AIDA-seminar: Revision af forsikringsaftaleloven

Artikel forfatter: Birgitte Frank Uggerhøj
Utgave:
2, 2000
Sprog: International
Kategori:

G31G36G38 NFT 2/2000 Udvalget G53G6FG6DG20G66GF8G6CG67G65G20G61G66G20G46G6FG6CG6BG65G74G69G6EG67G73G62G65G73G6CG75G74G6EG69G6EG67G65G6EG20G68G61G72G20G6AG75G2D G73G74G69G74G73G6DG69G6EG69G73G74G65G72G65G6EG20 G6EG65G64G73G61G74G20 G65G74G20 G75G64G76G61G6CG67G20 G6DG65G64G20 G6CG61G6EG64G73G2D G72G65G74G73G64G6FG6DG6DG65G72G20G4CG61G72G73G20G4CG69G6EG64G65G6EG63G72G6FG6EG65G20G50G65G74G65G72G73G65G6EG20G73G6FG6D G66G6FG72G6DG61G6EG64G2E G55G64G76G61G6CG67G65G74G20G68G61G72G20G69G20G66GF8G72G73G74G65G20G6FG6DG67G61G6EG67G20G62G65G68G61G6EG64G6CG65G74G20G65G6E GE6G6EG64G72G69G6EG67G20G61G66G20G72G65G67G6CG65G72G6EG65G20G6FG6DG20G73G79G67G65G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G20G66G6FG72G2D G61G6EG6CG65G64G69G67G65G74G20G61G66G2CG20G61G74G20G48GF8G6AG65G73G74G65G72G65G74G20G69G20G64G65G6EG20G6EGE6G76G6EG74G65G20G64G6FG6D G66G61G73G74G73G6CG6FG67G2CG20 G61G74G20 G72G65G67G6CG65G6EG20 G69G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG73 GA7 G31G32G30G20 G6DG65G64G66GF8G72G74G65G2CG20 G61G74G20 G65G6EG20 G73G6BG6CG65G72G6FG73G65G72G61G6DG74G20 G6BG76G69G6EG64G65 G61G6CG65G6EG65G20G6BG75G6EG6EG65G20G66GE5G20G74G69G6CG62G61G67G65G62G65G74G61G6CG74G20G64G65G20G70G72GE6G6DG69G65G72G2CG20G73G6FG6D G68G75G6EG20G67G65G6EG6EG65G6DG20G32G30G20GE5G72G20G68G61G76G64G65G20G69G6EG64G62G65G74G61G6CG74G20G74G69G6CG20G65G6EG20G73G79G67G65G2D G6FG67G20G75G6CG79G6BG6BG65G73G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G2EG20G44G6FG6DG6DG65G6EG20G65G72G20G72G65G66G65G72G65G72G65G74G20G69 G55G67G65G73G6BG72G69G66G74G20 G66G6FG72G20 G52G65G74G73G76GE6G73G65G6EG20 G31G39G39G38G2CG20 G73G69G64G65G20 G31G33G38G30G20 G66G66G2E G46G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G73G65G6CG73G6BG61G62G65G74G20 G76G61G72G20 G64G65G72G69G6DG6FG64G20 G69G6BG6BG65G20 G66G6FG72G2D G70G6CG69G67G74G65G74G20 G74G69G6CG20 G61G74G20 G75G64G62G65G74G61G6CG65G20 G65G72G73G74G61G74G6EG69G6EG67G2CG20G73G65G6CG76G6FG6DG20G66G6FG72G2D G73G69G6BG72G69G6EG67G65G6EG20G76G61G72G20G74G65G67G6EG65G74G20G70GE5G20G67G72G75G6EG64G6CG61G67G20G61G66G20G65G6EG20G73G70G65G63G69G61G6CG2D G6CGE6G67G65G65G72G6BG6CGE6G72G69G6EG67G2EG20G44G65G74G74G65G20G73G6BG79G6CG64G65G73G2CG20G61G74G20G73G79G67G64G6FG6DG6DG65G6E G76G61G72G20 G6FG70G73G74GE5G65G74G20 G66G6FG72G75G64G20 G66G6FG72G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G6EG73G20 G74G65G67G6EG69G6EG67G2C G66G6FG72G64G69G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG73G20 GA7G20 G31G32G30G2CG20 G73G6FG6DG20 G65G72 G75G64G74G72G79G6BG20G66G6FG72G20G73G6BG61G64G65G73GE5G72G73G61G67G73G70G72G69G6EG63G69G70G70G65G74G2CG20G61G6CG65G6EG65G20G64GE6G6BG2D G6BG65G72G20 G73G79G67G64G6FG6DG6DG65G2CG20 G73G6FG6DG20 G65G72G20 G6FG70G73G74GE5G65G74G20 G65G66G74G65G72G2CG20 G61G74G20 G65G6E G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G20G62G6CG65G76G20G74G65G67G6EG65G74G2E G55G64G76G61G6CG67G65G74G20 G61G66G6CG65G76G65G72G65G64G65G20 G64G65G6EG20 G31G38G2EG30G31G2EG32G30G30G30G20 G73G69G6E G72G65G64G65G67GF8G72G65G6CG73G65G20G6FG6DG20GE6G6EG64G72G69G6EG67G20G61G66G20G72G65G67G6CG65G72G6EG65G20G6FG6DG20G73G79G67G65G2D G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G20 G74G69G6CG20 G6AG75G73G74G69G74G73G6DG69G6EG69G73G74G65G72G65G6EG2EG20 G49G66GF8G6CG67G65G20 G75G64G76G61G6CG2D G67G65G74G73G20 G75G64G6BG61G73G74G20 G74G69G6CG20 G6CG6FG76G66G6FG72G73G6CG61G67G20 G75G64G76G69G64G65G73G20 G73G65G6CG73G6BG61G62G65G74G73 G68GE6G66G74G65G6CG73G65G20 G74G69G6CG20G6FG67G73GE5G20 G61G74G20G6FG6DG66G61G74G74G65G20G73G79G67G64G6FG6DG6DG65G2CG20G73G6FG6D G65G72G20 G6FG70G73G74GE5G65G74G2CG20 G69G6EG64G65G6EG20 G65G6EG20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G20 G62G6CG69G76G65G72G20 G74G65G67G6EG65G74G2C G68G76G69G73G20 G66GF8G6CG67G65G72G6EG65G20 G61G66G20 G73G79G67G64G6FG6DG6DG65G6EG20 G76G69G73G65G72G20 G73G69G67G20 G65G6CG6CG65G72 AIDA-seminar: Revision af forsikringsaftaleloven Referat fra seminaret udarbejdet af Birgitte Frank Uggerhøj, Pen-Sam, Danmark Birgitte Frank Uggerhøj Ved Folketingsbeslutning B12 af 18.12.1998 vedtog Folketinget, at justitsministeren skulle nedsætte et ud- valg om revision af forsikringsaftaleloven. Baggrunden for beslutningsforslaget var, at et flertal i Folketinget fandt, at resultatet af Højesterets dom af 29.06.1998 var uacceptabelt. Dommen omtales nær- mere nedenfor. Selvom forsikringserhvervets branche- organisation, Forsikring & Pension udsendte en henstil- ling til sine medlemmer som følge af dommen, fandt et flertal i Folketinget det hensigtsmæssigt at ændre reg- lerne om sygeforsikringer. Et flertal i Folketinget fandt samtidig, at forsikrings- aftaleloven burde gennemgås med henblik på en gene- rel revision af loven. G31G36G39 G64G69G61G67G6EG6FG73G74G69G63G65G72G65G73G20 G69G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G74G69G64G65G6EG2EG20 G44G65G74G20 G65G72G20 G64G6FG67 G65G6EG20G62G65G74G69G6EG67G65G6CG73G65G2CG20G61G74G20G73G65G6CG73G6BG61G62G65G74G20G69G20G66G6FG72G62G69G6EG64G65G6CG73G65G20G6DG65G64 G74G65G67G6EG69G6EG67G65G6EG20 G68G61G72G20 G6BG72GE6G76G65G74G20 G68G65G6CG62G72G65G64G73G6FG70G6CG79G73G6EG69G6EG67G65G72G2C G73G6FG6DG20G65G72G20G61G66G67G69G76G65G74G20G61G66G20G65G6EG20G6CGE6G67G65G20G65G6CG6CG65G72G20G61G6EG64G65G6EG20G73G61G67G6BG79G6EG2D G64G69G67G2CG20G6FG67G20G73G6FG6DG20G69G6BG6BG65G20G6FG6DG74G61G6CG65G72G20G73G79G67G64G6FG6DG6DG65G6EG2EG20G4CG6FG76G2D G66G6FG72G73G6CG61G67G20G65G72G20G66G72G65G6DG73G61G74G20G64G65G6EG20G32G39G2EG30G33G2EG32G30G30G30G2E G48G65G72G65G66G74G65G72G20 G73G6BG61G6CG20 G75G64G76G61G6CG67G65G74G20 G67G65G6EG6EG65G6DG67GE5G20 G66G6FG72G73G69G6BG2D G72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG20 G6DG65G64G20 G68G65G6EG62G6CG69G6BG20 G70GE5G20 G65G6EG20 G72G65G76G69G73G69G6FG6E G61G66G20G6CG6FG76G65G6EG20G69G6EG64G65G6EG20G75G64G67G61G6EG67G65G6EG20G61G66G20G32G30G30G31G2E Seminaret G53G6FG6DG20 G69G6EG73G70G69G72G61G74G69G6FG6EG20 G66G6FG72G20 G75G64G76G61G6CG67G65G74G73G20 G76G69G64G65G72G65G20 G6FG76G65G72G2D G76G65G6AG65G6CG73G65G72G20G61G66G68G6FG6CG64G74G20G44G65G74G20G44G61G6EG73G6BG65G20G53G65G6CG73G6BG61G62G20G66G6FG72G20G46G6FG72G2D G73G69G6BG72G69G6EG67G73G72G65G74G20G28G41G49G44G41G29G20G65G74G20G73G65G6DG69G6EG61G72G20G6FG6DG20G72G65G76G69G73G69G6FG6EG20G61G66 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG20 G64G65G6EG20 G31G38G2EG30G31G2EG32G30G30G30G2EG20 G50GE5 G73G65G6DG69G6EG61G72G65G74G20G76G61G72G20G64G65G72G20G69G6EG64G6CGE6G67G20G76G65G64G20G63G61G6EG64G2EG20G6AG75G72G2EG20G41G6EG6EG65 G42G61G61G73G74G72G75G70G20 G28G4DG46G29G2CG20 G61G64G76G6FG6BG61G74G20 G44G69G74G6CG65G76G20 G57G61G64G2CG20 G63G61G6EG64G2E G6AG75G72G2EG20 G44G6FG72G74G68G65G20 G42G75G6EG64G67G61G61G72G64G2CG20 G46G6FG72G62G72G75G67G65G72G72GE5G64G65G74G2CG20 G64G69G2D G72G65G6BG74GF8G72G20G4EG69G65G6CG73G20G56G61G73G65G2CG20G54G68G69G73G74G65G64G20G41G6DG74G20G67G73G2EG20G6FG67G20G64G69G72G65G6BG74GF8G72 G48G65G6EG6EG69G6EG67G20 G4AGF8G6EG73G73G6FG6EG2CG20 G41G6EG6BG65G6EGE6G76G6EG65G74G20 G66G6FG72G20 G46G6FG72G73G69G6BG2D G72G69G6EG67G2E G49G66GF8G6CG67G65G20 G62G65G6DGE6G72G6BG6EG69G6EG67G65G72G6EG65G20 G74G69G6CG20 G62G65G73G6CG75G74G6EG69G6EG67G73G66G6FG72G2D G73G6CG61G67G20G42G31G32G20G73G6BG61G6CG20G75G64G76G61G6CG67G65G74G20G69G6EG64G64G72G61G67G65G20G75G64G65G6EG6CG61G6EG64G73G6BG65 G65G72G66G61G72G69G6EG67G65G72G20G69G20G73G69G74G20G61G72G62G65G6AG64G65G20G6DG65G64G20G72G65G76G69G73G69G6FG6EG20G61G66G20G66G6FG72G73G69G6BG2D G72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG2EG20G41G49G44G41G20G68G61G76G64G65G20G64G65G72G66G6FG72G20G69G6EG76G69G74G65G2D G72G65G74G20 G70G72G6FG66G65G73G73G6FG72G20 G42G65G72G74G69G6CG20 G42G65G6EG67G74G73G73G6FG6EG20 G66G72G61G20 G4CG75G6EG64G20 G6FG67 G4CG75G6CG65GE5G20 G55G6EG69G76G65G72G73G69G74G65G74G65G72G2CG20 G73G6FG6DG20 G68G61G72G20 G76GE6G72G65G74G20 G66G6FG72G6DG61G6EG64 G66G6FG72G20G64G65G6EG20G73G65G6EG65G73G74G65G20G6BG6FG6DG6DG69G73G73G69G6FG6EG20G66G72G61G20G31G39G39G33G20G74G69G6CG20G72G65G76G69G2D G73G69G6FG6EG20 G61G66G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG20 G69G20 G53G76G65G72G69G67G65G2EG20 G44G65G74 G6EG79G65G20 G73G76G65G6EG73G6BG65G20 G6CG6FG76G75G64G6BG61G73G74G2CG20 G73G6FG6DG20 G65G6EG64G6EG75G20 G69G6BG6BG65G20 G65G72 G67G65G6EG6EG65G6DG66GF8G72G74G20 G73G6FG6DG20 G6CG6FG76G2CG20 G69G6EG64G65G68G6FG6CG64G65G72G20 G66G6FG72G73G6CG61G67G20 G74G69G6C G72G65G67G6CG65G72G20 G6FG6DG20 G67G72G75G70G70G65G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G20 G6FG67G20 G6BG6FG6CG6CG65G6BG74G69G76G65 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G20G73G61G6DG74G20G6EG79G65G20G72G65G67G6CG65G72G20G6FG6DG20G61G66G74G61G6CG65G6EG73G20G69G6EG64G2D G67GE5G65G6CG73G65G2CG20 G70G61G72G74G65G72G6EG65G73G20 G66G6FG72G70G6CG69G67G74G65G6CG73G65G72G2CG20 G69G6EG66G6FG72G6DG61G74G69G6FG6E G6FG67G20G73G65G6CG73G6BG61G62G65G72G6EG65G73G20G6BG6FG6EG74G72G61G68G65G72G69G6EG67G73G70G6CG69G67G74G2EG20G4BG6FG6DG6DG69G73G2D G73G69G6FG6EG65G6EG20 G68G61G72G20 G65G6EG64G76G69G64G65G72G65G20 G61G72G62G65G6AG64G65G74G20 G66G6FG72G20 G61G74G20 G6FG70G6EGE5 G74G69G6CG73G74G72GE6G6BG6BG65G6CG69G67G20 G66G6FG72G62G72G75G67G65G72G62G65G73G6BG79G74G74G65G6CG73G65G20 G76G65G64G20 G74G65G67G2D G6EG69G6EG67G20G61G66G20G70G65G72G73G6FG6EG66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G2E G46G72G61G20 G4EG6FG72G67G65G20 G64G65G6CG74G6FG67G20 G70G72G6FG66G65G73G73G6FG72G20 G48G61G6EG73G20 G4AG61G63G6FG62 G42G75G6CG6CG2CG20G73G6FG6DG20G76G61G72G20G6DG65G64G20G74G69G6CG20G61G74G20G66G6FG72G62G65G72G65G64G65G20G64G65G6EG20G6EG6FG72G73G6BG65 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G20G66G72G61G20G31G39G38G39G2EG20G4EG6FG72G64G6DGE6G6EG64G65G6EG65 G68G61G72G20 G69G6BG6BG65G20 G70G6CG61G6EG65G72G20 G6FG6DG20 G61G74G20 GE6G6EG64G72G65G20 G64G65G6EG20 G67GE6G6CG64G65G6EG64G65 G6CG6FG76G2CG20G6DG65G6EG20G64G65G72G20G65G72G20G64G6FG67G20G6EG65G64G73G61G74G20G65G74G20G75G64G76G61G6CG67G20G6FG6DG20G62G72G75G67 G61G66G20G68G65G6CG62G72G65G64G73G6FG70G6CG79G73G6EG69G6EG67G65G72G20G76G65G64G20G66G6FG72G73G6BG65G6CG6CG69G67G65G20G61G72G76G65G2D G6CG69G67G65G20G73G79G67G64G6FG6DG6DG65G20G6FG67G20G63G61G6EG63G65G72G2CG20G73G6FG6DG20G66G6FG72G76G65G6EG74G65G73G20G61G66G2D G73G6CG75G74G74G65G74G20G69G20G6DG61G6AG20G32G30G30G30G2EG20G44G65G6EG20G6EG79G65G20G6EG6FG72G73G6BG65G20G6CG6FG76G20G6FG6DG66G61G74G2D G74G65G72G20 G65G6EG20 G72GE6G6BG6BG65G20 G6EG79G65G20 G70G72G6FG62G6CG65G6DG73G74G69G6CG6CG69G6EG67G65G72G20 G69G20 G66G6FG72G68G6FG6CG64 G74G69G6CG20G64G65G6EG20G67G61G6DG6CG65G20G66GE6G6CG6CG65G73G6EG6FG72G64G69G73G6BG65G20G6CG6FG76G2CG20G62G6CG61G6EG64G74G20G61G6EG64G65G74 G72G65G67G6CG65G72G20 G6FG6DG20 G73G65G6CG73G6BG61G62G65G74G73G20 G69G6EG66G6FG72G6DG61G74G69G6FG6EG73G70G6CG69G67G74G2CG20 G6FG6D G6CGF8G73G6EG69G6EG67G20G61G66G20 G74G76G69G73G74G65G72G20 G73G61G6DG74G20G6FG6DG20G6BG6FG6CG6CG65G6BG74G69G76G65G20 G66G6FG72G73G69G6BG2D G72G69G6EG67G65G72G2EG20G45G6EG64G76G69G64G65G72G65G20G69G6EG64G65G68G6FG6CG64G65G72G20G64G65G6EG20G6EG6FG72G73G6BG65G20G6CG6FG76 G65G6EG20 G61G6AG6FG75G72G66GF8G72G69G6EG67G20 G61G66G20 G6BG65G6EG64G74G65G20 G70G72G6FG62G6CG65G6DG73G74G69G6CG6CG69G6EG67G65G72G2C G68G65G72G75G6EG64G65G72G20G73G74GF8G72G72G65G20G66G6FG72G62G72G75G67G65G72G62G65G73G6BG79G74G74G65G6CG73G65G20G6FG67G20G6DG65G72G65 G66G6CG65G6BG73G69G62G6CG65G20 G72G65G67G6CG65G72G2E G50GE5G20G73G65G6DG69G6EG61G72G65G74G20G62G6CG65G76G20G64G65G72G20G74G69G6CG6CG69G67G65G20G61G66G68G6FG6CG64G74G20G67G72G75G70G70G65G2D G61G72G62G65G6AG64G65G2CG20G68G76G6FG72G20G64G65G6CG74G61G67G65G72G6EG65G20G64G72GF8G66G74G65G64G65G20G62G65G68G6FG76G65G74G20G66G6FG72 G6BG6FG6EG6BG72G65G74G65G20GE6G6EG64G72G69G6EG67G65G72G20 G69G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG2E Overvejelser om ændringer i forsikringsaftaleloven Baggrund G44G65G6EG20 G67GE6G6CG64G65G6EG64G65G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G20 G74G72GE5G64G74G65G20 G69 G6BG72G61G66G74G20 G64G65G6EG20 G30G31G2EG30G6CG2EG31G39G33G32G20 G6FG67G20 G76G61G72G20 G72G65G73G75G6CG74G61G74G65G74G20 G61G66G20 G65G74 G73G61G6DG61G72G62G65G6AG64G65G20G6DG65G64G20G4EG6FG72G67G65G2CG20G53G76G65G72G69G67G65G20G6FG67G20G46G69G6EG6CG61G6EG64G2E G44G65G72G20 G76G61G72G20 G64G65G72G66G6FG72G20 G69G20 G65G6EG20 G6CG61G6EG67G20 GE5G72G72GE6G6BG6BG65G20 G66GE6G6CG6CG65G73G20 G6CG6FG76G2D G67G72G75G6EG64G6CG61G67G20 G69G20 G64G65G20 G6EG6FG72G64G69G73G6BG65G20 G6CG61G6EG64G65G2CG20 G6DG65G6EG20 G4EG6FG72G67G65G2C G53G76G65G72G69G67G65G20 G6FG67G20 G46G69G6EG6CG61G6EG64G20 G68G61G72G20 G69G20 G73G74GF8G72G72G65G20 G65G6CG6CG65G72G20 G6DG69G6EG64G72G65 G6FG6DG66G61G6EG67G20GE6G6EG64G72G65G74G20G64G65G72G65G73G20G6CG6FG76G65G20G6DG6FG64G20G73G6CG75G74G6EG69G6EG67G65G6EG20G61G66 GE5G72G68G75G6EG64G72G65G64G65G74G2E G49G20 G44G61G6EG6DG61G72G6BG20 G76G61G72G20 G64G65G72G20 G69G20 G31G39G37G30G92G65G72G6EG65G20 G6EG65G64G73G61G74G20 G65G74 G6CG6FG76G66G6FG72G62G65G72G65G64G65G6EG64G65G20 G75G64G76G61G6CG67G20 G6FG6DG20 GE6G6EG64G72G69G6EG67G20 G61G66G20 G66G6FG72G2D G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG20G6DG65G64G20G73G74G6FG72G74G20G73G65G74G20G73G61G6DG6DG65G20G6BG6FG6DG2D G6DG69G73G73G6FG72G69G75G6DG20 G73G6FG6DG20 G64G65G74G20 G73G69G64G64G65G6EG64G65G20 G75G64G76G61G6CG67G73G2EG20 G44G65 G65G6DG6EG65G72G2CG20 G73G6FG6DG20 G64G65G72G20 G64G65G6EG67G61G6EG67G20 G76G61G72G20 G66G6FG6BG75G73G20 G70GE5G2CG20 G76G61G72 G64G6FG62G62G65G6CG74G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G2CG20G6BG6FG6CG6CG65G6BG74G69G76G65G20G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G72G2CG20G75G6CG79G6BG2D G6BG65G73G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G20 G73G61G6DG74G20 G75G72G69G67G74G69G67G65G20 G6FG70G6CG79G73G6EG69G6EG67G65G72G2E G4BG6FG6EG6BG6CG75G73G69G6FG6EG65G6EG20 G69G20 G31G39G37G30G91G65G72G6EG65G20 G62G6CG65G76G2CG20 G61G74G20 G66G6FG72G73G69G6BG2D G72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG20 G76G61G72G20 G65G6EG20 G67G6FG64G20 G6CG6FG76G2CG20 G6FG67G20 G61G74G20 G6DG61G6E G72G69G73G69G6BG65G72G65G64G65G2CG20 G61G74G20 GE6G6EG64G72G69G6EG67G65G72G20 G76G69G6CG6CG65G20 G62G6CG69G76G65G20 G74G69G6CG20 G64G65G74 G76GE6G72G72G65G2EG20G4CG6FG76G65G6EG20G62G6CG65G76G20G64G65G72G66G6FG72G20G6FG70G72G65G74G68G6FG6CG64G74G20G75GE6G6EG64G72G65G74G2E G44G65G72G20 G65G72G20 G61G6CG6CG65G72G65G64G65G20 G67G65G6EG6EG65G6DG66GF8G72G74G20 G65G6EG20 G72GE6G6BG6BG65G20 G6CG6FG76G2D GE6G6EG64G72G69G6EG67G65G72G20 G6FG6DG20 G66G6FG72G62G72G75G67G65G72G62G65G73G6BG79G74G74G65G6CG73G65G20 G69G20 G61G6EG64G72G65 G64G61G6EG73G6BG65G20G6CG6FG76G65G2EG20G46G78G20G65G72G20G6BGF8G62G65G6CG6FG76G65G6EG20G66G72G61G20G31G39G30G36G20G62G6CG65G76G65G74 G73G75G70G70G6CG65G72G65G74G20 G6DG65G64G20 G4CG6FG76G20 G6FG6DG20 G66G6FG72G62G72G75G67G65G72G6BGF8G62G20 G69G20 G31G39G37G39 G6FG67G20 G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG20 G66G72G61G20 G31G39G31G37G20 G6DG65G64G20 G67G65G6EG65G72G61G6CG6BG6CG61G75G73G75G2D G6CG65G6EG20 G69G20 G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG73G20 GA7G20 G33G36G20 G6FG67G20 G6BG61G70G69G74G65G6CG20 G49G56G2CG20 G6DG65G6E G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG20G65G72G20G69G6BG6BG65G20G62G6CG65G76G65G74G20GE6G6EG64G72G65G74G20G69 G73G61G6DG6DG65G20 G6FG6DG66G61G6EG67G2E G31G37G30 G50GE5G20G62G61G67G67G72G75G6EG64G20G61G66G20G64G65G20G61G66G68G6FG6CG64G74G65G20G69G6EG64G6CGE6G67G20G6FG67G20G67G72G75G70G2D G70G65G72G6EG65G73G20G64G72GF8G66G74G65G6CG73G65G72G20G62G6CG65G76G20G64G65G74G20G76G65G64G20G73G65G6DG69G6EG61G72G65G74G73G20G73G6CG75G74G2D G6EG69G6EG67G20G6BG6FG6EG6BG6CG75G64G65G72G65G74G2CG20G61G74G20G73G65G6CG76G6FG6DG20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G2D G6CG6FG76G65G6EG20G68G61G72G20G76GE6G72G65G74G20G6FG67G20G73G74G61G64G69G67G20G65G72G20G65G6EG20G76G65G6CG66G75G6EG67G65G72G65G6EG64G65 G6CG6FG76G2CG20G65G72G20G64G65G72G20G62G65G68G6FG76G20G66G6FG72G20GE6G6EG64G72G69G6EG67G65G72G20G70GE5G20G65G6EG20G72GE6G6BG6BG65 G6FG6DG72GE5G64G65G72G3A Lovens struktur G44G65G6EG20 G67GE6G6CG64G65G6EG64G65G20 G64G61G6EG73G6BG65G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76 G62G65G73G74GE5G72G20G61G66G20G65G6EG20G61G6CG6DG69G6EG64G65G6CG69G67G20G64G65G6CG20G6FG67G20G65G6EG20G73G70G65G63G69G65G6CG20G64G65G6CG2C G64G65G72G20G69G6EG64G65G68G6FG6CG64G65G72G20G73GE6G72G6CG69G67G65G20G61G66G73G6EG69G74G20G6FG6DG20G73G6BG61G64G65G66G6FG72G73G69G6BG2D G72G69G6EG67G2CG20 G6CG69G76G73G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G20 G6FG67G20 G75G6CG79G6BG6BG65G73G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G2E G53G70GF8G72G67G73G6DGE5G6CG65G74G20 G65G72G2CG20 G68G76G6FG72G64G61G6EG20 G65G6EG20 G65G76G65G6EG74G75G65G6CG20 G6EG79G20 G6CG6FG76 G62G65G64G73G74G20G6BG61G6EG20G73G74G72G75G6BG74G75G72G65G72G65G73G2E G54G69G6CG20G73G61G6DG6DG65G6EG6CG69G67G6EG69G6EG67G20G65G72G20G64G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG65G20G6CG6FG76G20G6FG70G2D G64G65G6CG74G20G69G20G65G6EG20G73GE6G72G6CG69G67G20G6CG6FG76G20G6FG6DG20G66G6FG72G62G72G75G67G65G72G73G6BG61G64G65G66G6FG72G73G69G6BG2D G72G69G6EG67G20G6FG67G20G65G6EG20G66GE6G6CG6CG65G73G20G6CG6FG76G20G6FG6DG20GF8G76G72G69G67G65G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G2E G53G65G6CG76G6FG6DG20G6FG70G64G65G6CG69G6EG67G65G6EG20G69G6BG6BG65G20G68G61G72G20G67G69G76G65G74G20G61G6EG6CG65G64G6EG69G6EG67 G74G69G6CG20 G61G66G67G72GE6G6EG73G6EG69G6EG67G73G70G72G6FG62G6CG65G6DG65G72G2CG20 G68G61G72G20 G6DG61G6EG20 G69G6BG6BG65G20 G69 G4EG6FG72G67G65G20 G66G75G6EG64G65G74G20 G64G65G74G20 G68G65G6EG73G69G67G74G73G6DGE6G73G73G69G67G74G20 G6DG65G64G20 G65G6E G73GE6G72G6CG6FG76G20G6FG6DG20G66G6FG72G62G72G75G67G65G72G61G66G74G61G6CG65G72G2EG20G44G65G6EG20G6EG6FG72G73G6BG65G20G6CG6FG76G20G65G72 G69G20 G73G74G65G64G65G74G20 G73G61G6DG6CG65G74G20 G69G20 GE9G6EG20 G6CG6FG76G2CG20 G73G6FG6DG20 G65G72G20 G64G65G6CG74G20 G69G20 G32 G68G6FG76G65G64G64G65G6CG65G20 G6FG6DG20 G68G65G6EG68G6FG6CG64G73G76G69G73G20 G73G6BG61G64G65G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67 G28G6BG61G70G69G74G65G6CG20G31G2DG39G29G20G6FG67G20G6FG6DG20G70G65G72G73G6FG6EG66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G20G28G6BG61G70G69G74G65G6C G31G30G2DG31G39G29G20 G73G61G6DG74G20 G32G20 G6DG69G6EG64G72G65G20 G64G65G6CG65G20 G6FG6DG20 G61G6CG6DG69G6EG64G65G6CG69G67G65 G62G65G73G74G65G6DG6DG65G6CG73G65G72G20G6FG67G20G69G6BG72G61G66G74G74G72GE6G64G65G6CG73G65G73G2DG2FG6FG76G65G72G67G61G6EG67G73G2D G62G65G73G74G65G6DG6DG65G6CG73G65G72G2EG20G44G65G72G20G65G72G20G65G6EG20G70G61G72G61G6CG6CG65G6CG20G73G74G72G75G6BG74G75G72G20G69G6DG65G6CG2D G6CG65G6DG20G64G69G73G73G65G20G32G20G64G65G6CG65G2CG20G73GE5G6CG65G64G65G73G20G61G74G20G6BG61G70G69G74G65G6CG20G31G20G69G20G64G65G6CG20G41G2C G64G65G72G20G6FG6DG68G61G6EG64G6CG65G72G20G73G6BG61G64G65G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G2CG20G6DG6FG64G73G76G61G72G65G73G20G61G66 G65G6EG20 G74G69G6CG73G76G61G72G65G6EG64G65G20 G62G65G73G74G65G6DG6DG65G6CG73G65G20 G69G20 G6BG61G70G69G74G65G6CG20 G31G30G20 G6FG6D G70G65G72G73G6FG6EG66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G2E G42G65G6DGE6G72G6BG6EG69G6EG67G65G72G6EG65G20G74G69G6CG20G62G65G73G6CG75G74G6EG69G6EG67G66G6FG72G73G6CG61G67G20G42G31G32 G6CGE6G67G67G65G72G20G6FG70G20G74G69G6CG20G65G6EG20G67G65G6EG65G72G65G6CG20G72G65G76G69G73G69G6FG6EG20G61G66G20G6CG6FG76G65G6EG2CG20G6FG67 G64G65G72G20 G76G61G72G20 G62G72G65G64G20 G65G6EG69G67G68G65G64G20 G62G6CG61G6EG64G74G20 G64G65G6CG74G61G67G65G72G6EG65G20 G70GE5 G73G65G6DG69G6EG61G72G65G74G20 G6FG6DG2CG20 G61G74G20 G72G65G76G69G73G69G6FG6EG65G6EG20 G62GF8G72G20 G6DG65G64G66GF8G72G65G2CG20 G61G74 G6CG6FG76G65G6EG20G62G6CG69G76G65G72G20G6DG65G72G65G20G6CGE6G73G62G61G72G20G6FG67G20G73G61G6DG6DG65G6EG68GE6G6EG67G65G6EG2D G64G65G2EG20G4DG61G6EG67G65G20G64G65G6CG74G61G67G65G72G65G20G66G72G65G6DG68GE6G76G65G64G65G2CG20G61G74G20G73G61G6DG74G6CG69G67G65 G72G65G67G6CG65G72G2CG20G64G65G72G20G65G72G20G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20G66G6FG72G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6EG73 G69G6EG64G67GE5G65G6CG73G65G20G6FG67G20G66G6FG72G74G6FG6CG6BG6EG69G6EG67G2CG20G62GF8G72G20G66G72G65G6DG67GE5G20G61G66G20G73G65G6CG76G65 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG20 G6FG67G20 G69G6BG6BG65G20 G61G66G20 G62G72G61G6EG63G68G65G6EG73 G68G65G6EG73G74G69G6CG6CG69G6EG67G65G72G2CG20G72G65G73G70G6FG6EG73G61G20G6DG2EG76G2E G44G65G74G20 G76G61G72G20 G64G65G6EG20 G61G6CG6DG69G6EG64G65G6CG69G67G65G20 G6FG70G66G61G74G74G65G6CG73G65G2CG20 G61G74G20 G65G6E G65G76G65G6EG74G75G65G6CG20 G6EG79G20 G6CG6FG76G20 G62GF8G72G20 G76GE6G72G65G20 G62G65G67G72GE6G6EG73G65G74G20 G74G69G6CG20 G70G72GE6G2D G63G65G70G74G69G76G65G20G62G65G73G74G65G6DG6DG65G6CG73G65G72G20G62GE5G64G65G20G69G20G65G6EG20G61G6CG6DG69G6EG64G65G6CG69G67G20G6FG67 G65G6EG20G73G70G65G63G69G65G6CG20G64G65G6CG2CG20G73GE5G6CG65G64G65G73G20G61G74G20G64G65G74G20G6BG75G6EG20G65G72G20G64G65G20G67G65G6EG65G2D G72G65G6CG6CG65G20G72G65G67G6CG65G72G2CG20G64G65G72G20G61G6EG66GF8G72G65G73G2CG20G6DG65G6EG73G20G70G61G72G74G65G72G6EG65G20G69G20GF8G76G2D G72G69G67G74G20 G68G61G72G20 G61G66G74G61G6CG65G66G72G69G68G65G64G2EG20 G50GE5G20 G73G61G6DG6DG65G20 G6DGE5G64G65G20 G65G72G20 G75G64G2D G67G61G6EG67G73G70G75G6EG6BG74G65G74G20 G69G20 G64G65G6EG20 G6EG6FG72G73G6BG65G20 G6CG6FG76G20 G66G72G61G20 G31G39G38G39G2CG20 G61G74 G72G65G67G6CG65G72G6EG65G20G65G72G20G70G72GE6G63G65G70G74G69G76G65G2CG20G6DG65G6EG73G20G64G65G20G74G69G64G6CG69G67G65G72G65G20G76G61G72 G64G65G6BG6CG61G72G61G74G6FG72G69G73G6BG65G2EG20 GC6G6EG64G72G69G6EG67G65G6EG20 G69G6EG64G65G62GE6G72G65G72G2CG20 G61G74G20 G65G6E G72GE6G6BG6BG65G20 G62G65G73G74G65G6DG6DG65G6CG73G65G72G20 G68G61G72G20 G66GE5G65G74G20 G6EG79G20 G62G65G74G79G64G6EG69G6EG67G2C G73G65G6CG76G6FG6DG20G6FG72G64G6CG79G64G65G6EG20G65G72G20G75GE6G6EG64G72G65G74G20G69G20G66G6FG72G68G6FG6CG64G20G74G69G6CG20G64G65G6E G67G61G6DG6CG65G20 G6CG6FG76G2EG20 G53G6FG6DG20 G6BG6FG6EG73G65G6BG76G65G6EG73G20 G68G65G72G61G66G20 G68G61G72G20 G6EG6FG72G64G2D G6DGE6G6EG64G65G6EG65G20G74G69G6CG6CG69G67G65G20G66G6AG65G72G6EG65G74G20G65G6EG20G72GE6G6BG6BG65G20G72G65G67G6CG65G72G2CG20G73G6FG6D G61G66G20G6EG61G74G75G72G20G76G61G72G20G64G65G6BG6CG61G72G61G74G6FG72G69G73G6BG65G2CG20G66G78G20G72G65G67G6CG65G72G20G6FG6DG20G66G6FG72G2D G73G69G6BG72G69G6EG67G73G76GE6G72G64G69G2CG20 G69G6EG74G65G72G65G73G73G65G20 G6FG67G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G73G75G6DG2E G44G65G74G20G62G6CG65G76G20G66G72G65G6DG68GE6G76G65G74G2CG20G61G74G20G75G64G76G61G6CG67G65G74G20G62GF8G72G20G74G69G6CG76G65G6AG65G2D G62G72G69G6EG67G65G20 G65G6EG20 G6BG6CG61G72G20 G74G65G72G6DG69G6EG6FG6CG6FG67G69G20 G69G20 G65G6EG20 G65G76G65G6EG74G75G65G6CG20 G6EG79 G6CG6FG76G2EG20G49G20G4EG6FG72G67G65G20G6FG67G20G53G76G65G72G69G67G65G20G61G6EG76G65G6EG64G65G73G20G62G65G67G72G65G62G65G72G6EG65 G94G73G6BG61G64G65G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G94G20G6FG67G20G94G70G65G72G73G6FG6EG66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G94G2CG20G6DG65G6E G64G69G73G73G65G20 G62G65G67G72G65G62G65G72G20 G6BG61G6EG20 G69G6BG6BG65G20 G75G6DG69G64G64G65G6CG62G61G72G74G20 G73G61G6DG2D G6DG65G6EG6CG69G67G6EG65G73G2CG20G66G6FG72G64G69G20G94G70G65G72G73G6FG6EG66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G94G20G68G65G6EG76G69G73G65G72 G74G69G6CG20G67G65G6EG73G74G61G6EG64G65G6EG20G66G6FG72G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G6EG2CG20G6DG65G6EG73G20G94G73G6BG61G64G65G2D G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G94G20G68G65G6EG76G69G73G65G72G20G74G69G6CG20G79G64G65G6CG73G65G6EG2EG20G49G20G73G74G65G64G65G74G20G62G6CG65G76 G75G64G76G61G6CG67G65G74G20G6FG70G66G6FG72G64G72G65G74G20G74G69G6CG20G61G74G20G61G6EG76G65G6EG64G65G20G62G65G67G72G65G62G65G72G6EG65 G94G70G65G72G73G6FG6EG66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G94G20G6FG67G20G94G74G69G6EG67G73G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G94G2CG20G68G76G69G6CG2D G6BG65G74G20G76G69G6CG20G73G76G61G72G65G20G74G69G6CG20G64G65G6EG20G74G65G72G6DG69G6EG6FG6CG6FG67G69G2CG20G73G6FG6DG20G61G6EG76G65G6EG2D G64G65G73G20G69G20G45G55G2CG20G6EG65G6DG6CG69G67G20G94G6CG69G66G65G94G20G6FG67G20G94G6EG6FG6EG2DG6CG69G66G65G94G2E G53G65G6CG76G6FG6DG20G64G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG65G20G6CG6FG76G20G69G6BG6BG65G20G64G65G66G69G6EG65G72G65G72G20G64G65 G65G6EG6BG65G6CG74G65G20 G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G2CG20 G6FG70G72G65G67G6EG65G73G20 G64G65G66G69G6EG69G74G69G6FG6EG65G72G6EG65G2C G6FG67G20G68G76G69G73G20G64G65G72G20G6FG70G73G74GE5G72G20G66G6FG72G74G6FG6CG6BG6EG69G6EG67G73G74G76G69G76G6CG2CG20G73G6BG61G6CG20G64G69G73G73G65 G6CGF8G73G65G73G20G76G65G64G20G64G6FG6DG73G74G6FG6CG65G6EG65G2EG20G49G20G53G76G65G72G69G67G65G20G6FG76G65G72G76G65G6AG65G73G20G64G65G74 G66G6FG72G20G74G69G64G65G6EG2CG20G6FG6DG20G6DG65G64G6CG65G6DG73G6BG61G62G65G74G20G61G66G20G45G55G20G76G69G6CG20G6BG72GE6G76G65G2C G61G74G20G74G65G72G6DG69G6EG6FG6CG6FG67G69G65G6EG20GE6G6EG64G72G65G73G2CG20G73GE5G6CG65G64G65G73G20G61G74G20G64G65G6EG20G66GF8G6CG67G65G72 G45G55G92G73G20G6DGF8G6EG73G74G65G72G2EG20G44G65G6EG20G6EG6FG72G73G6BG65G20G6CG6FG76G20G64G65G66G69G6EG65G72G65G72G20G6FG67G73GE5 G94G73G6BG61G64G65G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G94G20 G6FG67G20 G94G70G65G72G73G6FG6EG66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G94G2CG20 G6FG67 G65G76G65G6EG74G75G65G6CG6CG65G20 G74G76G69G76G6CG73G73G70GF8G72G67G73G6DGE5G6CG20 G73G6BG61G6CG20 G6CGF8G73G65G73G20 G69G20 G64G65G74 G6EG6FG72G73G6BG65G20 G4AG75G73G74G69G74G73G6DG69G6EG69G73G74G65G72G69G75G6DG2EG20 G46G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G2CG20 G64G65G72 G65G72G20G65G6EG20G73G61G6DG6DG65G6EG62G6CG61G6EG64G69G6EG67G20G96G20G66G78G20G72G65G6AG73G65G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72 G96G20G62G65G68G61G6EG64G6CG65G73G20G69G20G4EG6FG72G67G65G20G64G65G6CG76G69G73G20G65G66G74G65G72G20G72G65G67G6CG65G72G6EG65G20G6FG6D G70G65G72G73G6FG6EG66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G20G6FG67G20G64G65G6CG76G69G73G20G65G66G74G65G72G20G72G65G67G6CG65G72G6EG65G20G6FG6D G73G6BG61G64G65G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G2CG20G64G6FG67G20G73GE5G6CG65G64G65G73G20G61G74G20G69G6EG66G6FG72G6DG61G74G69G6FG6EG73G2D G66G6FG72G70G6CG69G67G74G65G6CG73G65G6EG20 G66GF8G6CG67G65G72G20 G73G6BG61G64G65G64G65G6CG65G6EG2E Objektive risikobegrænsninger – skjulte handlingsklausuler G44G65G72G20G76G61G72G20G65G6EG69G67G68G65G64G20G6FG6DG2CG20G61G74G20G73G65G6CG76G65G20G6CG6FG76G74G65G6BG73G74G65G6EG20G69G6BG6BG65 G67G69G76G65G72G20G70G72G6FG62G6CG65G6DG65G72G20G6DG65G64G20G61G66G67G72GE6G6EG73G6EG69G6EG67G20G61G66G20G66G61G72G65G66G6FG72G2D GF8G67G65G6CG73G65G20G6FG67G20G73G69G6BG6BG65G72G68G65G64G73G66G6FG72G73G6BG72G69G66G74G65G72G2EG20G44G65G72G20G6BG61G6EG20G64G65G72G69G2D G6DG6FG64G20G6BG6FG6EG6BG72G65G74G20G6FG70G73G74GE5G20G70G72G6FG62G6CG65G6DG65G72G20G6DG65G64G20G66G6FG72G74G6FG6CG6BG6EG69G6EG67 G31G37G31 G61G66G20G73G65G6CG73G6BG61G62G65G72G6EG65G73G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G62G65G74G69G6EG67G65G6CG73G65G72G2EG20G44G65G74G74G65 G67GE6G6CG64G65G72G20G69G73GE6G72G20G70GE5G20G6FG6DG72GE5G64G65G74G20G66G6FG72G20G75G6CG79G6BG6BG65G73G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G2C G68G76G6FG72G20G64G65G74G20G68G61G72G20G61G66G67GF8G72G65G6EG64G65G20G62G65G74G79G64G6EG69G6EG67G20G66G6FG72G20G73G69G6BG72G65G64G65G2C G6FG6DG20G65G74G20G73G65G6CG73G6BG61G62G20G68G65G6EG76G69G73G65G72G20G74G69G6CG20G94G75G6EG64G74G61G67G65G6EG20G72G69G73G69G6BG6FG94G20G69 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G62G65G74G69G6EG67G65G6CG73G65G72G6EG65G2CG20 G65G6CG6CG65G72G20 G6FG6DG20 G73G65G6CG73G6BG61G62G65G74 G67GF8G72G20G73G75G62G6AG65G6BG74G69G76G20G74G69G6CG72G65G67G6EG65G6CG73G65G20G67GE6G6CG64G65G6EG64G65G20G69G20G74G69G6CG66GE6G6CG64G65G2C G68G76G6FG72G20G66G6FG72G73G69G6BG72G65G64G65G20G75G61G67G74G73G6FG6DG74G20G68G61G72G20G66G72G65G6DG6BG61G6CG64G74G20G62G65G67G69G2D G76G65G6EG68G65G64G65G6EG2CG20 G66G78G20 G62G6AG65G72G67G62G65G73G74G69G67G6EG69G6EG67G20 G65G6CG6CG65G72G20 G6CG69G67G6EG65G6EG64G65G2E G44G61G20 G64G65G74G20 G6BG61G6EG20 G66GE5G20 G73G74G6FG72G65G20 GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6BG65G20 G6FG67G20 G73G6FG63G69G61G6CG65 G6BG6FG6EG73G65G6BG76G65G6EG73G65G72G20G66G6FG72G20G64G65G6EG20G73G69G6BG72G65G64G65G2CG20G62G6CG65G76G20G64G65G74G20G66G6FG72G65G2D G73G6CGE5G65G74G2CG20 G61G74G20 G65G76G65G6EG74G75G65G6CG6CG65G20 G6EG79G65G20 G72G65G67G6CG65G72G20 G68G65G72G6FG6DG20 G62G6CG65G76 G70G72GE6G63G65G70G74G69G76G65G2CG20G6FG67G20G75G64G76G61G6CG67G65G74G20G62G6CG65G76G20G6FG70G66G6FG72G64G72G65G74G20G74G69G6CG20G61G74 G6FG76G65G72G76G65G6AG65G20G65G74G20G76GE6G72G6EG20G6DG6FG64G2CG20G61G74G20G73G65G6CG73G6BG61G62G65G72G6EG65G20G73G6BG72G69G76G65G72 G73G69G67G20 G75G64G20 G61G66G20 G64G65G20 G70G72GE6G63G65G70G74G69G76G65G20 G62G65G73G74G65G6DG6DG65G6CG73G65G72G20 G6FG6D G6FG62G6AG65G6BG74G69G76G65G20 G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G73G6BG6CG61G75G73G75G6CG65G72G20 G69G20 G64G65G72G65G73G20 G62G65G74G69G6EG67G2D G65G6CG73G65G72G2E G47G65G6EG6EG65G6DG20 GE5G72G65G6EG65G20 G65G72G20 G46G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G20 G26G20 G50G65G6EG73G69G6FG6EG73 G52G65G73G70G6FG6EG73G75G6DG75G64G76G61G6CG67G20 G6BG6FG6DG6DG65G74G20 G6DG65G64G20 G65G6EG20 G72GE6G6BG6BG65 G75G64G74G61G6CG65G6CG73G65G72G20 G6FG6DG20 G73G6BG6AG75G6CG74G65G20 G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G73G6BG6CG61G75G73G75G6CG65G72G20 G6FG67 G73G75G62G6AG65G6BG74G69G76G20 G74G69G6CG72G65G67G6EG65G6CG73G65G2EG20 G46G6CG65G72G65G20 G64G65G6CG74G61G67G65G72G65G20 G6DG65G6EG74G65G2C G61G74G20 G64G69G73G73G65G20 G6BG75G6EG6EG65G20 G76GE6G72G65G20 G69G20 G73G74G72G69G64G20 G6DG65G64G20 G6CG6FG76G74G65G6BG73G74G65G6EG2E G4FG67G73GE5G20 G48GF8G6AG65G73G74G65G72G65G74G73G20 G61G66G67GF8G72G65G6CG73G65G2CG20 G64G65G72G20 G65G72G20 G72G65G66G65G72G65G72G65G74 G69G20 G55G67G65G73G6BG72G69G66G74G20 G66G6FG72G20 G52G65G74G73G76GE6G73G65G6EG20 G31G39G39G30G2CG20 G73G69G64G65G20 G34G39G39 G28G53G76G61G6DG70G65G64G6FG6DG6DG65G6EG29G2CG20 G6BG75G6EG6EG65G20 G6DGE5G73G6BG65G20 G61G6EG73G65G73G20 G73G6FG6D G75G64G74G72G79G6BG20 G66G6FG72G2CG20 G61G74G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG73G20 GA7G20 G32G31 G62G6CG69G76G65G72G20G66G72G61G76G65G67G65G74G20G69G20G70G72G61G6BG73G69G73G2E G44G65G74G20G62G6CG65G76G20G66G72G65G6DG66GF8G72G74G2CG20G61G74G20G64G65G72G20G62GF8G72G20G73G6FG6EG64G72G65G73G20G6DG65G6CG2D G6CG65G6DG20G66G6FG72G73G6BG65G6CG6CG69G67G65G20G74G79G70G65G72G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G2CG20G66G6FG72G64G69G20G64G65G74G20G6BG61G6E G76GE6G72G65G20G73G76GE6G72G74G20G61G74G20G67GF8G72G65G20G67G72G6FG76G20G75G61G67G74G73G6FG6DG68G65G64G20G67GE6G6CG64G65G6EG2D G64G65G20G76G65G64G20 G61G6CG76G6FG72G6CG69G67G20 G70G65G72G73G6FG6EG73G6BG61G64G65G2CG20G73G6FG6DG20 G66G78G20 G69G20 G48GF8G6AG65G2D G73G74G65G72G65G74G73G20 G64G6FG6DG20 G6FG6DG20 G65G6EG20 G74G61G6EG64G6CGE6G67G65G2CG20 G73G6FG6DG20 G6BG6FG6DG20 G74G69G6C G73G6BG61G64G65G20 G6DG65G64G20 G73G69G6EG65G20 G68GE6G6EG64G65G72G20 G28G55G67G65G73G6BG72G69G66G74G20 G66G6FG72G20 G52G65G74G73G2D G76GE6G73G65G6EG20G31G39G39G37G2EG38G38G20G48G29G2CG20G6DG65G6EG73G20G64G65G74G20G62G6CG69G76G65G72G20G6CG65G74G74G65G72G65G20G61G74 G66GF8G72G65G20G62G65G76G69G73G65G74G20G66G78G20G76G65G64G20G6DG69G6EG64G72G65G20G74G79G76G65G72G69G65G72G2E G52G69G73G69G6BG6FG66G61G6BG74G6FG72G65G72G6EG65G20 G6DGE5G20 G76GE6G72G65G20 G6BG65G6EG64G74G65G20 G66G6FG72G20 G73G65G6CG2D G73G6BG61G62G65G74G20 G61G66G20 G68G65G6EG73G79G6EG20 G74G69G6CG20 G6BG6FG72G72G65G6BG74G20 G70G72G69G73G66G61G73G74G73GE6G74G74G65G6CG73G65G2E G44G65G72G20 G76G61G72G20 G64G65G72G66G6FG72G20 G65G6EG69G67G68G65G64G20 G6FG6DG2CG20 G61G74G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G65G64G65 G66G6FG72G74G73G61G74G20 G73G6BG61G6CG20 G61G6EG6DG65G6CG64G65G20 G66G61G72G65G66G6FG72GF8G67G65G6CG73G65G20 G69G20 G68G65G6EG68G6FG6CG64 G74G69G6CG20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G62G65G74G69G6EG67G65G6CG73G65G72G6EG65G2EG20 G46G6CG65G72G65G20 G6DG65G6EG74G65G2CG20 G61G74 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG73G20 GA7G20 G34G35G20 G65G72G20 G75G64G74G72G79G6BG20 G66G6FG72G2C G68G76G69G6CG6BG65G6EG20 G74G61G72G69G66G20 G64G65G72G20 G73G6BG61G6CG20 G61G6EG76G65G6EG64G65G73G20 G70GE5G20 G74G65G67G6EG69G6EG67G73G2D G74G69G64G73G70G75G6EG6BG74G65G74G2CG20 G6DG65G6EG73G20 GA7G20 G35G31G20 G65G72G20 G75G64G74G72G79G6BG20 G66G6FG72G20 G65G6EG20 G62G65G2D G67G72GE6G6EG73G6EG69G6EG67G20 G69G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G65G72G65G6EG73G20 G61G64G66GE6G72G64G20 G6FG67 G69G6BG6BG65G20G76G65G64G72GF8G72G65G72G20G74G61G72G69G66G66G65G6EG2E G53G65G6CG76G6FG6DG20G6DG61G6EG20G69G20G64G65G6EG20G6EG6FG72G73G6BG65G20G6CG6FG76G20G68G61G76G64G65G20G66G6FG72G73GF8G67G74 G61G74G20G6CG6FG76G67G69G76G65G20G6FG6DG20G73G6BG6AG75G6CG74G65G20G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G73G6BG6CG61G75G73G75G6CG65G72G2CG20G64G65G72 G73G6FG6DG20G75G64G67G61G6EG67G73G70G75G6EG6BG74G20G65G72G20G66G6FG72G62G75G64G74G20G69G20G4EG6FG72G67G65G2CG20G73G79G6EG65G73 G64G65G72G20G64G6FG67G20G61G74G20G76GE6G72G65G20G73G6BG61G62G74G20G65G6EG20G6EG79G20G67G72GE5G7AG6FG6EG65G20G6FG6DG6BG72G69G6EG67 G61G6EG76G65G6EG64G65G6CG73G65G20G61G66G20 G73G6BG6AG75G6CG74G65G20G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G73G6BG6CG61G75G73G75G6CG65G72G2E Kollektive forsikringer og gruppeforsikringer G44G65G72G20 G65G72G20 G69G6EG67G65G6EG20 G73G70G65G63G69G65G6CG6CG65G20 G72G65G67G6CG65G72G20 G6FG6DG20 G67G72G75G70G70G65G66G6FG72G2D G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G20G69G20G64G65G6EG20G67GE6G6CG64G65G6EG64G65G20G6CG6FG76G2EG20G53G6FG6DG20G66GF8G6CG67G65G20G68G65G72G61G66 G6CGE6G67G67G65G72G20 G62G65G6DGE6G72G6BG6EG69G6EG67G65G72G6EG65G20 G74G69G6CG20 G62G65G73G6CG75G74G6EG69G6EG67G73G66G6FG72G2D G73G6CG61G67G20 G42G31G32G20 G6FG70G20 G74G69G6CG2CG20 G61G74G20 G67G72G75G70G70G65G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G20 G73G6BG61G6C G72G65G67G75G6CG65G72G65G73G20 G69G20 G65G6EG20 G72G65G76G69G64G65G72G65G74G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G2E G44G65G72G20 G76G61G72G20 G62G72G65G64G20 G65G6EG69G67G68G65G64G20 G70GE5G20 G73G65G6DG69G6EG61G72G65G74G20 G6FG6DG2CG20 G61G74 G6BG6FG6CG6CG65G6BG74G69G76G65G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G20 G62GF8G72G20 G69G6EG64G64G72G61G67G65G73G20 G75G6EG64G65G72 G72G65G76G69G73G69G6FG6EG65G6EG2CG20G69G64G65G74G20G64G69G73G73G65G20G62G6CG69G76G65G72G20G74G65G67G6EG65G74G20G69G20G73G74G6FG72G74G20G61G6EG74G61G6C G6FG67G20G6DGE5G73G6BG65G20G6DG65G64G20G62G65G67G72GE6G6EG73G65G74G20G76G69G64G65G6EG20G68G6FG73G20G64G65G6EG20G73G69G6BG72G65G2D G64G65G2EG20 G4BG6FG6EG6BG72G65G74G20 G62G6CG65G76G20 G75G64G76G61G6CG67G65G74G20 G6FG70G66G6FG72G64G72G65G74G20 G74G69G6CG20 G61G74 G6FG76G65G72G76G65G6AG65G2CG20G6FG6DG20G64G65G72G20G73G6BG61G6CG20G67GE6G6CG64G65G20G73G61G6DG6DG65G20G72G65G67G6CG65G72G20G66G6FG72 G66G72G69G76G69G6CG6CG69G67G65G20G6BG6FG6CG6CG65G6BG74G69G76G65G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G20G6FG67G20G6FG62G6CG69G67G61G74G6FG2D G72G69G73G6BG20G74G65G67G6EG65G64G65G20G6BG6FG6CG6CG65G6BG74G69G76G65G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G2E G44G65G20 G6BG6FG6CG6CG65G6BG74G69G76G65G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G20 G69G6EG64G67GE5G72G20 G74G69G6CG6CG69G67G65G20 G69 G64G65G74G20 G73G65G6EG65G73G74G65G20 G73G76G65G6EG73G6BG65G20 G6CG6FG76G66G6FG72G73G6CG61G67G2CG20 G68G76G6FG72G20 G6BG6FG6CG6CG65G6BG2D G74G69G76G65G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G20G62G6CG69G76G65G72G20G62G65G74G72G61G67G74G65G74G20G73G6FG6DG20G74G69G6CG6CGE6G67G20G74G69G6C G73G6FG63G69G61G6CG65G20 G79G64G65G6CG73G65G72G20 G6FG67G20 G65G6EG20 G64G65G6CG20 G61G66G20 G61G72G62G65G6AG64G73G72G65G74G74G65G6EG2E G45G66G74G65G72G20G65G6EG20G72GE6G6BG6BG65G20G69G6EG64G67GE5G65G6EG64G65G20G64G72GF8G66G74G65G6CG73G65G72G2CG20G64G65G72G20G62G6CG61G6EG64G74 G61G6EG64G65G74G20G68G61G72G20G69G6EG64G64G72G61G67G65G74G20G6DG65G72G65G20G70G6FG6CG69G74G69G73G6BG65G20G6FG76G65G72G76G65G6AG65G6CG2D G73G65G72G2CG20 G68G61G72G20 G64G65G6EG20 G73G76G65G6EG73G6BG65G20 G6BG6FG6DG6DG69G73G73G69G6FG6EG20 G6BG6FG6EG6BG6CG75G64G65G2D G72G65G74G2CG20 G61G74G20 G65G74G20 G67G72G75G70G70G65G6DG65G64G6CG65G6DG20 G6BG61G6EG20 G66G6FG72G73G69G6BG72G65G73G20 G61G66G20 G65G6E G61G72G62G65G6AG64G73G67G69G76G65G72G20 G65G6CG6CG65G72G20 G66G61G67G6CG69G67G20 G6FG72G67G61G6EG69G73G61G74G69G6FG6EG20 G75G64G65G6E G73G61G6DG74G79G6BG6BG65G2CG20 G68G76G69G73G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G65G64G65G20 G69G6BG6BG65G20 G73G65G6CG76G20 G62G65G74G61G6CG74G65 G70G72GE6G6DG69G65G6EG2CG20 G6FG67G20 G61G74G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G65G64G65G20 G6BG61G6EG20 G62G69G6EG64G65G73G20 G61G66G20 G65G6E G67G72G75G70G70G65G61G66G74G61G6CG65G20G76G65G64G20G70G61G73G73G69G76G69G74G65G74G20G6FG67G20G68G65G72G6DG65G64G20G61G66G73G6BGE6G2D G72G65G20G73G69G67G20G66G72G61G20G61G74G20G6BG6FG6DG6DG65G20G6DG65G64G20G69G6EG64G73G69G67G65G6CG73G65G72G2E Forældelse og forfald – forsik- ringsaftalelovens § 24 og § 29 G44G65G74G20G66GF8G6CG67G65G72G20G61G66G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG73G20GA7G20G32G39G2CG20G61G74 G6BG72G61G76G20G6DG6FG64G20 G73G65G6CG73G6BG61G62G65G72G6EG65G20 G66G6FG72GE6G6CG64G65G73G20 G32G20 GE5G72G20 G65G66G74G65G72G2CG20 G61G74 G73G69G6BG72G65G64G65G20 G66GE5G72G20 G6BG75G6EG64G73G6BG61G62G20 G6FG6DG20 G6BG72G61G76G65G74G2EG20 G45G6EG20 G72GE6G6BG6BG65 G64G65G6CG74G61G67G65G72G65G20 G69G20 G73G65G6DG69G6EG61G72G65G74G20 G66G61G6EG64G74G20 G64G65G6EG20 G6BG6FG72G74G65G20 G66G72G69G73G74 G75G72G69G6DG65G6CG69G67G2CG20 G6EGE5G72G20 G64G65G72G20 G69G6BG6BG65G20 G65G72G20 G74G65G6BG6EG69G73G6BG65G20 G6BG65G6EG64G73G67G65G72G2D G6EG69G6EG67G65G72G20 G73G6FG6DG20 G66G78G20 G67G65G6EG66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G2CG20 G64G65G72G20 G62G65G72G65G74G74G69G67G65G72 G68G65G72G74G69G6CG2CG20G6FG67G20G6EGE5G72G20GF8G76G72G69G67G65G20G6BG72G61G76G20G66G6FG72GE6G6CG64G65G73G20G65G66G74G65G72G20G35G20GE5G72G2C G6AG66G2EG20 G31G39G30G38G2DG6CG6FG76G65G6EG2EG20 G44G65G74G20 G62G6CG65G76G20 G69G20 G64G65G6EG6EG65G20 G66G6FG72G62G69G6EG64G65G6CG73G65 G31G37G32 G6EGE6G76G6EG74G2CG20G61G74G20G64G65G6EG20G6BG6FG72G74G65G20G66G72G69G73G74G20G6FG76G65G72G72G61G73G6BG65G72G20G6DG61G6EG67G65G2E G41G6EG64G72G65G20G68G61G76G64G65G20G73G79G6DG70G61G74G69G20G66G6FG72G20G64G65G6EG20G32G2DGE5G72G69G67G65G20G72G65G67G65G6C G6FG67G20G66G61G6EG64G74G20G64G65G74G20G72G69G6DG65G6CG69G67G74G2CG20G61G74G20G6BG75G6EG64G65G6EG20G73G6BG75G6CG6CG65G20G61G6EG6DG65G6CG64G65 G65G6EG20 G73G6BG61G64G65G2CG20 G6EGE5G72G20 G68G61G6EG20 G68G61G76G64G65G20 G6BG75G6EG64G73G6BG61G62G20 G6FG6DG20 G64G65G6EG2E G44G65G74G20G62G6CG65G76G20G66G6FG72G65G73G6CGE5G65G74G2CG20G61G74G20G65G6EG68G76G65G72G20G73G6BG72G69G66G74G6CG69G67G20G68G65G6EG76G65G6EG2D G64G65G6CG73G65G20G74G69G6CG20G73G65G6CG73G6BG61G62G65G74G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G76GE6G72G65G20G6EG6FG6BG20G74G69G6CG20G61G74G20G61G66G62G72G79G2D G64G65G20G66G72G69G73G74G65G6EG2CG20G6DG65G6EG20G64G65G74G74G65G20G76G61G72G20G64G65G72G20G69G6BG6BG65G20G65G6EG69G67G68G65G64G20G6FG6DG2E G55G64G76G61G6CG67G65G74G20 G62G6CG65G76G20 G6FG70G66G6FG72G64G72G65G74G20 G74G69G6CG20 G61G74G20 G6FG76G65G72G76G65G6AG65G20 G65G6E GE6G6EG64G72G69G6EG67G20 G61G66G20 G72G65G6EG74G65G62G65G72G65G67G6EG69G6EG67G65G6EG20 G69G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G2D G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG73 GA7G20G32G34G20G6FG67G20G69G20G64G65G6EG20G66G6FG72G62G69G6EG64G65G6CG73G65G20G76G75G72G64G65G72G65G2C G6FG6DG20 G64G65G74G20 G76G69G6CG6CG65G20 G76GE6G72G65G20 G6DG65G72G65G20 G68G65G6EG73G69G67G74G73G6DGE6G73G73G69G67G74G20 G61G74 G6CGF8G73G72G69G76G65G20 G72G65G6EG74G65G73G61G74G73G65G6EG20 G66G72G61G20 G64G69G73G6BG6FG6EG74G6FG65G6EG20 G6FG67G20 G66G61G73G74G2D G73GE6G74G74G65G20G72G65G6EG74G65G73G61G74G73G65G6EG20 G69G20G65G6EG20G62G65G6BG65G6EG64G74G67GF8G72G65G6CG73G65G73G66G6FG72G6DG2E G53G65G6CG76G6FG6DG20G64G65G74G20G6DGE5G20G61G6EG74G61G67G65G73G20G61G74G20G76GE6G72G65G20G70G72G61G6BG73G69G73G20G69G20G65G6E G72GE6G6BG6BG65G20G73G65G6CG73G6BG61G62G65G72G2CG20G62G6CG65G76G20G64G65G72G20G61G72G67G75G6DG65G6EG74G65G72G65G74G20G66G6FG72G2CG20G61G74 G73G65G6CG73G6BG61G62G65G72G6EG65G20G69G20G76G69G64G65G73G74G20G6DG75G6CG69G67G65G20G6FG6DG66G61G6EG67G20G62GF8G72G20G75G64G62G65G2D G74G61G6CG65G20 G61G63G6FG6EG74G6FG65G72G73G74G61G74G6EG69G6EG67G2E Ansvarsforsikringer G44G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG65G20G6BG6FG6DG6DG69G73G73G69G6FG6EG20G68G61G72G20G69G6BG6BG65G20G66G75G6EG64G65G74G20G64G65G74 G72G69G6DG65G6CG69G67G74G2CG20 G61G74G20 G64G65G74G20 G67GE5G72G20 G75G64G20 G6FG76G65G72G20 G73G6BG61G64G65G6CG69G64G74G65G2CG20 G68G76G69G73 G73G6BG61G64G65G76G6FG6CG64G65G72G20G69G6BG6BG65G20G6BG61G6EG20G6FG76G65G72G68G6FG6CG64G65G20G73G69G6EG65G20G66G6FG72G70G6CG69G67G2D G74G65G6CG73G65G72G20G76G65G64G20G66G78G20G74G76G61G6EG67G73G61G6BG6BG6FG72G64G20G65G6CG6CG65G72G20G6BG6FG6EG6BG75G72G73G2EG20G44G65G74 G6EG79G65G20G73G76G65G6EG73G6BG65G20G66G6FG72G73G6CG61G67G20G69G6EG64G65G68G6FG6CG64G65G72G20G64G65G72G66G6FG72G20G65G6EG20G6EG79 G72G65G67G65G6CG20G6FG6DG2CG20G61G74G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G73G65G6CG73G6BG61G62G65G74G20G68GE6G66G74G65G72G20G73G75G62G2D G73G69G64G69GE6G72G74G20G62G6CG61G6EG64G74G20G61G6EG64G65G74G20G76G65G64G20G67G72G6FG76G20G75G61G67G74G73G6FG6DG68G65G64G2E G44G65G74G20G62G6CG65G76G20 G64G72GF8G66G74G65G74G2CG20G6FG6DG20G6DG61G6EG20G6FG67G73GE5G20 G69G20G44G61G6EG6DG61G72G6B G62GF8G72G20 G62G65G73G6BG79G74G74G65G20 G73G69G6BG72G65G64G65G20 G6DG6FG64G2CG20 G61G74G20 G6BG72G61G76G20 G6DG6FG64G20 G65G74 G73G65G6CG73G6BG61G62G20G62G6CG69G76G65G72G20G72G65G64G75G63G65G72G65G74G2CG20G68G76G69G73G20G73G6BG61G64G65G76G6FG6CG64G65G72G20G66G78 G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G75G6EG64G65G72G20 G74G76G61G6EG67G73G61G6BG6BG6FG72G64G20 G65G6CG6CG65G72G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G73G2E G44G65G74G20G62G6CG65G76G20G66G6FG72G65G73G6CGE5G65G74G2CG20G61G74G20G6BG72G61G76G20G6DG6FG64G20G73G65G6CG73G6BG61G62G65G74G20G66GE5G72 G73G65G70G61G72G61G74G69G73G74G73G74G69G6CG6CG69G6EG67G20 G76G65G64G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G73G20 G6FG67G20 G74G76G61G6EG67G73G61G6BG2D G6BG6FG72G64G2CG20G6FG67G20G64G65G74G20G62G6CG65G76G20G70GE5G70G65G67G65G74G2CG20G61G74G20G6BG72G61G76G20G6DG6FG64G20G73G65G6CG73G6BG61G2D G62G65G74G20 G69G6BG6BG65G20 G65G72G20 G68G65G6CG74G20 G75G70G72G6FG62G6CG65G6DG61G74G69G73G6BG65G20 G69G20 G66G6FG72G68G6FG6CG64G20 G74G69G6C G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG73G20 GA7G20 G39G35G2E Opsigelse G46G6CG65G72G65G20G69G6EG64G6CGE6G67G73G68G6FG6CG64G65G72G65G20G66G61G6EG64G74G20G64G65G74G20G75G68G65G6CG64G69G67G74G2CG20G61G74 G73G65G6CG73G6BG61G62G65G72G6EG65G20G6BG61G6EG20G6FG70G73G69G67G65G20G75G6CG79G6BG6BG65G73G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G20G69 G66G6FG72G62G69G6EG64G65G6CG73G65G20G6DG65G64G20G65G6EG20G73G6BG61G64G65G20G6FG67G20G67G61G76G20G75G64G74G72G79G6BG20G66G6FG72G2CG20G61G74 G64G65G74G20G6DGE5G20G76GE6G72G65G20G74G69G6CG73G74G72GE6G6BG6BG65G6CG69G67G74G2CG20G61G74G20G73G65G6CG73G6BG61G62G65G72G6EG65G20G6BG61G6E G6FG70G73G69G67G65G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G6EG20 G76G65G64G20 G68G6FG76G65G64G66G6FG72G66G61G6CG64G2CG20 G6DG65G64G2D G6DG69G6EG64G72G65G20 G64G65G72G20 G66G6FG72G65G6CG69G67G67G65G72G20 G73G76G69G67G2EG20 G44G65G6EG20 G67GE6G6CG64G65G6EG64G65 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G20 G69G6EG64G65G68G6FG6CG64G65G72G20 G69G6EG67G65G6EG20 G62G65G2D G67G72GE6G6EG73G6EG69G6EG67G65G72G2CG20 G6DG65G6EG20 G69G20 G4EG6FG72G67G65G20 G6BG61G6EG20 G73G65G6CG73G6BG61G62G65G72G6EG65 G6BG75G6EG20G6FG70G73G69G67G65G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G6EG2CG20G68G76G69G73G20G64G65G72G20G65G72G20G65G6EG20G72G69G6DG65G2D G6CG69G67G20G67G72G75G6EG64G2CG20G6AG66G2EG20G64G65G6EG20G6EG6FG72G73G6BG65G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G73 GA7G20G31G32G2CG20G73G74G6BG2EG20G34G2E Urigtige oplysninger og kausalitet G44G65G6EG20 G67G65G6EG65G72G65G6CG6CG65G20 G6CG6FG76G72G65G76G69G73G69G6FG6EG20 G65G72G20 G62G6CG61G6EG64G74G20 G61G6EG64G65G74 G66G6FG72G61G6EG6CG65G64G69G67G65G74G20G61G66G2CG20G61G74G20G70G72G65G73G73G65G6EG20G68G61G72G20G6FG6DG74G61G6CG74G20G65G6EG20G72GE6G6BG2D G6BG65G20 G6BG6FG6EG6BG72G65G74G65G20 G73G61G67G65G72G2CG20 G68G76G6FG72G20 G73G65G6CG73G6BG61G62G65G72G20 G61G66G76G69G73G74G65G20 G61G74 G79G64G65G20G65G72G73G74G61G74G6EG69G6EG67G2CG20G66G6FG72G64G69G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G65G72G65G6EG20G68G61G76G64G65 G61G66G67G69G76G65G74G20 G75G72G69G67G74G69G67G65G20 G65G6CG6CG65G72G20 G75G66G75G6CG64G73G74GE6G6EG64G69G67G65G20 G72G69G73G69G6BG6FG2D G6FG70G6CG79G73G6EG69G6EG67G65G72G20G76G65G64G20G74G65G67G6EG69G6EG67G65G6EG2E G44G65G74G20 G62G6CG65G76G20 G75G6EG64G65G72G20 G64G72GF8G66G74G65G6CG73G65G72G6EG65G20 G66G72G65G6DG68GE6G76G65G74G2CG20 G61G74 G64G65G74G20 G69G6BG6BG65G20 G65G72G20 G72G69G6DG65G6CG69G67G74G2CG20 G61G74G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G65G64G65G2CG20 G64G65G72G20 G67G69G76G65G72 G75G72G69G67G74G69G67G65G20 G65G6CG6CG65G72G20 G6DG61G6EG67G65G6CG66G75G6CG64G65G20 G6FG70G6CG79G73G6EG69G6EG67G65G72G20 G76G65G64 G74G65G67G6EG69G6EG67G65G6EG2CG20 G6FG70G6EGE5G72G20 G65G6EG20 G62G65G64G72G65G20 G72G65G74G73G73G74G69G6CG6CG69G6EG67G20 G65G6EG64 G64G65G6DG2CG20G64G65G72G20G61G66G67G69G76G65G72G20G6BG6FG72G72G65G6BG74G65G20G6FG70G6CG79G73G6EG69G6EG67G65G72G2CG20G66G6FG72G64G69 G64G65G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G65G64G65G2CG20 G64G65G72G20 G68G61G72G20 G61G66G67G69G76G65G74G20 G72G69G67G74G69G67G65G20 G6FG70G6CG79G73G2D G6EG69G6EG67G65G72G2CG20G62G65G74G61G6CG65G72G20G76G69G61G20G70G72GE6G6DG69G65G73G74G69G67G6EG69G6EG67G20G66G6FG72G20G64G65G20G66G6FG72G2D G73G69G6BG72G65G64G65G2CG20 G64G65G72G20 G68G61G72G20 G61G66G67G69G76G65G74G20 G75G72G69G67G74G69G67G65G2FG66G6FG72G6BG65G72G74G65G20G6FG70G2D G6CG79G73G6EG69G6EG67G65G72G2EG20G44G65G74G20G62G6CG65G76G20G65G6EG64G76G69G64G65G72G65G20G70GE5G70G65G67G65G74G2CG20G61G74G20G66G6FG72G2D G73G69G6BG72G65G64G65G2CG20G64G65G72G20G65G72G20G69G20G67G6FG64G20G74G72G6FG2CG20G61G6CG6CG65G72G65G64G65G20G65G72G20G62G65G73G6BG79G74G74G65G74 G61G66G20GA7G20G35G2E G44G65G72G20 G76G61G72G20 G64G6FG67G20 G65G6EG69G67G68G65G64G20 G6FG6DG2CG20 G61G74G20 G75G64G76G61G6CG67G65G74G20 G6DGE5 G6FG76G65G72G76G65G6AG65G2CG20G6FG6DG20G64G65G72G20G73G6BG61G6CG20G69G6EG64G66GF8G72G65G73G20G65G6EG20G6BG61G75G73G61G6CG69G74G65G74G73G2D G72G65G67G65G6CG20G69G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG73G20GA7G20G36G2EG20G45G6EG20G6CGF8G73G6EG69G6EG67 G6BG75G6EG6EG65G20 G76GE6G72G65G20 G64G65G6EG20 G6EG6FG72G73G6BG65G20 G6DG6FG64G65G6CG2CG20 G68G76G6FG72G20 G64G65G72G20 G65G72 G69G6EG64G66GF8G72G74G20G65G74G20G73G6BGF8G6EG73G70G72G69G6EG63G69G70G2CG20G64G65G72G20G73G75G70G70G6CG65G72G65G73G20G6DG65G64G20G65G6E G72G65G67G65G6CG20 G6FG6DG2CG20 G61G74G20 G6FG70G6CG79G73G6EG69G6EG67G65G72G6EG65G20 G69G6BG6BG65G20 G6DGE5G20 G6BG75G6EG6EG65 G6CGE6G67G67G65G73G20G64G65G6EG20G73G69G6BG72G65G64G65G20G74G69G6CG20G6CG61G73G74G2EG20G44G65G74G74G65G20G67G69G76G65G72G20G73G65G6CG73G6BG61G2D G62G65G72G6EG65G20G6DG75G6CG69G67G68G65G64G20G66G6FG72G20G61G74G20G66GF8G72G65G20G65G74G20G73G61G6EG64G73G79G6EG6CG69G67G68G65G64G73G2D G62G65G76G69G73G20G66G6FG72G2CG20G61G74G20G64G65G20G69G6BG6BG65G20G73G6BG61G6CG20G62GE6G72G65G20G72G69G73G69G6BG6FG65G6EG2CG20G6DG65G6E G64G65G74G20G65G72G20G61G6CG6DG69G6EG64G65G6CG69G67G74G2CG20G61G74G20G67G61G6DG6CG65G20G6CG69G64G65G6CG73G65G72G20G69G6BG6BG65G20G67GF8G72G65G73 G67GE6G6CG64G65G6EG64G65G2EG20G46G72G61G20G6EG6FG72G73G6BG20G73G69G64G65G20G62G6CG65G76G20G64G65G74G20G64G6FG67G20G6EGE6G76G6EG74G2C G61G74G20 G72G65G67G6CG65G6EG20 G68G61G72G20 G76G69G73G74G20 G73G69G67G20 G76G61G6EG73G6BG65G6CG69G67G20 G61G74G20 G61G6EG76G65G6EG64G65G20 G69 G70G72G61G6BG73G69G73G2CG20G6FG67G20G64G65G6EG20G62G6CG69G76G65G72G20G64G65G72G66G6FG72G20G69G6BG6BG65G20G62G72G75G67G74G20G73GE6G72G6CG69G67 G6FG66G74G65G2E G50GE5G20G62G61G67G67G72G75G6EG64G20G61G66G20G65G72G66G61G72G69G6EG67G65G72G6EG65G20G69G20G41G6EG6BG65G6EGE6G76G6EG65G74 G66G6FG72G20G46G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G2CG20G73G6FG6DG20G68G76G65G72G74G20GE5G72G20G62G65G68G61G6EG64G6CG65G72G20G63G61G2EG20G36G30 G73G61G67G65G72G20 G6FG6DG20 G61G66G67G69G76G6EG65G20 G68G65G6CG62G72G65G64G73G6FG70G6CG79G73G6EG69G6EG67G65G72G2CG20 G62G6CG65G76 G75G64G76G61G6CG67G65G74G20G6FG70G66G6FG72G64G72G65G74G20G74G69G6CG20G61G74G20G6FG76G65G72G76G65G6AG65G2CG20G6FG6DG20G64G65G72G20G62GF8G72 G69G6EG64G66GF8G72G65G73G20G65G6EG20G67G72GE6G6EG73G65G20G66G6FG72G20G68G76G6FG72G20G67G61G6DG6CG65G20G68G65G6CG62G72G65G64G73G2D G6FG70G6CG79G73G6EG69G6EG67G65G72G2CG20 G64G65G72G20 G6BG61G6EG20 G74G61G67G65G73G20 G68G65G6EG73G79G6EG20 G74G69G6CG20 G76G65G64 G61G6EG76G65G6EG64G65G6CG73G65G20G61G66G20GA7G20G36G2EG20G55G64G76G61G6CG67G65G74G20G62G6CG65G76G20G74G69G6CG6CG69G67G65G20G6FG70G66G6FG72G2D G31G37G33 G64G72G65G74G20 G74G69G6CG20 G61G74G20 G6FG76G65G72G76G65G6AG65G20 G61G73G73G75G72G61G6EG64GF8G72G65G6EG73G20 G72G6FG6CG6CG65G2CG20 G68G65G72G2D G75G6EG64G65G72G20 G6FG6DG20 G6BG75G6EG64G65G72G6EG65G20 G66GE5G72G20 G76G65G6AG6CG65G64G6EG69G6EG67G20 G6EG6FG6BG2CG20 G69G64G65G74 G64G65G72G20G62G6CG65G76G20G68G65G6EG76G69G73G74G20G74G69G6CG20G42G65G64GF8G6DG6DG65G6CG73G65G73G66G6FG72G65G6EG69G6EG67G65G6EG73 G72G65G73G70G6FG6EG73G75G6DG20G66G72G61G20G31G39G39G38G2E GD8G73G74G72G65G20 G4CG61G6EG64G73G72G65G74G20 G68G61G72G20 G66G6FG72G20 G6EG79G6CG69G67G20 G62G65G68G61G6EG64G6CG65G74G20 G65G6E G73G61G67G20 G6FG6DG20 G65G6EG20 G62G61G6EG6BG6BG75G6EG64G65G2CG20 G73G6FG6DG20 G69G20 G65G6EG20 G62G61G6EG6BG20 G76G61G72 G62G6CG65G76G65G74G20 G66G6FG72G6BG65G72G74G20 G72GE5G64G67G69G76G65G74G20 G6FG6DG2CG20 G68G76G69G6CG6BG65G20 G6FG70G6CG79G73G6EG69G6EG2D G67G65G72G20G64G65G72G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G67G69G76G65G73G20G76G65G64G20G74G65G67G6EG69G6EG67G20G61G66G20G65G6EG20G67G72G75G70G70G65G2D G69G6EG76G61G6CG69G64G65G72G65G6EG74G65G20 G69G20 G65G74G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G73G65G6CG73G6BG61G62G2EG20 G4CG61G6EG64G73G2D G72G65G74G74G65G6EG20G74G69G6CG6BG65G6EG64G65G67G61G76G2CG20G61G74G20G62G61G6EG6BG72GE5G64G67G69G76G65G72G65G6EG20G76G61G72G20G66G6FG72G2D G73G69G6BG72G69G6EG67G73G73G65G6CG73G6BG61G62G65G74G73G20 G72G65G70G72GE6G73G65G6EG74G61G6EG74G2CG20 G6FG67G20 G61G74G20 G6BG75G6EG2D G64G65G6EG20 G64G65G72G66G6FG72G20 G69G6BG6BG65G20 G6BG75G6EG6EG65G20 G62GE6G72G65G20 G72G69G73G69G6BG6FG65G6EG20 G66G6FG72G20 G64G65 G66G6FG72G6BG65G72G74G65G20 G6FG70G6CG79G73G6EG69G6EG67G65G72G2E G44G65G72G20 G76G61G72G20 G65G6EG64G65G6CG69G67G20 G66G6CG65G72G65G2CG20 G73G6FG6DG20 G66G61G6EG64G74G20 G64G65G74G20 G6EGF8G64G2D G76G65G6EG64G69G67G74G2CG20G61G74G20G6CG6FG76G65G6EG20GE6G6EG64G72G65G73G2CG20G73GE5G6CG65G64G65G73G20G61G74G20G64G65G6EG20G74G61G67G65G72 G68GF8G6AG64G65G20G66G6FG72G20G68G61G6EG64G65G6CG20G70GE5G20G69G6EG74G65G72G6EG65G74G74G65G74G2CG20G6FG67G20G61G74G20G75G64G76G61G6CG67G65G74 G69G20G64G65G6EG20G66G6FG72G62G69G6EG64G65G6CG73G65G20G6FG76G65G72G76G65G6AG65G72G2CG20G69G20G68G76G69G6CG6BG65G74G20G6FG6DG66G61G6EG67 G72G65G67G6CG65G72G6EG65G20 G6FG6DG20 G64G69G67G69G74G61G6CG20 G73G69G67G6EG61G74G75G72G20 G6BG61G6EG20 G69G6EG64G64G72G61G67G65G73G2C G68G76G69G73G20 G6BG75G6EG64G65G6EG20 G61G66G67G69G76G65G72G20 G68G65G6CG62G72G65G64G73G6FG70G6CG79G73G6EG69G6EG67G65G72G20 G6FG67 G61G6EG64G72G65G20G72G69G73G69G6BG6FG6FG70G6CG79G73G6EG69G6EG67G65G72G20G70GE5G20G69G6EG74G65G72G6EG65G74G74G65G74G2E Forbrugerbeskyttelse G42G65G6DGE6G72G6BG6EG69G6EG67G65G72G6EG65G20 G74G69G6CG20 G62G65G73G6CG75G74G6EG69G6EG67G73G66G6FG72G73G6CG61G67G20 G42G31G32 G6CGE6G67G67G65G72G20G6FG70G20 G74G69G6CG2CG20 G61G74G20 G66G6FG72G74G72G79G64G65G6CG73G65G73G72G65G67G6CG65G72G6EG65G20 G69G20 GA7G20G39G37G61 G6FG67G20 GA7G20 G31G31G39G61G20 G69G6EG64G61G72G62G65G6AG64G65G73G20 G62G65G64G72G65G20 G69G20 G6CG6FG76G65G6EG2EG20 G46G72G61 G66G6FG72G62G72G75G67G65G72G73G69G64G65G20 G62G6CG65G76G20 G64G65G72G20 G72G65G6AG73G74G20 G65G74G20 G67G65G6EG65G72G65G6CG74G20 G6BG72G61G76 G6FG6DG20G62G65G64G72G65G20 G66G6FG72G62G72G75G67G65G72G62G65G73G6BG79G74G74G65G6CG73G65G20 G69G20 G6CG6FG76G65G6EG2CG20 G66G78G20 G61G74 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG20 G70GE5G20 G73G61G6DG6DG65G20 G6DGE5G64G65G20 G73G6FG6D G64G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG65G20G66G6FG72G62G72G75G67G65G72G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G20G6FG6DG20G73G6BG61G64G65G66G6FG72G2D G73G69G6BG72G69G6EG67G20G62G65G73G6BG79G74G74G65G72G20G64G65G6EG20G73G76G61G67G65G20G70G61G72G74G2EG20G4FG67G73GE5G20G61G6EG64G72G65 G66G61G6EG64G74G2CG20G61G74G20G64G65G74G20G76G69G67G74G69G67G73G74G65G20G66G6FG72G6DGE5G6CG20G6DG65G64G20G65G6EG20G72G65G76G69G73G69G6FG6E G6DGE5G74G74G65G20 G76GE6G72G65G20 G72G65G67G6CG65G72G2CG20 G73G6FG6DG20 G6BG61G6EG20 G62G65G73G6BG79G74G74G65G20 G66G6FG72G73G69G6BG2D G72G69G6EG67G73G74G61G67G65G72G6EG65G2CG20G64G76G73G2EG20G73GE5G76G65G6CG20G66G6FG72G62G72G75G67G65G72G65G20G73G6FG6DG20G73G6DGE5 G65G72G68G76G65G72G76G73G64G72G69G76G65G6EG64G65G2EG20 G49G20 G53G76G65G72G69G67G65G20 G68G61G76G64G65G20 G75G64G76G61G6CG67G65G74 G69G6BG6BG65G20 G66G75G6EG64G65G74G2CG20 G61G74G20 G64G65G72G20 G65G72G20 G62G65G68G6FG76G20 G66G6FG72G20 G73GE6G72G6CG69G67G65G20 G62G65G2D G73G6BG79G74G74G65G6CG73G65G73G72G65G67G6CG65G72G20 G66G6FG72G20 G65G72G68G76G65G72G76G73G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G2C G68G76G6FG72G66G6FG72G20G64G65G74G20G6EG79G65G20G66G6FG72G73G6CG61G67G20G70GE5G20G73G61G6DG6DG65G20G6DGE5G64G65G20G73G6FG6D G69G20G64G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG65G20G6BGF8G62G65G6CG6FG76G20G69G6EG64G65G68G6FG6CG64G65G72G20G64G69G73G70G6FG73G69G74G69G76G65 G72G65G67G6CG65G72G20 G6DG65G64G20 G68G6FG76G65G64G70G72G69G6EG63G69G70G70G65G72G2CG20 G6DG65G6EG20 G69G6EG67G65G6EG20 G62G65G2D G73G6BG79G74G74G65G6CG73G65G20 G61G66G20 G65G72G68G76G65G72G76G73G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G2E G55G64G76G61G6CG67G65G74G20G62G6CG65G76G20G64G6FG67G20G73G61G6DG74G69G64G69G67G20G6FG70G66G6FG72G64G72G65G74G20G74G69G6CG20G61G74 G76G69G73G65G20G74G69G6CG62G61G67G65G68G6FG6CG64G65G6EG68G65G64G20G6DG65G64G20G79G64G65G72G6CG69G67G65G72G65G20G66G6FG72G62G72G75G2D G67G65G72G62G65G73G6BG79G74G74G65G6CG73G65G2CG20 G66G6FG72G64G69G20 G62G65G64G72G65G20 G66G6FG72G62G72G75G67G65G72G62G65G73G6BG79G74G2D G74G65G6CG73G65G20G69G6BG6BG65G20G61G6CG74G69G64G20G66GF8G72G65G72G20G74G69G6CG20G62G65G64G72G65G20G64GE6G6BG6EG69G6EG67G20G66G6FG72G20G61G6CG6CG65G2C G64G61G20 G6BG6FG6CG6CG65G6BG74G69G76G65G74G20 G96G20 G64G76G73G2EG20 G64G65G20 G61G6EG64G72G65G20 G66G6FG72G62G72G75G67G65G72G65G20 G96 G73G6BG61G6CG20G62G65G74G61G6CG65G2EG20G4DG65G67G65G74G20G68GF8G6AG65G20G6BG72G61G76G20G74G69G6CG20G66G6FG72G62G72G75G67G65G72G62G65G2D G73G6BG79G74G74G65G6CG73G65G20G6BG61G6EG20G6DG65G64G66GF8G72G65G2CG20G61G74G20G64G65G72G20G73G6CG65G74G20G69G6BG6BG65G20G74G65G67G6EG65G73 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G2CG20 G66G6FG72G64G69G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G6EG65G20 G62G6CG69G76G65G72G20 G66G6FG72 G64G79G72G65G20G6FG67G20G69G6BG6BG65G20G64GE6G6BG6BG65G72G20G64G65G74G20GF8G6EG73G6BG65G64G65G20G62G65G68G6FG76G2EG20G44G65G74G74G65 G65G72G20 G66G78G20 G73G65G74G20 G6DG65G64G20 G65G6AG65G72G73G6BG69G66G74G65G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G6EG65G2CG20 G68G76G6FG72 G61G6DG62G69G74G69G6FG6EG73G6EG69G76G65G61G75G65G74G20G68G61G72G20G76GE6G72G65G74G20G73GE5G20G68GF8G6AG74G2CG20G61G74G20G6CG6FG76G65G6E G6EG75G20 G73G6BG61G6CG20 GE6G6EG64G72G65G73G2CG20 G66G6FG72G64G69G20 G64G65G72G20 G73G74G6FG72G74G20 G73G65G74G20 G69G6BG6BG65G20 G76G61G72 G74G65G67G6EG65G74G20 G65G6AG65G72G73G6BG69G66G74G65G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G2E G44G65G74G20 G62G6CG65G76G20 G64G72GF8G66G74G65G74G2CG20 G6FG6DG20 G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG73G20 GA7G20 G33G36G20 G69 G68GF8G6AG65G72G65G20 G67G72G61G64G20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G61G6EG76G65G6EG64G65G73G20 G70GE5G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G2C G68G76G69G73G20 G76G69G6CG6BGE5G72G65G6EG65G20 G65G72G20 G75G72G69G6DG65G6CG69G67G65G2EG20 G44G65G72G20 G62G6CG65G76G20 G64G6FG67 G61G64G76G61G72G65G74G20G6DG6FG64G20G61G74G20G69G6EG64G66GF8G72G65G20G65G6EG20G67G65G6EG65G72G61G6CG6BG6CG61G75G73G75G6CG20G73G6FG6D G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG73G20 GA7G20 G33G36G20 G69G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG2C G6DG65G6EG73G20 G64G65G74G20 G73G61G6DG74G69G64G69G67G20 G62G6CG65G76G20 G66G72G65G6DG66GF8G72G74G2CG20 G61G74G20 G62G65G68G6FG76G65G74 G66G6FG72G20 G67G65G6EG65G72G61G6CG6BG6CG61G75G73G75G6CG65G72G20G73G6FG6DG20 G69G20 G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG73G20 GA7G20G33G36 G6DG69G6EG64G73G6BG65G73G2CG20G68G76G69G73G20G64G65G72G20G69G6EG64G66GF8G72G65G73G20G66G6CG65G72G65G20G70G72GE6G63G65G70G74G69G76G65 G72G65G67G6CG65G72G20G73G6FG6DG20G66G78G20G69G20G4EG6FG72G67G65G2E G44G65G74G20G62G6CG65G76G20G66G72G65G6DG66GF8G72G74G2CG20G61G74G20G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG73G20G72G65G67G6CG65G72G20G6FG6D G74G69G6CG62G75G64G20 G6FG67G20 G61G63G63G65G70G74G20 G69G6BG6BG65G20 G65G72G20 G66G79G6CG64G65G73G74G67GF8G72G65G6EG64G65G2CG20 G6EGE5G72 G64G65G72G20 G69G6EG64G67GE5G73G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G72G2CG20 G66G6FG72G64G69G20 G64G65G72G20 G69G73GE6G72 G76G65G64G20 G74G65G67G6EG69G6EG67G20 G61G66G20 G70G65G72G73G6FG6EG66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G20 G6FG66G74G65G20 G66G6FG72G65G2D G6BG6FG6DG6DG65G72G20G65G6EG20G73GE6G72G6CG69G67G20G6BG6FG72G72G65G73G70G6FG6EG64G61G6EG63G65G20G6FG6DG20G65G76G65G6EG2D G74G75G65G6CG6CG65G20 G6BG6CG61G75G73G75G6CG65G72G20 G65G6CG6CG65G72G20 G6BG72G61G76G20 G6FG6DG20 G6FG70G74G61G67G65G6CG73G65G20 G70GE5 G73G6BGE6G72G70G65G64G65G20 G76G69G6CG6BGE5G72G2EG20 G48G76G69G73G20 G6DG61G6EG20 G61G6CG65G6EG65G20 G61G6EG76G65G6EG64G65G72 G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG73G20G72G65G67G6CG65G72G2CG20G62G6CG69G76G65G72G20G64G65G74G20G75G6BG6CG61G72G74G2CG20G68G76G61G64G20G64G65G72 G65G72G20G61G66G74G61G6CG74G20G69G20G64G65G6EG20G6DG65G6CG6CG65G6DG6CG69G67G67G65G6EG64G65G20G70G65G72G69G6FG64G65G2E G4EG6FG72G64G6DGE6G6EG64G65G6EG65G20 G68G61G72G20 G69G6EG64G66GF8G72G74G20 G73GE6G72G6CG69G67G65G20 G75G6EG64G2D G74G61G67G65G6CG73G65G72G20G66G6FG72G20G73G74G6FG72G65G20G65G72G68G76G65G72G76G73G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G64G65G72G2CG20G6CG69G67G65G2D G73G6FG6DG20 G6DG61G6EG20 G76G65G64G20 G72G65G76G69G73G69G6FG6EG65G6EG20 G66G6AG65G72G6EG65G64G65G20 G62G72G61G6EG63G68G65G2D G73G70G65G63G69G66G69G6BG6BG65G20 G72G65G67G6CG65G72G2CG20 G66G78G20 G6FG6DG20 G62G72G61G6EG64G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G20 G6FG67 G73GF8G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G2EG20 G49G20 G73G74G65G64G65G74G20 G66G72G65G6DG67GE5G72G20 G72G65G67G6CG65G72G6EG65G20 G6FG6D G73GF8G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G20G61G66G20G65G6EG20G73GF8G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G70G6CG61G6EG2CG20G64G65G72G20G65G72G20G65G74 G61G67G72G65G65G64G20 G64G6FG63G75G6DG65G6EG74G2EG20 G50G6CG61G6EG65G6EG20 G65G72G20 G73G65G6EG65G73G74G20 GE6G6EG64G72G65G74G20 G69 G31G39G39G36G2E Informationspligt G52G65G67G6CG65G72G6EG65G20 G6FG6DG20 G73G65G6CG73G6BG61G62G65G72G6EG65G73G20 G69G6EG66G6FG72G6DG61G74G69G6FG6EG73G66G6FG72G2D G70G6CG69G67G74G65G6CG73G65G72G20 G66G69G6EG64G65G73G20 G69G20 G76G69G64G74G20 G6FG6DG66G61G6EG67G20 G75G64G65G6EG20 G66G6FG72G20 G66G6FG72G2D G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG2CG20 G6FG67G20 G66G6CG65G72G65G20 G64G65G6CG74G61G67G65G72G65G20 G65G66G74G65G72G2D G6CG79G73G74G65G2CG20G61G74G20G72G65G67G6CG65G72G6EG65G20G66G72G65G6DG67GE5G72G20G61G66G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G2D G6CG6FG76G65G6EG20 G70GE5G20G73G61G6DG6DG65G20G6DGE5G64G65G20G73G6FG6DG20 G69G20G4EG6FG72G67G65G20 G6FG67G20G53G76G65G2D G72G69G67G65G2CG20 G73G6FG6DG20 G68G61G72G20 G6CGF8G73G74G20 G70G72G6FG62G6CG65G6DG65G74G20 G76G65G64G20 G73GE6G72G73G6BG69G6CG74G65 G61G66G73G6EG69G74G20 G69G20 G64G65G72G65G73G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G2E G44G65G72G20G62G6CG65G76G20G66G72G65G6DG6CG61G67G74G20G66G6FG72G73G6CG61G67G20G6FG6DG2CG20G61G74G20G64G65G72G20G6CGE6G67G67G65G73 G31G37G34 G73GE6G72G6CG69G67G20 G76GE6G67G74G20 G70GE5G20 G69G6EG66G6FG72G6DG61G74G69G6FG6EG20 G76G65G64G20 G74G65G67G6EG69G6EG67G20 G61G66 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G2CG20G61G74G20G72G69G73G69G63G69G20G76G65G64G20G6FG70G73G69G67G65G6CG73G65G20G6FG67G20G6EG79G74G65G67G2D G6EG69G6EG67G20G6DGE5G20G76GE6G72G65G20G6BG6CG61G72G65G72G65G20G66G6FG72G20G66G6FG72G62G72G75G67G65G72G65G6EG20G73G61G6DG74G2CG20G61G74 G73G65G6CG73G6BG61G62G65G72G6EG65G20G96G20G65G76G65G6EG74G75G65G6CG74G20G69G6EG73G70G69G72G65G72G65G74G20G61G66G20G66G6FG72G76G61G6CG74G2D G6EG69G6EG67G73G6CG6FG76G65G6EG20 G96G20 G62G6CG69G76G65G72G20 G62G65G64G72G65G20 G74G69G6CG20 G61G74G20 G62G65G67G72G75G6EG64G65 G61G66G73G6CG61G67G2E Kontraheringspligt/tegningspligt G49G20 G4EG6FG72G67G65G20 G6FG67G20 G53G76G65G72G69G67G65G20 G65G72G20 G64G65G72G20 G69G6EG64G66GF8G72G74G20 G72G65G67G6CG65G72G20 G6FG6D G6BG6FG6EG74G72G61G68G65G72G69G6EG67G73G70G6CG69G67G74G2CG20G6FG67G20G6DG65G64G20G68G65G6EG76G69G73G6EG69G6EG67G20G74G69G6CG20G64G65 G73G6FG63G69G61G6CG65G20 G62G65G73G74G65G6DG6DG65G6CG73G65G72G20 G69G20 G65G72G73G74G61G74G6EG69G6EG67G73G61G6EG73G76G61G72G73G2D G6CG6FG76G65G6EG20G62G6CG65G76G20G73G65G6CG73G6BG61G62G65G72G6EG65G20G6FG70G66G6FG72G64G72G65G74G20G74G69G6CG20G61G74G20G75G64G76G69G73G65 G73G74GF8G72G72G65G20G73G6FG6CG69G64G61G72G69G74G65G74G2CG20G73GE5G6CG65G64G65G73G20G61G74G20G61G6CG6CG65G20G6BG61G6EG20G74G65G67G6EG65G20G65G6E G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G2E G41G6EG64G72G65G20G66G61G6EG64G74G20G64G6FG67G2CG20G61G74G20G64G65G72G20G73G6FG6DG20G75G64G67G61G6EG67G73G70G75G6EG6BG74 G62GF8G72G20G76GE6G72G65G20G61G66G74G61G6CG65G66G72G69G68G65G64G20G6DG65G6CG6CG65G6DG20G70G61G72G74G65G72G6EG65G2CG20G6FG67G20G64G65G74 G62G6CG65G76G20G69G20G64G65G6EG20G66G6FG72G62G69G6EG64G65G6CG73G65G20G66G72G65G6DG68GE6G76G65G74G2CG20G61G74G20G61G6CG20G66G6FG72G73G69G6BG2D G72G69G6EG67G20 G65G72G20 G75G64G74G72G79G6BG20 G66G6FG72G20 G6FG6DG66G6FG72G64G65G6CG69G6EG67G20 G6DG65G6CG6CG65G6DG20 G64G65 G66G6FG72G73G69G6BG72G65G64G65G2CG20 G64G65G72G20 G68G61G76G64G65G20 G73G6BG61G64G65G72G2CG20 G6FG67G20 G64G65G20 G66G6FG72G73G69G6BG2D G72G65G64G65G2CG20 G64G65G72G20 G69G6BG6BG65G20 G68G61G76G64G65G20 G73G6BG61G64G65G72G2EG20 G44G65G74G20 G62G6CG65G76G20 G74G69G6CG6CG69G67G65 G70GE5G70G65G67G65G74G2CG20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G65G72G68G76G65G72G76G65G74G20 G65G72G20 G65G74G20G6BG6FG6DG6DG65G72G2D G63G69G65G6CG74G20 G65G72G68G76G65G72G76G2CG20 G64G65G72G20 G73G6BG61G6CG20 G6BG75G6EG6EG65G20 G74G6AG65G6EG65G20 G70G65G6EG67G65G20 G74G69G6C G69G6EG76G65G73G74G6FG72G65G72G6EG65G2E G53G61G6DG74G69G64G69G67G20G62G6CG65G76G20G64G65G74G20G66G72G65G6DG66GF8G72G74G2CG20G61G74G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG63G65 G65G72G20 G64G65G6EG20 G62G65G64G73G74G65G20 G6DGE5G64G65G20 G61G74G20 G73G69G6BG72G65G20 G66G6FG72G62G72G75G67G65G72G6EG65G2CG20 G6FG67 G64G65G74G20G62G6CG65G76G20G6EGE6G76G6EG74G2CG20G61G74G20G74G69G64G6CG69G67G65G72G65G20G74G69G64G65G72G73G20G66GE6G6CG6CG65G73G20G74G61G72G69G66G2D G66G65G72G20G76G61G72G20G61G66G73G6BG61G66G66G65G74G2EG20G44G65G72G20G62G6CG65G76G20G69G20G64G65G6EG6EG65G20G66G6FG72G62G69G6EG64G65G6CG73G65 G68G65G6EG76G69G73G74G20G74G69G6CG20G42G65G74GE6G6EG6BG6EG69G6EG67G20G6EG72G2EG20G31G33G37G36G20G6FG6DG20G64G65G6EG20G66G69G6EG61G6EG2D G73G69G65G6CG6CG65G20 G73G65G6BG74G6FG72G20 G65G66G74G65G72G20 GE5G72G20 G32G30G30G30G2CG20G73G6FG6DG20 G61G6EG62G65G66G61G6CG65G72G2CG20G61G74 G62G72G61G6EG63G68G65G6EG20 G73G6BG61G62G65G72G20 G73G61G6DG6DG65G6EG6CG69G67G6EG65G6CG69G67G65G20 G70G72G69G73G65G72G20 G6FG67 G62G65G74G69G6EG67G65G6CG73G65G72G2E Mæglere og mellemmænd G55G64G76G61G6CG67G65G74G20G62G6CG65G76G20G6FG70G66G6FG72G64G72G65G74G20G74G69G6CG20G61G74G20G76G75G72G64G65G72G65G2CG20G6FG6DG20G64G65G72 G73G6BG61G6CG20 G69G6EG64G66GF8G72G65G73G20 G72G65G67G6CG65G72G20 G69G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6E G6FG6DG20G6DG65G6CG6CG65G6DG6DGE6G6EG64G2CG20G65G6CG6CG65G72G20G6FG6DG20G72G65G67G6CG65G72G6EG65G20G69G20G6DGE6G67G6CG65G72G2D G6CG6FG76G67G69G76G6EG69G6EG67G65G6EG20 G65G72G20 G67G6FG64G65G20 G6EG6FG6BG2EG20 G49G20 G4EG6FG72G67G65G20 G6FG6DG74G61G6CG65G73 G61G6CG65G6EG65G20G61G73G73G75G72G61G6EG64GF8G72G65G72G20G69G20G6CG6FG76G65G6EG2CG20G66G6FG72G64G69G20G6EG6FG72G64G6DGE6G6EG64G65G2D G6EG65G20 G69G6BG6BG65G20 G66G61G6EG64G74G2CG20 G61G74G20 G6DGE6G67G6CG65G72G65G20 G75G64G67G6AG6FG72G64G65G20 G65G74G20 G73G65G6CG76G2D G73G74GE6G6EG64G69G67G74G20G70G72G6FG62G6CG65G6DG2EG20G49G20G53G76G65G72G69G67G65G20G62G65G68G61G6EG64G6CG65G73G20G6DGE6G67G2D G6CG65G72G65G20G65G66G74G65G72G20G66G75G6CG64G6DG61G67G74G73G72G65G67G6CG65G72G6EG65G20G6FG67G20G62G6CG69G76G65G72G20G64G65G72G6DG65G64 G69G64G65G6EG74G69G66G69G63G65G72G65G74G20 G6DG65G64G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G65G72G65G6EG2E Begunstigelse til livsforsikringer §§ 102 ff. G44G65G74G20 G62G6CG65G76G20 G66G72G65G6DG66GF8G72G74G2CG20 G61G74G20 G62G65G73G74G65G6DG6DG65G6CG73G65G6EG20 G6FG6DG2CG20 G61G74 GA7 G31G30G35G20G61G6CG65G6EG65G20G61G6EG76G65G6EG64G65G73G2CG20G68G76G69G73G20G69G6BG6BG65G20G61G6EG64G65G74G20G66G72G65G6DG2D G67GE5G72G20G61G66G20G6FG6DG73G74GE6G6EG64G69G67G68G65G64G65G72G6EG65G2CG20G65G72G20G67G6FG64G20G6EG6FG6BG2CG20G6DG65G6EG20G61G74 G72G65G74G73G70G72G61G6BG73G69G73G20 G6BG75G6EG20 G73G6AGE6G6CG64G65G6EG74G20 G68G61G72G20 G61G6EG76G65G6EG64G74G20 G6CG6FG76G65G6EG73 G6FG72G64G6CG79G64G2E G44G65G6EG20G67GE6G6CG64G65G6EG64G65G20G6FG72G64G6CG79G64G20G61G66G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G2D G6CG6FG76G65G6EG73G20 GA7G20 G31G30G35G20 G6FG6DG20 G6EGE6G72G6DG65G73G74G65G20 G70GE5G72GF8G72G65G6EG64G65G20 G66G6FG72G65G2D G6BG6FG6DG6DG65G72G20G6DG69G6EG64G72G65G20G68G65G6EG73G69G67G74G73G6DGE6G73G73G69G67G20G65G66G74G65G72G2CG20G61G74G20G72G65G67G2D G6CG65G72G6EG65G20 G69G20 G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G62G65G73G6BG61G74G6EG69G6EG67G73G6CG6FG76G65G6EG20 G74G69G6CG6CG61G64G65G72G2CG20 G61G74 G73G61G6DG6CG65G76G65G72G65G20 G6BG61G6EG20 G62G65G67G75G6EG73G74G69G67G65G73G20 G70GE5G20 G65G6EG20 G66G72G61G64G72G61G67G73G2D G62G65G72G65G74G74G69G67G65G74G20 G6FG72G64G6EG69G6EG67G2EG20 G44G65G74G20 G6BG75G6EG6EG65G20 G64G65G72G66G6FG72G20 G66G6FG72G65G2D G6BG6FG6DG6DG65G20G6EGE6G72G6CG69G67G67G65G6EG64G65G20G61G74G20GE6G6EG64G72G65G20G62G65G73G74G65G6DG6DG65G6CG73G65G6E G73GE5G6CG65G64G65G73G2CG20 G61G74G20 G72GE6G6BG6BG65G66GF8G6CG67G65G6EG20 G62G6CG65G76G20 G66GF8G72G73G74G20 G65G76G65G6EG74G75G65G6C GE6G67G74G65G66GE6G6CG6CG65G2CG20 G64G65G72G6EGE6G73G74G20 G65G6EG20 G65G76G65G6EG74G75G65G6CG20 G73G61G6DG6CG65G76G65G72G20 G6FG67 G68G65G72G65G66G74G65G72G20G62GF8G72G6EG20G6DG2EG76G2EG20G44G65G74G74G65G20G76G69G6CG20G66G6FG72G6DG65G6EG74G6CG69G67G20G73G76G61G72G65 G74G69G6CG20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G65G72G65G6EG73G20G66G6FG72G76G65G6EG74G6EG69G6EG67G65G72G2EG20G44G65G72G20G76G61G72 G69G6DG69G64G6CG65G72G74G69G64G20G6DG61G6EG67G65G2CG20G73G6FG6DG20G66G61G6EG64G74G20G64G65G74G20G6DG69G6EG64G72G65G20G68G65G6EG2D G73G69G67G74G73G6DGE6G73G73G69G67G74G20G61G74G20G69G6EG64G73GE6G74G74G65G20G73G61G6DG6CG65G76G65G72G20G69G20G72GE6G6BG6BG65G6EG20G61G66 G6EGE6G72G6DG65G73G74G65G20G70GE5G72GF8G72G65G6EG64G65G2CG20G66G6FG72G64G69G20G64G65G72G20G6BG61G6EG20G6FG70G73G74GE5G20G64G6FG2D G6BG75G6DG65G6EG74G61G74G69G6FG6EG73G2DG20 G6FG67G20 G61G66G67G72GE6G6EG73G6EG69G6EG67G73G70G72G6FG62G6CG65G6DG65G72G2E G44G65G74G20G62G6CG65G76G20G69G20G73G74G65G64G65G74G20G66G6FG72G65G73G6CGE5G65G74G2CG20G61G74G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G65G2D G72G65G6EG20G67G69G76G65G73G20G6DG75G6CG69G67G68G65G64G20G66G6FG72G20G61G74G20G74G69G6CG73G69G64G65G73GE6G74G74G65G20G74G76G61G6EG67G73G2D G61G72G76G69G6EG67G65G72G6EG65G73G20 G72G65G74G20 G65G66G74G65G72G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG73 GA7G20G31G30G32G2CG20G73G74G6BG2EG20 G34G2CG20G6EGE5G72G20G64G65G72G20G69G6EG64G73GE6G74G74G65G73G20G65G6EG20G73G61G6DG6CG65G76G65G72G2E G44G65G74G74G65G20 G62GF8G72G20 G69G20 G68G76G65G72G74G20 G66G61G6CG64G20 G6BG75G6EG6EG65G20 G73G6BG65G20 G69G20 G74G69G6CG66GE6G6CG64G65G2C G68G76G6FG72G20G64G65G72G20G6BG75G6EG20G65G72G20G76G6FG6BG73G6EG65G20G6CG69G76G73G61G72G76G69G6EG67G65G72G2CG20G73GE5G6CG65G64G65G73 G61G74G20G66G6FG72G73GF8G72G67G65G6CG73G65G73G68G65G6EG73G79G6EG65G74G20G6DGE5G74G74G65G20G61G6EG74G61G67G65G73G20G61G74G20G76GE6G72G65 G62G6FG72G74G66G61G6CG64G65G74G2E Skadesårsags- og skadesvirkningsprincip G53G6FG6DG20 G62G65G67G72G75G6EG64G65G6CG73G65G20 G66G6FG72G2CG20 G61G74G20 G73G65G6CG73G6BG61G62G65G72G6EG65G20 G61G6EG76G65G6EG2D G64G65G72G20 G73G6BG61G64G65G73GE5G72G73G61G67G73G70G72G69G6EG63G69G70G70G65G74G2CG20 G62G6CG65G76G20 G64G65G74G20 G66G72G65G6DG2D G66GF8G72G74G2CG20 G61G74G20 G73G65G6CG73G6BG61G62G65G72G6EG65G20 GF8G6EG73G6BG65G72G20 G61G74G20 G6BG6FG6DG6DG65G20 G75G64G20 G61G66 G72G69G73G69G6BG6FG65G6EG2EG20 G41G66G20 G73G61G6DG6DG65G20 GE5G72G73G61G67G20 GF8G6EG73G6BG65G64G65G20 G73G65G6CG73G6BG61G2D G62G65G72G6EG65G20G73G6BG61G64G65G6EG20G61G6EG6DG65G6CG64G74G20G69G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G74G69G64G65G6EG20G65G6CG6CG65G72 G69G6EG64G65G6EG20G66G6FG72G20G65G6EG20G65G76G65G6EG74G75G65G6CG20G65G66G74G65G72G61G6EG6DG65G6CG64G65G6CG73G65G2CG20G6AG66G2EG20G66G6FG72G2D G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG73G20GA7G20G32G31G2E G44G65G74G20G62G6CG65G76G20G66G72G65G6DG66GF8G72G74G2CG20G61G74G20G73G6BG61G64G65G73G76G69G72G6BG6EG69G6EG67G73G70G72G69G6EG2D G63G69G70G70G65G74G20 G62GF8G72G20 G61G6EG76G65G6EG64G65G73G20 G66G72G65G6DG20 G66G6FG72G20 G73G6BG61G64G65G73GE5G72G73G61G67G73G2D G70G72G69G6EG63G69G70G70G65G74G2CG20G66G6FG72G64G69G20G64G65G74G20G65G72G20G6EG65G6DG6DG65G72G65G20G61G74G20G66GF8G72G65G20G62G65G76G69G73 G66G6FG72G20G73G6BG61G64G65G73G76G69G72G6BG6EG69G6EG67G73G70G72G69G6EG63G69G70G70G65G74G2CG20G64G61G20G64G65G74G20G76G61G72G20G75G64G2D G31G37G35 G74G72G79G6BG20G66G6FG72G20G66G6FG72G73G69G6BG72G65G64G65G73G20G61G6BG74G75G65G6CG6CG65G20G74G69G6CG73G74G61G6EG64G2CG20G73GE5G6CG65G64G65G73 G61G74G20G6DG61G6EG20G75G6EG64G67GE5G72G20G61G74G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G66GF8G72G65G20G62G65G76G69G73G20G66G6FG72G20G66G6FG72G73G69G6BG2D G72G65G64G65G73G20G74G69G6CG73G74G61G6EG64G20G66G6CG65G72G65G20GE5G72G20G74G69G6CG62G61G67G65G2E Resumé G50GE5G20G73G65G6DG69G6EG61G72G65G74G20G64G65G6CG74G6FG67G20G6FG76G65G72G20G31G30G30G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G6AG75G72G69G2D G73G74G65G72G2CG20 G73G6FG6DG20 G64G69G73G6BG75G74G65G72G65G64G65G2CG20 G68G76G69G6CG6BG65G20 GE6G6EG64G72G69G6EG67G65G72G20 G64G65G72 G6BG75G6EG6EG65G20G76GE6G72G65G20G62G65G68G6FG76G20G66G6FG72G20G69G20G66G6FG72G62G69G6EG64G65G6CG73G65G20G6DG65G64G20G64G65G6E G67G65G6EG65G72G65G6CG6CG65G20 G6CG6FG76G72G65G76G69G73G69G6FG6EG20 G61G66G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G2D G6CG6FG76G65G6EG2CG20 G64G65G72G20 G65G72G20 G69G76GE6G72G6BG73G61G74G20 G61G66G20 G4AG75G73G74G69G74G73G6DG69G6EG73G69G74G65G72G65G6E G73G6FG6DG20G66GF8G6CG67G65G20G61G66G20G46G6FG6CG6BG65G74G69G6EG67G73G6CG75G74G6EG69G6EG67G20G42G31G32G2E G45G6EG20 G72GE6G6BG6BG65G20 G70G72G6FG62G6CG65G6DG73G74G69G6CG6CG69G6EG67G65G72G20 G62G6CG65G76G20 G64G65G6CG73G20 G62G65G2D G68G61G6EG64G6CG65G74G20 G69G20 G64G65G20 G61G66G68G6FG6CG64G74G65G20 G69G6EG64G6CGE6G67G20 G6FG67G20 G64G65G6CG73G20 G76G65G64G20 G61G74 G64G65G6CG74G61G67G65G72G6EG65G20G61G72G62G65G6AG64G65G64G65G20G6DG65G64G20G70G72G6FG62G6CG65G6DG73G74G69G6CG6CG69G6EG67G65G72G2D G6EG65G20G69G20G6DG69G6EG64G72G65G20G67G72G75G70G70G65G72G2EG20G45G6EG20G73G61G6DG6DG65G6EG66G61G74G74G65G6EG64G65G20G74G69G6CG2D G62G61G67G65G6DG65G6CG64G69G6EG67G20 G70GE5G20 G67G72G75G70G70G65G72G6EG65G73G20 G61G72G62G65G6AG64G65G20 G6FG67G20 G64G65 G61G66G68G6FG6CG64G74G65G20G69G6EG64G6CGE6G67G20G6BG61G6EG20G75G64G74G72G79G6BG6BG65G73G20G73G6FG6DG2CG20G61G74G20G66G6FG72G73G69G6BG2D G72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG20 G68G61G72G20 G76GE6G72G65G74G20 G6FG67G20 G65G72G20 G73G74G61G64G69G67G20 G65G6E G76G65G6CG66G75G6EG67G65G72G65G6EG64G65G20G6CG6FG76G2CG20G6DG65G6EG20G64G65G72G20G62G65G73G74GE5G72G20G62G65G68G6FG76G20G66G6FG72 GE6G6EG64G72G69G6EG67G65G72G20G70GE5G20G65G6EG20G72GE6G6BG6BG65G20G6FG6DG72GE5G64G65G72G2CG20G73G6FG6DG20G66G78G20G6FG70G2D G6CG79G73G6EG69G6EG67G73G66G6FG72G70G6CG69G67G74G65G6CG73G65G72G2CG20 G66G6FG72G62G72G75G67G65G72G62G65G73G6BG79G74G74G65G6CG73G65G2C G67G72G75G70G70G65G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G20G6FG67G20G66G6FG72GE6G6CG64G65G6CG73G65G73G72G65G67G6CG65G72G2EG20G53G61G6DG2D G74G69G64G69G67G20 G62G6CG65G76G20 G64G65G74G20 G6EG65G64G73G61G74G74G65G20 G75G64G76G61G6CG67G20 G74G69G6CG20 G72G65G76G69G73G69G6FG6EG20 G61G66 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G65G6EG20 G6FG70G66G6FG72G64G72G65G74G20 G74G69G6CG20 G61G74G20 G76G69G73G65 G6DG6FG64G65G72G6EG65G20 G74GE6G6EG6BG6EG69G6EG67G20 G6FG67G20 G74G69G6CG20 G61G74G20 G74G69G6CG67G6FG64G65G73G65G20 G73GE5G76G65G6C G65G72G68G76G65G72G76G73G2DG20 G73G6FG6DG20 G66G6FG72G62G72G75G67G65G72G69G6EG74G65G72G65G73G73G65G72G2EG20 G44G65G74G20 G62G6CG65G76 G64G6FG67G20 G70GE5G70G65G67G65G74G2CG20 G61G74G20 G61G72G62G65G6AG64G65G74G20 G6DG65G64G20 G65G6EG20 G72G65G76G69G73G69G6FG6EG20 G61G66 G64G65G6EG20G64G61G6EG73G6BG65G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G6CG6FG76G20 G69G20G73G74GF8G72G72G65G20G65G6CG6CG65G72 G6DG69G6EG64G72G65G20 G6FG6DG66G61G6EG67G20 G6BG61G6EG20 G62G6CG69G76G65G20 G66G6FG72G65G67G72G65G62G65G74G20 G61G66G20 G65G6E G45G55G2DG68G61G72G6DG6FG6EG69G73G65G72G69G6EG67G20 G61G66G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G61G66G74G61G6CG65G72G2E G44G65G72G20 G76G61G72G20 G62G72G65G64G20 G65G6EG69G67G68G65G64G20 G70GE5G20 G73G65G6DG69G6EG61G72G65G74G20 G6FG6DG2CG20 G61G74 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G65G72G68G76G65G72G76G65G74G20 G73G6BG61G6CG20 G69G6EG64G64G72G61G67G65G73G20 G61G6BG74G69G76G74G20 G69 G6CG6FG76G66G6FG72G62G65G72G65G64G65G6CG73G65G72G6EG65G2CG20 G68G76G69G6CG6BG65G74G20 G6DG61G6EG20 G68G61G76G64G65G20 G73G61G76G2D G6EG65G74G20G69G20G73GE5G76G65G6CG20G4EG6FG72G67G65G20G73G6FG6DG20G53G76G65G72G69G67G65G2E