Godt år for skadeforsikring i Norge, men flere naturhendelser

Skadeförsäkring
Kari Mørk
Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 13,3 milliarder kroner før skattekostnad for 2015. Dette er en resultatforverring på 3,5 milliarder kr i forhold til 2014. Finansinntektene for 2015 ble noe lavere enn i 2014. Premieinntektene økte med nesten 3 prosent fra året før, mens netto erstatningskostnadene (etter eventuell reassuranse) økte med nesten 7 prosent. Dette gir en skadeprosent på rett under 70 prosent for egen regning.

BlockChain – en del af fremtidens forsikring?

Rudi El‐fouly
De fleste har enten hørt om BlockChain eller kender BlockChain i forbindelse med kryptovalutaen Bitcoin. BlockChain-teknologien er dog meget andet end Bitcoins og anvendelsesmulighederne er mange både i og uden for den finansielle sektor.

Take-off of the drones

Risk, Skadeförsäkring
Matti Sjögren
Unmanned aerial vehicles (UAV) commonly referred to as drones have taken to the skies at a phenomenal pace. When the regulation is liberal and leaves the competence and risk management issues to the users and simultaneously requires liability insurance, some of the tasks of regulation are transferred to the insurance companies. Does everyone get coverage or do instead of the regulator the insurance company set the requirements?

Alla artiklar i detta nummer

Community-based psychological disaster management groups and psychosocial support to trauma victims – knowledge and awareness

Community-based psychological disaster management groups and psychosocial support to trauma victims – knowledge and awareness

Kategori: Risk |
Författare: Jörgen Lundälv

An underlying purpose of the study is to gain a better understanding of how providing information on crisis teams could be improved for citizens, victims, and family members. Psychosocial support is important and could prevent social long-term consequences, period of sick-leave and suffering. Knowledge and awareness concerning injury prevention is also important to insurance company interacting people suffering from trauma.

Ett årsmöte med fokus på vårt pensionssystem

Ett årsmöte med fokus på vårt pensionssystem

Vid Svenska Försäkringsföreningens årsmöte presenterade utredaren Patric Thomsson och huvudsekreteraren Lars Billberg, som fått i uppdrag att lägga fram förslag på hur förändringar av premiepensionssystemet bör göras, sitt pågående arbete. Och Anders Lundström fick Årets pris i svensk försäkring

En moderniserad föreningslag – hur påverkas försäkringsbranschen?

En moderniserad föreningslag – hur påverkas försäkringsbranschen?

Kategori: Försäkringsrätt |

I denna artikel redogör författarna för några av de förändringar som görs i föreningslagen och som får effekt på ömsesidiga försäkringsbolag och regleringen av försäkringsföreningar. Avslutningsvis frågar de sigom förändringarna i föreningslagen nu innebär att det verkligen kommer att råda konkurrensneutralitet mellan företagsformerna på försäkringsmarknaden.

BlockChain – en del af fremtidens forsikring?

BlockChain – en del af fremtidens forsikring?

Kategori: Försäkringsteknik |
Författare: Rudi El‐fouly

De fleste har enten hørt om BlockChain eller kender BlockChain i forbindelse med kryptovalutaen Bitcoin. BlockChain-teknologien er dog meget andet end Bitcoins og anvendelsesmulighederne er mange både i og uden for den finansielle sektor.

Godt år for skadeforsikring i Norge, men flere naturhendelser

Godt år for skadeforsikring i Norge, men flere naturhendelser

Kategori: Skadeförsäkring |
Författare: Kari Mørk

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 13,3 milliarder kroner før skattekostnad for 2015. Dette er en resultatforverring på 3,5 milliarder kr i forhold til 2014. Finansinntektene for 2015 ble noe lavere enn i 2014. Premieinntektene økte med nesten 3 prosent fra året før, mens netto erstatningskostnadene (etter eventuell reassuranse) økte med nesten 7 prosent. Dette gir en skadeprosent på rett under 70 prosent for egen regning.

Vad händer med koldioxidbubblan?

Vad händer med koldioxidbubblan?

Kategori: Samhällsansvar |
Författare: Kajsa Brundin

Vid klimatmötet i Paris enades världens ledare om målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Att begränsa koldioxidutsläppen för att nå detta mål innebär att vi inte kan använda alla de fossila fyndigheter som finns bekräftade och värderade som tillgångar hos bolag på börser världen över. Är det här en värderingsbubbla som inte har spruckit? frågar sig Kajsa Brundin på Söderberg & Partners.

Har alle ret til en forsikring på rimelige vilkår?

Har alle ret til en forsikring på rimelige vilkår?

Kategori: Försäkringsrätt |
Författare: Mads Balken Petersen

Forsikring & Pensions årsmøde den 12. maj 2016 var bygget på temaet om, hvorvidt alle skal have adgang til en almindelig forsikring på rimelige vilkår. Emnet er ikke nyt, men blev valgt ud fra, at der er tale om et meget kontroversielt og spændende emne, der netop nu er højaktuelt.

Take-off of the drones

Take-off of the drones

Kategori: Risk, Skadeförsäkring |
Författare: Matti Sjögren

Unmanned aerial vehicles (UAV) commonly referred to as drones have taken to the skies at a phenomenal pace. When the regulation is liberal and leaves the competence and risk management issues to the users and simultaneously requires liability insurance, some of the tasks of regulation are transferred to the insurance companies. Does everyone get coverage or do instead of the regulator the insurance company set the requirements?

Gjensidiges reise inn i et nytt årtusen

Gjensidiges reise inn i et nytt årtusen

Samvirke mellom mennesker og/eller bedrifter antar mange organisasjons- og selskapsformer. Det er et levende og vitalt samvirkemiljø i Norge som på pragmatisk grunnlag bidrar til verdifull vekst og utvikling i samfunnet gjennom tilpassede organisasjonsformer. Hvilken organisasjonsform man velger må alltid forankres i hensiktsmessighetsbetraktninger hvor styrbarhet, risikofordeling og deling av verdiskapningen står sentralt i vurderingen. Når det gjelder forsikringsvirksomhet tillater...

Jämställda pensioner kräver ändringar i socialförsäkringarna

Jämställda pensioner kräver ändringar i socialförsäkringarna

Temat för branschföreningen Svensk Försäkrings årsmöteskonferens var Pensioner och långsiktigt sparande. En av talarna var socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Digitaliseringen förändrar allt

Digitaliseringen förändrar allt

Kategori: Digitalisering |
Författare: Eva Erlandsson

I januari publicerade Svensk Försäkring "Omvärldstrender 2016". I den fanns ett kapitel om digitalisering som utmaning för försäkringsbranschen, som vi nu vill att Nordisk försäkringstidskrifts läsare ska få tillgång till. Eva Erlandsson har gjort vissa uppdateringar av ursprungstexten.

EU i fokus på medlemsmöte

EU i fokus på medlemsmöte

På Svenska Försäkringsföreningens medlemsmöte i mars var det EU:s beslutsprocess och vilka frågor som just nu diskuteras i Bryssel, som stod på agendan. Två initierade talare hade bjudits in: Rickard Ydrenäs, tidigare politisk rådgivare i Europaparlamentets Ekonomiutskott åt Folkpartiets ledamot Olle Schmidt, och Susanne Sjödin-Svensson, chef för regulatory affairs på Folksam.

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av norsk fripoliseregelverk

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av norsk fripoliseregelverk

For å sikre en helhetlig norsk næringspolitikk for finansnæringen er det viktig at konsekvensene av særnorske reguleringer er tilstrekkelig utredet. På oppdrag for Finans Norge og Finansforbundet har Menon Economics (Menon) utarbeidet to rapporter som utreder et metodisk rammeverk for samfunnsøkonomiske analyser av politikk rettet mot finansmarkedet, og som gjør en samfunnsøkonomisk analyse av gjeldende finansmarkedsregulering i Norge. I denne artikkelen utdypes utredningens funn...

Poängbedömning av hundförsäkringar

Poängbedömning av hundförsäkringar

Kategori: Djurförsäkring |
Författare: Gabriella Hallberg

Konsumenternas Försäkringsbyrå har lanserat en ny jämförelse av hundförsäkringar. Den kompletterar vår fördjupade hundförsäkringsjämförelse eftersom vi nu också har satt poäng på några utvalda försäkringsmoment. I den nya jämförelsen får du snabbt en överblick av det viktigaste försäkringsinnehållet i de flesta bolag och hur vi har bedömt det, skriver Gabriella Hallberg.