Om Nordisk Forsikringstidsskrift


Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) publiceres i samarbejde mellem forsikringsforeningerne i Danmark, Norge og Sverige. Tidsskriftet er blevet publiceret med fire numre om året siden 1921 og frem til 2009 indgik også forsikringsforeningen i Finland i samarbejdet. NFT publicerer først og fremmest artikler for at tilgodese de nordiske forsikringsforeningers medlemmer med information og analyser af såvel aktuelle spørgsmål som historiske tilbageblik med henblik på at øge viden om forsikring. Artiklerne behandler en stor mængde forskellige synsvinkler på privat forsikring, statslige forsikringsløsninger samt interaktionen mellem stat og marked såvel nationalt som internationalt. Fælles for alle artiklerne er, at de på én eller anden måde har tilknytning til forsikringsområdet.


Det første nummer af NFT udkom som nævnt i 1921. Allerede i 1878 begyndte den svenske forsikringsforening som en del af sin oplysningsvirksomhed at udgive "Försäkringsföreningens Tidsskrift" og det var denne publikation, som i relativt uforandret form i 1921 skiftede navn til NFT. NFT  er flere gange blevet moderniseret og fra 2009 publiceres artiklerne på Internettet (www.nft.nu). Det kan imidlertid konstateres, at indholdet af NFT vil være uforandret. Målsætningen er også fortsat et fælles nordisk tidsskrift – det eneste af sin slags – med plads til udførlige redegørelser, dybtgående problemanalyser og debat inden for alle de områder, som påvirker den private forsikringsvirksomhed. At NFT nu findes på nettet indebærer en række fordele for læserne i form af avancerede søgefunktioner og forbedrede muligheder for spredning af indholdet.


Potentielle forfattere er meget velkommen til at kontakte de respektive landes redaktører eller chefredaktøren.

Sidste manusdag Nft 1/2018: 23 februari


Redaktøren for Danmark er: Claus Tønnesen, ct@forsikringogpension.dk.


Redaktøren for Norge er Leif Osland. Han er direktør i Finans Norge (FNO). Osland er også leder i Forsikringsforeningen i Norge, Leif.Osland@fno.no.


Redaktør for Sverige, chefredaktør og ansvarlig udgiver for NFT er Carl-Henrik Knutsson, carlhenrik.knutsson@forsakringsforeningen.se.

 

 

 

 

 

 

 

DNF Logo