Att verka för innanförskap

Artikel forfatter: Fredrik Löfgren
Position: Hållbarhetsansvarig
E-mail: Fredrik.Lofgren2@lansforsakringar.se
Organization: Länsförsäkringar Älvsborg
Utgave:
2, 2020
Sprog: Svensk
Kategori:

 

På Länsförsäkringar Älvsborg bedriver man sedan en tid tillbaka flera olika projekt, som går ut på att bidra till att så många barn och unga som möjligt ska få en trygg uppväxt och möjlighet att hamna i innanförskap. Projekten är ett led i deras hållbarhetsarbete.

– Man måste jobba med helheten för att nå resultat. Det räcker inte med att jobba mot mobbning i skolan – det handlar i hög grad om att också skapa förutsättningar för ungdomar att komma vidare, ut i arbetslivet. Och vi märker att vi själva samtidigt lär oss av de olika projekten vilka tankar och idéer som morgondagens arbetskraft har. Det är alltså en win/win-situation, säger Fredrik Löfgren, sedan två år tillbaka ansvarig för Länsförsäkringar Älvsborgs hållbarhetsarbete.

Lång erfarenhet av försäkring

Fredrik har en lång erfarenhet av försäkringsbranschen. 1994 kom han till Skandia i Göteborg, där han stannade i 17 år. 2010 började han på BRIS och, efter en period på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och efter en tid som egen företagare, landade han 2018 alltså på Länsförsäkringar Älvsborg.

Intresset för samhällsfrågor i ett brett perspektiv har legat Fredrik varmt om hjärtat ända sedan tonåren. Men politiken lockade inte. Istället fick han så småningom möjlighet att bli seniorambassadör på 25 procent inom Skandias Idéer för livet. Och han satt som volontär i hjälptelefon hos BRIS under flera år.

– Jag är adopterad och fick en jättefin uppväxt i Sverige. På så sätt kan jag säga att jag har haft tur i tillvaron. Hur min uppväxt annars skulle har blivit, kan jag bara spekulera om. Utifrån det har mitt samhällsengagemang och mitt driv för mänskliga rättigheter vuxit fram.

Ansvarig för allt hållbarhetsarbete

Att vara hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Älvsborg innebär att vara ansvarig för allt som omfattas av hållbarhetsbegreppet – ekonomi, miljö, socialt. Det kan bl.a. handla om att, tillsammans med kapitalförvaltningschefen, vara aktiv i dialogen med fondbolagen i valet av placeringar och fonder. Genom en pågående och aktiv dialog med stort ansvars- och hållbarhetsfokus kan man på så sätt inte bara ta ansvar lokalt utan även vara del i det globala arbetet, till exempel FN:s Globala mål.

En fråga som man arbetar med i Länsförsäkringar Älvsborg – liksom flera andra bolag inom Länsförsäkringsgruppen – är miljön. Flera vattendrag rinner genom den här delen av Västra Götaland, bl.a. Viskan som rinner rakt genom Borås, och där skyfall gör att vattenståndet ökar. Med tanke på klimatförändringar, vilka olika utmaningar ser man till exempel kring strandnära bebyggelse, ökade stormar, torka och skyfall och hur kommer det påverka byggnadslov, försäkringsbarhet och prissättning i framtiden? Och hur kommer det att påverka bolagens möjligheter att erbjuda försäkringar.

– Det är mycket komplexa frågor som både vi och andra försäkringsbolag måste seriöst fundera kring, konstaterar Fredrik.

Det arbete som Fredrik bedriver kan också gälla att påverka skaderegleringen, så att det blir hållbara material och metoder som används vid återställande av t.ex. en byggnad.

Men även utanförskap påverkar skadeförsäkringarna. Negativa följder uppstår när samhället utsätts för bilbränder och stölder. 

– Sedan är det lätt att se utanförskap som något som bara uppstår i de större städernas socio-ekonomiskt utsatta områden. Det är bara en del av sanningen. Älvsborg rymmer både större städer (som Borås) och orter som har pendlingsavstånd till t.ex. Göteborg, men här finns också andra orter där utflyttning och avfolkning är en stor utmaning. Där kan det uppstå en annan form av utanförskap. 

Komma in i samhället på ett naturlig sätt

Vad innebär det då att ta ett socialt ansvar och verka för ett innanförskap?

– Innanförskap handlar om att människor ska komma in i samhället på ett naturligt sätt – via skola, arbetsliv, föreningsliv, osv. Vi måste skapa förutsättningar för att de ska kunna bli en del av samhällsmaskineriet.

Fredrik pekar på det faktum att mellan 10 och 15 procent av varje årskull hamnar i utanförskap. Men det behöver inte bara bero på att man bor i ett socio-ekonomiskt utsatt område, utan utanförskapet kan också ha en bakgrund i t.ex. psykisk ohälsa.

Arbetar förebyggande

Länsförsäkringar Älvsborg arbetar hela tiden förebyggande för att motverka att utanförskap uppstår. Fredrik ger ett exempel: Stadsdelen Kronogården i Trollhättan, som regeringen klassat som ett särskilt utsatt område.

– Vi ställde oss frågan vad som behöver göras för att så många barn som möjligt i området ska hamna i innanförskap och började med att göra helhetsanalys. Vilka aktörer i barnens omgivning skulle kunna samarbeta för att skapa en positiv trend? Vi hittade olika lokala organisationer, t.ex. idrottsföreningar, som utgör en bra arena för innanförskap. Och vi jobbade tillsammans med lokala bostadsbolag.

Några konkreta exempel på samverkan är att man erbjöd mammorna att lära sig cykla, så att de sedan lätt skulle kunna hämta sina barn. Och man lärde ut brandskydd, för att öka riskmedvetenheten.

Vidgade perspektiv

– Ett annat exempel är att skapa ett mentorskap för eleverna på skolan i Kronogården, med hjälp av elever på Högskolan. På det sättet vidgade man perspektivet för Kronogårdseleverna, inte minst genom att de fick möjlighet att se andra delar av samhället än just deras eget bostadsområde.
Under sin tid på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän blev Fredrik engagerad i ett intressant projekt.

– Det finns en hel del barn i Göteborg, som inte är medvetna att de har havet på så nära håll – och än mindre har varit där. Vi hade då ett samarbete med Havets Hus i Lysekil, som gick ut på att personal därifrån åkte ut till skolor i utvalda områden. De hade med sig små akvarier, som innehöll bl.a. sjögurkor och en del andra djur och växter från havet. De kunde levandegöra miljön i havet på det här sättet.

Fredrik berättar om hur han fick direkt feedback på besöket från Havets Hus. En dag blev han uppringd av rektorn på en av skolorna som hade haft besökt och som berättade att eleverna hade haft ett biologiprov strax efter besöket. Alla var godkända!

Hållbarhetsarbetet – en nödvändighet

Vilket intresse har då Länsförsäkringar Älvsborg av att driva på hållbarhetsarbetet?

– Det är klart att det finns en affärsnytta med att skapa goodwill och att minska skadekostnaderna. Men än viktigare är att hållbarhetsarbetet ger oss en möjlighet att på allvar fundera över hur samhällsutvecklingen kommer att se ut framöver. På det sättet kan man säga att hållbarhetsarbetet i första hand ska bedrivas som en nödvändighet – som en grund för långsiktig överlevnad – och   framför allt inte bara på grund av kortsiktiga ekonomiska motiv, säger Fredrik och påpekar till sist:

– Egentligen är ju hela försäkringstanken en hållbarhetstanke. Inte minst för oss i Länsförsäkringar. Vi ägs ju av våra kunder. Då är det en självklarhet att vi som bolag tar ett gemensamt och solidariskt ansvar för det samhället vi lever och verkar i. För oss är det viktigt att ge tillbaka genom att på riktigt bidra till ett tryggare samhälle där vi minskar alla olika sorters risker. Både i hemmet och i samhället. Det har vi hållit på med i över 179 år.