Arbetsskadeförsäkring i USA

Artikel forfatter: Eva Erlandsson
Position: Fil. lic., senior ekonom
E-mail: eva.erlandsson@insurancesweden.se
Organization: Svensk Försäkring
Utgave:
4, 2012
Sprog: Svensk
Kategori:

Socialförsäkring är ett mycket komplext område. Det gäller inte minst när det kommer till att analysera och värdera olika länders system. Försäkringen i olika länder skiljer sig mycket åt vad gäller exempelvis organisation, reglering och huvudmän. Därtill kommer stora skillnader avseende hur många som omfattas av olika delar inom systemet och vilket skydd olika typer av försäkringar ger.

 

Den historiska och politiska grunden har många gånger en mycket stor betydelse för socialförsäkringens utformning, förväntningarna på den och vilka förändringar som är möjliga att genomföra.


I USA har varje delstat sitt eget program för arbetsskadeförsäkring (Workers´ Compensation), vilket gör det komplicerat att redogöra för systemet i USA som helhet. Denna artikel ger därför en mycket övergripande beskrivning av systemet för arbetsskadeförsäkring i USA. I vissa fall lyfts de särskilda lösningar som råder i vissa delstater fram. För mer information om enskilda delstaters program för arbetsskadeförsäkring hänvisas till respektive delstats hemsida.


Syftet med denna artikel är att ge en neutral och övergripande beskrivning av arbetsskadeförsäkringen i USA.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.