Bærekraftige bygg

Artikel forfatter: Stein Haakonsen
Position: Fagsjef
E-mail: stein.haakonsen@fno.no
Organization: Finans Norge
About:

Ansvar for prosjekter og oppgaver knyttet til samfunnsansvar generelt. Arbeider spesielt med klima- og miljøspørsmål og skole- og utdanningsspørsmål.


Utgave:
2, 2013
Sprog: Norsk
Kategori:

Mange norske finansbedrifter har tatt inn over seg at bærekraftige næringsbygg bidrar til økt lønnsomhet og større konkurransekraft. Finansbedriftene ser at eierne av miljøbygg vil oppnå store kostnadsbesparelser i løpet av byggets levetid. De vil også vinne kampen om de beste leietakerne. Derfor kommer bærekraft høyt opp på kriterielisten når nye bygg skal oppføres eller gamle renoveres.

Den viktigste enkeltdriveren er kanskje erkjennelsen av at stadig økende energipriser i lengden vil gjøre det for dyrt å sløse.

Energieffektive og miljøvennlige bygg blir stadig mer attraktive utleie- og salgsobjekter. Mange har blitt vant med at energibruk, forurensing og avfallhåndtering koster dyrt. Flere aktører i eiendomsbransjen signaliserer nå at særlig utenlandske leietakere og kjøpere etter hvert vil etterspørre de mest bærekraftige objektene, det vil si A- eller B-bygg.

Klima- og miljøegenskapene vil gradvis også få større betydning for kredittrisiko og forsikringskostnader. Utviklingen mot et strengere miljøregelverk både her hjemme og i EU, gjør energieffektive og miljøvennlige bygg attraktive.

 

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf)