Löf utnyttjar statistiken i förebyggande arbete

Marie-Louise Zetterström
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, förkortat Löf, är kanske inte ett bolag som är särskilt välkänt bland allmänheten. Ändå borde det vara det. Dels för att bolaget, med en årlig omsättning på cirka 1,4 miljard kronor och en balansomslutning på cirka 11 miljarder kronor, av Finansinspektionen räknas till kategorin stora försäkringsföretag, dels för att varenda svensk är försäkrad i Löf. I artikeln intervjuas VD Marie-Louise Zetterström.

Godt år for skadeforsikring i Norge

Skadeförsäkring
Kari Mørk
Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 15,7 milliarder kroner før skattekostnad for 2016. Dette er et resultat på samme nivå som året før. Det forsikringstekniske resultatet anses som godt med en kombinertprosent på 85 (sum av skadeprosent og kostnadsprosent). Dette skyldes at forsikringsselskapene fortsatt har fokus på effektiv drift og dynamisk prising. I 2016 var erstatningene for vannskader i private boliger høyere enn...

3D PRINT – hvad har det med forsikring at gøre?

Digitalisering
Claus Tønnesen
3D print er ikke blot en ny teknologi, der på en enkel og billig måde kan fremstille produkter, som tidligere var umulige at producere eller som skulle stykkes sammen af mange komponenter med deraf følgende kompleksitet, svagheder og øget vægt. Teknologien gør det også muligt hurtigt at reproducere f.eks. kritiske reservedele med deraf følgende begrænsning af driftstab og dermed erstatninger for sådanne tab.

Alla artiklar i detta nummer

Godt år for skadeforsikring i Norge

Godt år for skadeforsikring i Norge

Kategori: Skadeförsäkring |
Författare: Kari Mørk

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 15,7 milliarder kroner før skattekostnad for 2016. Dette er et resultat på samme nivå som året før. Det forsikringstekniske resultatet anses som godt med en kombinertprosent på 85 (sum av skadeprosent og kostnadsprosent). Dette skyldes at forsikringsselskapene fortsatt har fokus på effektiv drift og dynamisk prising. I 2016 var erstatningene for vannskader i private boliger høyere enn...

Löf utnyttjar statistiken i förebyggande arbete

Löf utnyttjar statistiken i förebyggande arbete

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, förkortat Löf, är kanske inte ett bolag som är särskilt välkänt bland allmänheten. Ändå borde det vara det. Dels för att bolaget, med en årlig omsättning på cirka 1,4 miljard kronor och en balansomslutning på cirka 11 miljarder kronor, av Finansinspektionen räknas till kategorin stora försäkringsföretag, dels för att varenda svensk är försäkrad i Löf. I artikeln intervjuas VD Marie-Louise Zetterström.

3D PRINT – hvad har det med forsikring at gøre?

3D PRINT – hvad har det med forsikring at gøre?

Kategori: Digitalisering |
Författare: Claus Tønnesen

3D print er ikke blot en ny teknologi, der på en enkel og billig måde kan fremstille produkter, som tidligere var umulige at producere eller som skulle stykkes sammen af mange komponenter med deraf følgende kompleksitet, svagheder og øget vægt. Teknologien gør det også muligt hurtigt at reproducere f.eks. kritiske reservedele med deraf følgende begrænsning af driftstab og dermed erstatninger for sådanne tab.

Är svensk ömsesidig försäkring unik?

Är svensk ömsesidig försäkring unik?

Jämfört med ett flertal utvecklade industriländer har den ömsesidiga bolagskonstruktionen i Sverige spelat en stor roll för även den sentida utvecklingen av försäkringsbranschen – framför allt inom livförsäkringsområdet. Flera av de stora försäkringsbolagen – Länsförsäkringar, Folksam och även Skandia som tidigare var aktiebolag – har valt den ömsesidiga bolagskonstruktionen. Författarna vill i denna artikel analysera och försöka förklara vilka faktorer som bidragit...

Utbildningen som skräddarsyr för branschen

Utbildningen som skräddarsyr för branschen

En utbildning, där över 90 procent av de studerande får jobb efter avklarade studier. Och många av dem får erbjudande om anställning redan under studietiden. Yrkeshögskoleutbildningen för bank- och försäkringsrådgivare i Göteborg är mycket eftertraktad – av både studerande och arbetsgivare.

Pensjonsreformen har gitt mer fleksible uttaksregler

Pensjonsreformen har gitt mer fleksible uttaksregler

Etter pensjonsreformen i 2011 kan alle ta ut folketrygd og privat tjenestepensjon allerede fra 62 år. Det går også an å jobbe ved siden av uten å få avkortet pensjonen. Dermed kan årene fra 62 til 67 år bli en «gullalder» for de som får pensjon samtidig som de jobber.

Rapport från Frankfurt – Europas nya finanshuvudstad?

Rapport från Frankfurt – Europas nya finanshuvudstad?

Under tre intensiva dagar i Frankfurt fick åtta medlemmar i Svenska Försäkringsföreningen, med olika yrkesinriktningar, möjligheten att lära sig mer om framtida utmaningar i branschen. Besöket hade en välbalanserad agenda och det blev mycket nätverkande. Bland annat besöktes EIOPA, ECB och det tyska försäkringsbolaget Alte Leipziger. Artikeln är ett sammandrag av gruppens gemensamma intryck och tankar.

Status for innføring av nye ytelser til uføre i Norge i 2015 og 2016

Status for innføring av nye ytelser til uføre i Norge i 2015 og 2016

Kategori: Tjänstepension |

Det er for tidlig å si noe om effekten på uførhet av de nye reglene om utbetaling til uføre, men endringene kan uansett sies å spare arbeidsgivere for premie. I kommunal sektor er soliditeten økt på grunn av endringen. I denne artikkelen gis det en kort status for innføring av nye ytelser til uføre i Norge i 2015-2016.

Går vi mot ett otryggare Sverige?

Går vi mot ett otryggare Sverige?

I år handlade Svensk Försäkrings årsmöteskonferens om vardagstrygghet. Bland flera namnkunniga talare fanns inrikesminister Anders Ygeman.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2016

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2016

Författare: Randi Mørk

Innskuddsbasert tjenestepensjon har etter innføringen av obligatorisk tjenestepensjon i 2006 blitt den foretrukne tjenestepensjonsordningen i privat sektor i Norge, og ved utgangen av 2016 var nesten 1,3 millioner private arbeidstakere omfattet av slike pensjonsordninger.

Hur förbereder sig försäkringsföretagen för framtidens hot och risker?

Hur förbereder sig försäkringsföretagen för framtidens hot och risker?

Kategori: Risk |

Vi lever i föränderlig värld som hela tiden utvecklas i allt snabbare takt. Vilka risker står vi inför inom ett långt och kort perspektiv? Är försäkringsföretagen redo för de framtida risker vi redan i dag vet om? Och är branschen och dess företrädare för defensiva? Det var frågeställningar som seminariet ”Framtidens risker” kom att kretsa kring och som Försäkringsföreningen arrangerade i slutet av mars.