva investeringsvalget betyr for samfunnet rundt meg – det bør holde med bare noen minutter på morgenen en søndag i blant.

Veta mer? https://www.vestbyfahre.no/