Om Nordisk Forsikringstidskrift

Nordisk Forsikringstidskrift (NFT) publiseres i samarbeid mellom forsikringsforeningene i Danmark, Norge og Sverige. Tidsskriftet startet med publisering av fire nummer pr. år i 1921. Fram til 2009 inngikk også Forsikringsforeningen i Finland i samarbeidet. NFT publiserer artikler først og fremst for å tilgodese de nordiske foreningenes medlemmer med informasjon og analyser av så vel aktuelle spørsmål som historiske tilbakeblikk for å øke kunnskapen om forsikring. Artikler behandler en rekke ulike synsvinkler om privat forsikring, statlige forsikringsløsninger og forholdet mellom stat og marked, så vel nasjonalt som internasjonalt. Fellesnevneren for samtlige artikler er at de på en eller annen måte er knyttet til forsikring.


Det første nummeret av NFT kom som nevnt i 1921, men allerede i 1878 begynte Forsikringsforeningen i Sverige å publisere ”Försäkringsforeningens Tidskrift” som en del av sin opplysningsvirksomhet. Det var denne publikasjonen som i relativt uendret form byttet navn til NFT i 1921. Tidsskriftet har blitt modernisert flere ganger, og fra 2009 publiseres artiklene på internett (www.nft.nu). Det kan likevel konstateres at innholdet i NFT vil bli videreført. Målsettingen vil også bli videreført, et felles nordisk fagtidsskrift – det eneste i sitt slag – med plass til utførlige presentasjoner, inntrengende problemanalyse og debatt innen de mange områder som i dag påvirker den private forsikringsvirksomheten. At NFT nå finnes på internett innebærer en rekke fordeler for leserne i form av avanserte søkefunksjoner og annen mulighet til å spre innholdet.


Potensielle artikkelforfattere er hjertelig velkommen til å kontakte sine respektive lands redaktører eller sjefredaktører.

Siste manusdag Nft 1/2018: 23 februari

 


Redaktør for Danmark er Claus Tønnesen, ct@forsikringogpension.dk.


Redaktør for Norge er Leif Osland. Han er direktør i Finans Norge (FNO). Osland er også leder i Forsikringsforeningen i Norge, Leif.Osland@fno.no.


Redaktør for Sverige, sjefredaktør og ansvarlig utgiver for NFT er Carl-Henrik Knutsson, carlhenrik.knutsson@forsakringsforeningen.se.

 

 

 

 

 

 

DNF Logo