Det tog godt 5 år at genopbygge Dehns Palæ i København efter en omfattende brand

Artikel forfatter: Claus Tønnesen
E-mail: ct@forsikringogpension.dk
About:

 

Claus Tønnesen er cand. jur. og juridisk rådgiver, tidligere vicedirektør, i Forsikring & Pension, som er de danske forsikringsselskabers og pensionskassers erhvervsorganisation, og har beskæftiget sig med forsikrings- og erstatningsretlige emner i mere end 25 år.


Utgave:
1, 2019
Sprog: Dansk
Kategori:

 

Forsikringsforeningen afholdt den 28. november 2018 i samarbejde med Danmarks Apotekerforening og storskadetaksator René Stougaard fra Tryg et velbesøgt medlemsarrangement om genopbygningen af Dehns Palæ i Bredgade i København efter at en brand i begyndelsen af maj måned 2010 medførte omfattende skader på palæet.

En tidlig morgen i starten af maj måned 2010 udbrød der brand i tagetagen på Dehns Palæ i Bredgade i København. Branden i palæet, der er domicil for Danmarks Apotekerforening, varede i 5 dage og medførte omfattende skader på størstedelen af bygningen. Når branden, der stort kun hærgede i de to øverste etager, fik så omfattende konsekvenser, skyldes det især, at en stor midtersektion i bygningen på grund af pres fra bl.a. slukningsvand og en nedstyrtet tagkonstruktion faldt helt ned i stueetagen.

 

Genopbygningen af Dehns Palæ, som er fra midten af 1700-tallet og som blev omfattende renoveret i begyndelsen af 1800-tallet, tog mere end 5 år, hvoraf de første næsten to år gik med nedrivning, oprydning og affugtning.

De godt 40 deltagere fra forsikringsbranchen i Forsikringsforeningens arrangement fik en præsentation af det genopbyggede palæ, af palæets historie og af de overordnede rammer for renoveringen af palæet, som blev fastsat af Kulturstyrelsen. Storskadetaksator René Stougaard fra Tryg, som havde Dehns Palæ forsikret, beskrev Trygs og hans eget store arbejde med at finde gode løsninger for genopbygningen, som i vidt omfang er sket med materialer, svarende til de oprindeligt anvendte. Han konstaterede, at det gode samarbejde med Danmarks Apotekerforening, Kulturstyrelsen og Wohlert Arkitekter havde ført til et passende nænsomt genopført palæ med respekt for historien, der samtidig kan fungere som en moderne – og meget smuk - arbejdsplads med it-udstyr, krav om tilgængelighed osv.

 

Top image: Image by Military_Material on Pixabay