Vad betyder ny teknik inom transportområdet för försäkringsbranschen?

Digitalisering
Carl-Henrik Knutsson
I år var det Danmarks tur att vara värd för den nordiska stipendiatkonferensen i försäkringsföreningarnas regi. Temat för konferensen var Forsikring, teknologi og transport. I artikeln kan du läsa korta sammandrag av de anföranden som hölls under den öppna delen av konferensen, då även andra intresserade än stipendiaterna hade möjlighet att ta del av det som händer på det här området.

Ny norsk særavgift til staten - trafikkavgift

Roger Stenseth
I en pressemelding sommeren 2014 har regjeringen ønsket å erstatte årsavgiften med en forsikringsavgift . Målet er forenklinger for bileiere og en mer fleksibel innkreving av årsavgiften. Forsikringsselskapene som blir avgiftssubjektet, forutsettes å velte avgiften over på kundene. Som en følge av regjeringens ønske om etablering av en forsikringsavgift, har Trafikkforsikringsforeningen (TFF), i samarbeid med sine 31 medlemsselskap og Finans Norge, sett nærmere på konsekvensene.

Stormflod- og oversvømmelsesordningen i Danmark

Miljöfrågor, Risk
Artiklen gennemgår hovedtrækkene i den danske stormflodsordning og redegør for nogle reformer i lyset af de senere års stormfloder i Danmark.

Alla artiklar i detta nummer

Att ge européerna ett större utbud av finansiella tjänster

Att ge européerna ett större utbud av finansiella tjänster

I slutet av 2015 presenterade kommissionen en grönbok, som öppnade för en diskussion om hur man ska skapa en starkare europeisk marknad för finansiella tjänster riktade till konsumenter. Vid ett rundabordssamtal i början av juni berättade EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson om den initiativrapport som han tagit fram med anledning av grönboken.

Ingen dans på roser for opera og ballet

Ingen dans på roser for opera og ballet

Lave pensjonsaldre med tilhørende høye utgifter til pensjon tar nesten knekken på opera og ballet. Både i Sverige og i Finland er pensjonssystemet endret, og i Norge vurderer Kulturdepartementet endringer. I Norge er pensjonsalderen for ballettdansere 41 år, for solister 52 år og for korsangere 56 år i Den Norske Opera & Ballett (heretter kalt Operaen). Det er mulighet for å jobbe noen år lenger etter avtale. Pensjonsordningen er regulert i egen lov[1]. En pensjonsordning med så...

Bøder, der kan mærkes!

Bøder, der kan mærkes!

Danmark vil ikke indføre EU-reglerne om administrative bøder for overtrædelser af den finansielle lovgivning. Bødesager behandles også fremover ved domstolene, men der er lagt op til store forhøjelser af bødeniveauet.

En flexibel alternativ unconstrained plusfond -- vad är det?

En flexibel alternativ unconstrained plusfond -- vad är det?

Friare placeringsmandat kan indikeras i fondnamnet genom att addera ord som Flexibel, Unconstrained, Alternativ och Plus. Om en fond i sitt namn indikerar ett friare placeringsmandat och därmed högre risk måste det råda konsensus på marknaden kring vad detta begrepp innebär, för att sparare ska ha möjlighet att uppfatta den ökade risken. I artikeln visar Johanna Gustafsson,på Söderberg & Partners att sådan konsensus inte råder på den svenska marknaden idag.

Vil nye rammebetingelser gjøre investeringer i infrastruktur mer attraktivt?

Vil nye rammebetingelser gjøre investeringer i infrastruktur mer attraktivt?

Innføringen av en ny aktivaklasse for infrastrukturinvesteringer i Solvens II og regler om langsiktige investeringsfond, skal bidra til å forbedre rammevilkårene for investeringer i infrastruktur. Mye tyder på at dette er et langt skritt i riktig retning, men 15 prosentgrensen for eierandel i foretak som driver forsikringsfremmed virksomhet kan fortsatt vise seg å ha størst betydning for omfanget av forsikringsforetaks infrastrukturinvesteringer. Finansnæringen har lenge etterlyst...

Klimatanpassningen i kommunerna borde gå snabbare

Klimatanpassningen i kommunerna borde gå snabbare

Kategori: Miljöfrågor, Risk |
Författare: Carl-Henrik Knutsson

I juni presenterade Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet den kommunranking som under våren 2016 genomförts med fokus på hur långt Sveriges kommuner har kommit i sitt klimatanpassningsarbete.

Stormflod- og oversvømmelsesordningen i Danmark

Stormflod- og oversvømmelsesordningen i Danmark

Kategori: Miljöfrågor, Risk |

Artiklen gennemgår hovedtrækkene i den danske stormflodsordning og redegør for nogle reformer i lyset af de senere års stormfloder i Danmark.

Mifid II – ”Big Bang” för banker eller konsumenter avseende investerarskydd

Mifid II – ”Big Bang” för banker eller konsumenter avseende investerarskydd

I artikeln ger författaren sin syn på implementeringen av Mifid II i Sverige.

Ny norsk særavgift til staten -  trafikkavgift

Ny norsk særavgift til staten - trafikkavgift

I en pressemelding sommeren 2014 har regjeringen ønsket å erstatte årsavgiften med en forsikringsavgift . Målet er forenklinger for bileiere og en mer fleksibel innkreving av årsavgiften. Forsikringsselskapene som blir avgiftssubjektet, forutsettes å velte avgiften over på kundene. Som en følge av regjeringens ønske om etablering av en forsikringsavgift, har Trafikkforsikringsforeningen (TFF), i samarbeid med sine 31 medlemsselskap og Finans Norge, sett nærmere på konsekvensene.

Ersättningskollen ger helhetsbild

Ersättningskollen ger helhetsbild

Kategori: Konsumentfrågor |
Författare: Johan Ljungqvist

Ersättningskollen är en webbtjänst där en löntagare enkelt kan se vilka ersättningar han eller hon kan få, om denne drabbas av sjukdom eller arbetsskada. Tjänsten, som lanserades 2014, är ett samarbete mellan Försäkringskassan, AFA Försäkring och Svensk Försäkring.

Konsumentverket granskar fyra produktområden

Konsumentverket granskar fyra produktområden

Kategori: Konsumentfrågor |
Författare: Elin Steno, Malin Fors

Under det senaste året har Konsumentverket genomfört fyra granskningar, som alla – i större eller mindre utsträckning – har bäring på försäkringsbranschen. Det gäller granskning av Betalskyddsförsäkringar, Kapitalförsäkringar, Hemförsäkringar och ID-skydd.

Vad betyder ny teknik inom transportområdet för försäkringsbranschen?

Vad betyder ny teknik inom transportområdet för försäkringsbranschen?

Kategori: Digitalisering |
Författare: Carl-Henrik Knutsson

I år var det Danmarks tur att vara värd för den nordiska stipendiatkonferensen i försäkringsföreningarnas regi. Temat för konferensen var Forsikring, teknologi og transport. I artikeln kan du läsa korta sammandrag av de anföranden som hölls under den öppna delen av konferensen, då även andra intresserade än stipendiaterna hade möjlighet att ta del av det som händer på det här området.