Ny trendrapport pekar på vikten av innovation och samverkan

Digitalization
Kevin Jiang
Det globala konsultföretaget Capgemini har publicerat en ny rapport, World Insurance Report. I rapporten beskrivs hur försäkringsbranschen just nu utmanas av en ny digital teknologisk våg. Den för med sig nya teknologiska möjligheter att täcka igen det gap som idag finns mellan försäkringsbolag och kund, och belyser samtidigt behovet för traditionella försäkringsbolag att designa en balanserad strategi som säkerställer avkastning på sina investeringar inom innovation utan att...

Analyse av økonomisk kriminalitet i forsikring

Gjensidige har implementert et system som automatisk scorer alle nyregistrerte skadesaker innen de fleste bransjer, der output er en score som sier noe om sannsynlighet for svindel knyttet til skadesaken. Dette brukes i prosess-styringen i forbindelse med skadeoppgjøret. Gjensidige er nå i gang med å utvikle nye metoder for analyse for prediksjon av sannsynlighet for svindel og økonomisk kriminalitet knyttet til en skadesak.

Klimaforandringer kræver forberedelse og tilpasning

Udviklingen i klimaet vil allerede på kort sigt blive værdiløs for mange ejendomsejere. Samfundet kan vælge mellem at blive ved med at betale erstatning for skader på et stigende antal udsatte ejendomme eller iværksætte øget forebyggelse.

All articles in this issue

Aggregering av kapitalkrav i standardformeln i Solvens II

Aggregering av kapitalkrav i standardformeln i Solvens II

Enligt Solvens II ska försäkringsbolag hålla så mycket kapital att de klarar olika typer av negativa händelser. Man beräknar ett separat kapitalkrav för vart och ett av ett antal olika riskslag, och aggregerar sedan dessa med hjälp av givna ”korrelationskoefficienter”, vilket ger den så kallade standardformeln. Författaren har studerat denna typ av aggregering och jämför den med en mer korrekt aggregering där riskerna simuleras simultant.

Vem tar ansvar för helheten i pensionssparandet?

Vem tar ansvar för helheten i pensionssparandet?

I början av oktober arrangerade ägarföreningen ProSkandia ett seminarium för sina medlemmar. Det handlade om parternas roll när det gäller tjänstepensioner, om hur ett framtida privat pensionssparande skulle kunna se ut, om vilket ansvar politikerna har och vilken roll Skandia spelar på marknaden.

Analyse av økonomisk kriminalitet i forsikring

Analyse av økonomisk kriminalitet i forsikring

Gjensidige har implementert et system som automatisk scorer alle nyregistrerte skadesaker innen de fleste bransjer, der output er en score som sier noe om sannsynlighet for svindel knyttet til skadesaken. Dette brukes i prosess-styringen i forbindelse med skadeoppgjøret. Gjensidige er nå i gang med å utvikle nye metoder for analyse for prediksjon av sannsynlighet for svindel og økonomisk kriminalitet knyttet til en skadesak.

Ethics, Data and Insurance: 4 Developments Worth Watching

Ethics, Data and Insurance: 4 Developments Worth Watching

Category: Consumer issues |
Author: Duncan Minty

As we head into 2018, what are the developments in this digital transformation of insurance that could have most affect on the long term trust that the insurance buying public has in the market. In this article, the author is outlining four developments that have ethical implications.

Klimaforandringer kræver forberedelse og tilpasning

Klimaforandringer kræver forberedelse og tilpasning

Udviklingen i klimaet vil allerede på kort sigt blive værdiløs for mange ejendomsejere. Samfundet kan vælge mellem at blive ved med at betale erstatning for skader på et stigende antal udsatte ejendomme eller iværksætte øget forebyggelse.

Uppmärksammade talanger i försäkringsbranschen

Uppmärksammade talanger i försäkringsbranschen

Svenska Försäkringsföreningens utmärkelse Talang i försäkringsbranschen syftar till att uppmärksamma personer som kommit in i branschen relativt nyligen och bidragit till förändringar eller förbättringar i sina organisationer, och som har potential att fortsätta utvecklas och vara goda förebilder. I år blev Sandra Khan årets Talang och Madeleine Swedner fick samtidigt ett hedersomnämnande. Hör de bådas syn på sina arbeten!

Reassuransens rolle i samfunnet

Reassuransens rolle i samfunnet

Category: Re-insurance |

Et velutviklet forsikringsmarked med høy utbredelse i et samfunn gir uvurderlige fordeler når katastrofer inntreffer. Jo flere mennesker og bedrifter som er forsikret, og jo bredere den økonomiske forsikringsrisikoen er spredt på forsikringsselskap og reassurandører kan være den avgjørende faktoren som gjør at samfunn raskt normaliserer seg og gjenopptar økonomisk vekst etter en katastrofe. Reassuranse er dermed viktig for å avlaste områder rammet av store skader, ved å omfordele...

Er forbrugerpolitikken forældet?

Er forbrugerpolitikken forældet?

Category: Consumer issues |

Forbrugerpolitikken har hidtil været baseret på forudsætninger om, at forbrugerne handler rationelt og bruger tid på at handle. De danske forbrugermyndigheder har bebudet en ændring i forbrugerpolitikken, hvor der i højere grad tages afsæt i adfærdsvidenskaben.

Ny trendrapport pekar på vikten av innovation och samverkan

Ny trendrapport pekar på vikten av innovation och samverkan

Category: Digitalization |
Author: Kevin Jiang

Det globala konsultföretaget Capgemini har publicerat en ny rapport, World Insurance Report. I rapporten beskrivs hur försäkringsbranschen just nu utmanas av en ny digital teknologisk våg. Den för med sig nya teknologiska möjligheter att täcka igen det gap som idag finns mellan försäkringsbolag och kund, och belyser samtidigt behovet för traditionella försäkringsbolag att designa en balanserad strategi som säkerställer avkastning på sina investeringar inom innovation utan att...

Vilken är tjänstepensionens framtid?

Vilken är tjänstepensionens framtid?

Svenska Försäkringsföreningen arrangerade i november ett seminarium om tjänstepensioner. Artikeln innehåller korta sammandrag av de olika punkter som behandlades där.

Fra Norske Forsikringsselskapers Forbund til Finans Norge

Fra Norske Forsikringsselskapers Forbund til Finans Norge

Category: Insurance history |

Forsikringsselskapene i Norge har hatt egen næringsorganisasjon i 80 år. I denne artikkelen gis det et historisk tilbakeblikk på prosessen som førte fram til etableringen av Norske Forsikringsselskapers Forbund i 1937, og noen hovedtrekk av utviklingen videre til dagens Finans Norge, hovedorganisasjon for hele finansnæringen i Norge.

60 är det nya 30

60 är det nya 30

Det var rubriken på den inspirationsföreläsning om generationsväxling, som Svenska Försäkringsföreningen arrangerade i oktober och som bland annat handlade om att överföra kunskaper och erfarenheter från den som går i pension.

Trygga försäkringar i en föränderlig värld

Trygga försäkringar i en föränderlig värld

Svensk Försäkring har presenterat sin årliga omvärldsrapport -- Omvärldstrender 2018. På ett seminarium diskuterades en del av slutsatserna i rapporten.